Jdi na obsah Jdi na menu
 


Filosofie světa

Příspěvky

Archanděl Zadkiel – Síla slova

12. 4. 2013

| Komentářů: 0

| Rubrika: Filosofie světa

Láska, Mír, Transformace a Pravda jsou vibrace, které vám přináším prostřednictvím své andělské přítomnosti, aby obklopily celé vaše bytí. Jsem zde s vámi v tomto okamžiku, abych s vámi sdílel andělské vibrace transformace ze sedmého světelného paprsku a zakotvil tyto vysoké vibrace jako semena vědomí do vaší mysli a pochopení. Chci vás podpořit, abyste se plněji soustředili na váš jazyk a slova, která vysíláte ze svého bytí do své reality.

 

Osho – Mé probuzení

17. 10. 2011

| Komentářů: 0

| Rubrika: Filosofie světa

Vzpomínám na ten osudný den dvacátého prvního března roku 1953. Po mnoho životů jsem pracoval – pracoval na sobě, snažil se vykonat vše, co jsem mohl vykonat – a nic se nedělo. Nyní již chápu, proč se nic nedělo. Totiž samotné úsilí bylo překážkou, samotný žebřík mi bránil, samotná touha hledat byla problémem. Nikdo toho nemůže dosáhnout bez hledání. Hledání je potřeba, ale pak přijde bod, kdy musí být hledání opuštěno.

 

Aramejský otčenáš

26. 4. 2011

| Komentářů: 0

| Rubrika: Filosofie světa

  PANE MŮJ,

V MÉM NITRU ŽIJÍCÍ A ZÁŘÍCÍ,

BUĎ VŽDY VÍTÁN VE SVÉM JMÉNU

V CHRÁMU MÉ DUŠE A TVÉM KRÁLOVSTVÍ.

 

Andělský chléb - Manna a linie života

8. 5. 2010

| Komentářů: 0

| Rubrika: Filosofie světa

Ve filosofii je známo, že člověk může dobře žít, i když nenaplňuje svůj žaludek. Že lidé i zvířata jsou ve své přirozenosti stvořeni Bohem, prokáže umění separace, to jest alchymie. Vezměte v úvahu včely; tyto připravují med z nejušlechtilejší manny všech květin. Není to však jejich potrava, neboť včely mají jinou potravu než med. Ten je něco jiného. Ačkoliv med mají ve svém těle, přece mají jinou potravu, která slouží k zachování jejich těla. Veškerý med se nejprve musí stát v tělech včel medem a potom je nám teprve včelami dán. Stejně mléko, které nám kráva dodá jako potravu, tak také med není potravou včel, nýbrž jej musí jako potravu a lék připravit.
 

Náboženství a duchovnost

16. 3. 2010

| Komentářů: 0

| Rubrika: Filosofie světa

Bůh je jeden, ale zároveň je mnohými. Strom je jeden, ale má tolik větví. Když se podíváte na větev, cítíte, že je to strom. Když se podíváte na list, cítíte, že je to strom. Podobně můžeme Boha vidět různě z různých úhlů. Ale On je tím stejným Bohem. Všechna náboženství jsou částí jednoho Stromu-Boha. Tento Strom-Bůh má mnoho větví, květů a plodů. Vyšplháte-li nahoru a zůstanete na jedné větvi, bude se strom zlobit? Podobně, pokud si vezmete květ nebo plod, nezáleží na tom, z které větve. Strom-Bůh bude potěšen, protože každá větev je nedílnou součástí Stromu samého. 

 

Most ke svobodě - prastará učení v novém rouše

24. 1. 2010

| Komentářů: 0

| Rubrika: Filosofie světa

V průběhu celých dějin naší planety chodili po zemi velicí mudrci, aby lidi v té době pochopitelnou formou poučovali o životních zákonech, aby byl zajištěn pokrok obyvatelstva Země z hlediska etiky a morálky. Podstatou učení byla vždy tatáž pravda.
 

O Bohu

26. 12. 2009

| Komentářů: 0

| Rubrika: Filosofie světa

Řada našich čtenářů k předchozím dvěma dopisům zřejmě namítne: „To, co jsem si v nich přečetl, můžu podepsat. V tom jsem se poznal. Ani já nemohu věřit, že tento život nemá žádný smysl – přestože, nebo právě proto, že na každém kroku narážím na slzy a utrpení tohoto světa. – Také já věřím, že „za vším něco je“. Já nezpochybňuji, že existuje nějaký bůh – proto mi také tyto úvahy moc neříkají. Moje pochybnosti začínají až tam, kde se člověk pokouší říci o bohu a jeho vůli něco bližšího.“

 

Čínská moudrost

14. 11. 2009

| Komentářů: 2

| Rubrika: Filosofie světa

„I ten nejprostodušší člověk dokáže být bystrý, když zkoumá chyby druhých, a naopak osoba velikého intelektu se může stát docela popletenou, když omlouvá své vlastní omyly. Proto ten, kdo se dovede pokárat způsobem, jakým vytýká věci jiným lidem a dokáže omlouvat druhé způsobem, jakým sám sobě odpouští, snadno může se stát mudrcem," prohlásil Fan.

 

Zamyšlení nad základní chybou nejrozšířenějších světových náboženství

3. 11. 2009

| Komentářů: 0

| Rubrika: Filosofie světa

Stále nechápu, jak mohou někteří lidé pochybovat o své božskosti. Pokud si dokáží přiznat - a není to nijak těžké, že každý z nás zvládá vytvářet svou vlastní realitu, tak jaký ještě větší a lepší důkaz potřebují k doložení své božské podstaty? A je jen na nás samotných jakým Bohem to vlastně budeme a jaký svět kolem sebe dokážeme vytvářet a udržovat při životě. Kde a od koho se v nás toto úžasné dědictví asi vzalo?
 

Kabala a Zohar trochu jinak

21. 10. 2009

| Komentářů: 0

| Rubrika: Filosofie světa

Drahý Kryone, můžeš něco říct o Kabbale a Zohar? Obsahuje Zohar tajemství vesmíru? Je v těch knihách obsaženo něco, co jsi nám jěště neřekl? Také bych chtěl vědět, jestli Hebrejská písmena jsou tak mocná, jak se o nich tvrdí?