Jdi na obsah Jdi na menu
 


Barbara Marciniak; Země: část 3.

19. 6. 2008

GALVANIZACE BOHYNĚ

    Přijetí Bohyně Vám otevře živou knihovnu a bude Vás učit tajemství držená hluboko v prsou Matky Země, neboť kdo je Matka Země, když to není Bohyně sama?

Když přemýšlíte o Prvotním Stvořiteli co, nebo koho si představujete? Ve vaší společnosti jste se učili, že boží energie reprezentuje zdroj a ženská energie reprezentuje její použití nebo její aktivitu. Říkáme, že je to naopak - ženská energie reprezentuje zdroj a mužská, to jak tohoto zdroje použít. Je pravdou, že Bůh je ženská vibrace. Zdroj, tak jak jej znáte, je ženská vibrace. Manžel ženského principu, mužská vibrace se v soutěži o lásku Bohyně začala před miliony let při zneužívání energie tříštit. Dva plejádští synové prostředního boha, který měl dohled nad Zemí, mezi sebou začali bojovat a vytvořili dilema dnešního dne. Z širšího pohledu to byla jen menší rodinná hádka. Božská Matka Bohyně se rozdrobila a stvořila se do mnoha forem, aby mohla být manželkou mnoha bohům. Všichni ji chtěli uspokojit, milovat a být v této mateřské vibraci, protože je zdrojem životních sil, odkud všichni vzešli.

Bohyně je takové vědomí, které dovoluje všechny věci. Je zdrojem, který udržuje věci pohromadě, lepidlo stvoření. Pro někoho je to těžké tuto představu vstřebat, ať ji tedy vezme alespoň v úvahu. Je to těžká představa pro ženy, které si o sobě myslí, že jsou slabou entitou, že jejich vlastní krví koluje tato podoba Bohyně. Je šokující pro muže, když si pomyslí, že by ženská vibrace mohla být zdrojem za všemi věcmi.

Prociťte do nehlubšího jádra vaší identity výživu, dar a tajemství matky. Energie Matky Bohyně se vrací a probouzí. V tomto desetiletí přijdete na to, že všechna vaše náboženství jsou postavena na falešném ideálu. Všechna mají základ na kontrolujícím, chladnokrevném, patriarchálním hnutí, když je to ve skutečnosti Matka Bohyně, kdo je za všemi věcmi. Na Plejádách jsme odhalili příčinu našeho zneužití energie: Nectili jsme matku. Dělali jsme všechno, abychom získali zájem Matky, avšak nectili jsme matčino tvoření, matčin dar.

Vaše planeta se musí učit, kdo je Matka jako stvořitel. Vy musíte. Pochopení temné stránky Bohyně je součástí zkoumání její energie, protože Bohyně udělala něco, aby ztratila svou sílu. Je to uloženo v buňkách vaší bytosti, protože všichni, muži i ženy mají Bohyni v sobě.

Bohyně se začne rodit skrze Vás, ať jste muž nebo žena. Odchýlení a pád Bohyně se stal z velmi důležitého důvodu. Energie Bohyně vždycky uznávala právo plodnosti. Energie Bohyně nebyla, jako je váš západní svět: pro ni nebyl sex hanebný. Bohyně milovala sex. Sex je samozřejmě vaším přirozeným dědictvím. I když jako ve všech případech i zde bylo sexuální energie zneužito.

V říši Bohyně bylo jedno období, kdy tam bylo ohromné zneužívání mužské vibrace. Ženy, ovlivněné venkovními zdroji, ztratily svou úctu a svůj partnerský vztah k mužům a smysl svého spojení mezi mužem a ženou. Netrvalo dlouho a v říši Bohyně muži nebyli ničím více nežli je hřebčincový servis. Ženy se natolik ztratily v síle Bohyně, že nepovažovaly muže za sobě rovné. Muži byli bráni jako objekty k plození. Mnoho mužů bylo po jednom rituálu plození zabíjeno reprezentantkami místní Bohyně. Byli kastrováni a i jinak obětováni. To je pravda. Ženy zneužívaly sexuální energii mužů tím, že používaly bičování. Toto všechno je změněno a vy naleznete Bohyni plnou soucítění, vstupující do životů těch, kteří ji chtějí cítit.

V jedné době byla energie Bohyně ovlivňována ohromnou negativní silou a byla ve svém účelu pokřivena. Bylo to v předkřesťanských dobách. Potom se kyvadlo přehouplo jiným směrem, takže když mužská vibrace začala hrát svou roli, začala jednat brutálně na oplátku toho, co s nimi ženství dělalo předtím. Vaše vzpomínky jsou uskladněny ve vašich buňkách a v krvi a vy jste ovlivněni svými zkušenostmi ze svých voleb, které jste dělali.

Byli jste zaplaveni negativní, kontrolující, rádoby boží energií a nastal čas, aby byla Bohyně poznána. Je potřebná rovnováha, bez uctívání jakékoliv nadřazující vibrace. Muži se ve své úctě k Bohyni budou učit ctít život. Ženy se budou učit, jak znovu přinášet život do existence. Život může přicházet na svět doprovázený jediným orgazmickým vzdechem, při narození dítěte. Toto je oblast, ve které budete měnit své víry a zkušenosti.

Až budete prozkoumávat Bohyni, začnete si vážit života. Když si vážíte života, nepřelidňujete Zemi a nezabíjíte. To co musí přijít do popředí světových paradigmat je pochopení toho co je život, co je smrt, co jsou všechny části Vědomí a fakt, že všechno je vzájemně propojené - že všechno je připojeno ke stejnému zdroji.

Patriarchální hnutí změnilo vaši historii, odkázajíce Bohyni do šepotu mýtů a legend. Kde je Bohyně ve vaší Bibli, vašem Koránu, ve vašem Torahu? Nastává boj mezi Bohyní a patriarchama a dnes jste tolik odloučeni od energie Bohyně, že nemáte žádnou představu nebo model před sebou o tom, kdo by Bohyně mohla být. Jak ctí Bohyni západní společnost kterou znáte? I když, na pravém břehu východního pobřeží USA stojí švarná žena držící v ruce světlo.

Bohyně je velmi důležitá. V tomto boji patriarchů zůstává za scénou, protože ví, že je tvořící silou ve všech věcech a že tyto věci ji musí nakonec najít. Ve své velikosti to dovoluje. Co to znamená umožňovat zrození, milovat to co jste stvořili a umožnit tomuto stvoření proces vývoje bez jakéhokoliv zasahování? Je láska chránění, nebo je láska dovolení? Kdyby boží síla chránila svá stvoření, kontrolovala by to, co se ze svého tvoření učí a tím by se nebylo možno tolik naučit, jako když je všechno dovoleno. Síla, která dovoluje všechny věci má příležitost se neomezovaně učit, protože je zde možnost říci: " Ukaž mi. Uč mne. Já jsem ty. Ty jsi já." Toto je stav vědomí.

Rádi bychom, aby každý z Vás došel k poznání Bohyně. Pátrejte po Bohyni, volejte ji nějakým způsobem k sobě. Pozvěte ji, aby Vás učila o životě. Začne s Vámi pak pracovat způsoby, které jsou opravdu hluboké. Mnozí z Vás volají do svého života nás, Plejáďany. Hrajeme si s Vámi a vy znáte naši vibraci, náš humor, naše triky - i když pracujeme s Bohyní.

Věci se musí změnit. Bohyně je potřebná k řízení událostí, jako část jejich řešení. Energie Bohyně pracuje na otevírání vašeho srdce. Žádáme Vás, abyste měli svá srdce otevřena nejen pro sebe ale pro ty, kteří v této době velkých lekcí budou křížit vaše cesty. Jestliže ctíte ženský princip uvnitř sebe a na planetě, toto poznání bude sloužit jako nová základna pro vaše společenství a civilizace.

Chceme, abyste hledali tuto životní sílu. Hledejte ZA tím, co jste se učili. Najdete část Bohyně, ženskou energii, která je v mužích i ženách stejná, která čeká, až se ve Vás narodí. S hravostí pozorujte, jak můžete působit na ostatní a jak budou mluvit o věcech, které jste odhalili. Všechno co se učíte je zvětšeno a vyzařováno zcela volně k těm, kteří jsou na stejné cestě jako vy.

Matka Bohyně reprezentuje princip lásky. Zmínili jsme se o frekvenci světla - světlo jsou informace - a o frekvenci lásky, která je podstatou tvoření. Nejhlubším podtextem informací Plejáďanů je citovost a sexualita - které jsou tvořeny vibrací lásky s Bohyní. Práce s energií Bohyně vyžaduje hlubší zkoumání ženského principu.

Nastal čas, aby bylo ženské vědění řečeno, ukázáno a sdíleno magickou, mystickou cestou. Je čas aby ženy odhalily více o svých vlastních tajemstvích - jejich procesech menstruace a rození a o cyklech jejich emocí. Je čas aby to sdílely s muži. Mnoho žen řekne: " Co mám sdělovat? Já tomu sama nerozumím." Dobře, je čas abyste se do toho pustily se slovy: " Co jsou zač tyto mé pocity? Jestliže mám někomu vysvětlovat co to je být ženou, co bych měla vysvětlovat? Co mám udělat, abych se více stala bohyní v ženském těle?" Bohyně ve Vás je ten jediný kdo ví - kdo přenáší informace z jednoho systému do druhého.

Jak bude pokračovat toto desetiletí, bude zaznamenán vzestup ženských učitelů a vůdců, protože se Bohyně bude projevovat skrze svůj druh. Není tím řečeno, že by Bohyně nepracovala s mužskou vibrací, neboť muži se budou také učit jak projevovat Bohyni. V Bohyni není žádná diskriminace a žádná zloba. Bohyně je velmi povolná entita. Dovolila, aby se toho v průběhu věků mnoho událo, takže se mohl každý učit. Nyní Bohyně žádá, aby bylo ctěno všechno, co dovoluje, aby bylo stvořeno skrze jádro tajemství krve - skrze dokonalý dar z jejího vlastního lůna.

Krev a její tajemství je klíčem k pochopení sebe samých, vaší genetické linii a samotné živé knihovně. Jste součástí celého vašeho krevního cestování - dozadu i dopředu v čase, tak říkajíc. Můžete dosáhnout svých předků a předchůdců, cítit je, prožívat a ovlivňovat je, prostřednictvím vědomé pozornosti umístěné v krvi. Jako lidé rostete a udržujete se při životě krví vašich matek. Tato bohatá a životodárná substance se jakoby kouzlem objevuje skrze ženství. Mužům i ženám stejnou měrou se ženské krvácení jevilo vždycky jako akt síly a hanebná kletba a směšnost.

Krev je symbol života, demonstrující důkaz spojení s vašimi předky a s kódy vědomí uloženými ve všech bytostech. Jste genetickou knihovnou a k zařazení základu vašeho ducha jsou používány osobní, planetární a nebeské zkušenosti. Tyto zkušenosti používají sami sebe pro Vás ve vaší třídimenzionální formě, prostřednictvím krve.

Vaše krev je bohatá na příběhy. Je naplněna vzory a plány geometrické podstaty, které reorganizují sami sebe v souladu s vaším stavem vědomí a s vaším zájmem. Abyste se probudili k novému pohledu na život, musíte být ochotni nad sebou zauvažovat a změnit se. Vaše myšlenky jsou zaznamenávány vaší krví. Jsou vštípeny do určité nádrže v souladu s vašimi city a potom vyzařovány ven do všech světů ke čtení. Ve fyzické formě jste celkovou sumou sama sebe díky vaší krvi.

V kostech které Vám slouží, jako pevná struktura vaší kostry se krev vyrábí. Je buď obohacována, nebo olupována, v souladu s plánem vašich zájmů a je spojena s vaší schopností dekódovat život jako série sebe-tvořících lekcí. Vaše krev může být lehce obohacena a obnovena.

Způsob, kterým se vaše krev může změnit a obohatit je váš zájem. Uvnitř vašeho mozku jsou drobounké částečky jako magnety, na které působí paprsky slunce. Velké vlny energie a telepatické kódy jsou posílány vysokými kosmickými cestami z Plejád k vašemu slunci. Vaše slunce přenáší energii k Vám a k měsíci. Energie vstupují do vaší lebky a jsou ve vašem mozku udržovány elektromagnetickým procesem těmito malými magnety.

Práce s tělem může změnit strukturu vaší krve. Když vyrovnáte své vědomí, aby bylo více ucelené, vaše krev se více čistí. Stává se něčím velmi, velmi vzácným. Informace jsou uloženy v kamenech a kostech. Červené krevní buňky jsou vyráběny v kostní dřeni. Když si dáte do pořádku svou kostru, začne se měnit to, co kostra dělá pro zbytek těla. Zdravá kostra čistí krev, vytvářejíce dosažitelnější krevní obraz a vybírajíc si vnitřní ochrany své identity.

Ženy si často neváží své menstruační krve, místo aby chápaly, že je zdrojem jejich síly. Krev nese genetický kód, a protože je Matka Bohyně zdrojem všech věcí, je tím odkud kódy přicházejí. Je tím, kde je uložen příběh. Menstruační krev může být použita, aby vyživovala život rostlin, označovala Zemi a umožnila Zemi poznání, že Bohyně zase žije. Všeobecně, ženy již nekrvácejí do Země. Kdyby tak dělaly, byl by to přímý přenos energie Bohyně. Když ženy pouštějí svou krev do Země, je tím živena. Ženám bylo po celé věky říkáno, že jejich krev je kletbou a ony se své vlastní krve obávaly. Nechápou, že je jejich zdrojem a jejich silou. Jestliže odložíte stará tabu a pracujete s menstruační krví, shledáte, že působíte docela jinak na zvířata i rostliny živé knihovny.

Ženy, jestliže stále krvácíte, buďte moudré a ctěte své tělo a svoji krev. Vaše krev je jedním z nejvyšších zdrojů plození a vyznačení území, které můžete vyvolat. Pochopení tajemství krve je klíčem ke spojení se zdrojem vaší síly a spojuje Vás s vašimi hlubokými vnitřními znalostmi.

Můžete si označit půdu, kde žijete svou menstruační krví. Můžete začít s kardinálními body: sever, jih, východ, západ. Potom, za čas, můžete pokračovat v označování Země, jako když malíř pokládá své črty na plátno. Můžete rozředit krev vodou, aby jí bylo více. Můžete jí žehnat a používat krystaly aby udržela svou vibraci. Tento proces se dělá, aby bylo vyznačeno území Bohyně. Bude to přitahovat rostliny a zvířata, která mají novou životní sílu a cítí, že jsou s Bohyní jedno.

V řadě vašich starých příběhů byla krev používána, aby odvracela zlo, anebo jako prohlášení nějakého zájmu. Možná byly označovány menstruační krví i dveře. Nikdo by se neodvážil dotknout těchto dveří nebo těch kdo žijí uvnitř, neboť bylo chápáno, že tam vládne Bohyně. V těchto starých časech byla Bohyně stále respektována. Rozumělo se, že když jste šidili nebo se nepodrobili Bohyni, vaše práce nebyla božská.

Až budete stavět a rozvíjet nové společnosti, navrhujeme, aby se shromáždily ženy každého věku a snažily se porozumět svému menstruačnímu období a sdílely svou sílu a své znalosti jako klíče s muži. Zkoumejte tajemství krve jako přirozený proces společného života. Vaše tělo a jeho cykly vytvářejí představu života. Je velmi důležité, abyste chápali co je síla. Přemýšlejte o mocné síle ženy, která má dítě. Ona udržuje životní sílu, která vytváří pohyb a touhu aby se mohlo narodit. V tomto je tajemná síla. Tolik síly, že z ní má mužská vibrace strach jakoby proces rození byl magický. Protože mužství zapomnělo jak přinášet na planetu zrozování prostřednictvím svého těla, muži byli poděšeni silou ženství. Muži se potřebují dostat k tomu, aby používali krvácení žen a podporovali je. Přijde čas, kdy budete chtít znát své potomstvo a budete chtít být odpovědni v tom, kdy je chcete mít, protože život začne být velmi cenný.

Ženské krvácení se stane velmi důležitou součástí společnosti. Až ženy pochopí tuto sílu, Bohyně bude galvanizována a vrátí se do Vás všech.

Jestli chcete mít úrodnou zahradu, nejlepší zahradu ve městě, zalévejte ji svou krví ředěnou s vodou. Vaše zahrada bude vzkvétat. Shledáte, že vaše krev může urychlovat růst potravy. Urychluje mnoho, mnoho věcí. Není to omyl, že ženy krvácejí. Je to jeden z největších darů. Je to elixír bohů.

Ženy Aborigejů schovávaly svou menstruační krev v nádobách a používaly ji k léčení bolestí. Ženy mohou se svou krví dělat mnoho věcí. Některým z Vás se nelíbí, že jste ženami. Když se objeví menstruace, cítíte se nepříjemně, nepohodlně, máte bolesti a je to celkově nevhodný stav a zážitek. Muži často nemají žádnou představu o tom co se děje, takže je to i pro ně mrzuté období. V příštích dnech kontakt s Bohyní otevře vaše srdce a odhalí Vám, kam Vás krvácení může vést a co Vás může naučit, neboť v menstruačním procesu leží mnoho klíčů, které přivedou Bohyni zpátky na tuto planetu. Je potřeba aby se navrátila síla partnerským vztahům.

Je mnoho tajemství k odhalení a k opětnému předání lidem. Někteří z Vás se mohou divit, proč tento předmět odhalujeme. Je to velmi důležité téma. Jestliže Vás nezajímá energie Bohyně a tajemství krve, říkáme Vám, že míjíte hlavní část života a nemůžete tak rozumět co se děje na planetě. Jestliže se od toho odvracíte a myslíte si, že je to nedůležité, kompletně míjíte stěžejní bod. Je to jedním z nejvíce posilujících učení, které Vám chceme v této době dát a pomáhat Vám tím v pochopení toho co přichází. To co je potřeb abyste kompletně a totálně dělali je, ať jste muž nebo žena, abyste ctili vibraci, která prochází vaším srdcem a pomáhá Vám mít svá srdce otevřená.

Menstruační krev je vysoce okysličena, je to nejčistší krev a nese dekódovanou DNA .  Je to kyslík, kdo dekóduje její vlákna a umožňuje restrukturalizaci údajů. Vaši vědci si nyní hrají s třívláknovou DNA . Učí se jak postavit vlákna DNA založená na světelných fotonech - vláknech uvnitř těla, které nazýváme světelně kódovanými vlákny.

Tajemství krve bylo ve vašich moderních náboženstvích ničeno. Zajímali jste se někdy o přijímání Krista? Bylo tam řečeno, abyste jedli tělo a pili krev Krista. Jaký to má význam? Jestli jste pokročilí křesťané, tato slova slyšíte neustále znova a znova: "Toto je mé tělo, toto je má krev." Tento rituál je překroucen. Pojímání těla a krve v sobě nese smysl kanibalismu a je ovlivněn starodávnými a zhoubnými vlivy plazů.

Na této planetě mají mnozí tendenci věřit advokátům, aniž by zkoumali, kde je pravá pravda. Rozsah této ignorance končí. Vcházíte do oblasti blahodárného vědění. Zakořeňujeme ve Vás několik klíčových frází, používajíce zvuků, které něco pro vaši mysl znamenají. A ještě na jiné hladině k Vám mluvíme jazykem, který vaše tělo umí dekódovat, stejně jako úrodné kruhy.

Chceme do tohoto kotle ještě něco přidat. Měsíc ovlivňuje rytmy Země. Kdo může říci, že to nemá smysl? Měsíc ovládá v těle proudy energie stejně, jako řídí na vaší planetě příliv a odliv. Měsíc je velmi silný elektromagnetický počítač. Když měsíc ovlivňuje přílivové vlny, ovlivňuje rovněž vlny ve vašich tělech, krev ve vašich vlastních tělech a krevní hormony.

Na vaší planetě jsou různé cykly, které jsou udržovány kýváním kyvadla. Na Zemi dlouho vládla matriarchální energie. Potom nastoupila na trůn patriarchální energie a vyhladila všechny známky ženského vedení a vědění. Ženské vědění bylo zachováno jenom v mýtech a legendách, kde bylo ženství přijímáno jako účastník a ten kdo život vnímá. Žena se cítila být spojenou s pavučinou existence jen procesem rození.

V jednom období zde byly síly mimozemské inteligence, které pracovaly na aktivaci ženských principů. Bylo to uděláno, aby měly ženy schopnost rodit a cítit. A to je to, odkud pramení ženské spojení s měsícem. Byl to vliv měsíce, kdo přenášel ženský energetický program. Měsíc je jako velký počítač, takže jej mohou vlastnit různé bytosti a formy inteligence, nebo mohou mít schopnost měsíc programovat. Takže zde byly bytosti, které naprogramovaly měsíc pro ženský cyklus. Je to zapomenuto, protože se to dělo v období lásky a benevolence. Potom se samozřejmě věci změnily.

Po celé věky je energie z měsíce vyzařována jako elektromagnetická frekvence k Zemi, aby udržovala dvouvláknovou DNA .  Nezlobte se pro to na měsíc. Na měsíci není nic špatného. On pouze vyzařuje programy. Měsíc stanovil pro ženství výchovný program. Tento reproduktivní cyklus vytváří možnost k častějšímu rození dětí nežli je schopen sluneční cyklus.

Chápejte, že měsíc Vám kreslí váš pěstounský program. Ačkoliv, jako části Vědomí se můžete posunout do nového cyklu plození. To pomůže stabilizovat nekontrolovatelné přelidnění na planetě. Ve Státech nyní převládá strach ze zdvojené populace, která nastala ve velmi krátké době. Rodíte se s jizvami a šrámy. Během příštích padesáti let bude na měsíc působit jiný vliv a měsíční cykly změní i pozemské cykly. Všechno se drasticky změní. Nyní jste schopni rodit, \možná spíše být oplozeny,\ každý měsíc. Znamená to velmi rozdílné zkušenosti, jestliže budete schopny otěhotnět jen jednou za rok. Přeměny změní celý ženský cyklus, takže se změní i doba těhotenství. Běžný systém již nefunguje, přelidňováním ničíte sami sebe. V tomto stavu, kdy světová populace exploduje, Vám nesvědčí, abyste byly přístupny početí každý měsíční cyklus.

Porodní bába byla v mnoha stoletích brána jako největší nepřítel křesťanského náboženství, protože dokázala mírnit bolesti, mohla ženám povídat o tajemství jejich těl, rozuměla bylinám a tajemným částem živé knihovny. Křesťanství bylo velmi patriarchální a obávalo se Bohyně a ženy. Bálo se, že ženská síla sebere autoritu kostelům a mužům.

Potrat nemá nic společného s tím, jestli chcete potratit nebo ne. Toto je zamýšleno, aby udržovalo lidi oddělené a zmatené nad ženskou energií. Je to plán mířící proti Bohyni aby se ženy cítily oslabeny a myslely si, že nemají žádnou volbu, neboť když ji mají dostupnou, mohou si vybrat potratit. Plány k matení žen, co se týče jejich těl, jsou rozvinuty na vysokém stupni. To je fajn. Nevadí to, protože každý z Vás si vybírá své lekce a potřebuje se učit. Můžete otevřít svá srdce a poslat lidem léčivou energii, zvouce je do stavu rozšiřujícího se vědomí, i když, sami je změnit nemůžete.

Energie Bohyně se rychle pohybuje, připravena pracovat s těmi z Vás, kteří jsou ochotni poznat její volání. Její pokyny jsou, abyste ctili svá těla a Zemi a svou sexualitu, protože skrze tento proces jste všichni stvořeni. Víme, že některé z těchto myšlenek Vám nejsou pohodlné, a proto Vám je předkládáme. Milujte úplnost vašich těl a jejich potřeby a dopřejte je svým tělům. Pracujte spolu, hrajte si spolu.

Ženy probuďte se a studujte manuální vlastníky svých těl a přicházejte na to, že vlastníte něco hodnotného. Muži, vy vlastníte rovněž něco cenného a toto něco, nazývané tělem, má své cykly, rytmy a vzory. Může to dělat zázračné věci.

Je velikým zkreslováním vaší identity, že sex je jenom na plození. Je to travestie, které jste byli učeni. Nikdy nikdo nemusí mít dítě, když si to on nebo ona nepřejí. Začněte myslet a cítit v termínech vlivů všech vašich tělesných funkcí, včetně početí. Můžete si říci: "Vím, že mé myšlenky a city ovlivňují funkce mého těla. Ovlivňuji to, a když jsem připraven mít dítě, dám tomu energii. Jinak toho nejsem schopen." Je to velmi osvobozující představa.

Kdyby každá žena na této planetě věděla kolik má doopravdy síly, co si myslíte, že by patriarchové svedli? Po celé věky byla verze patriarchů strašena silou ženství. Proto ženy, aby udržely patriarchy při síle, zpochybnily sami sebe, takže muži mohli dostat převahu a říkat: "Ted máme šanci se rozběhnout do světa a podívat se co se s tím dá dělat." Ženská síla se stáhla do pozadí. Ženy souhlasily, že budou věřit v prokletí svých těl, a že krvácení je špatné. Ženy v sobě zpochybnily pravou životní sílu a to, že nad ní mají nějakou moc.

Měsíc nepůsobí a nekontroluje pouze ženy. Muže také. Narodili jste se skrze cyklus ženy a vaše sexuální cykly jsou ovlivňovány tímto procesem. A také, protože měsíc kontroluje příliv a lidské tělo je z 90 procent z vody, měsíc rovněž ovlivňuje vlny ve vašich tělech. Muži mohou rovněž cítit a pracovat s kolísáním svých tělesných hormonů, když procházejí svými cykly, mohou se učit poznávat choulostivé mužské rytmy. Protože muži podléhají neúprosnému tlaku a kontrole, tyto jejich cykly nejsou tak zjevné jako ženské cykly, které jsou symbolicky vyznačené i jejich menstruací. Mužská vibrace je odvrácena od spontánnosti a ještě více od schopnosti se podrobit. Čemu se podrobovat? Podrobují se ideálům, milují je, avšak bez cítění které by bylo přiměřené těmto jejich vírám nebo ideálům.

Navrhujeme, aby více mužů žádalo autoritu a říkalo: "Neudělám to. Seknu s tím. Udělám místo toho tohle." Mužská vibrace běžně dostává impuls, aby hledala stejnou emocionální svobodu jako ženská. Bez svých emocí nemůžete přijít na to, kdo jste. Proto, aby muži chápali hlubší tajemství, musí v sobě nalézt mír a pochopit že jejich emoce jsou ženskou částí jich samotných.

Krev je tajemnější mužské vibraci, protože všechna mužská krev zůstává v jejich útrobách. Není to něco, co mohou každý měsíc vidět a cítit jako ženy. Válka je jednou ze zkroucenin přinesených patriarchy jako pokus ukázat mužům sílu krve. Avšak tato krev není to samé. Je přinášena nenávistí a ničením života, mučením a zabíjením, plná emocí dušeného strachu a nátlaku. Je jenom jediná vhodná cesta kdy mohou muži přijít do styku se silou krve - a je to na ženách, aby jim dali dar své krve, aby s nimi sdílely svůj elixír. Je mnoho způsobů jak to lze dělat. Jedním z obvyklých způsobů je, že muži jedí ovoce a zeleninu pěstovanou pomocí menstruační krve. Jejich tělo bude vstřebávat vědění v ní obsažené.

Muži začínají potřebovat ženskou krev a ženy si začínají vzpomínat na svou vnitřní Bohyni, berouce na sebe její princip. Tento princip Vás bude učit, jak máte vytvářet na planetě rovnováhu. Je v našem zájmu aby každý a každá žena rozuměla tajemství svého těla a sdílela tato tajemství s vhodnou mužskou vibrací, bez jakýchkoliv obav. Někdy mají muži z ženské krve obavy. Často se muži stydí mít sexuální styk se ženami v jejich menstruačních dnech. U žen může existovat úzkost, aby mužům jejich menstruace nebyla nepříjemná. Jestliže Vám nevadí mít sex během menstruace, ať jste žena nebo muž, gratulujeme Vám, protože jste překročili hluboký předsudek. Sdělujete si vzájemně hlubokou hladinu buněčného spojování.

Sex během menstruace je vazba přátelství, je velmi posilujícím způsobem sdílení krve. Je to velmi starý rituál a neradíme Vám žádné nahodilé sexuální hrdinské činy, při sdílení menstruační krve. Je to ochranný a posilující akt. Proč si myslíte, že to bylo tak velikým tabu? Proč jste byli od tajemství krve odstrkováni po celé věky? Možná protože by to otevřelo dveře pro vědění, které bohové nechtěli, abyste dosáhli. Krev obsahuje záznamy osobních, planetárních a nebeských zkušeností. Když je krev prožívána při sexuálním spojení, jste zaplavováni vlnami poznání, které jsou většinou za vašimi současnými schopnostmi chápání a vstřebání. Může to trvat léta, nežli prostřednictvím krve důkladně dekódujete znalosti uvnitř svého těla a rozvinete je.

Mužským protějškem menstruační krve je samozřejmě sperma. Sperma jako počítačové čipy nosí kód inteligence pro vývoj vědomí. V současnosti je to oceňováno do toho stupně, do kterého může mužská vibrace poznat a milovat Bohyni. Je to sperma, které rozhoduje, jestli dítě bude žena nebo muž. Vajíčko zůstává stejné, sperma vytváří rozhodnutí. Sperma je příběh Matky, zakódovaný v mužské vibraci a zahrnuje projev toho, jak mužská vibrace tento příběh chápe.

Dokážete přijmout, že sperma má telepatické spojení se svým vlastníkem? Když se muž miluje se ženou při její menstruaci, jeho sperma může fungovat jako badatel a telegrafovat mu zpátky sílu a vědění ženy. Během ženské menstruace může muž dosáhnout její veškeré identity. Ženy, jestliže se jdete milovat s mužem během menstruace, musíte být připraveny sdílet se svým parterem nejhlubší tajemství své bytosti. Musíte být připraveny na to, že svého partnera pozvednete a budete s ním sdílet svou sílu. Toto je nejstarší tajemství. Ve starých sumerských příbězích bohové Enlil a Enki spolu debatovali nad hrozbami a podmínkami svých poddaných, lidí. Vládce Enki lidi získal a skrze ženství dal této rase sexuální poznání. Vládce Enlil lidem sexuální poznání striktně zakázal, neboť měl strach, že pak budou rovnocenní bohům. V těchto představách je možná kořen pro moderní vysvětlování příběhu stvoření - Adam a Eva, had a Rajská Zahrada. Sexuální poznání byl dar Enkiho, zatímco Enlil chtěl lidmi manipulovat a oddělit je, udržovat je mimo poznání funkcí bohů.

V ženách je krev vibrací červené barvy. V mužích je sperma vibrací barvy bílé. Krev a sperma smíchané dohromady jsou jiným elixírem. Bylo největším kacířstvím, když si muž jenom pomyslel, že by se dotkl ženy při její menstruaci, natož aby s ní měl sexuální styk, natož aby míchal své semeno s její krví, natož aby to požíval. Avšak, daleko v minulosti když byla energie Bohyně chápána a ženy byly ctěny, byla tato mixáž brána pro muže jako elixír nesmrtelnosti. Muži chápali, že když pijí menstruační krev, nebo ji mixují se svým spermatem, omladí se a oživí. Byl to jeden klíč k nesmrtelnosti.

Tito bohové \volně je nazýváme bohy, ale možná by bylo vhodnější jim říkat rádobybohové nebo samozvaní bohové\ se tolik zamilovali do energie Bohyně, že chtěli požívat sílu z kombinace semene a ženské krve. Chápejte, že semenem oplodněné vajíčko stále používá krev. Používá jí mnoha různými způsoby. Všichni to máte vtisknuté dovnitř sebe. Vyzvedáváme to na povrch, protože chceme, abyste si adresovali tuto otázku. Chceme, abyste si vzpomněli na sílu přirozenosti vašich těl a posunuli svá těla za věci, za které se stydíte. Uvědomte si, že mnoho verzí autority Vás kompletně oddělilo od pochopení vašich největších darů - životních sil bílého spermata a červené krve.

V mýtech o Zahradě Edenu bylo ženské vibraci dáno jméno Eva. Nebyla to první žena, samozřejmě. Je to Bohyně, kdo vytváří život. Později byl příběh změněn, aby bylo vidět, že mužská vibrace má schopnost tvořit život. V této verzi stvoření žena pochází z žebra muže. Není tomu tak. Je to vždycky Bohyně, kdo zná recept na tvoření života, protože je to Bohyně, kdo přináší krev.

Bible popisuje příběh Stromu Života a Stromu Poznání. Strom Poznání Vám umožní být informováni. Sexuální praxe se rovná Stromu Poznání, stromu, ze kterého bylo lidem zakázáno jíst. Zrovna tak jim byla zapovězena účast na Stromu Života.

Co je Strom Života? Mnozí si myslí, že Strom Života je něco co roste a vydává plody. Je pověst že požíváním ovoce ze stromu života můžete dosáhnout nesmrtelnosti. Ve starých dobách bylo chápáno, že toto ovoce bylo krví Bohyně. To bylo ovoce Stromu Života. Přemýšlejte o svém těle a svém nervovém systému jako o stromu. Příběhy nemluví o ovocích rostoucích na stromech, nýbrž o ovoci těla - výměšcích a substancích, které jsou vskutku dary bohů. Po celé věky Vás bohové od tohoto poznání odstrkovali.

Sexuální styk se ženou, když je v období krvácení má jedny z nejvyšších vibrací, protože při tom procházíte branami do jiných říší, nebo oblastí. Sdílení krve je vyzdvihování do vyššího vědomí. V jednom období byly tyto věci velmi známé a respektovány, protože lidé věděli, o co se jedná. Vzpomeňte si, v jedné době byla největším nepřítelem křesťanů porodní bába, protože byla v těsném spojení se ženami, s jejich těly a asistovala při jejich porodech. Když byly porodní báby postaveny mimo zákon a zrušeny, ženy měly chodit k mužským doktorům, kteří jim nesměli po celá staletí ulevit v jejich porodních bolestech. Víte proč? Protože staré náboženské zákony říkaly, že ženy musí být trestány za usilování o sexuální svobodu. Tento zákon byl současně převzat do oblasti medicíny. Je to jenom posledních sto let, nebo tak nějak, že těhotné ženy dostávají nějaký druh pomoci během porodu a tato pomoc je patriarchální, v mnoha případech není založena na jejich vlastních přirozených znalostech.

Tradičně zde byl strach z neporozumění ženské síle. Strach z toho, že ženství potřebuje být rozřešeno. Toto je období partnerských vztahů, je to období všeobecných vztahů.

Přejeme si mluvit o menopause. Mnoho žen je smutných, že když sotva začaly rozumět síle své menstruace, už jim končí krvácení. Ačkoliv, menopausa je také pro ženy obdobím velké síly. Ve starých dobách byla koruna uctívána pro její moudrost a kouzlo a tento respekt se vrací. Menopausa zahrnuje hluboké vlévání energie, označující čas kdy je žena schopna udržet svou vlastní moudrost - spojení s předky.

Když žena prochází menopausou, prožívá pauzu. Jestliže je schopna se v této pauze udržet, něco se v jejím nitru transformuje a ona přichází na místo moudrosti. V nejdávnější historii se věřilo, že když se ženě zastavila menstruace, bylo to z poděšení, protože ze strachu ztratila sílu a tím i krev.

Většina žen kolem čtyřicítky a některé ve třiceti, začnou rozhodovat o své smrti tím, že dodávají energii svému procesu stárnutí. Ženy jsou odstrkovány od jejich přirozených cyklů a díky svým myšlenkám, nenávistem a proklínání svých vlastních těl vyvádějí svá těla z rovnováhy. Menopausa je naprosto nepochopena, stejně jako je nepochopeno krvácení žen, všichni mají tendenci toto nepochopení dále přijímat. V menopause je velký dar a neexistuje nic, co by tímto obdobím mohlo být v životě ztraceno. Je to období ohromného dosažení a vzkvétání, naprostý opak toho co Vám bylo říkáno.

Často muži, kteří mají vasektomii, mají strach o svou sexuální sílu a věří, že nemají nad svým tělem kontrolu. Symbolické projevení vasektomie je způsobeno jejich smyslem pro oslabování se - věří že jejich sperma a penis nedělají to, co oni chtějí. Strach ze spermatu vytváří strach z těla. Ti, kteří mají vasektomii, také urychlují své těžkosti s prostatou, neboť se odřezávají od toku sperma, vytvářejíce obtíže v těle. Nedoporučujeme vasektomii. Doporučujeme, abyste se učili jak používat svá těla, spíše nežli abyste zavrhovali své tělesné funkce. Buďte otevřeni své zvědavosti, až začnete znova uvažovat o svých sexuálních vírách.

Bohyně má schopnost vložit svá tajemství do krve, neboť je to krev, kdo tvoří. Proto ženy krvácejí, a proto byly ženy odstrkovány od úcty ke svému krvácení. Toto jsou všechno stěžejní věci.

Chceme, abyste vy jako lidé rozvinuli intimní vztahy s Matkou Zemí. Jak to budete dělat? Prvotní práce Bohyně zahrnuje vzájemné vztahy. Tím rostete. Nerostete vždy tím, že jste sami. Můžete si myslet: "Ach, mám více klidu a spokojenosti když jsem sám. Mám více času na studia. Mám více času na povídání se svým já a mohu dělat, co si vyberu." Ano, ale zároveň se také olupujete o čas, který můžete věnovat svému růstu ve vzájemných vztazích. Pro všechny je důležité, aby rozvíjeli svoje vzájemné vztahy. Potřebujete být s lidmi - v lásce a sexuálním vztahu, v obchodování a ve společnosti, s rodinou a nejenom s vaší pokrevní rodinou ale i s Rodinou Světla. Všichni uvnitř svých těl nosíte kódy a všichni potřebujete jeden druhého.

Energie Bohyně není nezbytně něco, co do sebe vtahujete jako třeba pilíř světla. Když si představujete, jak světlo vchází do vašeho těla a čaker, doslova tyto oblasti otevíráte. Dostáváte se do stavu, že vidíte sami sebe jako pevné, tupé bytosti, versus bytosti naplněné prostorem a světlem. Bohyně je silou za tím vším. Nemůžete vtahovat Bohyni do svých prstů, do svých očí a do Země - Bohyně prostě je. Buďte si vědomi její životní síly, jíž dokonale vyživuje všechny systémy, protože Bohyně je ten kdo přináší i odnáší život.

Hledáme rovnováhu. Jestliže se díváte kolem sebe, jste mužství a ženství a všechny příběhy vaší identity, včetně stvoření, mají za základ spojení obou sil dohromady. Když v sobě hledáte rovnováhu mezi mužstvím a ženstvím, v ideálním případě k sobě budete přitahovat partnera, který je stejným způsobem vyvážený jako vy. Vnitřní rovnováha znamená, že jste sami sobě zdrojem, a že váš další krok je, abyste svou sílu vnášeli mezi ostatní, aby se stala ještě větším zdrojem. Neznamená to, že byste nezbytně potřebovali manžela. Avšak, vaším přirozeným procesem je něco dávat dohromady - skládat své klíče dohromady jako mužské a ženské aspekty. Tyto aspekty souvisí s fyziologickými aspekty, které Vás vedou do duchovních a emocionálních říší.

Androgynové reprezentovali božský aspekt spojeného mužství a ženství. Každý z Vás má v sobě uloženou životní sílu nazývanou kundalini, nebo hadí síla, která je vyjádřením energie tvoření. Velká většina lidí na planetě však nechápe, že v sobě mají tuto sílu.

Nejideálnější by bylo, kdyby bylo mužství a ženství vyvážené. Jako muži i ženy máte tuto sílu kundalini v sobě. Je vaším vlastním přirozeným cyklem, vaším velkým vrcholem aktivity. Všichni musíte pro tuto životní sílu ve svých tělech vytvořit příbytek, abyste se mohli potkat s energií Bohyně a tvořit život, transformaci a realizaci. Tato energie se podobá hadu stočenému v základu vaší páteře - když stoupá sloupcem vaší páteře, její energie prolíná vaším tělem.

Nemůžeme se hýbat, protože vy se nemůžete hýbat. Vy se nemůžete hýbat, protože Vám bráníme ve vývoji vaší genetické přeměny. Udělali jsme to, abyste nemohli mít stejné schopnosti, jako máme my a nemohli si nás násilím přisvojit a používat nás. Nyní, o půl milionu let později, jsme v silném presu. Víme, že jsme udělali velkou chybu, pokud existují vůbec chyby.

Krátce, odhalíte svou schopnost tvořit a schopnost být bohy. Po čtyřicet let si vaši vědci mysleli, že jsou božští, když vytvořili v podzemních laboratořích život, když objevili drama Atlanťanů. V ideálním případě bude vliv Bohyně obnovovat morální hodnotu a hodnotu života, protože Bohyně miluje své děti, včetně plazích, hmyzích, kočičích lidí a všech forem života. Pak se na Vás budeme dívat a uvidíme jestli, tvoříce život, jej také omezujete. Budete se bát, že život, který stvoříte, bude větší nežli vy? Budete chtít zakazovat životu,  který stvoříte, aby se spojoval se Stromem Poznání a Stromem Života? Nebo budete životy, které stvoříte povzbuzovat, neboť jsou to vaše děti - budoucí rasa modrých dětí - aby rostly, hledaly a měnily, poskytujíce jim všechno co znáte? Jestliže tak budete činit, budou Vás na oplátku všechno učit.

Když jsme Vás vytvořili, neuvědomili, jsme si, že byste nás mohli cokoliv naučit. Někteří bohové jsou stále polapeni v iluzi. I když, někteří z nás se vyvíjejí a je to díky těm z Vás, kteří jste byli zasazeni sem na Zemi, abyste nám pomohli s tímto momentálním úkolem.

Nyní musíte vyslat své vzpomínky do nejhlubších hlubin Země k těm, kteří nechtějí rozumět, k těm kteří zde byli díky své genetické přeměně zdánlivě polapeni navěky. Všichni musí pochopit a předat drama tohoto příběhu. Galvanizování Bohyně bude zakotveno ve smyslu ohromného léčení.

Bohyně to ve svém soucítění umožňuje. Svým milováním Bohyně všichni přinesete nové pochopení a oceňování života a novou a hlubší lásku pro celé stvoření. Milování Bohyně Vám bude otevírat živou knihovnu a učit Vás tajemstvím uloženým hluboko v útrobách Matky Země, neboť kdo je Matka Země, když ne Bohyně samotná?

                       Energetické cvičení

Uvolněte se, prohlubte dech, vědomě sledujte jak dech vchází dovnitř i ven vašeho těla. Při nádechu si představujte jak jsou vaše plíce plněny kyslíkem který se točí a víří jako zářivé molekuly světla. Vaše plíce vstřebávají tyto světelné částice, posílají vlny světla do vašeho krevního řečiště a energetizují celé vaše tělo. Přeneste pozornost ke kořeni vaší páteře. Představujte si celou tuto oblast a celou svoji kostru naplněnou světlem. Ciťte sami sebe jako mikroskopickou částici, která to všechno zevnitř vašeho těla sleduje.

Nyní si představte že v základě vaší páteře otevíráte temnou a tajemnou jeskyni. Odvážně vejděte a prociťujte jak kráčíte stále hlouběji a hlouběji do této jeskyně a jak postupujete dopředu, chápete že je to domov velkého hada. Prociťujte jak jdete krok za krokem stále dál. Je naprostá tma a cítíte jak se Vám ježí chlupy na těle, jsouce přitahováni do jeskyně své síly.

Vizualizujte ohromného hada vydávajícího neustálý sykot, jeho oči planou ve tmě jako žhavé zelené uhlíky. Čelisti hada jsou otevřeny dokořán. Jako zářící postava vcházíte do úst tohoto plaza. Ústa tohoto hada jsou jinou jeskyní Vás samotných a vy, kráčíce stále hlouběji dovnitř pociťujete jaké to je , kráčet do samého jádra vaší tvořivé energie.

Nyní vcházíte do břicha tohoto hada. Tento had je Matka Bohyně. Pokračujte dále do její reprodukční oblasti a staňte se svým vlastním vejcem, které vypadá jako balónek světla. Svou pozorností a vůlí si važte tohoto hada který má své doupě ve vaší první čakře, vně temné jeskyně. Prociťujte jak se svíjí a uvolňuje svou sílu. Prociťujte třpyt a klouzavý pohyb obratlů, efekt při rozvíjení hada, po kterém vystřeluje nahoru ze základu vaší páteře.

Nyní prociťujte jak stoupáte vzhůru. Prociťujte tento vzestup energie, prociťujte svou kundalini jak stoupá a pohybuje se vzhůru vaším tělem a vychází ven z temene vaší hlavy. Ciťte tuto energii vznášející se nad Vámi a spojující Vás se sítí existence. Následujte volání této energie a představujte si jak zaplavuje vaši páteř - tento had je vaše síla, vaše nadšení pro život jenž je verzí vaší vitální existence - síla skrze níž můžete cítit spojení a skrze níž můžete tvořit. Stoupejte svým dědictvím a buďte povzneseni.

VYNOŘENĺ SVĚTELNÉHO TĚLA

    Myslíte si, že jste maso a kosti, když jste ve skutečnosti kombinací elektromagnetických signálů.

Vývoj, kterým nyní procházíte, zahrnuje proces stavění a propojování světelného těla. Vaše světelné tělo musí být přizpůsobivé, pružné a rozpínavé aby mohlo jemně nosit své vlastní vědomí. Vaše čistota, týkající se vašeho zájmu o to kým chcete ve své realitě být, je přednostním klíčem při stavění vašeho světelného těla.

Vaše světelné tělo ví, že je tvořeno vaší myslí a že Vás spojuje s konstrukcí stvoření. Prostřednictvím vašeho světelného těla se otevírají časové linky, dějí se mnohovrstevnatá dramata a vaše výzvy Vám shromaždují síly, abyste se mohli obrátit tváří v tvář ke zdánlivě nezmapovatelnému, avšak důvěrně známému teritoriu. Jste spojeni s veškerou existencí a váš vývojový skok znamená pochopit smysl tohoto nového uvědomění a dokázat jej použít ve svém teď.

Můžeme Vás ujistit, drazí přátelé, že vyšší pořádek a důvod existují. Vaším úkolem je přeložit důvod svého bytí do svého těla a na Zemi. Tento důvod aktivuje znovuuspořádání mnoha hladin existence - všechny sdílející stejné teď. Stěžejním bodem jak prozkoumat různé aspekty reality je fakt že se musíte podívat hluboko do svého vozítka - svého fyzického těla.

Vaše světelné tělo v sobě udržuje výtažek z vaší multidimenzionální identity, která je dosažitelná skrze vaši touhu se spojit s větší identitou, o které cítíte, že ve Vás je. Vaše světelné tělo bude schopno měnit reality tím, že budete svůj vědomý zájem posouvat z jednoho pohledu ke druhému, jako když přepínáte televizní kanály. Vaše tělo má v sobě zakódované údaje. Ty přenášejí tělesné komunikace ze světů a realit skrze vaše fyzické tělo k Vám. Vaším úkolem je si povšimnout jemností a souvislostí, které jsou k Vám signalizovány. Proto, abyste rozuměli sami sobě, viditelné mnohovrstevnaté bytosti, má každá její část odlišné tělo, které dýchá a je spojeno s ostatními. Jste fyzická, mentální, emocionální a duchovní bytost spojená se světelným tělem, které vyzařuje energii a spojuje Vás s nekonečným vývojem světelných bytostí.

Hmota je prostě světlo, které je v pasti. Když si stavíte své světelné tělo, reorganizuje se vaše molekulární struktura, ztrácejíce přitom závislost na materiálnu, proto aby Vás den po dni mohlo vést vaše duchovní chápání. Je to jenom díky duchu, že můžete chápat co se ve vašem světě děje. Postavení světelného těla umožňuje, abyste byli méně polapeni hmotou, abyste v sobě mohli nahromadit světlo a stát se jím. To Vám nabídne volnější vyjádření a umožní Vám hledat váš zdroj.

Doslova budete vidět na svém těle změny. Stane se vitálnějším, krásnějším, silnějším a schopnějším přijímat události. Bude schopno zpracovat velmi mnoho informací.

Musíte být schopni zacházet s vyšším elektrickým proudem uvnitř svého těla. To Vám nakonec dovolí vyřešit všechny nahromaděné výzvy, kterým musíte čelit. Vaše vzrůstající vnitřní energie bude ve Vás aktivovat vaše potlačované talenty a odjišťovat psychické schopnosti: jasnovidnost, jasnoslyšení, telepatii a znatelnou schopnost uvědomování si, do kterého je zahrnuto "poznání" sahající daleko za to co si běžně dokážete představit. Když je elektrický proud vpouštěn do vašeho těla, kolem jeho tradičních struktur je vytvářen obtok, který Vás utváří, abyste mohli komunikovat a vyměňovat si údaje jenom s omezenými vzorky. Nyní začínáte vylézat po žebříku a prožívat různé pohledy, ze kterých se realita skládá.

V řadě příštích let bude na každého, včetně dětí, miminek a starých lidí působit elektrický proud. Jednou z výhod, které to může přinést je omlazování fyzického těla, které nastane při léčení všech vašich oddělování, které ještě ve Vás přetrvávají. Čím více žijete představou, že myšlenkami tvoříte, tím se stáváte svobodnějšími, neboť v sobě eliminujete stres, který oslabuje život. Udržujte svou představu a dovolte svému světelnému tělu k ní přidat smysluplný účel ke všemu, co děláte.

Připravujíce se na tuto energii seďte klidně, zavřete oči, představujte si jak se vaše tělo plní světlem a dovolte tomuto světlu, aby zaplavovalo a čistilo vaše buňky. Potom požádejte všechny části svého těla, aby vzájemně spolupracovaly ve své ideální formě. Jestliže všechno ve vašem těle vzájemně spolupracuje, potom je pro Vás jako jednotlivce mnohem lehčí pracovat s ostatními kolem Vás. Ti, kteří jsou uvnitř nemocní, často dobře nepracují vně sebe. Pečujte o vnitřní mechanismus svého těla, představujíce si to co chcete.

Vaše fyzické tělo existuje jako frekvenční hodnota. Myslíte si, že jste maso a kosti, když jste ve skutečnosti kombinací inteligentních elektromagnetických signálů. Tyto elektromagnetické signály přenášíte jako smysluplný život prostřednictvím fyzického těla jedením, prožíváním, používáním svých smyslů, sexem - všemi těmito věcmi. Tímto způsobem projevujete smysl vašich elektromagnetických signálů, které jsou Vámi ve skutečnosti prožívány jako impulsy. Z vnějšího pohledu vašeho systému můžete být viděni řadou způsobů. Některé bytosti si Vás prostě vysvětlují jako frekvenci, soubor inteligence vyzařující údaje a jisté frekvence založené na emocích. Ostatní používají Vámi vyzařované psychicko-emocionální frekvence na mnoho dalších Vámi produkovaných věcí. Mnohé frekvence, jako je třeba frekvence zlata, jsou používány, aby transformovaly vaše vědomí, a frekvencemi vody hasíte svoji žízeň a myjete se jimi, tak i frekvence lidí lze používat k nevýslovným účelům, jak na to teď přicházíte.

Jak již jsme se předtím zmínili, ve vašem těle je uložena síla nazývaná kundalini, která jako svinutá energie leží v základu vaší páteře. Poznání a vyvolání této síly usnadňuje vypracování světelného těla. Tato síla Vám rovněž pomáhá udržovat se v rovnováze a v uzemnění, když začnou vzrůstat elektromagnetické posuny. Normálně se kundalini kolem vaší čtyřicítky věku sama rozvíjí a elektrizuje vaše tělo. V tomto období by bylo dobré, aby byla tato síla již ve Vás probuzena. Většina lidí této síle naprosto nerozumí, takže ji míjejí a začínají stárnout, místo aby mládli a tuto velkou tvořivou elektrickou sílu používali.

Když prožíváte kundalini, můžete ji cítit jako intenzivní koncentraci energie ve svém sakrálním centru v základu vaší páteře. Někdy když lidé hadí sílu prožívají, cítí, jako že mají nutkání k sexu, protože nevědí co s touto vzrůstající energií dělat. Na celé planetě se kundalini používá jen k reprodukci. Lidé smilní jako blázni, aniž by chápali, že se může kundalini pohybovat i skrze jejich tělo vzhůru a kolem jejich hlavy. Když dovolíte, aby se toto dělo, umožní Vám to nově projevovat sami sebe. Budete chápat, že veškeré vaše tvoření, léčení, projevy - všechno - přichází z přirozeného zdroje Bohyně ve vašem nitru.

Človíček má odpor ke změnám, k růstu i k nalézání nových údajů. Mnohé z překážek nejsou samozřejmě přirozené. Jsou programovány, abyste se obávali vrhat do něčeho nového, čímž byste mohli dosáhnout vzestupu a podrobit si bohy, nebo se jim stát rovnocennými. Když člověk hledá poznání, dostávají se k němu informace a přistupuje blíže k tomu, co by se mohlo nazývat Bohyní.

Sami sebe udržujete ve své minulosti vyvoláváním jejích nostalgických detailů tím, že je zakotvujete v přítomnosti. Buňky vašeho těla mohou zcela volně přicházet a odcházet, vědomě obměňují sami sebe. Odkud k tomu přichází podnět? Jsou poskytovány vaším Plánem a vaším systémem víry a energetickými vzory, které vnášíte do reality. Když tyto vzory změníte rozšířením svých představ, molekulární struktura je bude následovat. Každý z Vás má možnost mít tělo, které chce. Buňky své bytosti můžete regenerovat tím, že je znovu zmapujete - dáte jim jiný plán nebo alternativní cestu. Když to uděláte, vaše tělo i vaše zkušenosti se tomu přizpůsobí.

Každý z Vás má ve svém těle přirozenou vitalitu. Jste ovlivňováni lidmi, kterých si vážíte a kterým věříte a od nich přijímáte i negativní ideje. Možná měl někdo špatnou zkušenost a oni tím vytvářejí a předávají ostatním nesprávnou představu.

Mělo by být zvykem, abyste se učili mnoha disciplínám a připravovali své tělo na roky před tím, než budete moci úspěšně prožívat energii kundalini. V minulosti bylo vskutku raritou, když byl někdo schopen dosáhnout kundalini, z řady důvodů. Země byla odevzdána ochrannému zařízení frekvence kontroly. Jak hadí síla v těle vzrůstá, potkává kosmické síly, které přicházejí z vnějšího okolí těla a tělo se oživuje a energetizuje. Je to stejné jako když vtahujete do těla pilíř světla. Ti, kteří Vám znemožňovali poznání, již mají své hranice porušené a frekvence kontroly kolem planety vypadá jako švýcarský sýr. Jinými slovy je děravá a ostatní formy světla sem již mohou vstoupit.

Jak kosmická energie přitéká na tuto pozemskou pláň, mnozí z Vás kteří nyní rostete, mají příležitost znovu předávat poznání toho, jak kundalini může fungovat. Je silou vašeho života a vy s ní pulzujete. Správně používána, přináší ohromné množství řešení. Tato energie Vás spojuje s kosmickým zdrojem a umožňuje Vám větší pochopení, co s tím můžete dělat.

Tato energie může být použita k léčení. Když se Vám objeví v rukou, pak máte ruce léčitele. Mnozí z Vás budou velmi překvapeni, když budou moci nakouknout několik let dopředu do své budoucnosti a vidět tak zvané nesmysly, včetně toho co budete schopni dělat s energií vycházející z vašich rukou. Mezi Vámi jsou jednotlivci, kteří jsou schopni pouhým vložením papíru mezi své dlaně tento papír zapálit. Tato energie ve vašich rukou se bude rozvíjet v životě každého z Vás. Můžete ji používat k čištění potravy, k léčení, čištění oceánů, řek a území. Budete schopni přeměnit toxické znečištění, které je všude kolem vaší planety.

Schopnost tyto věci dělat budou mít ti, kteří jim budou ochotni věřit. Když věříte a praktikujete a hledáte, budete odměněni. Pak to budete ukazovat ostatním. Objeví se dary, které posunou masovou spolupráci na povrchu planety. Takže budete s těmito schopnostmi pracovat kolektivně. Nakažení a nemocní se mohou rovněž naučit v sobě aktivovat tuto energii a řídit ji do svých vlastních těl. Základem toho všeho je úcta sama k sobě: " Aha, když moje tělo může projevovat nemoc, může přece právě tak projevovat zdraví. Kdo mne omezuje a kdo rozhoduje o tom, abych byl nemocen nebo zdráv?"

Máte v sobě uskladněn přebytek úžasných znalostí. Jste klíčem k živé knihovně a jste ten, kdo je za tím vším, do jistého stupně. Lidé jsou zahrnuti ve velmi zajímavém procesu. Použitím své představivosti můžete poslat svému mozku poselství a chtít aby se neurony připojily k oblasti představivosti a pevněji se s ní spojily. Ačkoliv, vaše palce u nohou mají stejnou schopnost nést signál představivosti jako váš mozek, protože všechny buňky vašeho těla jsou z naprosto stejných substancí, ať jsou umístěny kdekoliv. Každá buňka má stejnou schopnost produkovat znalosti a vaše buňky čekají, abyste je začaly řídit. Když dovolíte společnosti, rodině a výchově aby řídila vaše víry a necháte společenství a své "bych" permanentně řídit své záležitosti, objevují se programy, na které vaše tělo odpovídá.

Tím jak poznáváte sílu své představivosti která je velmi úzce spojena s vaší pamětí, vaše planeta začíná prožívat proces své přeměny. Představivost se chová jako obrazovka ve vaší mysli, která udržuje představu a vytváří Plány vědomí. Vaše tělo je naplněno pamětí z různých světů, stejně jako různými časovými soustrojími, které od nynějška vnímáte. Jak se Země vyvíjí, budete stále schopnější vytahovat tyto koncepty a Plány a budete nacházet pravé důvody učení, stejně jako jejich význam pro vaše teď, založené na tom co víte. Svým rozpomenutím se na různé časy a místa ve vaší běžné realitě se sjednotí význam vašeho života. Pomůže Vám to také léčit bolesti a rány, které jste si do sebe uložili.

Jedním z nejdůležitějších klíčů které Vám chceme dát je tento: Milujte své já, važte si vozítka, které zaujímáte a jednejte, jako když jste neocenitelní. Jednejte jako kdyby neexistovala náhoda a jako kdybyste obdrželi nejlepší věc na světě - své tělo. Važte si Země se stejnou láskou a respektem, protože je to zde na Zemi, kam jste zasazeni, abyste hráli svá dramata plná přeludů. Milujte své já a Zemi na své cestě vesmírem a vaše cesta bude světlejší.

Vaše tělo začne projevovat absolutně zázračné schopnosti. Vaše citlivost se bude rozvíjet do takového stupně, že vůně a pachy budou mít větší vliv na vaše nálady, emoce a celkový smysl pro to jak být v pohodě. Budete říkat: "Přišel jsem na to, že když přidám tuto bylinku do jídla, nebo když touto vůní voní můj dům, mám více energie. A když použiji tuto, jsem klidnější." Učte se jak používat byliny kolem sebe, které jsou dary z živé knihovny.

Ve vašem fyzickém těle se začíná dít ohromná a radikální změna a my to nemůžeme ani dostatečně zdůraznit. Každý z Vás je veden, aby se nespálil, naslouchejte tomu, co je uvnitř Vás. Příliš mnoho nových informací a příliš rychlé jejich přijímání aniž si umožníte čas na jejich zpracování, může vést k přetížení a rozladění vaší psychiky. Když řídíte auto, nemůžete jet stále rychle. Musíte přeřadit, zabrzdit, zastavit na světlech, rozhlédnout se - pohybujete se na různých místech. S energií je to stejné. Jsou body urychlení a body zpomalení. Proto stavte své tělo pomalu.

Představte si, že jste byli vysoušečem vlasů a strávili velkou většinu času omotaní svojí šňůrou a uložení v krabici na poličce. Potom ve vašem životě nastal obrat: byli jste zastrčeni do zásuvky a zapínáni každý den. Jako sušič vlasů jste cítili, že už nejste dále sami. Mohli byste říci: "Něco se stalo mé identitě. Ach, já jsem zapnutej!" Jako lidská bytost jste něčím podobným. Jste zapnuti, náhle se něco děje, takže se tomu musíte přizpůsobit. Energii, která Vámi prochází přirovnáváme k elektřině procházející sušičem, vytvářejíce to více nežli jednoduché - vytvářejíce to použitelné k pochopení. Je to velmi jednoduchý příklad a dává Vám představu o sobě samých. Můžete být zapnuti, takže místo běžného života jste přiváděni ke svému účelu.

Je základem, abyste rozuměli svému tělu a nestyděli se za to co vaše tělo dělá. To co se svým tělem děláte je však jiná věc. Ve fyzické formě je veliká hloubka. Buďte štědří ke své tělesné přízni. Jestliže Vám není pohodlné to o čem mluvíme, potom se podívejte na to jak moc se milujete a odkud váš odpor a stud vašeho fyzického těla pochází. Na těle není vůbec nic špatného. Moderní představa panenky Barbie jako perfektní ženské formy, přispívá k nenávidění ženského těla, jestliže toto tělo není tomuto modernímu tvaru přizpůsobeno. Všechny představy od nejjednodušších hraček po nejsložitější počítače působí na vaše vnímání sebe samých. Často ženy které souhlasí s modelem panenky Barbie vyvíjejí sílu a omezují sami sebe aby zdvojnásobily vytoužený a osvědčený tvar, snižujíce tím svoji svobodnou vůli. Lidské tělo má všechny tvary a rozměry a všechny druhy vyjádření. Můžete říci že je na planetě různost důležitá, aby jste se mohli dívat na různé tváře. Kdyby jste byli všichni vymodelováni do jednoho druhu, byla by zde jenom omezená řada tváří.

Po celé věky jste jako lidé zapomněli na to kdo jste. Styděli jste se za své tělo a své tělesné funkce. Měli jste málo odvahy poznávat důležité funkce svého těla. Často používáme přirovnávání vašeho těla k vlastnictví auta, o kterém někdo řekne: "Už nikdy nepoužívej houkačku. Není na to správné místo. Neotevírej kufr, nepoužívej jej, nedávej do něj nic. Je to tam, ale nedotýkej se toho." Vidíte tu analogii? A tak je to se vším.

Sex ve třetí dimenzi může poskytovat energii ke splývání se svým vyšším vědomím. Vede k základní části vašeho multidimenzionálního rozvoje. Někdy je těžké poslouchat o sexu, protože v sobě držíte posuzování traumatických událostí za které jste se styděli, nebo cítíte že je špatné se svému sexu odevzdat. Každý z Vás odložil stranou něco co se týká sexuální části vašeho já. Existoval rozsáhlý plán ve kterém jste byli ovlivňováni aby jste se styděli za svoji sexualitu a za své tělo. Bylo to proto aby jste neodhalili svou sílu, svůj účel, blaho a svobodu.

Až vaše tělo přijme a vstřebá novou energii, probudí se ve Vás vzpomínky. Kosmické vzpomínky, stejně jako vzpomínky na události tohoto života Vám nabídnou aby jste v sobě rozvinuli to kdo jste v galaktické historii. Je důležité aby jste měli prostor, kde vzpomínat. Někteří z Vás si myslí: "Ach ano, pustím si v autě nějakou hudbu a pojedu na pěkné místo kde budu vzpomínat." Dovolte ať k Vám prostor kde budete vzpomínat přijde sám. Používání přírody je jeden z nejlepších způsobů jak přijít se vzpomínkami do styku: Sednout si do přírody, dívat se na přírodu, zahálet, být v přítomnosti a dovolit aby se toto teď rozpínalo do přicházejícího, spontánního, synchronního momentu - do stále se rozpínajícího teď.

Příroda Vás učí voláním ptáků, šumem motýlích křídel, symfonií cvrčků a žab, hýkáním oslů, vůní prachu pouště i čerstvého jarního deště. Všechny tyto věci odjišťují vzpomínky, jestliže si uděláte čas nechat zvuky a vůně prostupovat vaším fyzickým tělem.

Aktivace paměti vyžaduje také odpoutání se ode všech "bych", které jste v sobě nahromadili. Pospícháte někam? Opravdu vedete nejsmysluplnější život který můžete? Očekáváte souhlas ostatních, věčný stín síly vyzařování vaší pravdy? Prosím neschovávejte se za sebou nebo za ostatními. Žijte!

Proč Vám všechno toto říkáme? Máme v úmyslu aktivovat vaši vnitřní buněčnou paměť. Předtím nežli se inkarnujete jsou Vám do těla geneticky uloženy jisté vzpomínky. Jednoho dne se Vám vybaví to jak je to děláno a pochopíte že jste na tom pracovali ve spánku. Často cítíte toto pádění - nebo prudký vzlet - elektrické pulsace procházející vaším tělem. Jsou to nabídky vzpomínek, které do Vás byly uloženy aby jste se připravili na své příští dobrodružství.

Prosím aby jste chápali, že je zde menší rozdíl mezi paměťovou nabídkou zkušeností a současnou životní zkušeností, protože realita je velmi pružná. Není záměrem aby realita odešla. Reality a kultury mohou být neustále znovuvytvářeny. Jestliže jste nově narozená duše a cítíte že jste promeškali všechny pikantní události ve vesmíru, můžete obdržet paměťové nabídky. Můžete pro sebe vytvářet v kulturách místa, aniž by jste je přelidnili. Například, každý chce být Egypťanem nebo Mayem a nemůže tam být pro tolik lidí místo. Avšak všichni můžete mít paměti, nebo vzpomínky z této kultury vykonstruované. S pro Vás vykonstruovanou vzpomínkou se můžete stát součástí těchto kultur, můžete postavit na vršek té stávající mayské kultury jinou mayskou kulturu. Tato představa Vám poskytuje klíč k tomu aby jste viděli jak je vaše realita přizpůsobivá.

Poměť je jako bazén, nebo zrcadlo uvnitř vašeho těla a potřebuje být opět naplněn a vycíděn, aby odrážel schopnosti vody. Voda je to co zlepšuje paměť ve fyzickém těle. Kundalini zapaluje kódy, aktivujíce světelně kódovaná vlákna a vynášejíce je na světlo. Tyto tenoučké nitky jsou plněny informacemi a kundalini pohybující se vaším tělem Vám umožňuje vlastnit své vzpomínky.

Mnozí z Vás prožívají hluboké vzpomínky o manipulaci, možná i bolestné shromaždování k tomu aby jste byli pojídáni plazy, nebo jste se s nimi museli pářit, nebo na Vás dělali genetické experimenty. Dokonce i když jste neprožívali nic zvláštního, ve vaší krvi jsou vlákna které nesou veškerou historii všech těchto věcí. Jak tato vlákna dostat ven aby Vám ukázaly nějaký životaschopný film, to je jiný příběh. Víte jak vypadá film? Je vyroben z malých čtverců nebo konstrukcí. Vy jste jako dlouhý film, rozstřihaný a oddělený čtvereček za čtverečkem, takže je každá vaše část od ostatních odpojena. Když s Vámi pracujeme, energie kterou Vám dodáváme reorganizuje tyto maličké kousky filmu. To Vám ve vašem nitru složí příběh dohromady, váš osobní, planetární a galaktický příběh.

Každý z Vás jste tady aby jste se podívali do tmy, protože ve tmě naleznete obojí, světlo i důvod světla, který se vrací. Nemůžete prostě jít ke světlu a říci: "Hej, tma je špatná. Je negativní. Nechci ji vidět." Buďte otevřeni tomu co nechcete vidět. Mějte své srdce otevřené a važte si bolesti kterou možná potřebujete prožít aby jste mohli prozkoumat co může být uvolněno po tom, až to na hladině vzpomínek zpracujete. Jste v období kdy vzpomínky vyplouvají na povrch z hlubokých skrýší. Tyto vzpomínky mohou přinášet i emocionální odezvy. Cokoliv vidíte, potřebuje být viděno. Jste to vy. Přijměte to a řekněte si: "Aha! Tak to je to co vím a abych si to uvědomil musím se na to podívat abych poznal jestli to bylo zneužití energie. To je v pořádku. Změním to. Změním to v něco radostného."

Víte kolik lidí je ochotno se podívat na negaci a do tmy? Ne příliš mnoho. Víte kolik lidí žije ve tmě? Neutíkejte ze stínu života, neboť je tam potřeba hodně léčit, pokud je bolest temné stránky života prociťována, uvědomována a pokud je chápána.

Emoce jsou souhrnem vašeho bohatství, pokud jste v lidském těle. Emoce odjišťují vnitřní farmaceutika vaší osobní tělesné lékárny. V lékárně vašeho těla jste lékárníci. Píšete si recepty v souladu s vašimi emocionálními odpověďmi, nebo reakcemi na události. Vaše emoce vytvářejí ve vašem fyzickém těle souvislé chemické uvolňování. Bude se ve Vás rozvíjet endokrinní systém který je odpovědný za chemické odpovědi na vaše emocionální volby. Nitro vašeho těla bude produkovat nové chemikálie, což Vám pomůže se změnit. Výběr různých způsobů jak obdržet nebo přeložit skutečnost bude odjišťovat vnitřní průchody aby byly otevřeny a produkovaly substance, které Vás povedou do vyšších oblastí.

Začínáte se reorganizovat na subatomické hladině. Ve vašem těle jsou světelně kódovaná vlákna - jemná pavučinkovitá vlákénka - formami energie, která spojuje všechno dohromady. Tato vlákna babího léta jsou ve vašem těle přeměňována řízenými paprsky fotonů, které přicházejí na planetu nesouce kosmickou energii. Když pijete čistou pramenitou vodu, reorganizují omlazování vašeho těla. Konkrétně jsou aktivovány procesem okysličování a hlubokého dýchání. Okysličovat se lze také požíváním bylin, známých jako čističi krve. Když čistíte svou krev, je schopna nést větší množství kyslíku. Reorganizace vláken na buněčné hladině se staví a roste, a vlákna různými způsoby osvěžují vaše tělo. Všechno toto působí na aktivaci vašeho mozku. Máte klíče a kódy aby jste otevřeli zbytek jeho spící oblasti.

Plán zamýšlený pro lidské bytosti je založen na vzrůstání světla, aby se vyvíjeli do mnohatalentovaných bytostí. Někteří lidé jednají od šesti do osmi procent jejich mozkové kapacity. Někdo kdo používá více procent svého mozku, například Einstein, používá nejvýše 15 až 20 procent. Položte si tyto otázky: Co dělá těch osmdesát procent mého mozku? Proč spí? Proč se nenahodí?

Endokrinní systém se bude rozvíjet zároveň s rozvíjením DNA , produkujíce chemické substance, které jsou kombinacemi inteligentních geometrických útvarů. Tyto, útvary budou umístěny v celém těle a ne jenom v mozku. Všechno se bude dít současně.

Endokrinní systém bude vytvářet chemické substance podobné psychedelickým, které Vás katapultují do nových forem inteligence. Ve vaší společnosti nemáte shodný pohled na drogy. Cokoliv je děláno za účelem rozpínání mysli je šířeno jako špatné a to z čeho by měl být strach. Avšak, pořádná část světa je obětí zlozvyku předepisování drog jako prášků na uklidnění. Ve vaší společnosti jsou drogy předepisované k potlačování přirozených chemických procesů v pořádku, zatímco drogy které aktivují mysl a otevírají realitu jsou špatné. Hlavní kontrola je v působení týkajícího se vašich představ o tom, co můžete a nemůžete dát do svého těla. Podívejte se na to.

Váš endokrinní systém bude procházet masivním nadouváním. V současné době je to ještě v ranném stadiu. Přirovnejme to k malému krámečku který je starý a sešlý a v regálech má stále to samé zboží po celých dvacet let, krámek je starý a nehodí se na moderní oděvy, pochutiny, ani touhy. Někdo vchází dovnitř a říká : "Tenhle supermarket je příliš starý. Vysmejčím ho aby vyhovoval potřebám společnosti. Dám sem zboží, které trh vyžaduje." Trhy slouží jistým potřebám a když se potřeby a chutě lidských bytostí změní, potrava v regálech musí změnit svou kvalitu a přizpůsobit se požadavkům.

Váš endokrinní systém udělá stejnou věc. Co vytváří v endokrinním systému rozhodnutí aby sloužil nové potravě? VY jste to - vaše milující já, vtahující pilíř světla do vašeho těla a reorganizující základní genetickou strukturu toho kdo jste. Když vlákna DNA začnou odhalovat své identity a obživovat, budou měnit endokrinní systém. Vaše rozhodnutí pobývat v přítomnosti, milovat své já a s láskou pracovat na planetě sám se sebou a se všemi lidmi, bude kompletně měnit život ve vašem nitru. Toto je nejúčinnějším klíčem k omlazení. Chtějte prožívat sami sebe, svůj život a své tělo jako svoji vlastní tvorbu.

Urychlená energie bude vytvářet na planetě vřavu, vedoucí k velikému zmatku společně s radikální, revoluční změnou, která se stane přes noc. Nikdy ve vaší zaznamenané historii zde na planetě nebylo tolik energie a takový druh vědomí jaký je nyní, takže nemůžete být připraveni na nic z toho co přichází - na nic. Radikální změna, kterou tyto pohyby přinesou sahá za vaše představy.

Zaměřte se na to nejlepší co můžete, vědouce že budete působit na mnoho možností kolem sebe. Vězte, že pro Vás to bude příležitost aktivovat velikou změnu. Vaše pineální žláza se vlivem světla a energie začíná aktivovat, uvolňujíce nové vize možností, ve kterých jsou mír a přátelství pociťovány a poznávány zevnitř Vás.

Vaše žláza thymus je stěžejním bodem v posílání signálu vašemu tělu, aby udrželo vzory omlazení. Váš thymus zarazí stárnoucí proces, scvrkne se. Funguje jako vrátný v základu vašeho krku, který reguluje co přijde se shora a co ze zdola. Vaše vyšší žlázy, pituitarní a pineální, jsou jako lebeční chrám vyjmuty z aktivace, v základě stále spí. Váš thymus si běžně nevzpomíná na svůj ideální Plán pro vaše tělo, protože z chrámu ve vaší hlavě nedostal poselství aby tak učinil. Je to proto, že váš chrám byl odpojen od plných vláken DNA . Vašemu thymusu se navrátí jeho vlastní životní síla tehdy, až obdrží poselství, že je vaše tělo připraveno a vaše vědomí hotové. Jestliže myslíte v termínech rozpětí života, někteří z Vás sotva začali svou práci. Ostatní jsou v tréninku jak Vás sestrkat do příštího posunu. Vaše práce je darem planetě, darem civilizaci.

Jestliže se mlátíte sami v sobě, nebo se krmíte negativními myšlenkami, potom potřebujete prozkoumat svojí rozdvojenou věrnost. To že jste v této chvíli zde nám říká že máte zájem a vzrušující touhu udělat něco s ideály, kterými byli doposavad lidské části krmeny. Jestliže proti tomu bojujete - dívajíce se do zrcadla si říkáte: "Ach, koukněte se jak vypadám. To je hrůza." - potom jste v dualitě, v pochybách a v konfliktu. Jestliže jste v konfliktu, potom, čím více energie produkujete, tím více se budete cítit jako hadr na holi kterým je šmejděno neustále tam a zpátky. Takže jestli se cítíte jako hadr na holi, potom v tom mohou mít prsty vaše rozporuplné víry a to jak je vyjadřujete, ať již potichu nebo nahlas.

Váš hypothalamus reguluje teplotu a vodu ve vašem těle. Jste voda, chápejte - elektrizovaná voda. Elementy a rovnováha vody v oceánech jsou protějškem krve ve vašem lidském těle. Lidé byli vyrobeni z oceánu. Toto je jedno z největších tajemství stvoření. Plejádští bohové sem přišli a použili energii vodíkových a kyslíkových molekul. Z toho jste vznikli. Je to základní klíč. Byla stvořena obloha a z oblohy přišel život. Je to jeden z principů, ze kterých jste byli zkonstruováni. Chceme aby jste rozuměli že existuje mnoho způsobů jak konstruovat lidi. Vy máte příběhy, že jste vytvořeni z prachu a hlíny. Některé z těchto příběhů nejsou pravdivé, jsou Vám říkány aby Vás vzdalovaly pravdě. Dává Vám větší smysl představa, že jste blíže sepjati s pevnými elementy, nežli s těmi z vody. Nezapomínejte že říkáme, že věci jsou velmi často překrucovány, aby jste nemohli odhalit pravdu o své identitě.

Svůj hypothalamus si můžete představit jako vrátného mezi svým fyzickým tělem a vašimi vnějšími čakrami. Jeho čas ještě nenastal. V současném stavu svého vývoje jeho funkci nemůžete chápat. Ano, reguluje teplotu těla a vodní hladinu těla a voda je základem vašeho života. Stále Vám dodáváme odvahu aby jste pobývali kolem vody, ve vodě a používali vodu, protože voda zvyšuje funkci vašeho hypothalamu. Udržuje jej vlažným, před tím nežli se bude potřebovat nažhavit. Přijde čas dalšího zkoumání hypothalamu.

Existují způsoby jak stimulovat hypothalamus cranio-sakrální úpravou. Bude to odhaleno a sděleno tehdy, až lidem vzroste jejich vědomí ke stupni, kdy budou lidé připraveni k velkému slunečnímu protržení energie, která přijde z této žlázy. Do té doby by byly informace nebezpečné. Lidé někdy nemohou ovládat sami sebe, myslí si že musí ochutnat elixír všech zkušeností, aniž by nejprve učinili nezbytné přípravy svého vědomí.

Už nikdy nebudete stejní, až začne vyměšování vašeho hypothalamu. Používali jste někdy psychedelika? Jak by jste chtěli žít, balancujíce realitou dvacet čtyři hodin denně? To by nemělo smysl, bylo by to docela zmatené. Je to příjemné na to, co se nazývá výletem. Je to příjemné k poučnému cestování - do šamanistických, tajemných říší živé knihovny. Avšak ve skutečnosti to není něco co by jste chtěli mít každý den k snídani. Zbytek nervového systému není v souladu s tímto vědomím. Když jdete do toho co se nazývá výletem, je to přesně tak - jako když jdete krajinou, nebo bloumáte pobřežím o víkendu. Chodíte, prožíváte a pak se vrátíte zpátky a zažíváte to.

Váš hypothalamus Vás začne posunovat k novým úskalím vaší bytosti, k novému území, které bude navozeno chemicky. Je to to, co dělá endokrinní systém. Ve vašem těle produkuje různé chemikálie, aniž by jste cokoliv požili - aniž by jste požili jakoukoliv substanci. Chemikálie prostě začnou vyměšovat sami sebe a ovlivňovat pravý způsob kterým vnímáte a projevujete skutečnost.

Váš obnovený hypothalamus Vás vezme na cestu a vy změníte všechno tak, aby jste byli šťastni že dlíte zde. Nebudete chtít prodlévat na starém místě. Bude to jako když se přesunete na nové území, nebo jako když se přesunete na novou planetu, aniž přitom opustíte Zemi. Rozdělí to váš svět. Země a pozemská živá knihovna se bude měnit před vašima očima, protože z hypothalamu budou vylučovány chemikálie, které Vám umožní nové vidění skutečnosti.

Na to ještě nejste připraveni, na nic podobného. Nejprve musíte přesvědčit sami sebe že jste milováni a že vy sami jste zdrojem své lásky. Toto musíte nepřetržitě cítit, dříve nežli budou moci začít jemné změny ve vašem endokrinním systému, který Vás bude připravovat k probuzení vašeho hypothalamu. Jestli se všechno děje společně, kdy se může Rodina Světla těšit na probuzení hypothalamu? Navrhujeme aby se to dělo v rozmezí let 1999 až 2009, v tomto desetiletí.

S ohledem na celkový povyk kolem systému zdravotní péče Vám připomínáme, že zdraví je volné. Ta správná cena kterou máte za zdraví zaplatit je několik okamžiků vašeho času věnovaného k tomu, aby jste našli správný přístup ke svému tělu. Vy sami vytváříte své zdraví nebo svou nemoc a nepotřebujete aby Vám někdo říkal jestli jste zdraví. Ze všeho nejdříve, když se dotýkáte svého těla - při sprchování nebo při mytí můžete cítit, nebo i znáte hladinu toho jak na tom jste - vy víte jestli jste zdraví nebo nemocní. Můžete si vybrat mít strach, nebo nedůvěru ke svému tělu. Když se obáváte o své zdraví, potom něco vytváříte. Vaše tělo následuje představu, kterou jej krmíte.

Jestliže investujete do strachu že něco můžete chytit, nebo že ve Vás hlodá rakovina, nebo že máte AIDS, nebo tuberkulosu, diphtherii, nebo cokoliv jiného čeho se chcete bát, je pravděpodobné že i když to dosud ve Vás nehlodá, budete to vytvářet. Jestliže víte že jste zdraví, pak také jste. Je to docela jednoduché.

Strach je zabiják. Připomínáme Vám, že vaše síla končí tam kde začíná váš strach. Když se něčeho bojíte, je to jako když si pověsíte na krk tabulku a říkáte: "Vítej. Jsi očekáván." Účelem vašeho strachu je chránit váš život aby Vám připomněl vaše teď, proto aby jste mohli jednat. Často Vám slouží aby Vás vyvedl z nebezpečí. Avšak když v sobě udržujete strach jako svůj životní styl, a když vyzařujete strach ze života, ničíte své tělo a zabíjíte svou vitální životní sílu. Vytváří to stres, nemocné zdraví a mrzutost. Vaše myšlenky tvoří vaši skutečnost, vaši realitu.

Součástí iniciace vědomí je aby jste prošli toxicitou a vaše fyzické tělo potřebuje projít mnoha přípravami a čištěním toho co by se dalo nazvat zájmem nebo odvahou. Jestliže dlíte ve strachu, všechno zaháníte. Zaháníte svoji vlastní sílu. Takže aby jste mohli potkat něco co je velmi cizí vaší logické mysli, musíte udržovat čistotu svých zájmů a mít ohromný smysl pro odvahu, ochranu a bezstarostnost. Cokoliv Vám brání v dosažení něčeho, je prostě jen myšlenka. Během příštích patnácti let - období na které si každý z Vás kupuje velikou jízdenku do předních řad sedadel v tomto pozemském amfiteátru - se bude dít mnoho změn.

Vzpomínáte si jak jste ve svém dětském věku šli poprvé na karneval? \u nás spíše řekněme pouť nebo masopust\ Škemrali jste na matce nebo otci nebo na svých starších sourozencích aby Vás vzali na vyjížďku, která se Vám zdála být tolik dobrodružná a úchvatná? Země začíná být jako takový veliký karneval. Všichni se blížíte k nějaké velké vyjížďce, ze které nemáte nejmenší pojem, takže máte co čistit a o čem přemýšlet. Velká většina z Vás to bude dělat dobře. Bude to pro Vás vzrušující cesta. Dívejte se na svůj pláč - je to odpadová energie. Přijímejte všechno co tvoříte a vězte, že ve všem je Vám k něčemu dávána příležitost.

Z našeho bodu pohledu nás kompletně utápí v močále myšlenka, že by jste investovali do strachu ze svých příležitostí. Na některé úrovni víme kdo jste a čím jste prošli nežli jste se sem dostali. Víme proč jste zde na Zemi a že jste se sem nepřišli zmítat v blátě sami. Síly které s Vámi pracují mají kapacitu ovlivnit a působit na vaši skutečnost, která je za vaším chápáním, dokonce aniž jste si těchto sil vědomi. Nevíte jak se jejich prsty pohybují aby pošťouchly tuto osobu, nebo tamtu: "Jdi tam. Udělej tohle. Ach, nedělej to takhle." Události jsou stanoveny.

Chápejte, u Vás na planetě jsou hluboce zakořeněny kancerogenní ideje a myšlenky, stejně jako je zde hluboce zakořeněna idea způsobující AIDS. Lidé na ně myslí a jsou jimi přitahovány. Právě nyní se lidé obávají slunce. Bojí se chodit ven, jako by v přírodě byla nějaká chyba. Lidé kteří takto myslí budou přicházet na to, že jejich strach je poškozuje daleko rychleji nežli jakékoliv paprsky slunce.

Strach je zabiják. Když strach běží vaším tělem, zanechává za sebou chemikálie které jej provázejí a plní jimi vaše tělo. Aktivují směrem dolů se stáčející spirálu a ideu smrti. Je to v základě jednoduché.

Slyšeli jste o AIDS a o tom že je způsoben viry HIV. Avšak nyní existuje AIDS i bez účasti virů HIV. AIDS je nyní rozprašován elektromagneticky, stejně jako jsou elektromagneticky šířeny výtržnosti. Nezapomeňte že elektromagnetismus má velký elektrický proud, který je všude kolem Vás, ploděn lidmi a jinými zdroji. Magnetismus je samozřejmě síla udržující věci pohromadě. Ve svém mozku máte rovněž magnetické částice.

Můžete tuto myšlenku použít aby jste pomohli ostatním lidem otevřít svá srdce. AIDS je šířen elektro -magneticky, přitahujíce sám sebe z jednoho nosiče na druhého který má podobný vzor vibrace: "Myslím stejně jako ty. Pošli mi své myšlenky." A vy na to odpovídáte: "Věřím stejnému strachu jako ty. Mám zmatek v tom kdo si myslím že jsem. Nezasloužím si to. Nemám ve svém těle žádnou sílu." Tento druh myšlení je tak přitažlivý, je to jako kdyby jste na sobě nosili znamení, plakáty a pořádné antény kolem své aury, ohlašujíce to co si myslíte že jste. Viry mohou být vyzařovány elektromagneticky, takže může být nakonec zamořena celá velkoměstská prostředí. Proč? Jste přitahováni aby jste žili v jistém městě nebo v jistém prostředí jak z důvodu své karmy tak i vibracemi ostatních lidí. To je to, proč mnozí z Vás dostávají impuls aby se přestěhovali.

Na stejném principu pracuje s pravdou vaše srdce. Jestliže může být AIDS šířeno elektromagneticky, pak může nastat otevírání srdce a přijímání Bohyně. Chceme aby jste chápali že je neustále v pohybu mnoho, mnoho plánů. Lidé říkají: "Proč jsou v pohybu špatné, negativní, nízkovibrační plány?" Protože na ně lidé čekají. Lidé neočekávají že by se jim mělo dít něco vzrušujícího a dobrého. Sedí si, houpou se ve svých křeslech, kouří cigarety, doufajíce že jim bude auto přistaveno až do obýváku. Proč? Protože se dívají na televizi. Vaše hlavní ovlivňování přichází skrze mašinérii kontroly mysli, která Vás ve svém základu ovlivňuje strachem. Chronický strach začíná zabíjet. Přitahuje k Vám věci kterých se hrozíte a o kterých jste si jisti, že se Vám stanou. Ze všech možností na celém světě, proč si vybíráte to co děláte?

Čím více s ostatními soucítíte, tím rychleji se bude masové vědomí měnit. Žádáme Vás aby jste tuto hru srdce hráli mnohem častěji, nejenom když na to máte čas. Odevzdejte se otevření svého srdce a uvidíte že zůstane otevřené a že používáte energii srdce Matky Bohyně. Uvidíte ten rozdíl, protože to není jenom vaše srdce, které se otvírá - je to srdce Bohyně. Ačkoliv, Bohyně potřebuje vaše srdce dokořán, aby skrze Vás mohla proudit její energie.

Na vaší planetě je nyní velmi málo geografických oblastí, které vyzařují frekvenci lásky. Samozřejmě se to mění. Země, jak o tom víte, prochází některými výzvami - podávanými mírně, jemně. I když si myslíte že jsou třeba silné. Jste před velikou jízdou. Ve velmi krátkém časovém období začne katapultování energií na celičký povrch planety, které Vás povede dál a dál vstříc tomu, co bude vypadat jako destrukce vaší planety. Chceme aby jste to věděli. Chceme aby jste chápali, že někdy, když se energie rozvíjí, zvláště když vy sami procházíte svým vývojovým procesem, nastává dezorientace, chaos, zmatek a nedostatek identity. Toxicita, která tvoří vaši nemoc odchází tak z vašeho těla. Může Vám připadat že vaše vnitřnosti tancují, nebo se Vám zvedá žaludek, nebo se Vám svírají vnitřnosti. Mnoho různých věcí Vám naznačí že se něco mění.

Můžete přirovnat Zemi ke gigantickému zrcadlu, ve kterém se odráží to co je uvnitř lidských bytostí. Země je v této době nasáklá toxicitou. Drží to v sobě již tak dlouho. Po mnoho, mnoho let byla Země plněna jedy nejenom z radioaktivních odpadů a všech jiných druhů smetí, ale také kolektivním smetištěm lidské zloby. Lidé jsou tvořitelé energie a vaše emoce vytvářejí kolektivní sílu, kterou pak vyzařují. Nevyzařujete jenom chaos a strach, což je základem toho v čem jako kolektiv žijete již dlouhou dobu, ale vyzařujete i zlost. Zloba pochází z toho co hluboko ve svém nitru zamítáte.

Je Vás již alespoň šest milionů - na okraji zdvojnásobení - kteří po planetě roztrušujete svou zlobu. Co si představujete že to udělá? Vytváří to rozruch a zrcadlení vlastní zloby planety z nedostatku péče a nedostatku lásky. Toto všechno nyní bude vyplivnuto, a tak se poběžíte pěkně čistit. Všichni přicházíte k novému uvědomění. Jste tlačeni, jak lidé tak planeta, k vašim hranicím. Jste posilováni aby jste si určili nové hranice, před kterými zůstanete nebo nezůstanete stát. Nikdo nezůstane sedět doma jako brambora aby to promeškal. Všichni se toho musíte zúčastnit, a jestliže ne, více nežli pravděpodobně se budete převalovat z jedné tělesné formy do druhé.

Připomínáme Vám že si vytváříte svou vlastní skutečnost, a že kolektivní zloba kterou cítíte, má co dělat s diskreditací vaší představivosti. Na chvilku to prociťte. Představivost je klíčem k nádheře, ke spojování pojmů a k přivádění idejí k jejich projevení. Kdy jste v minulosti byli pobízeni na regulérních základech ke své vlastní představivosti? Olupovali jste sami sebe o vrozené kvality skrze které se můžete chránit, měnit a znovuobnovit svoji svobodu. Představivost je vskutku jízdenkou na prchavý pozemský karneval.

Země je v této době obydlena mnoha inteligentními silami, nejenom lidmi. Má na sobě dimenzionální zámky, které udržují různé životní formy vzájemně oddělené. Až nastane kolaps času, dostanou lidé impuls, aby aktivovali pozemskou síť. Když jste zaplaveni kosmickou světelnou energií, do vašeho mozku cestují energetické impulsy. Jako silniční konstrukce je váš nervový systém znovu stavěn, rozšiřován a natahován aby dokázal umístit vzrůstající množství údajů, jako doprava která se pohybuje vaším tělem. Když jste postaveni před abnormální zkušenost která nepasuje do Vám známé kategorie dění, váš nervový systém má tendenci se hroutit. Vaše tělo dostává šok, je neschopné strávit neobvyklou skutečnost.

Jak energie na planetě vzrůstá, bloky ve vašem fyzickém, mentálním, emocionálním a duchovním těle jsou úžasné. Nevyjádřitelné pocity a myšlenky vytvářejí překážky pro proudění energie, která má za úkol Vás spojovat. Musíte tomuto procesu pomoci tím že budete zodpovědní za to kdo jste. Třebaže máte nějaké předsudky nebo těžkosti - " Nechci to teď vědět. Nenávidím to na sobě. Nemám to rád." - můžete věřit, že tím před to stavíte báječné zrcadlo. Budete vřeštět a kroutit se tak dlouho, dokud to nedáte do pořádku. A jestli ne, bude se Vám blok předvádět ve formě těžké výzvy. Všechno je intensivnější, aby se lidé učili o odpovědnosti a udržování čistoty svých účelů a zájmů. Používání různých způsobů práce na svém těle je v těchto dnech a v tomto věku klíčem k přežití. Ubírání se předepsanou cestou při práci s tělem usnadňuje a urychluje poznání vaší identity.

Čím více toho o sobě odhalíte, dramata do kterých jste polapeni, tím hlouběji jim můžete porozumět. Dramata jsou uvolňována z buněčného zadržování vzorů, které Vás bojovně kormidlují do dokonalých situací které ještě nemáte vyřešeny a které Vám ještě nebyly předloženy. Ve skutečnosti VY vítáte všechny hráče ve svém životě a vy, jako ten kdo to řídí, se vrháte do rolí a běžíte svojí vlastní šou. Když jste nyní konečně svým scénářem unaveni, nezapomeňte, ze jste jej napsali VY! Obviňování a oběti jsou pasti k ujištění sama sebe, že jsem oslabený. Nezapomeňte že dramata která Vás nyní ovlivňují jsou stará dramata bohů. Celá realita je propojena a hledá jak toto propojení léčit.

Vysoce rozvinuté energie mají veliký humor, zvláště ty, které pracují s frekvencí lásky. Může to být rozpoznáno, je to jako nálepka. Máte jistotu, že energie se kterými se potkáváte mají expansivní smysl pro humor, protože smích je klíčem k osvobození. Ve všech existencích je spoustu místa pro radost a to je představa kterou hledáte a chcete k sobě přitáhnout.

Pobízíme Vás aby jste jednali z pozice svého citového centra - vašeho solárního plexu, nebo břicha. Ve svém žaludku máte nalinkovanou stejnou kapacitu a aktivitu jako ve svých mozkových buňkách. Vezměte to v úvahu. Můžete okamžitě cítit že měníte svoji zkušenost když v ní věříte a nalézt příležitost v každé události kterou tvoříte. Připomínáme Vám, že příležitost je často zamaskována jako ztráta.

Oblast solárního plexu je tam, kde ve svém těle udržujete sílu a odkud vysíláte svoji sílu ven do světa. Je to také tam, kde prožíváte svět. Je to citové centrum. Je to tam, kde jsou vlákna údajů, neboť skrze svůj solární plexus cítíte svůj průchod událostmi, které nemusejí vaší logické mysli dávat žádný smysl. Udělejte krok zpět a rozhlédněte se. Nasměrujte svůj proces rozhodování aby udělal obhlídku vašeho těla. Všimněte si jak cítíte a poznáváte svoji přirozenou tělesnou moudrost která k Vám mluví jako milující rádce, jestliže ji vůbec budete chtít slyšet! Vaše tělo si přeje s Vámi pracovat - často jste to vy a vaše myšlenky, které pracují proti vašemu tělu. Nezapomínejte, že vaše logická mysl je trénována těmi, kteří chtěli aby jste hráli ve velmi omezeném paradigmatu a v jisté omezené frekvenci.

Chceme aby jste přijali myšlenku, že jste velmi významní. V tom kdo jste a co zamýšlíte tkví veliká hodnota, i v tom co dovolíte sami sobě prožívat. Rádi bychom aby jste cítili ohromnou lehkost a smysl pro osobní hodnotu, neboť máte schopnost sevlávat mnoho realit vědomí dohromady a vrhat se do oblastí, které mnozí nepodporují. Přidělujeme Vám zlatou hvězdu za smělost a neústupnost, protože jste se hravě osvobodili z otroctví lidského chápání, jak se tak díváte zpátky na svá období. Existuje mnoho učitelů kteří Vám ukáží který časový úsek máte přivést k rozkvětu a rozvinout jej a kde máte působit na propojování reality a co tyto časy a místa mají společného s teď. Jednoho dne budete chápat, že ty ostatní časy jsou teď. Všechno se děje v teď. Tento pravý moment existence - ten kde jste - právě přichází, je to spontánní, významný okamžik. Je stále a stále znovu tam, kde můžete nalézt sami sebe.

Buďte si vědomi že budete dostávat informace souběžně od jiných civilizací. Všimněte si a vyhledejte co můžete synchronisticky svázat dohromady. Často dostáváte impuls poznání. Avšak, ačkoliv se to děje tak často, dává Vám to čas aby jste se přesvědčili, že opravdu něco víte. Jsou tam časové úseky k přizpůsobování. Buďte trpěliví a dostanete se kamkoliv si vyberete. Budtě si jisti svým záměrem a pak jej nechte jít.

Delfíni před sebou nemají tajemství. Ochotně si navzájem sdělují nahromaděné znalosti. Vývoj jednotlivců můžete poznat podle ochoty sdílet své poznání s ostatními. Čím více sdělujete to co víte, tím více jste plněni. Čím více si syslíkujete moudrost která Vám byla dána, tím rychleji Vám proteče mezi prsty a ztratíte ji. Otevřete své dlaně a vaše moudrost vyletí jako motýl, a pak Vám v nich přistane nový motýl.

Celý život má systémy čaker. Město má ulice, auta která jimi projíždějí a čerpací stanice, kde je pro ně uskladněna energie. Se systémy čaker je to stejné. Jsou skladištěmi energie kolem a uvnitř životních forem. Čakry propojují vnitřní pracování - fyziologické třídimenzionální operace - s multidimenzionál -ními pokračovateli na éterické hladině. Přenášejí energii z nefyzických říší do fyzické, je-li správně používána.

Všechny formy života mají energetické brány jako vstupy a místa kde si mohou znovu nabrat palivo. Co každá forma života dělá se svým palivem je v Plánu, nebo v DNA formy života samotného. Když se vaše DNA přeměňuje do nového vyjádření sama sebe, frekvence vaší identity kterou nosíte o tom něco povídá na nefyzické hladině. Na každé místo kam přicházíte nesete mutační energii která nabízí sama sebe. Vaše vědomí nabízí samo sebe všem životním formám. Možná ti, kteří stojí vedle Vás při nakupování nebo v restauraci si nejsou na vědomé hladině vědomi toho kdo jste. Avšak když jdete na procházku do lesů a polí, nebo se koupete v oceánu, uvidíte jiné životní formy kolem Vás, které jsou si mnohem více vědomi toho kdo jste. Mění své reakce a jejich DNA se mění, protože je ta vaše změněna. Vaším prostřednictvím se celá živá knihovna stává dostupnější.

Z vašeho pohledu existuje málo lidí kteří žili tisíce let, ještě tak tvořiví bohové jsou schopni zvětšit životnost buněčného těla. Životní rozpětí a omlazování buněčného života se vrací zpátky do módy. Je to součástí stavění světelného těla, těla které není tak husté, takže samo sebe neničí - těla, které sebeurčuje a sebe-plánuje. To je to o co usilujete. Už by jste tam byli a cítili to, kdyby se toho vaše logická mysl neobávala a věřila že je to možné. Nemůžeme ani dostatečně zdůraznit aby jste přestali naslouchat společnosti a oficiálním verzím skutečnosti. Znamená to mít prostě svou volbu, nikoliv to že by jste neměli vaši společnost respektovat. Toto bude pro Vás nejtěžším úkolem a největším zlomem - přejít most mezi vaším sociálním já a duchovním já. Které z nich je vzácné? Které z nich bude zdrojem vaší autority? Čím dříve ten skok uděláte, tím dříve ze sebe budete mít radost. Dovolte svému intuitivnímu já aby bylo standardním nosičem vaší zkušenosti - zkušenosti kterou nikdo jiný nemůže ocenit a zkušenosti která tryská z pověření o kterém víte, ale nemusíte se na něj nezbytně pamatovat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář