Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pamela Kribbe - Správy od Ješua - část 3.

30. 1. 2010

Koniec fázy ega pre Pracovníkov Svetla

Intergalaktické vojny dosiahli mŕtvy bod skôr ako Zem prišla do hry. Keď bola bitva obnovená na Zemi, bola v skutočnosti presunutá na Zem. Galaktické duše sa pomaly stiahli do úlohy pozorovateľa. V tejto úlohe si začali byť vedomé určitého druhu únavy vo svojom bytí. Pocítili v sebe prázdnotu. Hoci bojovanie a bitvy pokračovali, už ich toľko nefascinovali ako kedysi. Začali sa pýtať na filozofické otázky ako: čo je zmyslom môjho života, prečo celý čas bojujem, robí ma moc naozaj šťastnou? S vynorením týchto otázok sa stala ich únava z vojny silnejšou.

Galaktickí bojovníci sa postupne blížili ku koncu ich fázy ega. Nevedomky preniesli energiu ega a mocenské boje na Zem, na miesto ktoré bolo energeticky otvorené pre tieto energie. Ľudské duše v tom čase len začínali objavovať ego-fázu vedomia.

Vo vedomí galaktických bojovníkov bol vytvorený určitý priestor: priestor pre pochybnosť, priestor pre zamyslenie. Vstúpili do premenlivej fázy, ktorú popíšeme rozlíšením nasledovných krokov:

1. Byť nespokojný s tým, čo ponúka vedomie založené na egu, túžba po "niečom inom": začiatok konca.

2. Byť si vedomý svojich vzťahov k vedomiu založenému na egu, rozpoznanie a uvoľnenie emócií a myšlienok, ktoré s ním prichádzajú: stred konca.

3. Nechať staré energie založené na egu v sebe umrieť, odhodiť kuklu, stať sa svojim novým ja: koniec konca.

4. Prebudenie vedomia založeného na srdci vo vás, motivovaného láskou a slobodou, pomáhať druhým uskutočniť ich prechod.

Tieto štyri kroky znamenajú prechod od vedomia založeného na egu k vedomiu založenému na srdci. Prosím majte na pamäti, že ako Zem a ľudstvo tak aj galaktické ríše prechádzajú touto fázou, len nie naraz.

Planéta Zem teraz prechádza krokom 3. Mnoho z vás Pracovníkov Svetla tiež prechádza krokom 3, v súlade s vnútorným zemským procesom. Niektorí z vás stále čelia bodu 2, a sú niektorí ktorí prišli na krok 4, zakúšajúc nádheru srdečnej radosti a inšpirácie.

Veľké časti ľudstva však netúžia vôbec uvoľniť vedomie založené na egu. Ešte nevstúpili do fázy 1-ho prechodu. Toto nie je niečo čo by bolo treba kritizovať, súdiť alebo pre to trúchliť. Snažte sa pozerať na to ako na prirodzený proces ako je rast rastlín. Nesúdime rastlinu za to že je puk namiesto toho, aby bola v plnom kvete. Skúste to vidieť v tomto svetle. Tvorba morálnych súdov o ničivých účinkoch vedomia založeného na egu vo svete je založená na nedostatočnom vhľade do duchovného pohybu. Naviac to oslabuje vašu vlastnú silu, keďže hnev a sklamanie, ktoré niekedy cítite pri sledovaní správ alebo čítaní novín nemôžu byť premenené na niečo konštruktívne. Len vás to vyčerpáva a znižuje úroveň vašich vibrácií. Snažte sa vidieť veci s odstupom, z pozície dôvery. Snažte sa intuitívne vnímať spodné prúdy v kolektívnom vedomí, veci ktoré sotva budete čítať alebo počuť v médiách.

Nemá žiadny zmysel snažiť sa meniť duše, ktoré sú stále chytené v realite vedomia založeného na egu. Ony nechcú vašu "pomoc", keďže ony ešte nie sú otvorené pre energie založené na srdci, ktoré si vy - Pracovníci Svetla - prajete s nimi zdieľať. Aj keď vám sa zdá, že potrebujú pomoc, pokiaľ ju nechcú tak ju nepotrebujú. Je to také jednoduché.

Pracovníci Svetla celkom radi dávajú a pomáhajú ale často strácajú svoju súdnosť v tejto oblasti. Toto vedie k plytvaniu s energiou a môže to vyústiť do seba-pochybností a sklamania na strane Pracovníka Svetla. Prosím použite tu svoju rozlišovaciu schopnosť, keďže túžba pomôcť sa môže tragicky stať pascou pre Pracovníkov Svetla, ktorá im bráni skutočne dokončiť krok 3-ho prechodu. (O pojme "pomáhania" sa diskutuje neskôr v kapitole.. a v channelingu "Pasce na ceste k premene na liečiteľa" časť II).

Dokončíme teraz náš popis Pracovníkov Svetla na konci ich fázy ega.

Ako sme povedali, v tom čase ste vy, spolu s inými galaktickými impériami zasahovali do ľudstva, keď vznikala podoba moderného človeka. Keď ste začali viac a viac hrať úlohu pozorovateľa, stali ste sa unavení z boja.

Moc, o ktorú ste taký dlhý čas usilovali vyústila do druhu nadvlády, ktorá zničila jedinečné a individuálne kvality tých, ktorým ste vládli. Takže nič nového nemohlo vstúpiť do vašej reality. Zabili ste všetko čo bolo "iné". Tento spôsob postupu urobil po chvíli vašu realitu statickou a predvídateľnou. Keď ste si uvedomili prázdnotu v boji o moc, vaše vedomie sa otvorilo novým možnostiam. Objavila sa túžba po "niečom inom".

Dokončili ste krok 1-ho prechodu do vedomia založeného na srdci. Energie ega, ktoré voľne vládli po veky, sa usadili a uvoľnili priestor pre "niečo iné". Vo vašom srdci sa prebudila nová energia, ako nežný kvietok. Jemný tichý hlások k vám začal prehovárať o "domove" mieste, ktoré ste raz poznali ale stratili ste jeho stopu počas svojej cesty. Pocítili ste v sebe túžbu po domove.

Rovnako ako pozemské duše ste raz zakúšali oceánický stav Jednoty, z ktorého sa rodí každá duša. Postupne ste sa vyvíjali z tohto oceánu ako individuálne jednotky vedomia. Ako tieto "malé duše" ste mali veľké nadšenie pre výskum, a zároveň ste niesli vo vnútri bolestnú spomienku na raj, ktorý ste museli zanechať za sebou.

Potom ako ste vstúpili do ego-fázy vedomia, bola táto bolesť stále vo vás. To čo ste sa v podstate pokúšali bolo zaplniť toto prázdne miesto vo svojom srdci mocou. Snažili ste sa seba naplniť hraním hry boja a dobývania.

Moc je energia, ktorá je najviac v protiklade s Jednotou. Prejavovaním sily sa izolujete od "druhých". Tým že bojujete o moc sa ešte viac vzďaľujete od domova: vedomia Jednoty. Skutočnosť, že moc vás odvádza preč od domova namiesto toho, aby vás k nemu priblížila bola pred vami po dlhý čas skrytá, pretože moc je silno prepojená s ilúziou. Moc dokáže poľahky skryť svoju pravú tvár pred naivnou a neskúsenou dušou. Moc vytvára ilúziu hojnosti, naplnenie, uznania a dokonca lásky. Fáza ega je neobmedzeným prieskumom oblasti moci: víťazstva, prehry, zápasenia, nadvlády, manipulácie, bytia páchateľom a bytia obeťou.

Na vnútornej úrovni je v tejto fáze duša rozorvaná na kusy. Fáza ega predstavuje útok na celistvosť duše. Celistvosťou máme na mysli prirodzenú Jednotu a celosť duše.

Vstupom do vedomia založeného na egu, sa dostáva duša do stavu schizofrénie. Stráca svoju nevinnosť. Na jednej strane duša bojuje a dobýva, na druhej strane zisťuje, že je nesprávne poškodzovať a ničiť iné žijúce bytosti. Nie je to až také nesprávne podľa niektorých objektívnych právnych predpisov alebo sudcov. Ale duša si podvedome uvedomuje, že robí niečo, čo je v protiklade s jej vlastnou božskou podstatou. Je to prirodzenosťou jej vlastnej podstaty tvoriť a dávať život. Keď duša pôsobí z pozície túžby po osobnej moci, vynorí sa hlboko v nej pocit viny. Znova, neexistuje žiadny vonkajší rozsudok pre dušu, ktorá hlása že je vinná. Duša sama si uvedomuje že stráca svoju nevinnosť a čistotu. Zatiaľ čo duša sleduje moc na vonkajšej strane, zvnútra ju požiera rastúci pocit nehodnosti.

Fáza vedomia založená na egu je prirodzená fáza na ceste duše. V skutočnosti táto fáza znamená plné spoznanie jedného aspektu duše: vôle. Vaša vôľa tvorí most medzi vonkajším a vnútorným svetom. Vôľa je tá časť vás, ktorá zameriava energiu vašej duše do hmotného sveta. Vôľa môže byť inšpirovaná túžbou po moci alebo túžbou po Jednote. Keď duša dosiahne koniec fázy ega, stane sa vôľa viac a viac rozšírením srdca. Ego alebo osobná vôľa nie je zničené, ale plynie v súlade s múdrosťou srdca a inšpirácie. V tomto bode ego radostne prijíma srdce ako svojho duchovného sprievodcu. Prirodzená celistvosť duše je obnovená.

Keď ste vy, duše Pracovníkov Svetla, prišli do 2-ho kroku prechodu od ega k vedomiu založenému na srdci, cítili ste úprimnú túžbu napraviť to, čo ste urobili nesprávne na Zemi. Uvedomili ste si že ste chorobne zaobchádzali so živými ľudskými bytosťami na Zemi a že ste prekazili voľné vyjadrenie a vývoj pozemských duší. Uvedomili ste si, že ste znásilnili samotný život tým, že ste sa pokúsili manipulovať a ovládať ho podľa vašich potrieb. Chceli ste uvoľniť ľudské bytosti z pút strachu a obmedzení, ktoré priniesli mnoho temnoty do ich životov, a cítili ste že môžete vykonať väčšinu v tomto ohľade tým, že sa sami vtelíte do ľudských tiel. Takže ste sa vtelili do ľudských tiel, ktorých genetické zloženie bolo čiastočne vytvorené vami, za účelom premeny vašich výtvorov zvnútra. Duše, ktoré išli na Zem s týmto poslaním mali v úmysle šíriť Svetlo do ich vlastných zmanipulovaných výtvorov.

Preto sa tiež volajú Pracovníci Svetla. Vy ste sa rozhodli urobiť toto - a zapliesť sa do celého radu pozemských životov - kvôli novozrodenému zmyslu pre zodpovednosť a tiež z naliehavého pocitu v srdci, zobrať túto karmickú záťaž na seba, aby ste boli schopní úplne opustiť minulosť.

Pracovníci Svetla sa vteľujú na Zem

Keď ste sa vtelili na Zem, práve ste začali prechod od vedomia založeného na egu k vedomiu založenému na srdci. Načrtli sme tento prechod ako zložený zo štyroch krokov. Urobili ste svoj prvý krok, keď ste si uvedomili že túžite po „niečom inom“, niečom odlišnom od boja o moc, ktorý napĺňal vaše životy predtým.

Ten boj poskytoval vašim životom účel a zmysel po značnú dobu. Vaša fascinácia mocou vás viedla k tomu, aby ste využili ľudskú bytosť ako slamenú bábku vo vašich galaktických bitvách. Tohto sa zúčastnili všetky galaktické impériá. Ale keď boli vojnové energie presunuté na Zem s človekom ako ich ihriskom, stali ste sa viac pozorovateľom a stiahli ste sa z priamych bojov. Sledovali ste čo prebieha na Zemi. Videli ste ľudskú bytosť ako sa vyvíja v niečo, do stavu bytosti, ktorý ste dosiahli dávno predtým. Stali ste sa pokročilými bojovníkmi s vycibrenými metódami psychickej manipulácie a bojovania. Človek s vašimi genetickými implantátmi v sebe sa mal stať takým istým.

Tieto genetické implantáty spôsobili v ľudskej bytosti vysokú úroveň mentálneho rozvoja. Pôsobenie prirodzených inštinktov a pocitov bolo viacmenej potlačené v prospech fungovania myslenia a uvažovania.

Spomínali sme, že galaktické vplyvy spôsobili v ľudskej bytosti vysokú úroveň strachu. V skutočnosti bol tento prvok strachu blízko prepojený s prílišným dôrazom na myslenie. V rovnovážnom stave je strach prekonaný alebo vložený do perspektívy vašimi prirodzenými intuitívnymi schopnosťami a vašou schopnosťou cítiť čo je správne alebo primerané urobiť. Avšak, keď sa do popredia dostane schopnosť myslenia, strach má tendenciu byť posilnený, keďže myslenie sa opiera o mechanický logický proces, ktorý nedovoľuje intuícii alebo cíteniu vstúpiť do činnosti. Keď je schopnosť myslenia kŕmená emóciami strachu, má tendenciu zdivočieť a tvoriť šialené nápady, nápady o ovládaní všetkého a všetkých. Diktátorské režimy sú príkladom takéhoto zdivočenia schopnosti myslenia.

Odpoveďou na strach nie je nikdy myslieť viac. Je to myslieť menej a dôverovať toku života. Je to upadnúť späť do stavu Milosti, ktorý je vašim dedičstvom. Je to uvoľnenie namiesto zvierania a držania.

Keď sa v dušiach Pracovníkov Svetla končila fáza ega, otvorili sa novému spôsobu bytia. Intuitívne ste siahli po energii srdca. V skutočnosti ste hľadali druh kreativity, ktorý prekračoval hranie s mocou. Zistili ste, že hranie s mocou je deštruktívne a v skutočnosti nemohlo vytvoriť nič nové, keďže zabilo a pohltilo všetko čo bolo „iné“.

Tým, že ste sa pokúšali ovládať a vládnuť životu, či už vnútri alebo vonku vás, ste sa vlastne pokúšali realitu urobiť nemennou a predvídateľnou. Nakoniec, moc je neuveriteľne nudná.

Keď ste si toto uvedomili, zistili ste, že vaša skutočná túžba nebola mať moc, ale byť naozaj kreatívni. Byť naozaj kreatívni znamená dotýkať sa vašej vlastnej božskosti.

Keďže ste božské bytosti, nech robíte alebo nerobíte čokoľvek, vždy vytvárate istý druh reality. Kreativita je vaša najhlbšia podstata. Vo fáze ega ste skúmali možnosť poprieť vašu pravú podstatu. Vskutku toto je na určitej úrovni kreatívna činnosť, trocha zvráteným spôsobom. Avšak byť skutočne kreatívny znamená tvoriť v súlade so životom a nie v súlade so smrťou.

Keď na vás dopadlo toto uvedomenie, prebudila sa spomienka na „domov“. Nejasné pripomenutie stavu čistej a blaženej Jednoty znova vstúpilo do vášho vedomia a vy ste vedeli, že toto bolo akosi kľúčom k vášmu šťastiu. Ale cítili ste sa bezmocní a nevedomí, keďže ste nemali zdania ako s tým naložiť. Vedeli ste, že ego nevlastnilo odpoveď, ale ešte ste nevstúpili skutočne do ríše vedomia založeného na srdci.

V rovnakom čase sa vo vás vynorili rastúce pocity viny a výčitky svedomia v súvislosti s tým, čo ste vykonali ľudským bytostiam na Zemi.

Hlavne na Zemi jestvovali nádherné príležitosti pre slobodné seba-vyjadrenie vedomia mnohými rozličnými spôsobmi. Zem bola určená na to, aby sa stala zjednotiteľom rôznych energií, taviacim kotlom, v ktorom môžu rôzne a dokonca protikladné energie dosiahnuť spoluexistenciu v harmónii. Energetické ihrisko Zeme bolo vytvorené, aby sa stalo domovom veľmi rôznorodej množiny energií.

Rozdiel medzi žitím na Zemi a žitím na iných miestach vo Vesmíre, či už na fyzických alebo astrálnych úrovniach, je obrovská pestrosť energií prítomných na Zemi. Naviac táto pestrosť nielen, že je prítomná ako obrovský rozsah životných foriem či druhov. Ale je v skutočnosti prítomná vnútri jedinej bytosti, ľudskej bytosti. Ľudská bytosť je schopná obsiahnuť spektrum energií, ktoré má širší rozsah než je schopná akákoľvek iná bytosť. Máte v sebe energiu vraha a svätca, energiu dieťaťa, dospelého a starca, energiu muža a ženy, energiu aktivity a pasivity, energiu racionálnu a emocionálnu, energiu vody, vzduchu, ohňa a zeme atď. Toto sa vám ako ľudskej bytosti môže zdať prosté alebo jednoducho prirodzené, ale pre každú inú bytosť vo vesmíre je to celkom slušný výkon. Je celkom slušný výkon jednoducho byť človekom aj bez toho aby ste robili niečo osobité.

Ale najviac jedinečnou kvalitou ľudskej bytosti je schopnosť spojiť energie, ktoré sa zdali byť predtým nezlučiteľné. Človek bol navrhnutý nie len na to, aby obsahoval všetky tieto rôzne energie, ale aby bol sprostredkovateľom, staviteľom mostov medzi nimi.

Dôvodom prečo Duch alebo Boh alebo Všetko-Čo-Je prišiel s konceptom ľudskej bytosti je, že Vesmír sa zamotal do zaseknutej situácie. Ako vedomie skúmalo život mimo Jednoty, snažilo sa vyskúšať rôzne životné formy, na rôznych rovinách a miestach Vesmíru. Keď duša vyskúšala všetko v rámci určitej formy života, odišla – v zmysle, že sa ďalej v nej neinkarnovala – a išla do iných životných foriem, ktoré zodpovedali jej špecifickým potrebám.

Neexistovala žiadna potreba transformovať energiu pokiaľ žila v určitej životnej forme. Keď ste chceli zmenu, vymenili ste telá. Dôvodom nebolo, že by boli duše lenivé alebo plytké. Väčšina tiel, v rozsahu hustoty od fyzických po astrálne, ponúkala obmedzený rozsah skúseností, a preto obmedzené možnosti rastu alebo premeny počas bytia v tele. Telo nemôže niesť tak veľa rôznych energií. Napríklad, keď ste žili na vodnej planéte, kde ste sa vtelili ako vodná bytosť, umožnilo vám to skúšať prirodzenosť vody všetkými možnými spôsobmi. Pocit bytia tekutým, nefixovaným, plynúcim, pohyblivým je naozaj nádherný. Ale keď ste chceli vyskúšať aké to je byť pevným a nehybným, museli ste opustiť toto telo a žiť po nejakú dobu vnútri hory. Tiež keď ste žili ako galaktické bytosti hľadajúce silu, nemohli ste naozaj zmeniť vaše vedomie v tom tele.

Dôsledkom tohto obmedzeného alebo špecializovaného rozsahu skúseností v určitom tele bolo, že sa stvorený svet životných foriem zasekol. Nemohol rásť alebo sa rozširovať a stal sa akoby uzamknutým do určitého druhu stagnácie.

Jedinečnou silou ľudskej bytosti je schopnosť obsiahnuť široký rozsah energií a doviesť ich do stavu tvorivej, nie statickej, rovnováhy. V skutočnosti táto sila je rovná schopnosti premeniť temnotu na svetlo, t.j. sila duchovej alchýmie.

To čo prináša pôvodne protikladné energie do stavu dynamickej harmónie je KRISTOVA ENERGIA, energia ktorá udržuje Jednotu na tvári duality. Je to tá istá energia, ktorá premieňa Temnotu, jej prijatím, a preto umožňuje strachu, aby sa premenil na radosť. KRISTOVA ENERGIA je „tretia energia“, ktorá zjednocuje prijatím. Jej alchymická sila leží v jej schopnosti byť všeobjímajúcou, všeprijímajúcou a bez strachu.

Vy ako ľudské bytosti ste jedinými bytosťami, ktoré majú túto schopnosť duchovnej alchýmie. Ani rastliny, ani zvieratá, ani anjeli, ani „temní páni“ nemajú túto moc.

Všetky duše môžu skúsiť aké to je byť Svetlom, aké to je byť Temnotou, aké to je byť všetkými rôznymi bytosťami, ktoré žijú vo Vesmíre, ale nemôžu skúsiť aké to je premeniť Temnotu na Svetlo a zostať pri tom v danej životnej forme. Nedokážu si predstaviť aké to je, zmeniť sa na vnútorných úrovniach takým spôsobom, že si pre seba vytvoríte rôzne fyzické a duchovné reality počas života.

Duše, ktoré sú inkarnované v iných ako ľudských životných formách si tiež „vytvárajú svoju realitu“ a majú slobodnú vôľu, ale majú menej možností ako obsiahnuť veľmi odlišné alebo dokonca protikladné stavy vedomia, pokiaľ ostávajú v rovnakom tele, v tom istom (ľudskom) tele. Vy ako ľudia, ste stavitelia mostov, alebo duchovní alchymisti, a to robí Zem a človeka jedinečnými.

Vrátime sa teraz k nášmu rozprávaniu o dušiach Pracovníkov Svetla, ktorí mali mučivé a ľútostivé pocity v súvislosti s ich zásahom do ľudskej bytosti. Uvedomili si, že na Zemi bola ustanovená úplne nová hra, hra plná prísľubov, ktorú pre svoje vlastné účely udusili ako najlepšie vedeli. Cítili kvôli tomu bolesť. Na istej úrovni tiež zistili, že si svojimi sebeckými činmi zablokovali svoju vlastnú duchovnú cestu ku Svetlu a pravému šťastiu.

Tiež keď ste sa zobudili zo svojho ego spánku, videli ste, že Zem bola takým prekrásnym miestom, zelená planéta hemžiaca sa životom. To vo vás rozhýbalo hlboké spomienky. Boli ste prítomní na úplnom začiatku života na Zemi. Zem potom nestratila svoju nevinnosť. V tých dávnych časoch pred vašim pádom do vedomia bojovníka, boli ste časťou raja na Zemi ako anjelske bytosti, ktoré živili a starali sa o život. Boli ste anjelmi v Rajskej Záhrade. Dokonca aj keď ste neskôr pôsobili svojou temnou stranou ako galaktickí bojovníci, tiež ste na Zem pôsobili svojim svetelným a čistým aspektom v starobylých časoch, keď ste pripravovali planétu na príchod pozemských duší. Prispeli ste k rozkvetu zelenej planéty a na určitej úrovni ste o tom vedeli keď ste vystúpili z vašej bojovníckej fázy vedomia. Vedeli ste že ste ničili to, čo ste živili a pomáhali stvoriť.

Keď ste si uvedomili prísľub a nádheru Zeme, cítili ste vnútorné nutkanie ísť tam dole a obnoviť to čo ste zničili. Vtelili ste sa do ľudských tiel so zámerom priniesť Svetlo a Tvorenie hodnôt založených na srdci v prostredí, ktoré bolo podstatne ovládané egoistickými hodnotami.

Chceme trocha rozšíriť tento motív prinášania Svetla, pretože je na ňom niečo, čo vo vás často vytvára zmätok a nepochopenie.

Keď ste sa vy Pracovníci Svetla vtelili na Zem, začali ste vlastne vnútorný proces premeny, v ktorom by ste dokončili váš vlastný prechod od vedomia založeného na egu k vedomiu založenému na srdci. Boli ste na ceste úplne opustiť vedomie založené na egu, a život na Zemi vám poskytol možnosť, vysporiadať sa s tým, čo vo vás z energie založenej na egu zostalo. Energie, ktoré ste si priali v sebe vyčistiť ste mali nájsť v tej istej bytosti, ktorú ste manipulovali a v ktorej teraz zotrvávate: v ľudskej bytosti, vo vás samotných.

Váš najhlbší motív pre príchod na Zem bolo vyrovnať sa s vašou vlastnou vnútornou temnotou, a súhlasili ste že sa stretnete s touto temnotou vo svojom vnútri ako ľudská bytosť.

Hoci si často myslíte, že ste tu, aby ste pomáhali druhým alebo aby ste pomáhali MATKE Zem, najzásadnejším dôvodom prečo ste tu je to, aby ste sa sami vyliečili. Toto je vaša skutočná svetelná práca. Všetko ostatné je druhoradé.

Na najhlbšej úrovni si vaše duše priali niesť zodpovednosť za temnotu, ktorú šírili. Avšak niesť zodpovednosť za vašu temnú stranu je v zásade samotársky podnik. Nezahŕňa to druhých, ktorým by ste mali pomáhať alebo ich liečiť. Ide len o vás. Budete druhým v tomto procese pomáhať, ale to je druhotný efekt. Je dôležité si uvedomiť na tomto mieste správne poradie vecí, viete, keďže máte tendenciu byť príliš snaživí v pomáhaní druhým.

Toto nadšenie pomáhať druhým sa často stáva pascou, keďže vaša energia sa zapletá s druhou osobou a veľmi často sa potom cítite ochudobnení a sklamaní. 

Prosím pamätajte si: dávať viac ako dostávať nie je vznešené alebo založené na srdci, je to jednoducho chyba. Touto chybou je, že si myslíte že ste čiastočne zodpovedný za situáciu alebo stav mysle niekoho iného. To nie je pravda. Každý je zodpovedný za svoje vlastné šťastie alebo nešťastie. A toto je vskutku požehnanie, keďže to všetkým poskytuje moc tvoriť, a preto aj meniť ich vlastnú realitu.

Nie ste tu preto, aby ste napravili iných ľudí alebo MATKU Zem. Ste tu aby ste vyliečili hlboké rany vo vlastnej bytosti. Prosím dohliadajte na túto úlohu a všetko ostatné sa dostane na svoje miesto bez akéhokoľvek úsilia na vašej strane.

Keď ste prišli na Zem a vtelili ste sa to ľudských tiel, mali ste sklon bojovať s energiami, ktoré ste chceli prekonať. V tom štádiu ste boli v paradoxnej situácii. Na jednej strane ste vedeli, že chcete „niečo iné“ ako moc a nenávideli ste sami seba za to, čo ste predtým konali nesprávne. Ale neboli ste oslobodení od toho, čo ste v sebe nenávideli. Neboli ste ešte oslobodení od nadvlády ega.

Keď ste prišli na Zem, mali ste tendenciu zlostiť sa na Temnotu, hnevať sa na ňu. Paradoxom je, že ste chceli poraziť egoistické energie bojom, tou istou energiou, ktorej ste sa chceli zbaviť.

Ešte ste si neboli vedomí skutočných dopadov vedomia založeného na srdci. Keď pozorujete zo srdca, neexistuje bitva medzi Dobrom a Zlom. Realita srdca ich obe presahuje. Srdce neodporuje Temnote. Vedomie založené na srdci je založené na prijatí všetkého, všetkého čo jestvuje. Je to druh vedomia, ktoré opustilo myšlienku že boj čokoľvek vyrieši.

Hoci ste túžili po mierovom ne-bojovom spôsobe nakladania s realitou, nemali ste žiadne skúsenosti so skutočným prežívaním tohto ideálu. Boli ste naozaj v akejsi „medzi-zóne“, na kúsku krajiny nikoho, skôr ako vstúpite do novej ríše vedomia.

Tak ste začali robiť všetky druhy „chýb“ v zmysle že ste upadali späť do spôsobov bytia, ktoré ste chceli opustiť. Snažili ste sa zmeniť alebo prestavať každého jednotlivca a každú skupinu, ktorá prejavovala egoistické chovanie alebo uznávala hodnoty založené na egu. Avšak oni na vás reagovali agresívne, často dokonca ani nechápali, čo sa im snažíte sprostredkovať. Pracovníci Svetla boli po stáročia prenasledovaní ako čarodejnice, neznabohovia alebo politickí agitátori. Zdalo sa, že sú vedení ideálmi, na ktoré svet nebol pripravený. Zdali sa byť odlišnými a nezapadajúcimi. Obyčajne sa stretávali s veľkým odporom.

To čo sa stalo bolo, že ste potom ako ste hrali v galaktických ríšach po dosť dlhú dobu úlohu páchateľa, prešli do úlohy obete. Váš „duchovný hnev“ vyvolal hnevlivé reakcie z vášho prostredia a stali ste sa obeťou, zažívajúc poníženie, hlbokú bolesť a bezmocnosť. Trauma spôsobená opakovaným odmietnutím a vyhnanstvom po niekoľko životov zanechala vo vašej duši hlboké jazvy. Skončili ste s pocitom bezmocnosti a nežiadúcnosti. Mnohí z vás sa v tomto živote cítite unavene a túžite po domove vo viac milujúcom a zmysluplnom svete.

Je dôležité, aby ste si uvedomili, že úloha obete je naozaj len: úloha ktorú hráte. Je to jeden možný spôsob interpretácie faktov, ale je úzky a narušený. Nie ste obeť ani páchateľ. Ste vedomie duše, ktoré pre seba vytvorilo úlohy, aby ich samo mohlo na chvíľu hrať.

Naozaj nie ste obeťou materiálne zmýšľajúceho sebeckého sveta.

V skutočnosti vám vaše stretnutia s agresívnymi a nespolupracujúcimi energiami v mnohých vašich životoch jednoducho zrkadlili späť vašu vlastnú zviazanosť s vedomím založenom na egu, vašu vlastnú závislosť na ňom. Ak chcete dosiahnuť výsledky prostredníctvom boja, energia boja sa k vám vráti späť. To je/bola vaša vlastná energia, ktorá sa k vám vracala! A to je jediný význam karmy.

Sklon bojovať so „zlom“ je založený na viere, že zlo je mimo vás a musí byť vykázané z reality. Duchovná výzva pre vás Pracovníkov Svetla počas všetkých vašich inkarnácií bola vždy rozoznať a prijať vašu vlastnú temnú stranu a pochopiť jej úlohu a zmysel.

Najhlbšou výzvou je odpustiť sebe samému a objaviť znova svoju nevinnosť. Ste nevinní a vždy ste takými boli. Dokážete to naozaj pochopiť? Ak áno, nebudete chcieť zmeniť svet alebo bojovať proti nespravodlivosti nikdy viac. Budete sa chcieť hrať, baviť sa a tešiť sa z každej chvíle vášho života a jednoducho byť tým, kým ste a zdieľať to s ostatnými.

Keď vy, Pracovníci Svetla, opustíte myšlienku, že musíte pre čokoľvek alebo kohokoľvek bojovať, nebude vám viac odporovať „vonkajší svet“, spoločnosť alebo iní ľudia vo všeobecnosti, za to že ste iní. Nebudete chcieť nič meniť, a preto sa nestretnete s odporom. Budete vedieť, že ste vítaní, že váš príspevok do tejto reality je hodnotný a že druhí si vás cenia.

Keď úplne opustíte vedomie založené na egu, budete vedieť, že ste oslobodení od prenasledovania alebo vonkajšieho ohrozenia. Prekročíte role obete a prenasledovateľa, vaša cesta prejde celý kruh. Uvoľníte svoje karmické bremená a budete môcť úplne slobodne tvoriť čokoľvek budete chcieť.

Nachádzate sa na pokraji zrodenia nového vedomia. Toto je typ vedomia, ktoré úplne opustilo potrebu čokoľvek ovládať alebo vlastniť. Je zbavené strachu. Je to KRISTOVO vedomie.

Keď som ja, Jeshua, žil na Zemi, chcel som vám povedať, že duchovnosť nie je o boji medzi Svetlom a Temnotou. Tá je o nájdení úrovne vedomia, ktorá presahuje dobro a zlo, miesto z ktorého môžete pochopiť a prijať všetky veci. 

„Kráľovstvo Božie je vnútri.“ Všetko čo potrebujete je vo vnútri. Mier, pokoj a radosť sú vaše, keď si naozaj uvedomíte kto ste: božská bytosť vo fyzickom prejave.

Len keď pochopíte, že ste tu, aby ste sa premenili a vyliečili, sa začnú veci pre vás skutočne meniť a ako vedľajší efekt aj pre iných ľudí okolo vás. Svet je taký, aký je a najvyššia vec, ktorú preň môžete urobiť je, že ho jednoducho budete milovať preto aký je. Milujte a pozorujte krásu každej jednotlivej bytosti, ktorá cestuje cez túto rovinu reality.

Mnohí z vás sú dojatí mojou energiou, energiou Jeshua alebo Ježiša. To preto, že ja som váš príbuzný. Bol som jednoducho Pracovníkom Svetla nezaťaženým karmickými väzbami, Pracovník Svetla vlastniaci vysokú úroveň seba-pochopenia. Dotýka sa vás moja energia, pretože viete že toto je energia v ústrety ktorej sa pohybujete.

Energia KRISTA je energia vášho vlastného budúceho JA.

*  *  *

OD EGA K SRDCU

I. Štyri fázy transformácie vedomia

V predchádzajúcich kapitolách sme popísali historické pozadie cesty Pracovníka Svetla od vedomia založeného na egu k vedomiu založenému na srdci. Táto časť bude celá venovaná psychologickej charakteristike tejto transformácie. Rozdelili sme tento proces na štyri kroky alebo fázy, ktoré kvôli prehľadnosti znova zhrnieme:

1. Byť nespokojným s tým, čo vám môže ponúknuť vedomie založené na egu, túžba po „niečom inom“: začiatok konca.

2. Uvedomenie si svojich väzieb na vedomie založené na egu, rozpoznanie a uvoľnenie pocitov a myšlienok, ktoré s ním prichádzajú: stred konca.

3. Nechať umrieť staré energie založené na egu vo svojom vnútri, odhodenie kukly, stávanie sa svojim novým JA: koniec konca.

4. Prebudenie vedomia založeného na srdci, motivovaného láskou a slobodou, vo vašom vnútri, pomáhanie ostatným uskutočniť transformáciu.

Fáza jedna: Ego už viac nenapĺňa

Prechod od vedomia založeného na egu k vedomiu založenému na srdci začína zážitkom vnútornej prázdnoty. Veci, ktoré zvykli priťahovať vašu plnú pozornosť alebo situácie, ktoré vás úplne dostali vás teraz nechávajú prázdnym alebo nezaujatým. Zdá sa že veci akosi stratili svoj zvyčajný význam a účel.

Predtým, ako zažijete túto prázdnotu je vedomie v zovretí strachu a z toho vyplývajúcej potreby neustáleho seba-potvrdzovania. Neustále hľadá vonkajšie potvrdenie, pretože si nepraje čeliť na pozadí ležiacemu strachu z odmietnutia a samote. Tento hlboký strach a potreba vonkajšieho potvrdenia, ako skutočný motív pre mnohé vaše činy, môžu dlho byť skryté. Celý váš život môže byť na nich vystavaný bez toho, aby ste si toho boli vedomí. Možno ste si vedomí neurčitého nepokoja alebo napätia vo svojom vnútri. Ale často môže s ním spolu prísť významná udalosť ako rozbitie vzťahu, odchod milovaného alebo strata zamestnania, aby vás vyzvali preskúmať čo v skutočnosti spôsobuje toto napätie alebo nepokoj.

Keď je ego v strede vašej bytosti, tak je vaše vedomie a citový život v stave kŕča. Krčíte sa v strachu a z tohto pohľadu ste neustále v obrannom postoji. Keď sa nachádzate vo fáze ega, zažívate neustále nedostatok, potrebu získať viac. Základom vašich myšlienok, pocitov a činov je čierna diera, prázdnota, ktorú nie je nikdy možné úplne naplniť. Je to diera strachu, miesto pokryté tieňmi, keďže od neho odvraciate svoje vedomie. V tieňoch je prítomná prázdnota, ktorej ste si nejasne vedomí, ale nechcete do nej vojsť.

V tejto fáze je váš vzťah s Bohom alebo Všetkým-Čo-Je poznačený pocitmi oddelenosti. Hlboko vnútri sa cítite osamotení a opustení. Máte pocit akoby ste boli rozbitým bezvýznamným úlomkom bez účelu. A keď tento svoj strach zakryjete, zažívate ho len nepriamo ako tieň.

Ľudia sa hrozia čeliť vnútornej prázdnote s plným vedomím. Hrozia sa priamo stretnúť a preskúmať svoju vnútornú Temnotu. Avšak ak sa jej nepostavíte, je tam stále, a budete si musieť vyvinúť „krycie stratégie“ aby ste život urobili znesiteľným. Stratégiou ega je vždy vysporiadať sa s ťažkosťou na okraji, a nie v strede. Ego hľadá riešenie problému obrátením vášho vedomia von. Snaží sa zmierniť vnútornú bolesť tým, že vás kŕmi vonkajšími energiami. Energie, ktoré má mimoriadne rád sú potvrdenie, obdiv, moc, pozornosť atď. Takýmto spôsobom ego zdanlivo vytvára odpoveď na hlbokú túžbu duše po Jednote, Bezpečnosti a Láske.

Táto túžba sama o sebe je úplne správna a pôvodná. To vás volá Boh. To vás volá vaša vlastná podstata. Vy ste Boh! Boh je energiou Jednoty, Bezpečnosti a Lásky. Každý túži po bezpodmienečnej Láske a objatí Energie, ktorú nazývate Boh. Vo svojej podstate je táto túžba túžbou po úplnom uvedomení si, a preto splynutí s vašim vlastným BOŽSKÝM JA. Vaša vlastná božskosť je vašim vstupom do nepodmienenej Lásky. Môžete ju nájsť len tak, že prejdete cez strach a Temnotu, ktoré ju obklopujú, a toto dosiahnete tým, že sa obrátite dovnútra, namiesto von. Urobíte to tak, že použijete svoje vedomie ako Svetlo, ktoré odoženie tiene preč. Vedomie je Svetlo. Preto ono nepotrebuje bojovať s Temnotou, samotná jeho prítomnosť ju rozpustí. Keď obrátite svoje vedomie dovnútra, naozaj vás postretnú zázraky.

Avšak ego postupuje presne opačným spôsobom. Vníma potrebu Lásky a Bezpečnosti, ale snaží sa odpovedať na túto potrebu bez postavenia sa vnútornej Temnote a strachu. Na to, aby to dosiahlo, použije určitý „trik“: premení potrebu Lásky na potrebu schválenia a uznania od druhých ľudí. Premení potrebu Jednoty a Harmónie na potrebu vyniknúť a byť lepším ako druhí. Akonáhle si myslíte, že byť milovaný znamená byť obdivovaný za svoje úspechy, už viac nepotrebujete ísť do svojho vnútra: stačí jednoducho usilovnejšie pracovať! Takýmto spôsobom sa ego snaží udržať pokrievku na panvici strachu.

Vaša pôvodná túžba po Láske a blaženej Jednote sa teraz zdeformovala na túžbu po uznaní. Neustále hľadáte vonkajšie schválenie, ktoré vám poskytne nejakú dočasnú útechu. Vaše vedomie je neustále zamerané na vonkajší svet. Spoliehate sa na posudzovanie druhých ľudí a ste veľmi podráždení tým, čo si o vás ľudia myslia. Je to pre vás veľmi dôležité, keďže je na tom závislá vaša seba-úcta. V skutočnosti vaše sebahodnotenie klesá hlbšie a hlbšie, keďže odovzdávate svoju silu vonkajším silám, ktoré vás súdia za vaše vonkajšie výkony a nie za vašu pravú bytosť.

Medzitým hlboko usadený pocit opustenia a samoty neslabne. V skutočnosti sa zhoršuje, keďže sa naň odmietate pozrieť. To na čo sa nechcete pozerať sa stane vašou „tienistou stránkou“. Strach, hnev a negativita sa tam môžu usadiť a ovplyvňovať vás, posilnené odmietnutím ísť dovnútra. Ego môže byť veľmi tvrdohlavé, keď príde na potláčanie určitých pochybností, tušení a pocitov, nepovolí kontrolu len tak.

To čo vnímate ako „zlo“ vo vašom svete je vždy výsledkom upnutia sa na osobnú moc. Je to odmietnutie vzdať sa kontroly a prijať vnútorný strach a Temnotu.

Prvý krok k Osvieteniu je vzdanie sa tomu „čo je“. Osvietenie znamená, že vpustíte všetky svoje stránky do Svetla vášho vedomia. Osvietenie neznamená, že ste si plne vedomí všetkého vo vás, ale že ste ochotní čeliť každému aspektu vedome.

Osvietenie sa rovná Láske. Láska znamená, že sa prijmete takí akí ste.

Vnútorná Temnota, ten pocit opustenia v hĺbkach vašej duše, ktorého sa všetci tak obávate, je dočasný. Táto fáza ega je len jeden krok vo väčšom vývoji a odhaľovaní vedomia. V tejto fáze podniknete tento prvý krok smerom k individualizovanému božskému vedomiu.

Zrodenie individuálneho vedomia, zrodenie vás ako „samostatnej duše“, ide ruka v ruke so skúsenosťou opustenia, bytia oddeleným od vašej MATKY/OTCA. Je to porovnateľné k traume z narodenia vo vašom fyzickom svete. V maternici dieťa prežíva oceánický pocit Jednoty s matkou. Keď sa narodí, stáva sa samostatnou jednotkou.

Kvôli tejto traume z pôrodu – hovoríme teraz o narodení duše – si nesie duša so sebou pocit odlúčenosti, musela sa rozísť zo všetkým, čo považovala za samozrejmosť.

Novonarodená duša túži po návrate do polo-vedomého stavu Jednoty, z ktorého prišla a ktorý považuje za svoj Domov. Keďže toto je nemožné, zažíva duša veľký strach a pocity opustenosti a pochybností. Táto vnútorná bolesť a dezorientácia bude postupne tvoriť živnú pôdu na to, aby sa ego mohlo chopiť moci. Duša sa musí vysporiadať so strachom a bolesťou a ego sľubuje, že jej poskytne riešenie. Ego podporuje vo vedomí duše výhliadky na moc a ovládanie. Duša, ktorá sa cíti bezmocná a stratená sa vzdáva a prepúšťa velenie egu.

Ego je tá časť duše, ktorá je zameraná smerom na hmotný, vonkajší svet. Vo svojej podstate je ego nástroj duše na to, aby sa mohla prejaviť ako fyzická bytosť v čase a priestore. Ego poskytuje vedomiu sústredenie. Robí vedomie konkrétnym miesto oceánického, „tu a teraz“ namiesto „všade“. Ego prekladá vnútorné impulzy do konkrétnej hmotnej podoby. Je to tá vaša časť, ktorá premosťuje nefyzickú duchovnú časť a fyzickú časť.

Pre dušu ako nefyzickú duchovnú bytosť je pomerne neprirodzené byť fixovaná v čase a priestore. Duša je v podstate nezávislá na akejkoľvek hmotnej podobe. Keď máte sny o lietaní, spájate sa s touto nezávislou a slobodnou časťou vás. Ego, na druhej strane, viaže a upevňuje. Umožňuje vám fungovať vo fyzickej realite. Ako také, zohráva ego veľmi hodnotnú úlohu, ktorá nemá nič dočinenia s „dobrým“ alebo „zlým“. Keď pôsobí v rovnovážnej situácii, je ego pre dušu, ktorá prebýva na Zemi vo fyzickom tele, neutrálnym a nenahraditeľným nástrojom.

Avšak keď ego začne vládnuť vedomiu duše namiesto toho, aby pracovalo ako jej nástroj, duša sa dostáva mimo rovnováhy. Keď ego velí duši (to je základným znakom vedomia založeného na egu), vtedy ego nebude jednoducho prekladať vnútorné podnety do materiálnej podoby, ale bude tieto podnety ovládať a výberovo potláčať. Je to ego, ktoré vám ponúka narušený obraz skutočnosti. Nevyvážené ego, je vždy v honbe za mocou a ovládaním a bude predkladať všetky fakty ako pozitívne alebo negatívne v tomto svetle.

Je veľmi poučné odhaliť vaše vlastné motívy založené na moci a ovládaní vo vašom každodennom správaní. Snažte sa zistiť, ako časte chcete ohýbať veci a ľudí podľa vašej vôle, aj keby to bolo z ušľachtilého dôvodu. Ako často ste otrávení tým, že veci sa nedejú spôsobom akým vy chcete. Je dôležité si uvedomiť, že za potrebou ovládania je vždy strach zo straty kontroly. Takže sa sami seba opýtajte: aké je riziko uvoľnenia kontroly, opustenia potreby predvídateľnosti? Čo je môj najhlbší strach?

Cena, ktorú teraz platíte za to že držíte veci „pod kontrolou“ je, že váš prístup k životu je napätý a obmedzený.

Ak si trúfnete žiť z vnútornej inšpirácie a robiť len to čo vám prináša radosť, vytvorí to prirodzený a skutočný poriadok vo vašom živote. Budete sa cítiť uvoľnení a šťastní, bez potreby formovať prúd života. Toto je žitie bez strachu: žitie s plnou dôverou v to, čo vám život prinesie. Dokážete to urobiť?

Pre mladú dušu je pasca na egu založeného vedomia takmer neodvratná. Ego ponúka cestu von z ťažkostí strachu a opustenia, ono presunie vašu pozornosť z „toho čo je vo vnútri“ na to, „čo môžete dostať od vonkajšieho sveta“. Nie je to skutočné riešenie problému, ale zdá sa, že to prinesie na chvíľu úľavu. Šírenie moci a kontroly nad vašim okolím vám môže dať dočasné uspokojenie alebo vás „nakopnúť“. Je v ňom strohý pocit byť milovaným, obdivovaným a uznávaným. Toto zmierni na nejakú dobu vašu bolesť. Ale má to krátku životnosť a vy sa znova musíte usilovať, aby ste boli ešte lepší, krajší a užitočnejší.

Prosím uvedomte si, že pod vlajkou ega, môžete byť sladkí aj škaredí, dávajúci aj prijímajúci, vládnuci aj ovládaní. Mnoho toho, čo je dávané zdanlivo nesebecky, je podvedomé volanie po pozornosti, láske a uznaní od príjemcu daru. Keď ste vždy starostliví a dávajúci ostatným, jednoducho sa pred sebou skrývate. Takže na to, aby ste pochopili čo znamená vláda ega, nemusíte nutne myslieť na krutých tyranov ako Hitler alebo Saddam Hussein. Udržujte veci jednoduché: pozorujte seba vo vašom dennom živote. Prítomnosť vlády ega je možné rozoznať v potrebe ovládať veci. Príkladom je, že chcete, aby sa určití ľudia správali konkrétnym spôsobom. Aby sa to stalo, vykazujete určité vzorce správania. Napríklad ste ochotní a sladkí a snažíte sa, aby ste nikdy neranili niekoho city. Za týmto správaním je potreba ovládania. „Pretože chcem aby si ma miloval, nepôjdem proti tebe.“ Táto línia myslenia je založená na strachu. Je to strach s toho, že zostanete osamote, strach z odmietnutia a opustenia. To čo sa javí byť sladké a milé je v skutočnosti formou seba-popierania. Toto je ego pri práci.

Tak dlho ako ego vládne vašej duši, sa budete - na to aby ste sa cítili dobre - potrebovať kŕmiť energiou druhých. Vyzerá to, že si zaslúžite uznanie od druhých ľudí, od nejakej autority mimo vás. Avšak svet okolo vás nie je pevný alebo stabilný. Nikdy sa nemôžete spoľahnúť na neustálu podporu, nech je to čokoľvek na čo sa spoliehate, či už to je manžel, šéf alebo rodičia. To je dôvod prečo musíte po celý čas „pracovať“, byť neustále v strehu na „porcie schválenia“ prichádzajúce vašim smerom. Toto vysvetľuje napätie a nervózny stav mysle, v ktorom je neustále každý, kto sa zasekol vo fáze ega.

Ego vám nemôže poskytnúť skutočnú lásku a seba-ocenenie. Riešenie traumy z opustenia, ktoré ponúka je v skutočnosti bezodná priepasť. Pravým poslaním vedomia mladej duše je stať sa rodičom, ktorého stratila.

Prosím uvedomte si, že štruktúra pozemského života, čím máme na mysli proces, v ktorom začínate ako bezmocné dieťa a vyrastáte, aby ste sa stali sebestačným dospelým, vás často vyzýva, aby ste urobili presne toto. Ako často leží kľúč k naozajstnému šťastiu vo vašich životoch v tom: aby ste sa stali svojim vlastným otcom a matkou a dali si sebe lásku a pochopenie, ktoré vám od ostatných chýbali a chýbajú. Na vyššej metafyzickej úrovni, o ktorej sme hovorili, toto znamená: pochopte, že vy ste Boh, nie jedna z jeho malých stratených ovečiek. Toto je uvedomenie, ktoré vás privedie domov. Toto je uvedomenie, ktoré vás privedie do srdca toho čím ste, Láskou a božskou mocou.

Koniec fázy ega prichádza na dohľad, keď si duša uvedomí, že znova a znova opakuje ten istý cyklus činov a myšlienok. Ego stráca svoju vládu, keď sa duša stáva unavenou a utrápenou z neustáleho boja o poklad, ktorý jej stále uniká. Vtedy duša začne mať podozrenie, že sľuby v hre, ktorú hrá, sú falošné a že v nej nie je skutočne nič čo by mohla vyhrať. Keď sa duša unaví zo snaženia a bytia na vrchole po celú dobu, trocha povolí kontrolu.

Tým, že dáva menej energie na ovládanie myšlienok a správania sa, otvorí energetický priestor, ktorý umožní nové a odlišné skúsenosti. Na začiatku, keď vstúpite do tejto fázy, sa môžete cítiť veľmi unavení a prázdni. Veci, ktoré ste predtým považovali za dôležité sa môžu teraz zdať úplne nepodstatné. Tiež môžu vyplávať strachy, ktoré nemajú jasnú alebo bezprostrednú príčinu. Môžu to byť nejasné strachy zo smrti alebo zo straty vašich milovaných. Tiež sa môže vynoriť hnev v súvislosti so situáciami vo vašom zamestnaní alebo manželstve. Všetko čo sa zdalo byť samozrejmé je teraz spochybnené. Prinajmenšom to, čo ustanovilo vedomie založené na egu, že tomu je nutné predísť.

Postupne sa pokrievka zdvíha z panvice, a všetky druhy nekontrolovateľných emócií a strachov vyskakujú a vstupujú do vášho vedomia, rozsievajúc pochybnosti a zmätok vo vašom živote. Až do tejto chvíle ste fungovali väčšinou na autopilota. Mnoho myšlienkových a pocitových vzorcov vo vás sa odohrávalo automaticky, nechali ste ich prejsť bez otázky. Toto dodalo vášmu vedomiu jednotu a stabilitu. Avšak, keď vaše vedomie rastie a rozširuje sa, vaša osobnosť sa rozdelí na dve časti. Jedna vaša časť vás chce udržať pri starých spôsoboch, druhá vaša časť spytuje tieto spôsoby a konfrontuje vás s nepríjemnými pocitmi, ako hnev, strach a pochybnosti.

Rozšírenie vedomia, ktoré prichádza na konci fázy ega je preto často prežívané ako lúpežná hra, nevítaný votrelec, ktorý vykráda hru. Toto nové vedomie rozruší všetko, čo sa predtým zdalo byť zrejmé a prebudí emócie vo vnútri vás, s ktorými sa neviete vysporiadať. Keď začnete spochybňovať vzorce myslenia a konania založené na egu, vstúpi do vášho vedomia úplne nová strana vás. Je to časť vás, ktorá miluje Pravdu namiesto Moci.

Žitie podľa príkazov ega je veľmi potlačované. Slúžite malému ustráchanému diktátorovi, ktorý túži po moci a ovládaní, nielen nad vašim prostredím ale hlavne nad vami. Váš spontánny prúd pocitov a intuície je obmedzovaný týmto diktátorom. Ego vôbec nemá rado spontánnosť. Drží vás späť od slobodného vyjadrovania vašich pocitov, keďže pocity a emócie sú nekontrolovateľné a nepredvídateľné a to je pre ego nebezpečné. Ego pracuje s maskami.

Ak vám ego velí „buď sladký a svedomitý, aby si získal sympatie ľudí“, budete vo vás systematicky potláčať pocity nepríjemnosti a hnevu. Ak začnete pochybovať o životaschopnosti tohto diktovania, vynoria sa okamžite tieto potlačované emócie znova. Pocity nie sú potlačením eliminované. Žijú ďalej a získavajú tým viac intenzity, čím dlhšie ich potláčate.

Akonáhle duša zažije prázdnotu a pochybnosti, ktoré sú tak charakteristické pre končiacu fázu ega, je možné stretnúť a čeliť všetkým pocitom a emóciám, ktoré boli predtým ukryté v temnote. Tieto uzavreté emócie a city sú vstupnou bránou k vášmu väčšiemu JA. Skúmaním toho, čo naozaj cítite, namiesto toho čo sa očakáva, že budete cítiť, obnovíte svoju spontánnosť a celistvosť, tú časť vás, ktorá sa tiež nazýva „vnútorné dieťa“. Spojenie sa s vašimi pravdivými pocitmi a emóciami vás uvedie na cestu oslobodenia. Prechod k vedomiu založenému sa srdci môže začať.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář