Jdi na obsah Jdi na menu
 


Současný svět

Příspěvky

Osho: O životě a smrti

17. 10. 2016

| Komentářů: 0

| Rubrika: Současný svět

Život a smrt nejsou dva oddělené fenomény; jsou to dvě strany téže mince, dva  aspekty téže mince. Jestliže proniknete hlouběji, uvidíte, že život je smrt a smrt je život. V okamžiku, kdy se narodíte, zároveň začínáte umírat. A pokud tomu tak je, potom, když umíráte, začínáte znovu žít. Jestliže je smrt zahrnuta v životě, potom život je zahrnut ve smrti. Můžete se vyhýbat smrti, můžete jí ukazovat záda, můžete na ni dočista zapomenout…Proto také o smrti nemluvíme; nepatří to k dobrému vychování. Nemluvíme o ní, vyhýbáme se jí.

 

Novodobý Švejk

19. 8. 2016

| Komentářů: 0

| Rubrika: Současný svět

Od: Jiřina Miltech Kira

Nejsem si jista jak vy, ale já jsem po loňském Silvestru poněkud zmatena. Byly zde různé prognózy a předpovědi. Dokonce věštby. Jistě jste si, podobně jako mnozí z nás, vyložili karty, či hodili runami nebo použili symboliky čísel. Více, či méně jsou naše závěry podobné.

 

Vytvářejte vztah s Bohem a jeho nebeským královstvím

11. 12. 2012

| Komentářů: 1

| Rubrika: Současný svět

Zdravím vás svou přirozeností. Vykonávejte svou starou líbeznou píseň, kterou sami jste. Vytvářejte vztah s Bohem a jeho nebeským královstvím. Jděte absolutního klidu a hluboce se otevřete Stvořiteli a jeho nebeským poslům a začněte si povídat, tančit, zpívat a vnímejte vůli a spontánnost  své pravosti, svého skutečného já. Vnímejte, jak Vaše pravé já začne hrát prastarou píseň, kterou znáte.

 

Dimenze a transformace lidského vědomí

5. 11. 2012

| Komentářů: 0

| Rubrika: Současný svět

Kráčím po chodníku. Společně se mnou takto jde v mém směru mnoho lidí. Každý z nás očividně spěchá za nějakým cílem. V dálce se objevila shrbená, těžce kráčející babička. Její pohyb je pomalý. Opatrně našlapovala na nerovný chodník podpíraje se hůlkou. Vedle ní šel její pejsek. Všichni jsme babičku minuli a mne napadá všechny ty lidi předběhnout a jednoho po druhém se zeptat, jak ji a celou situaci vnímali. Kupodivu téměř část davu byla ochotna se zastavit a věnovat mi chvilku času a pozornosti.

 

Jitka Třešňáková: Esejská zrcadla

19. 10. 2012

| Komentářů: 0

| Rubrika: Současný svět

V současné hektické době plné zvratových situací a nefungujících společenských konceptů je schopnost změny nepostradatelnou dovedností k životu v pohodě a v radosti. Dle techniky starověkých Esejců, mistrů duchovních technik e léčení, odhalené v textech Svitků z Mrtvého moře, k nám vše kolem nás promlouvá.Venkovní svět je encyklopedie plná informací o nás. A pokud víme, můžeme měnit se záměrem cítit se dobře a žít lépe..

 

Lencher Falprea: Kulička strachu a pečené brambory

21. 9. 2012

| Komentářů: 0

| Rubrika: Současný svět

Sedím v kanceláři za šedým stolem. Bolí mě břicho. Je to jedna z těch velkých kanceláří, kam se vejde spousta lidí. Naštěstí jsem vedle okna, i když často hledím na stěnu z vlnitého plechu. Sedím čelem k průzoru, který směřuje do vedlejší velkokapacitní kanceláře. V téhle firmě jsem už dvanáct let. Žaludek mě bolí čím dál víc.
 

Věda a náboženství

16. 3. 2010

| Komentářů: 0

| Rubrika: Současný svět

Mají věda a náboženství něco společného? Jsou to úplně odlišné věci nebo dvě strany jedné mince? Jestliže jsou to protipóly na jakési pomyslné přímce, pak jsou to dva způsoby pohledu na tu samou skutečnost a tedy dvěma odlišnými formami popisu jedné pravdy. Znamená to, že by některé náboženské představy mělo být možné vysvětlit v jazyce fyziky a naopak některým fyzikálním zákonitostem by se měla dát přisoudit duchovní podstata.
 

Může být pozemský svět jiný?

17. 12. 2009

| Komentářů: 2

| Rubrika: Současný svět

Dnešní člověk je propojen s organismem celé společnosti tisícerými vlákny! Vězí v systému dnešní společnosti lapen jako moucha v pavoučí síti ohromných rozměrů. Tato síť je mu však kupodivu z největší části příjemnou a pohodlnou. Ovšem to jen do té doby, dokud se on sám nechce vnitřně probudit a hledat opravdový smysl svého života na Zemi.
 

Trénování mysli

24. 11. 2009

| Komentářů: 0

| Rubrika: Současný svět

Mysl je stavební kámen našich životů. Je tak mocná, že bez její kontroly a bez její ovládnutí  se stává život nevyrovnaným a v některých případech i tragickým.

 

Cesta k lásce

3. 11. 2009

| Komentářů: 2

| Rubrika: Současný svět

To je ten důvod, proč je láska tak děsivá, protože milovat znamená vidět a vidět znamená zemřít. Ale zároveň je to naprosto nejnádhernější a nejradostnější zážitek na světě. Neboť ve smrti ega spočívá svoboda, klid, čistota a blaho.