Jdi na obsah Jdi na menu
 


Knihy různých autorů

Příspěvky

Sri Swami Vishwananda: Úryvek z knihy Jen Láska

3. 2. 2017

| Komentářů: 0

| Rubrika: Knihy různých autorů

Všichni obecně dobře víme, že láska pramení ze srdce. To víte všichni, ne? Víme, že naše srdce je uvnitř plné Lásky, ale stejně je pro nás těžké ji vyjádřit a nechat ji projevit. Naše mysl je totiž velmi omezená a plná překážek. Sami se omezujeme vlastními omezeními! Jestliže však víme, že Láska sídlí v našem srdci, proč ji nevoláme? Nechte ji vyjít ven!

 

J. Stuart: Setkání s Bohy

17. 10. 2016

| Komentářů: 0

| Rubrika: Knihy různých autorů

J. Stuart ve své dokumentární knize Setkání s bohy popisuje zkušenosti mnoha osob, které si byly jisty, že za mimořádně záhadných okolností hovořily s mimo­zemšťany, jejichž fyzická podoba naprosto odpovídala pozemskému člověku. Podobné závěry uveřejnil T. S. South v publikaci Lidé odjinud, v níž uvádí, že mezi ná­mi žijí bytosti z jiných planet, jsou dokonce zapojené do občanského i politického života, a odlišují se od lidí především svými nevídanými a vysoce nadprůměrný­mi rozumovými schopnostmi. Podle J. Stuarta jsou na­víc tyto osoby nadány jasnozřivostí a schopností před­vídat budoucnost. Prvním proslulým mimozemšťa­nem byl podle tohoto autora i slavný jasnovidec Nostradamo.

 

Miroslav Zelenka: Elegantní Bůh

19. 5. 2014

| Komentářů: 0

| Rubrika: Knihy různých autorů

Po relativně velmi dlouhé době od napsání první verze knihy Elegantní Bůh se kniha dostává k čtenářům v tištěné podobě, za což upřímně děkuji osobám, které se o to zasloužily.

 

   Po přečtení mnoha knih mnoha autorů všech různých směrů a po strávení mnoha hodin přemýšlením, diskusemi a meditacemi o nejzákladnějších otázkách bytí jsem dostal chuť napsat na toto téma knihu i já. Podporován jsem byl lidmi ze svého okolí, kterým jsem se svěřil se základními principy ještě nenapsané knihy. Na druhé straně mne odrazovala každá návštěva knihovny s obdobnou literaturou, která přetéká stovkami knih, z nichž mnoho se jich tváří tak, že k pochopení základních otázek nepotřebujete nic jiného než si přečíst zrovna tuto knihu a pochybnosti, že zrovna já jsem schopen přinést něco nového.

 

Setkání s anděly (ukázka z knihy)

18. 11. 2013

| Komentářů: 0

| Rubrika: Knihy různých autorů

Andělé na vaše volání reagují velmi konkrétně a jsou na to hrdí. Čím je vaše žádost konkrétnější, tím přesnější bude i odpověď andělů. Pokud žijete svůj život v harmonii s vesmírným Zdrojem a věnujete svou energii pomoci bližním, andělé vám pomohou i se sebenepatrnějším detailem vašeho života.

 

Podle nové knihy papež František oznámí mimozemské zachránce

16. 5. 2013

| Komentářů: 0

| Rubrika: Knihy různých autorů

Papež František sloužil nedávno svoji první velikonoční mši jako vůdce 1,2 miliardy římských katolíků. Ve své první řeči “Urbi et Orbi” / latinsky “městu (Řím) a světu”/ volal po smíru na středním východě; po ukončení obchodu s lidmi a hrabivosti; po zabránění drancování přírodních zdrojů a po ochraně zvířat tím, že se staneme “zodpovědnými ochránci tvorstva”. Papež normálně pořádá dva projevy Urbi et Orbi každý rok, v nichž se zabývá zásadními výzvami, kterým čelí svět a křesťanství. Podle autorů nové knihy bylo předpovězeno, že v nějaké budoucí řeči bude diskutovat o jedinečné výzvě, před kterou svět stojí. V knize Exo-Vaticana, Chris Putnam a Thomas Horn předpovídají, že nový papež František oznámí existenci mimozemského života, mezi nímž se objeví nějaký mimozemský spasitel, aby znovu posílil křesťanské učení.

 

Eckhart Tolle: Ukázka z knihy Ticho promlouvá

6. 9. 2012

| Komentářů: 0

| Rubrika: Knihy různých autorů

Ticho a klid
 
Když ztratíte spojení s vnitřním tichem, ztratíte spojení se svým já. Ztratíte-li spojení se svým já, ztratíte se ve světě.
Vaše nejvnitřnější vědomí vlastního já, vědomí toho, čím jste, je neoddělitelné od ticha. To je onen pocit já jsem, který je hlubší než jméno a forma.
 

Kiesha Crowther: Poselství pro Kmen mnoha barev

25. 4. 2012

| Komentářů: 0

| Rubrika: Knihy různých autorů

Milí přátelé,

záměrem knihy Poselství  pro Kmen mnoha barev od Malé Babičky (Kiesha Crowther) je vzkřísit v nás hluboce uloženou vzpomínku na to, kdo skutečně jsme – jsme božskou bytostí, která může změnit svou současnou realitu a tím i budoucnost  a to nejen svoji, ale celé planety. Podstatou poselství Malé Babičky je, že se můžeme stát Láskou, v Lásce žít a takto vyléčit sebe, druhé i Matku Zemi.

 

Tomáš Keltner: Transformace vědomí 2

16. 3. 2012

| Komentářů: 0

| Rubrika: Knihy různých autorů

Ve druhé knize o transformaci vědomí se zabývám především mimosmyslovým vnímáním. Komplexní úvod do této problematiky obsahuje návody i příklady aktivace mimosmyslového vnímání. Stejně tak je detailně vysvětleno smyslové vnímání, jeho aspekty i způsoby využití při cestování časem. Nechybí zde popis práce s emocemi rozšířený o úvod ke komunikaci s přítomnými bytostmi.

 

Billy Meier: Poselství Plejáďanů

17. 2. 2012

| Komentářů: 1

| Rubrika: Knihy různých autorů

Přátelé,

na trhu je nová kniha týkající se Plejáďanů. Tato je ale tak trochu z jiného soudku než všechny předchozí, co vyšly ať již od od Barbory Marciniak, Christine Day či Amorah Quan Yin. Jmenuje se Poselství Plejáďanů s podtitulem Původ a vývoj lidstva na Zemi, autorem je Billy Meier. Ve své knize poutavě a přesvědčivě popisuje opravdový příběh svého života, který si většina z nás ani nedovede představit. Od svého dětství totiž pěstuje kontakty s Plejáďany nejen na telepatické, ale i na fyzické úrovni.

 

Eckharta Tolle: Moc přítomného okamžiku

3. 2. 2012

| Komentářů: 0

| Rubrika: Knihy různých autorů

10. kapitola: Smysl vzdání se

“Vaše budoucnost závisí především na kvalitě vašeho vědomí v přítomnosti, takže vzdát se přítomnému okamžiku je nejdůležitější, co můžete udělat, chcete-li způsobit nějakou pozitivní změnu. Vaše činnost je druhořadá. Žádný skutečně pozitivní čin nemůže vzniknout ve stavu vědomí, které se nevzdalo realitě.