Jdi na obsah Jdi na menu
 


Trocha křasťanství - jiný pohled na věc

1. 1. 2009

V časopise jsem našla jeden velmi zajímavý článek,který popisuje Ježíše a vznik křestanství z úplně jiného hlediska, než na jaké jsme zvyklí. Tento článek mě pak inspiroval ke vzniku následujícího pojednání.

Článek mluví o nezbytnosti dosažení stavu rozšířeného vědomí, neboli snových stavů ke vzestupu lidí. Proč? Protože jedině tak jsme schopni zahlédnout jiné rozměry a uvědomit si pravdy a základy našeho vesmíru. Jen tak jsou lidé schopni jít dál.Ovšem v dobách starých civilizací byli lidé jak už jsme popisovala vyloženě vázíni na tuto jedinou tělesnou realitu a neuvědomovali si nic jiného. Učená slova zněla ve starých civilizacích stejně jako dneska obyčejnému člověku vzdáleně a nesrozumitelně a líčení vícedimenzionalnosti bylo vnímáno jako od reality odtržené fantazie a prázdná útěcha. Takový byl stav otrockých a násilnických antických říší v době, kdy se měla posunout na vyšší duchovní úroven. A právě běda, pro vzestup celých národů bylo nejdůležitější posunout právě ty obyčejné lidi, kterých bylo samosebou nejvíce.Proto špičky duchovních institucí od Persie po Čínu se modlili a prosili o zaslání duchovní pomoci z vyšších dimenzí. Toto trvalo zhruby 100 let, během kterých se většina duchovních institucí bud rozpadla, nebo přestala doufat. Jako jedna z mála zůstala malá a utajovaná sekta v Izraeli.Právě tam v Betlémě v rodině nenápadných lidí se narodilo dítě, jménem Ješua, Ježíš.Od ostatních dětí se odlyšovalo zvláštní zlatou aurou, která ho obklopovala.Zvěsti o tomto dítěti se dostali až ke kněžím Kumránu a ti ho šli prověřit. Odtud zvěst o klanění tří králů. Ti potvrdili jeho pravost jakožto budoucího klíče listva, ovšem tehdejší politické špičky, dnes označované za krále Herodota, považovali toto hnutí za nebezpečné své vládě a nově narozená neděje ve formě dítěte se měla raději odstranit. Odtud pověst o vraždění nevinátek. Josef a Marie však včas varovaní andělem unikli a po dalších 30 let žili všedním a naprosto nezajímavým životem. Právě proto nejsou o životě Ježíše známi žádné detaily až do jeho 30. roku.

Při svém nenápadném životě poznal způsob přemýšlení obyčejných lidí i to, že skutečně nelze žít se starým způsobem myšlení. Proto aby poznal nový způsob nazírání na život, vydal se sám do pouště. A tam v osamění a mnohe rozmluvách s Bohem si osvojil základní pravdy lidského bytí a smyslu života. Když se vrátil zpět mezi lidi nejdříve si začal hledat a nacházet své následovníky. Po tři roky konal zázraky a skutky, ve kterých dokazoval sílu ducha, který překonává veškeré možnosti těla i dosavadního způsobu života. Ovšem běda, většina lidí ho stále považovala za jakéhosi Exota, na kterého je sice hezké se dívat,ale za to, když začal hlásat o zřeknutí se některých pohodlných zvyků a statků, už tak zajímavý nebyl. Proto se vydává do Jeruzaléma na jakési rozhodující střetnutí duchů. V zahradě Esejské se plný zoufalství ptá Boha i andělů, jak dál, co může udělat, aby splnil svůj úděl, aby vedl lidi dál, aby jim ukázal pravý stav věcí a vyvedl je z temnoty.

A andělé mu nabízejí jedinou možnost. Cestu seběobětování.Je mu ukázána cesta jeho vlastní smrti a všeho utrpení i nutnost tohoto kroku. A on souhlasí. Prochází všemi stádii mučení s jedinou myšlenkou zachránit budoucnost příštích lidí, duchů usídlených na Zemi. Ačkoli tomu nikdo nevěří, vydavá se spíše ze zvědavosti spousta lidí, aby viděli, co se stane, když ho ukřižují. A tak aniž by sami tušili, do čeho jdou, stanou se nakonec svědky skutečnéo zmrvýchvstání.Při Ježíšově smrti a krátce po něm se dveře do vyšších rozměrů skutečně otevřou a i obyčejní lidé jsou schopni vidět skrze clonu strachu a lží hmotného světa. Tak se stane, že je jeho poselství mezi lidmi skuteně přijato a nastává nováéra ducha v nás.

V pozdějších letech se pak ukazuje, jak důležité bylo učit svých 12 následovníků. S pomocí andělů je totiž vytvořena kniha stejně důležitá jako samo zmrtvýchvstání, Bible. Do Bible je zakódováno mnoho důležitých poznatků a vjemů, které měli navést lidi dál. Ovšem většina Bible je psána v kódech, nebot první křestané to nemají opravdu lehké a na útěcích před spravedlností tehdejšího světa je důležité držet většinu důležitých informací pod pokličku. Tak se nakonec stává, že je Bible v pozdějších dobách velmi špatně vykládána a Ježíšova slova jsou překrucovaná až na nejvyšší možnou míru, nebo je mu pro změnu vkládáno do úst něco, co vůbec neřekl. Až se vše dostává do obludných kruhů velké instituce církve.

Tak je třeba další změna a nastupuje nová éra, která má znovu nastolit období chaosu v lidských srdcích. Přichází renesance a všechny ty ostatní doby obrození a zvlášt 19. století s jeho rychle se vyvíjejícím pokrokem vědy a techniky. V těchto dobách je křestanství postupně vyvraceno, až přichází konec dvacátého století,jeho filosofie demokracie, kde si každý dělá bez rozmyslu, co chce. Přišla tedy znovu doba chaosu. A právě z tohoto chaosu má povstat trvalý řád. Právě proto je chaos tak nutný, aby se lidé sami zvedli, aby lidé sami našli svůj vlastní osud, svou cestu a víru. Příští čas vzejde z lidí. Příští král bude svým lidem sám. Proto se i ted Ježíš znovu vrací mezi nás, ovšem už v jiné formě. V Bibli jsou zakódovány všechny důležité informace, ovšem je těžké ji luštit a taky proč, když se můžeme zeptat přímo andělů.

Takže o tomhle byla celá minulá éra a je hloupé říkat, že jedna doba byla špatná a ta další zase dobrá, všechno bylo třeba a Ježíš byl základním kamenem, klíčem, který tohle všechno nastartoval. Proto ho bylo tolik třeba.Pro budoucnost v nás.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář