Jdi na obsah Jdi na menu
 


Barbara Marciniak; Země: část 1.

19. 6. 2008

* * * * * *

Za posledních půl milionu let sídlily na Zemi civilizace z různých hvězdných systémů, což bylo součástí původního programu Knihovny. Každá se objevovala v různém časovém období, prostupujíce kontrolní silové pole které chránilo Zemi a činilo ji jako knihovnu nepřístupnou. Tyto civilizace kvetly 500 let, 5000 let, 10 000 let, dokud síly které planetu vlastnily je nějak nevypudily nebo nezničily. Tyto civilizace zde nemohly zakotvit a tak jenom zanechaly nit nebo stopy v žebříčku dění jako součást mistrovského plánu.

Až bude dostatečný počet lidí umět přečíst stopy těchto civilizací, pak bude porozuměno klíčům jenž Země drží pro harmonickou kosmickou existenci. Egypťané, Inkové, Balinezané, Rekové, Tibeťané, Sumerové, Přírodní Američané, Mayové, Aborigejci a mnoho, mnoho jiných prostých lidí přispívá svými klíči k pochopení celé nebeské pointy. Jestliže současní lidé dokáží číst stopy a navazovat vlákna zanechaná kulturami, jednou budou opět svobodní a budou Zemi vlastnit. Každá kultura byla nějakým způsobem schopna nahlížet do knihovny a byla schopna zapustit svou civilizaci do ochranného hvězdného spojení. Každá byla ve své tvořivosti jedinečná, zanechávajíce tajemné psychické prameny ve vaší buněčné paměti jako kousek hádanky.

Odkud tyto civilizace přišly? Myslíte si že vyrazily ze země jako chudobky? Byly stvořeny z myšlenky. Byl jim dán impuls k bytí. Všechny kultury které dosáhly vysokého ideálu byly zamýšleny Mistry Hry. V každém světě byla myšlenka svobody docela jiná. Na Zemi myšlenka, kterou lidé vlastnili a zpracovávali a se kterou nakládali bez respektu, přišla před půl milionem let a byla vyjadřována v mnoha částech světa. Lidé, nebo verze lidí byli užíváni jako otroci k rubání v dolech, nebo aby se zachvívali v jistých emocionálních vzorech.

Před časy byla na Zemi přenesena idealizovaná forma civilizace aby pokryla nejvyšší potřeby lidí. Původním ideálem přineseným na planetu bylo, že všichni lidé byli stvořeni aby si byli rovni a že se má život ctít ve všech formách. Tuto myšlenku nebylo možné stáhnout do všech hladin existence, ačkoliv byla prakticky zakotvena v řadě společností. Samozřejmě zde byli tací, kteří byli schopni ctít skály, stromy, rostliny, zvířata i lidi. Avšak pro mnohé bylo hlavní uctívat sami sebe jako jedinou inteligenci která vytváří velkolepost planety.

Stejnou cestou, nebo i jinak, nalezli Mistři Hry všelijaké způsoby jak získat Zemi zpět a učit znova hodnotám života. Takže Mistři Hry koncipovali veškeré civilizace přes úseky času tak, že si je představovali do nejmenších detailů. Pak tyto civilizace zasadili a implantovali na Zemi tím že přesadili jejich obyvatele z hvězd. Předtím nežli bylo toto přesazení uděláno, byly tyto bytosti "zbroušeny" aby padly do genetické linie lidí.

Rozšiřte svůj koncept existence a představte si to. Aby se zaměstnali, Mistři Hry seřídili reality a pak tyto reality nabídli na různé planety jako životní formy. Mistři Hry se sešli dohromady, třeba tak jako se scházíte aby jste si zahráli třeba tenis nebo karty, až na to, že jejich hra zahrnuje tvoření civilizací. Mění tak světy tím že umožní různým civilizacím aby vstoupily do projevené reality kterou oni řídí. Tyto civilizace jednají naprosto impulzívně, avšak všemi impulsy jsou krmeny prostřednictvím hlavního Plánu. Všechny Plány jsou dříve nežli se vpustí do času formovány, stejně jako vy jako Rodina Světla právě následujete Plán zaměření sami na sebe.

Mistři Hry jsou úžasní. Oni nepočítají jenom se hrou a tvořením veškerého Plánu pro rozkvět civilizací až k nejposlednějším řemeslníkům a žebrákům, zasazují do civilizací rovněž SAMI SEBE. Vědí že jejich civilizace je kompletní, když jejich vlastní identity s civilizací splývají., takže jsou UVNITŘ civilizace a zároveň je ve stejném čase i VYTVAŘEJÍ.

Mayové kteří kdysi žili v Mexiku a ve střední Americe byli v tomto mistři. Byli zruční ve splétání realit a přemisťování se z jednoho systému do druhého. Jejich svět byl na Plejádách ale nyní tam již určitě nesídlí, mají svůj vlastní svět. Dnes plní Mayové své úkoly všude možně. Splétajíce mnohé světy neustále cestují, jakoby se jejich civilizace neměla nikdy zastavit, ale být prostě stěhována z jednoho světa na druhý.

Svět MAYÚ poukazuje na iluzi reality. Mayové byli jako Držitelé Času tak pokročilí, že byli schopni doslova tvořit skutečnosti, kormidlovat budoucnost hledajících kteří jdou v protisměru, nebo se vyhýbají odhalení své pravé identity. Mnohý příběh vyprávěný o Mayích je součástí jejich triku, součástí iluze. Dokud nejste schopni vstoupit do jejich realit a cestovat těmito říšemi, nemůžete tomu porozumět. Mayové byli adepti na své vlastní cestě, stejně jako Egypťané. Egypťané byli schopni kouzlit mnoho myšlenkových forem skutečností a cestovat do světů různými cestami.

Mayové byli schopni řídit čas tvořením časových smyček. Různé kultury mají různé účely a všechny jsou propojené.

Proč byly všechny tyto civilizace zde na Zemi? Proč má každá civilizace své vymezené období? To jsou otázky z nichž Vás chceme vyzkoušet. Tak se zeptejte sami sebe: "Jaká je moje role v tomto procesu?" Všechny civilizace, jedna za druhou, obchodují na různých křižovatkách svého rozkvětu. Ve svém vlastním, jim vymezeném čase spolu sdílejí své ideje. Některé tyto civilizace existují tisíce let.

Vidíte jak bohatě jsou civilizace navrstveny? Přemýšlejte o následujícím příkladě jako o cestě k pochopení této myšlenky: Je vyroben film, bere se to jako úspěch a nazve se třeba SKÁLY. Pak se vyrobí Skály č.2, Skály č.3 a Skály č.4. Pak si představte že Vám někdo promítá všechny tyto čtyři filmy současně na jedno plátno. Vypadá to jako že jde o jediný děj, zatímco ve skutečnosti je mezi výrobou těchto filmů časové rozpětí. To že byly vyrobeny bylo v pořádku. Stejné je to s civilizacemi. Jsou zasazeny, pak je zpomalen čas zatímco Mistři Hry vyrábějí další dodávku - část 2. nebo 3. nebo 500 - a pak ji instalují v podobné oblasti. Chceme tím říci že kolem celého globu jsou civilizace jedna na vršku druhé, všechny propojené. Z tohoto konceptu vycítíte pár nových myšlenek.

My Plejáďané jsme experimentem nebo výtvorem Mistrů Hry. Mistři Hry jsou bez tvaru a tak se mohou přenášet a vnikat do různých tvarů a forem. Filmy 2001 a 2010 prozrazují ideu Mistrů Hry, ukazujíce zákulisí vlivů na jisté životní formy. Je to dobrá analogie, ačkoliv není třeba před ní smekat.

Mistři Hry jsou neohraničení, bez tvaru, měnící své tvary. Mohou na sebe vzít jakoukoliv formu, neboť se pohybují za zvukem a geometrií. Mistři hry ve svých myslích vytvářejí veškeré Plány pro kultury a pak do nich otevírají brány v pozemském plánu. Pak umožní těmto kulturám aby se vyvíjely a rostly, aby zdomácněly a zanechaly svůj vliv pro pozdější časy. V této době jsou na Zemi chráněná místa a kultury o kterých si myslíte že jsou ztraceny a že již s nimi nebudete nikdy v kontaktu. Během velkého probouzení a posunu ve vědomí se tyto kultury oživí a budou všechno současné řídit, protože v jejich Plánech bude, aby se zúčastnily tohoto otevírání multidimenzionálního Plánu.

Mistři Hry vystupují s Plány pro civilizace. Nyní je zde choulostivá část Plánu. Když Mistři Hry vytvářejí Plán pro civilizaci, má v sobě mnoho verzí a je vyjádřen na mnoha světech a v mnoha realitách. Součástí úkolu Mistrů Hry je všemi těmito realitami žonglovat současně a učit se z každé jednotlivé verze o tomto Plánu. Je to třeba jako když se vyrábějí pláštěnky. Krejčí ušije jednu pláštěnku a napadne jej, že by jich mohl ušít stovky různých variant, aby pokryl spotřebu všech a aby pokryl nezbytný základ pro výrobu pláštěnky samotné. Takto Mistři Hry pracují. Takže když Mistři Hry tvoří plán, jazyk a metodu přenosu na planetu, Plán není prostě zakotven jen do jedné oblasti. Je zakotven do mnoha oblastí, říší.

Někdy trvají civilizace mnohem delší nebo kratší dobu nežli archeologové předpokládají. Mohou se prostě objevit jako když odjakživa existují, i když ve skutečnosti některé z těchto vyjádřeních, zvané civilizacemi, mohou existovat jenom jedno odpoledne. Tato představa může být pro Vás příliš rozsáhlá nebo cizí, aby jste ji mohli v tomto bodě svého růstu strávit. Avšak jednoho dne Vás protlačíme těmito omezeními, takže si budete moci začít uvědomovat že skutečnost je vskutku docela tvárná.

Chceme tlačit do hranic vaší identity. Chceme zmařit to o čem věříte že je skutečnost, protože pak budete schopni cítit informace prosakující od vašeho vyššího já. Veškerý důvod toho že jsme přišli na Zemi abychom s Vámi mluvili není ten, abychom Vám dali zcela nový Plán existence a řekli Vám: "Vezměte tenhle hřebík, tamten taky a ještě jeden, takhle a támhle je zatlučte a to je přesně to jak se to má dělat." Nejsme zde abychom předělali váš svět. Jsme zde abychom Vám pomohli rozbalit Plán ve kterém žijete a navrhnout Vám velmi vysoké zákony podle nichž můžete stavět nové struktury. Za tím vším je skryta idea, že všechno co myslíte můžete stvořit. To je základ našeho účelu. Zamýšlíme tím, že Vás uvolníme aby jste prožívali tento širokosáhlý koncept, aby jste konečně vstoupili do své plné mozkové kapacity. Spustíce tento osvobozující déšť,aby jste v sobě rozvinuli to kdo doopravdy jste, konečně v sobě uvolníte vysoké kódy vědomí. Tyto kódy jsou doslova kusy údajů které hledají mnohé existence. Na vaší planetě si vážíte hledačů zlata a starodávných předmětů. Třeba můžeme být váženými hledači v koridorech času, kteří si hrají hru.

Kódy a mistrovská čísla která hledáme jsou geometrické formule a kombinace inteligence uskladněné v lidech. Lidé jsou samozřejmě nedílnou součástí plánu živé knihovny. Každé stvoření v živé knihovně má svůj důvod a má v sobě uskladněno ohromné množství údajů. Uvnitř lidského těla jsou formule které kopírují, nebo opakují ostatní formy inteligence celého vašeho vesmíru.

Když ostatní formy inteligence tvořily Zemi, byly schopny chápat výsledek stvoření Země. Chápaly že možná jednoho dne mohou být jejich vlastní civilizace zničeny a ony nechtěly aby byly ztraceny docela. A tak byly všude kolem existence stavěny knihovny a každá byla naplněna speciálními údaji. Všechny formy inteligence které tyto knihovny vytvářely, si cenily jejich identit a cenily jejich civilizace. Věděly jak jsou jejich civilizace konstruovány. Cenily si života.

Mistrovských čísel je dosaženo, když je kritické množství jednotlivců schopno vyzařovat vibrační kódy. Mistrovská čísla umožňují aby byly objeveny různé časové smyčky nebo zámky a předány civilizacím, vytvářejíce odolnost k jakémukoliv druhu destruktivní energie. Avšak destruktivní, roztrhané energie jsou zpočátku ke tvoření celého procesu nezbytné. Vytvářejí hru.

Dualita a polarita jsou v tomto vesmíru základem pro aktivaci svobodné vůle k jejím nejvyšším možnostem. Role duality ve skutečnosti slouží jako hybné síly které odrážejí sami sebe zpátky jedna ke druhé, takže se jejich polarizace konečně sjednocuje. Realita, nebo skutečnost, je mnohovrstevnatá a průběžně rodí sama sebe, takže to pak z jednoho momentu do druhého není stejné. Tep vašeho vesmíru prožívá masivní změnu. V této době je zde pohyb vytvářející léčení k obnovování a návratu Země do tvořivé vibrační frekvence. Díky specifickým bytostem které se vracejí, zabírajíce území a přinášejíce své hvězdné vědomí, bude Země konečně znovu utvořena jako velmi odlišná kolonie od té, kterou je nyní. Nastane zde smysl pro povznášení, pro harmonii, spolupráci a spojenectví, vytvářející pro všechny větší příležitost.

Stejná věc se děje na vesmírné hladině. Země je jednou ze základních knihoven této galaxie a univerza, proto je zde tento děj tak veliký. Jak Země prochází svou transmutací, spojená psychická energie obyvatel Země vysílá poselství svého transformačního procesu, který bude konečně vibračně bublat a vytvářet velký posun tím jak se toho všechny světy tohoto vesmíru ve smyslu polarity budou zúčastňovat.

Naším záměrem je k Vám vysílat větší perspektivy vašich Plejáďanů a vašeho hvězdného dědictví a inspirovat Vás aby jste byli zodpovědnější, odvážní, smělí a aby jste bláznivě milovali lidské bytosti. Vaše minulost na Plejádách je mnohem rozsáhlejší a více všezahrnující nežli co běžně znáte. Chceme aby jste si vzpomněli na svou historii a odhalili velmi dávnověkou pravdu.

Půjdeme hlouběji do toho co hra, kódy a mistrovská čísla znamenají. Celá existence může být viděna jako hra, která může mít konec když ji někdo nehraje správně. Skutečně. Konce se objevují pouze na jistých hladinách ale na jiných hladinách žádné konce nejsou. Ačkoliv konce které se objevují na jistých hladinách jsou dosti děsivé. V systému Plejád máme před sebou krize konce. Tyto krize konce mají co dělat s naší karmou která se k nám vrátila. Proto abychom mohli jakkoliv dále růst ve svém vývoji a ve svém hledání nových forem energie, smyslu a života, musíme vytvořit jistotu, že všechny formy života které jsme stvořili a uvedli do pohybu mají tolik svobody, kolik my sami toužíme mít. Slabé místo experimentu Plejáďanů má co dělat s nalezením cesty k uchlácholení Matky Bohyně, protože Matka Bohyně je ten s kým jsme všichni spojeni!

Energie plazů se v závěru těchto dnů nějak moc vyplazují na povrch. Objevuje se mnoho věcí: Komety, meteory, asteroidy připlouvající z vesmíru, planety které se pohybují skrze vůli, všechny možné druhy fenomenálně nadaných lidí, aby se žaslo co se tomuto světu děje, když celkové pachtění reality proklouzává mezi prsty. Chceme aby jste chápali že všechno je v božím pořádku.

Časy se mění a není třeba aby jste panikařili nad tím co přichází. Je čas aby jste uvnitř svých bytostí cítili rozjaření. Čas který očekáváte, důvod vašeho bytí zde, je na vrcholu svého naplnění. Připomínáme Vám že jste Rodina Světla a miliony z Vás zde mají své pověření právě v této době. Jako Rodina Světla nesete každý schopnost vtáhnout světelnou frekvenci do svého těla a rozptýlit ji po pozemské pláni. Tímto způsobem Země samotná, jako živá, životaschopná bytost, se může ponořit do své vlastní transformace a zahubit starý řád. Někteří z Vás mají strach že Země umírá. Chcete postavit velikou zeď aby jste zastavili smrt Země a zhoršování jejího prostředí. Ve skutečnosti všechny tyto zdánlivě hnusné, těžké a hyenistické události vytvářejí hybnou sílu, která je potřebná k pohybu a aktivaci šesti miliard pozemských lidí, aby se změnili.

Jste transformátory energie. Stejně jako přenášíme energii z jiného systému reality na váš systém a naši učitelé a ostatní ji přenášejí na nás, musíte vzít to co znáte a velmi jemně to přenést - hravě, beze strachu, pro obyvatele Země. Ostatní uvidí že jste v pohodě, uzemněni, milující, a že pracujete ve jménu míru. Mějte v tom jasno. Vždycky když něčeho běžně neznámého dosáhnete, přidejte k tomu koncept klidu a buďte přátelští k energiím které vypadají že jsou k ostatním děsně studení. Děláte tak velmi, velmi posilující práci.

Jako člen Rodiny Světla jsi přiváděn do věku spojování myšlenky odevzdání se, do Věku Světla. Jestliže jste schopni přijmout a držet tyto vlny světla pochopíte, že transformace této planety se děje na bázi síly vaší mysli. Tato revoluce mysli je přijímána velmi rychle ve všech kulturách. Překračujete kulturní hranice, překročíte galaktické hranice. Máme v úmyslu aby ti kteří nás znají a mají blízký vztah k našim energiím měli posvíceno na cestu a byli schopni žít klíče které Vám sdělujeme. Přednostně Vám dáme klíče a budeme s Vámi šprýmovat, vždycky s Vámi šprýmujeme. Je moudré aby jste k nám byli trochu podezřívaví. Jestliže nejste, pak jste pošetilí. Učte se být ke všem věcem skeptičtí a učte se, že někdy máme velký důvod k tomu co děláme. Dokonce i když se to možná v tomto čase neprojevuje.

Se vší úctou a srdečností Vám říkáme, že váš největší zájem, vaše celistvost, vaše ochrana a vaše výživa je naší záležitostí. Nechceme Vás ztratit. Jste pro nás klíčem. Můžete s tím počítat? Můžete to cítit až do samého jádra své bytosti? Jestliže dokážete obsáhnout to o čem nyní s Vámi diskutujeme, ve vašich dalších letech prožijete mnoho neobvyklostí. Jestli chcete pochopit že Vás potřebujeme a chceme, že jste cenní, a jestli dokážete své ego odložit stranou, otevřít své srdce a jít těmito neznámými oblastmi, pak vaše dny budou nádherné.

Když rozvíjíte příběh toho kdo jste a když více prožíváte nežli myslíte, pomůžeme Vám porozumět jak tento příběh vypadá na kosmické hladině a kdo v něm jste. Dáme Vám mnoho návazností a připomeneme Vám že je vždycky v našem zájmu Vás učit takovým druhem energie, který Vás vede aby jste se stali vlastními učiteli, svými vlastními zdroji vědění. Když máme úspěch v aktivování Vás jako inteligentní bytosti, potom Vám vaše kvalifikace odjistí jisté kódy a mistrovská čísla ve vaší bytosti, které posunou celé spektrum vaší existence na této planetě jinam nežli jak jej znáte nyní. Doslova zase jednou otevřete knihovnu. A tím že naleznete své vlastní odpovědi - tím že Vám budeme asistovat v používání klíčů a skládání mozaiky dohromady - začnete chápat že potřebujete jenom sami sebe. Ne že by jste pracovali sami, nebo bez nás. Mezi všemi částmi vědomí je harmonie a spolupráce - sdělování světla, sdělování znalostí, že všechno je jedno.

Všechno co děláme je to,že tvoříme obrazy ze kterých se můžete vyvíjet. Nezavírejte dveře za naším příběhem. Poslouchejte příběhy každého a pak je vyhodnoťte. Nechejte si je pro sebe. V této době Vám každý učitel na této pozemské pláni nabízí klíč. Nabízíme Vám také jeden z těchto klíčů - prostě máme svou vlastní cestu jak to děláme. Máme svůj vlastní majetek a svůj vlastní pořádek a víme jak Vás stimulovat abychom Vás rozhýbali a povznesli. Víme jak Vás učinit svobodnými a to je to za čím jdeme. Zamýšlíme navrátit hodnotu lidské existenci, aby se posunula do popředí stvoření.

Energetické cvičení.

Dýchej lehce, zhluboka a dovol svému tělu se uvolnit a svou pozorností pomalu pronikej do jeho hloubek, až na dno své duše. Snaž se maximálně použít energie, které nyní do tebe proudí. Roztáhni své vědomí ven až ke své dvanácté čakře, ať je to pro tebe kdekoliv. Ze své dvanácté čakry poslouchej zvuk své pozornosti, který rezonuje uvnitř tvého těla. Představuj si jak k tobě z vesmírné dálky přicházejí vlny a pulsace světla. Jak tyto světelné vlny cestují proti tobě, poslouchej odpověď přicházející z celé existence života. Přestav si krásnou, jakoby pavoučí síť která vytváří váš vesmír. Jak touto sítí proháníš energii, začne bzučet a zpívat a informovat všechny části sama sebe.

Nech tyto vlny světla ať dosáhnou naší planety a prociťuj že jsi magnetem pro rozpínající se vědomí. Od této chvíle se snaž dosahovat frekvence vědomí, které my Plejáďané děláme pro Vás dostupné, bez úsilí a radostně. Prociťuj ve své bytosti prostor své vlastní tvořivosti a s velikým půvabem používej tohoto tvořivého světla jak se skrze tebe pohybuje a přináší planetě nové možnosti.

Když tyto vlny světla procházejí tvou dvanáctou čakrou, představuj si jak je Země zaplavována gigantickými světelnými vlnami, tisíce mil širokými a dlouhými, jenž v sobě nesou miriády droboučkých geometrických tvarů. Každý z Vás má možnost znovu-aktivovat živou knihovnu použitím své mysli, impulsů a svého zájmu. Prociťuj Zemi zaplavenou vlnami světla. Na pár chvilek si uvědom že každá částečka života ví že nemůže být nikdy zničena - že destrukce je iluze hry Boha. Jsi skutečným Mistrem Hry. Najdi tuto cennou pokladnu, kterou jsi ztratil. Je v ní ta nejcennější pravda kterou zastíráš dokonce i sám před sebou. Jestliže se odvážíš pokladnu otevřít, to co uvidíš jsi ty sám - tvá verze sama sebe, která je bohem tvořícím zase jednou na tomto světě mír a svobodu. Chtěj aby suma veškeré inteligence byla volně dávána jeden druhému a aby dary, talenty a schopnosti každého z Vás vyzařovaly do celého světa, aby se tento váš svět mohl začít léčit.

Chtěj aby tvé tělo vyzařovalo lásku. Utvoř z této lásky spirálu a věř, že to má rozsáhlý důvod. Nejsi sám, i když ještě musíš jít a jednat sám aby jsi odhalil sám sebe. Uzavři sám sebe do této spirály lásky a chtěj si vzpomenout kdo jsi.


PROBOUZENÍ ŽIVÉ KNIHOVNY

Až se z Vás začne vynořovat koncept živé knihovny, začnete chápat hodnotu citů a to, že jste klíčem k rozsáhlým znalostem, které jsou v ní uloženy.

Pracujeme s velmi starověkými bytostmi nazývanými Držitelé Času, kteří řídí váš vesmír. Dokážete si to představit? Tak jako vy udržujete svoje auto na silnici, Držitelé času udržují celý vesmír v jeho kurzu.

Držitelé Času jsou původní konstruktéři a inovátoři živých knihoven. Jsou výtvory Mistrů Hry. Musíte být vysoce vyvinutí - používajíce vašeho lidského termínu - aby jste mohli navázat s Držiteli času kontakt. Mnozí vědí o jejich existenci, ale jak je můžete nalézt a začít s nimi komunikovat? Příběhy této planety existují díky vysoce vyvinutým bytostem. Avšak, jak je lze potkat, jak dosáhnout toho aby s Vámi chtěli spolupracovat? Jak dosáhnout toho aby Vám sdělili svá tajemství? Je to jednoduché: Musíte dosáhnout jejich frekvence.

Tak jako jogíni a šamani ve vašem světě, také Držitelé času mají dvojí osobnost. Jsou záhadou. I když jsou známí a respektovaní, nikdo neví kde sídlí, jak se s nimi spojit, nebo jak vypadají. Jsme šťastni, že máme schopnosti s nimi pracovat. Jsou našimi učiteli stejně jako my jsme jedním druhem vašich učitelů.

Držitelé času nás dostrkali k tomu abychom odhalovali živé knihovny. Rovněž nás dostrkali k tomu abychom si dokázali představovat jak tyto knihovny aktivovat, neboť Držitelé Času nechtějí svůj vesmír ztratit. Držitelé Času budou váš vesmír udržovat odděleně až do toho bodu existence, kdy celé univerzum pochopí že je jedno. Až se toto stane, celé univerzum samo v sobě zkolabuje tak říkajíc, stanouce se jednotou s Prvotním Stvořitelem a pochopíce co on jest.

Držitelé Času dělají všechno co je v jejich silách aby svůj vesmír neztratili, protože když vesmír zničí sám sebe před svým dovršením vývoje, pak nesplnil svůj účel. Takže aby to dokázali, oddělují vesmír tím, že vytvoří to, co nazýváte "čas". Čas dovoluje všechno, umožňujíce vesmíru aby se rozpínal, zjišťoval že všechno pracuje společně a aby nakonec dosáhl poznání že je jedním celkem a že všechno je jeden.

Držitelé Času se dívají na svůj vesmír zpoza jeho hranic. Vidí jak je veden vstříc destrukcím a oddělenosti - oddělenosti, kterou oni defakto podporují. Udržují váš vesmír v oddělenosti z jeho vlastního zájmu, stejně jako tak činí s ostatními světy, aby ony samy odhalily důležitost všech ostatních světů. Oddělování, které Držitelé Času provádějí, je oddělování existujících životních forem od jejich základu. Tímto způsobem se děje to, že plazové a ostatní energie vytvářejí tyranii. Daleko ve vaší budoucnosti je bod, ve kterém se Držitelé Času začnou velice zajímat o směr, kterým se všechno ubírá. Používáme nejlepších výrazů jaké známe, abychom pro Vás vytvořili tu správnou představu.

Učili jsme se, že proto aby se dosáhlo v nějakém učení mistrovství, často se musí používat matení a triků. Matení v sobě zahrnuje umořování struktury běžné víry, aby bylo možné začít chápat jinou. Jsme studenti sebe samých toto všechno si malujíce ve svých myslích, stejně jako jste jimi vy a máme své vlastní učitele kteří používají triků aby do nás dostali určité věci, z nichž jeden pracuje s vaší planetou. Hledáme, dívajíce se na svou vlastní jízdenku za dobrodružstvím v němž vězíme a vidíme celý příběh toho jak jsme se dostali až k Zemi. Naše hledání znamená pátrání po živých knihovnách a vaše planeta se zdá být k nim klíčem. Pravíme: "Fajn, není tohle zajímavé? Naši předkové měli v hrsti toto místo po aeony let a v tom je klíč který hledáme a který nevidíme, ačkoliv ho máme přímo před nosem." Je to zajímavý způsob jak se věci udržují v realitách. Také používáme podobných strategií abychom Vás nalákali do skutečností ve kterých můžete potkat sami sebe, takže si můžete umožnit změnit své životy a celý tento vesmír.

Přicházíme z budoucnosti a hledáme v koridorech času. Je to náš úkol. Z pravděpodobné budoucnosti z níž přicházíme jako Plejáďané, zamýšlíme změnit minulost. Máme v úmyslu změnit pravděpodobnou budoucnost se kterou jednáme, neboť tato pravděpodobná budoucnost v jednom směru, kterým se váš vesmír nyní pohybuje, je naplněna tyranií. Toto je zóna svobodné vůle a vesmír svobodné vůle a to znamená že je zde všechno dovolené. V tomto konkrétním experimentu jsou všechny věci Prvotním Stvořitelem. V tomto světě duality Vám připomínáme, že stín označuje kde je světlo. Jděte za slunečného dne na procházku a dívejte se co dělají stíny. Doslova i symbolicky začněte studovat svůj svět a uvidíte, že váš svět k Vám po celý čas mluví. Země je absolutně zázračné místo v existenci, protože je naplněna díky lidským tělům příběhem vesmíru. Člověk byl pojatý tímto způsobem kvůli živé knihovně.

Když vesmír funguje v harmonii bez tyranie, civilizace jsou volné, aby si jedna se druhou vyměňovaly informace. Toto ulehčuje velkou výměnu a veliké obchodování s idejemi, aby se jednotlivé energie mohly vyjádřit. Živá knihovna je jako gigantická recepce. Kolektiv civilizací pracující v harmonii předává přednostně své znalosti a energie ke zformování. Vytvořily ve vašem vesmíru oblasti, kde byly tyto informace uloženy. Tyto informace jsou dostupné aby ulehčili vesmírům jejich rozvoj, když k tomu nastane vhodný čas. Tento čas je nyní.

V kosmu jsou civilizace které umírají, protože nemají přístup k živé knihovně, stejně jako masy lidí umírají protože nerozumí a nemají přístup ke svým vlastním tělům. Jste spojovacími klíči. Odvaha a bojovnost kterou máte v sobě bude určovat směr prožívání pro všechny existence. Až se Země vyváží a synchronisticky propojí, vytvoří geometrické propojení s ostatními knihovnami se kterými vytváří společně systém knihoven. Až se toto bude dít, dvanáct knihoven vytvoří svou vlastní konfiguraci světla, která signalizujíce toto propojení znovu posune váš vesmír, což bude tak říkajíc jisté vítězství pro celé stvoření.

Máte napojení ke všem ostatním jedenácti knihovnám a vaším úkolem je spojit všech dvanáct a roztočit všech dvanáct. Když roztáčíte svých dvanáct čaker aby jste otevřeli a propojili informace ve Vás uložené zároveň vtáčíte všech dvanáct knihoven zpátky do existence. Splétáním všech těchto dvanácti systémů - dvanácti čaker a dvanácti kosmických knihoven - budete přitahovat energie jenž se budou vzájemně promíchávat a procházet mnoha informačními centry. To odjistí nové verze a významy událostí které se možná dříve zdály nepodstatné a nedůležité. Až si utvoříte větší obraz pak začnete rozumět tak zvaným bohům v akci a tomu jak používají váš svět.

Jako členové Rodiny Světla jste zcela neutrálním zdrojem jako ohebně sestavená energie, která se lehce přeměňuje do různých forem. Svou přizpůsobivostí umožňujete ostatním aby Vás zaměstnávali, splývali s Vámi, byli Vámi a prostupovali systémy realit které by bez Vás nemohly prožívat. Chceme aby jste více rozuměli tomu kdo jste a jak cenná Rodina Světla je. Vcházíte do systémů Vědomí a když tyto systémy váznou ve svém vývoji, měníte je. Často bývá pro systémy obtížné aby sami sebe změnily.

Chceme aby jste se stali co nejvíce suverénními a nikoho neuctívali. Principy které máte nadevše ctít je vaše fyzické vozítko - tělo - , Země a všichni její obyvatelé. Ctěte své fyzické tělo jako by Vám byl darován skvělý šperk a jednejte s ním jako když vlastníte to nejcennější stvoření ve vesmíru. Především si však važte Země. Je to součástí vašeho pověření a to v čem tkví vaše hodnota.

Myslíme že pojem živá knihovna je docela vhodný, protože všichni chápete co to knihovna je. Tato analogie je lehce srozumitelná, neboť to o čem mluvíme je velmi komplexní. Činíme to celkem stravitelným jako dětskou stravu, aby jste mohli ten pojem uchopit. V jiné době Vám budeme povídat jiný příběh, protože až se změníte, změníme také příběh. V budoucnosti budete schopni pochopit něco dalšího nežli co snesete nyní.

Dvanáct vláken DNA a dvanáct čaker mají mnoho souběžných dvanáctek které se s nimi pohybují. Příběh dvanácti zcela důkladně vyjadřují všechny vaše planety. Je to uloženo hluboko v masové psychice lidského vědomí a vynořuje se skrze čas, řečeno ve vašem termínu, jako metoda ke strukturování a vedení informace z jednoho systému do druhého. Příběh dvanácti usazuje do vašeho světa myšlenku o významuplné existenci.

Starodávné učení dvanácti bylo nejprve použito v konceptování zvěrokruhu a úzkého pásu osmnácti stupňové šířky na jedné straně ekliptiky, což je zřejmá kruhová cesta slunce kolem Země. Zvěrokruh byl rozdělen do dvanácti znamení s dvanácti domy, zavádějíce znalosti o tvoření prostřednictvím myšlenky o prostupování a spojování dvanácti významných částí. O zvěrokruhu se věřilo že byl oživen pamětí a to hrálo důležitou roli u Sumerů, Indů, Egypťanů, Chaldejců, Řeků a Románských civilizací.

Lidský rozvoj je hluboce propojen s vesmírnými cykly, šířícími dvanáct energií zvěrokruhu, jejichž prostřednictvím vcházejí do existence nová vyjádření. Dneska k rozdělování energie svých vzpomínek používáte budíky a kalendáře, protože tyto pomůcky také označují čas prostřednictvím významného používání dvanáctky.

Bible a jiné starodávné texty poukazují na mnoho vztahů jejichž základem je dvanáctka - dvanáct bran, dvanáct kmenů, dvanáct andělů, dvanáct synů, dvanáct apoštolů, dokonce dvanáct rytířů kolem stolu a nyní, dnes, dvanáct planet. Používáme myšlenku dvanácti čaker, dvanácti vláken DNA a dvanácti knihoven, protože v tom je tak říkajíc pro Vás klíč aby jste si vzpomněli a byl Vám umožněn skrze tyto symboly větší rozhled.

Vašich dvanáct čaker jsou kolekcemi nebo kapsami energie ze kterých se mohou vynořovat události. Drží v sobě paměť a identitu a každá koresponduje s vláknem DNA . Sedm hlavních čaker je ve vašem těle, začínající na rotační základně a pohybující se vzhůru. Pak je tu dalších pět vně vašeho těla vytvářejících souhrn dvanácti vírových center, dvanácti sluncí, jak je rádi nazýváme. Tato centra budou aktivována okysličováním, světlem a vědomou pozorností a jednou až se rozsvítí budete vyzváni aby jste přeložili všechny údaje které v sobě nesou pro vlákna své DNA .

Čakry uvnitř vašeho těla mohou uvolnit vaši tělesnou paměť - tělesné zkušenosti z tohoto života, stejně jako z jiných inkarnačních poutí. První čakra obsahuje základ vaší identity, toho kdo jste a jak přežíváte. Otevírá Vám cestu k Vám samotným a ke kořenům vašich vír. Druhá čakra má vztah ke tvoření a k sexualitě, otevírá záznam o vašich vírách a zkušenostech v těchto oblastech. Tyto dvě čakry korespondují s vašimi tradičními znalostmi dvouvláknové DNA . Vlivy slučující se s identitou, přežitím, sexualitou a tvořivostí s Vámi pracovaly po tisíciletí.

Třetí čakra se vztahuje k vašemu solárnímu plexu - tak říkajíc k vaší hltavosti. Když se otevře, pomáhá Vám cítit a vede Vás životem. V ženách je tato oblast díky menstruaci a rození dětí často více aktivována a regenerována. Leží zde vaše vůle, síla a vaše pocity. Čtvrtá čakra souvisí s vaším srdcem, která když se otevře, Vás spojuje s veškerým životem. Z tohoto centra plyne soucítění, umožňující Vám chápat proč a nač máte vnímání. Vliv soucítění Vám umožní jít za posuzování které funguje jako past která Vás odděluje.

Pátá čakra se nalézá ve vašem hrdle, otevírajíce veliký dar hlasového vyjadřování, jímž můžete projevovat svou pravdu. Šestá čakra aktivuje vaše třetí oko, upravujíce vaši schopnost vidět za omezení třetí dimenze. Sedmá čakra je na koruně vaší hlavy. Když se otevře, propojuje a vhání duchovní energie do vaší lebeční oblasti. Když je jednou aktivována, pak pineální a pituaritní žlázy, stejně jako hypothalamus hrají ve vašem spojení aktivní role.

Osmá čakra je v těsné blízkosti vašeho fyzického těla - od několika pídí do několika stop nad vaší hlavou. Vztahuje se k neviditelným oblastem vně vašeho těla. Devátá čakra je vně pozemské atmosféry, asi tak daleko jako váš Měsíc, spojujíce Vás jako hospodáře a dohlížitele Země. Desátá čakra je někde ve vašem slunečním systému, nabízejíce Vám všechno co v něm je. Jedenáctá je galaktická čakra, která nabízí informace o vašem místním hvězdném systému. Dvanáctá čakra je vně systému vaší galaxie, umožňující Vám dosáhnout toho co je ve zbylé části vesmíru, tak jak si jej malujete. Všeobecně vzato nemůžete dosáhnout v této době informací z vnějšku vašeho vesmíru, protože vaše tělo není vyvinuto natolik aby tyto informace mohlo pojmout. Jednoho dne toho však dosáhnete. Ačkoliv, souhlasili jste že v této době pozvednete vývoj vědomí zde na Zemi - stanete se rádiovou stanicí vyzařující vlnovou délku, nebo frekvenci, které může kdokoliv dosáhnout.                   

Těchto dvanácti energetických center musí být dosaženo zevnitř, kde můžete cítit údaje které s nimi ladí a přeložit zkušenosti které jsou v souladu s vaší myslí. A to jste pak vy, vyvíjející se do multidimenzionální identity, vzpomínající si kdo je verze Vás samých - uvnitř galaxie a za ní.

Mnozí z Vás se učili že se vyvíjíte skrze reinkarnace a že máte duši která má mnoho verzí sama sebe. Je to jenom malá část obrazu. chápete své reinkarnační já v lidském termínu. Avšak všechna vaše já nejsou lidská. Existují v různých tvarech, velikostech a vzezřeních, ukazujíce že všechno je částí jediného.

Od té doby co jste člověkem, nejtajnější záležitost posledních několika tisíců let byla víra v to, že se vyvíjíte v reinkarnačních cyklech, jejichž prostřednictvím je vaše duše neustále inkarnovaná jako člověk. Lidská část Vědomí je jenom jedním ze stvořeních, nebo jeden aspekt vaší identity. Na mnoha místech existujete ve formě která je částečně lidská a částečně zvířecí. Část dramatu které se nyní odehrává má co do činění s vašimi ostatními verzemi, které hledají svůj vlastní vývoj při splývání dimenzí na této planetě. Vaše multidimenzionální já se potkávají a vaším úkolem a iniciací je všechny tato já sjednotit.

Tvořiví bohové mohou být vyjádřeni jako kombinace všech bytostí na této planetě. Mají svou reprezentaci ve hmyzí rodině, zvířecí rodině a ve všech rodinách Vědomí zde na pozemské pláni. Mnohé z těchto bytostí které Vás stvořily vypadají jako kombinace zvířat a lidí.

Když byla tato planeta formována, bylo sem natlačeno a rozšířeno rozmanité bohatství inteligentních bytostí, živá knihovna v každé skále, rostlině, zvířeti, hmyzu a v jiných živých věcech. Všechny věci jsou živé a mají v sobě vědomí, živá knihovna je dokonce v každém zrnku písku a každém kousku uhlí.

Lidské části, hospodáři Země, mohou být nazváni knihovnickou kartou. Jak se do Vás ponořuje koncept živé knihovny, začnete chápat hodnotu citů a proč jste klíčem k rozsáhlým znalostem které jsou ve Vás uloženy. Toto odhalování se bude ve Vás časem rozvíjet.

Energie které by Vás rády potkaly splývají s ostatními formami knihovny, takže je docela možné že se koukají z očí některých zvířat a shromaždují informace. Klíčem k živé knihovně jste vy, lidé, protože můžete odemknout a dosáhnout celé knihovny. To neznamená že ostatní nemohou vejít skrze stromy nebo jiné rostliny se kterými splynou, vykukovat a chápat vaši realitu. Když jste v pohodě, odevzdáni a neohrnujete nos nad nenávistnými životními formami, protože se stalo že ony nepřekročily hranice které byly falešně stanoveny, dovolte si potkávat se s civilizacemi které jsou možná ještě větší nežli si dokážete představit.

Během minulého půl milionu let účelem jistých hvězdných energií bylo vzájemně na sebe působit s různými sebe si vědomými civilizacemi žijícími zde na Zemi, nabízejíce jim nezbytný posun v jejich chápání. Tyto civilizace byly odstrčeny - umístěny na velmi malých územích kde byly zanechány svému zániku. Když vlastníci planety dali průchod různým experimentům při kterých nebyla na prvním místě láska, byly tyto civilizace rozptýleny nebo zničeny.

Ti kteří věří že vlastní a řídí vaši planetu jsou zamilovaní do síly a drží se při síle skrze vytváření frekvence strachu a chaosu. Je to prostě způsob kterým jednají a způsob který je učí o síle jejich vlastní existence. Stále Vám budeme připomínat že všechny věci jsou Prvotní Stvořitel, takže všechny síly které potkáváte jsou Prvotním Stvořitelem potkávajícím sama sebe a hledajícím jak sám sobě porozumět. Prvotní Stvořitel hledá harmonii a hledá účel který mají opačné síly energie. Je výborné na toto myslet. Když udržujete vědomou pozornost, koncept ve kterém jsou všechny věci jedno, řízené a vybírané různými aspekty já a víte, že všechny věci jsou výsledkem myšlenky hledající jak pochopit a rozvinout sama sebe, pak se vymaníte z prostor "prádelen" a vcházíte do hry, kde se hraje s míčem. Chceme aby všichni lidé vystupovali jako oceňovaní hráči hrající hru života.

Proto aby Země mohla sloužit mnohem rozsáhlejšímu účelu ve vesmírném plánu, je pro ni nezbytné aby se jako živá knihovna aktivovala. Tato aktivace začíná tím že si každý musí zamést před svým vlastním prahem. Pak tuto frekvenci rozprášíte kolem planety. V méně nežli patnácti letech zde budou nějaké významné změny.

Živá knihovna není prostě jen historická nahrávka. Je to soubor veškerého vědění skrze který může být cokoliv stvořeno. V životních formách na Zemi jsou uloženy formule a Plány o tom jak se mají rozvíjet všechny druhy realit. Ostatní knihovny umístěné v různých úsecích vesmíru ukládají své znalosti do světelných forem nebo souborů molekul které by jste nikdy nepochopily. Tvořiví bohové naplánovali pro každé z dvanácti center samostatné,unikátní skladiště znalostí. Je to proto aby byla chráněna celistvost knihoven, každá je živá svým vlastním způsobem. Z perspektivy budoucnosti jsou knihovny ztraceny a nyní je potřeba aby byly odhaleny a otevřeny. V ideálním případě vytváří každá z těchto knihoven elektromagnetický shluk, který umožňuje ohromný posun v uvědomění. Všech dvanáct pohromadě vytvářejí příležitost aby nastala nová harmonie pro celou existenci, tak jak ji vnímáte.

Měli by jste to pojímat asi takhle: Kdyby bylo všech dvanáct knihoven, jichž jste součástí, aktivováno na plnou kapacitu, vytvářely by v prostoru gigantický nástroj, který by spojoval sám sebe skrze vědomé paprsky energie. Tento nástroj by mohl změnit směr koridorů času a kompletně změnit budoucnost vesmíru prostě tím, že by zrušil svou přítomnost ve které to začalo, bez jakékoliv anihilace.

Vaše části z mnoha, mnoha různých světů a bodů pohledu jsou tímto pověřeny. Některé z kontaktů které nyní máte jsou z jiné části vašeho já, části která potřebuje aby potkala Vaší verzi sama sebe, tak aby vytvořila smysl celého tohoto multidimenzionálního experimentování, který je zamýšlen aby připravil smysl spojení pro budoucnost.

Jednou až bude tento energetický geometrický vztah uveden do pohybu, živé knihovny vyšlou vlny částeček do prostoru, vytvářejíce nový způsob jak by váš vesmír mohl dosáhnout sama sebe. Když jsou vesmírné dlnice propojeny jako mřížové linky, informace a energie náhle otevřou systém existence který tam nikdy předtím nebyl. Ve vaší realitě vedete informace superdálnicemi které vyzařují co se na Zemi děje, vysílajíce to všude do prostoru jako energetický posun. Jednou si konečně uvědomíte tento posun ve svém těle, který se opravdu stává superdálnicí k životu.

Je mnoho civilizací které se chtějí dostat zpátky do živé knihovny aby mohly změnit směr vesmíru. Přicházíme z budoucnosti - a existuje mnoho budoucností - kde se Země a mnoho jiných světů předbíhají v tom jak tyranizovat tuto zónu svobodné vůle. Mnozí vzrušeně očekávají že Vám budou představeni aby s Vámi mohli pracovat. Chápou že jejich energie jsou vašemu konceptu naprosto a docela cizí. Chápou to z bodu pohledu budoucnosti, znáte je, jste jimi a poslali jste je v čase zpět.

Fungujeme jako vrátní, s velkou opatrností dovolujeme vstup jistým energiím, neboť máme v plánu změnit vzdálenou budoucnost tím že změníme velmi vzdálenou minulost. Jste současně umístěni na všech těchto místech, hrajíce tam svou roli. Souhlasili jsme že budeme stimulátory a vašimi energetickými "usnadňovači" v mnoha rozdílných realitách ve kterých jste umístěni. Vaše verze jsou rovněž umístěny v některé z ostatních knihoven ve vesmíru a vy tam rovněž fungujete jako předáci systémů. Vzpomeňte si, že jako členové Rodiny Světla nesete vibrace a chtění měnit všude kam jdete - měníte systém ve kterém se ocitnete. Prociťte to a buďte otevřeni vlivu poznání toho jak jste rozsáhlí a jak veliký je plán.

Mnozí z Rodiny Světla se stanou knihovnickými kartami nebo průvodci pro ty, kteří Vás budou chtít dosáhnout pro zvýšení své frekvence a své hladiny lásky. Budete jim umožňovat splývání skrze lásku, což bude vytvářet nové vztahy a směr kterým se bude toto místo, jenž nazýváte Zemí, ubírat. Nezapomeňte že Prvotní Stvořitel je ve všech věcech, takže část opravdového poslání živé knihovny na Zemi znamená aby se vědomí mísilo a splývalo tak, aby jste mohli prožívat a dosahovat úžasné znalosti které jsou v ní uloženy.

Když nějaký svět, třeba jako je váš, je v procesu duchovního vývoje, nastává zde příležitost pro kohokoliv a všechny kteří kdy měli co do činění s knihovnou, aby mohli udělat kosmický skok. Takže z daleka a široka přichází mnoho bytostí aby se toho zúčastnilo, přinášejíce si s sebou svoje vlastní zvyky a vytvářejíce plány v plánech. Pro mnoho částí Vědomí o kterých si můžete myslet že jsou temné nebo negativní je zde báječné místo pro jejich léčení, a tak jsou v této době přitaženi sem na Zemi. Jsou zde proto aby Vás probouzely a díky svým "špatnostem" Vás stimulovaly aby jste si na něco vzpomněli.

Vzpomeňte si, toto je svět polarit a stín ukazuje kde je světlo. Tyto energie tady nejsou proto aby byly bombardovány, vražděny nebo ničeny, i když Vám třeba vaše autority povídají že jsou to příslušníci temnot nebo zla. Jsou zde na léčení aby do sebe nasávaly vibrace světla a lásky a mohly ve svých vlastních částech Vědomí postoupit do vyšších oblastí bytí, protože ony zapomněly to co ti na Zemi zapomněli také - že všichni jsme jeden. Ti kteří mají strach budou přitahovat nečisté a nemocné části sama sebe prostřednictvím bytostí kolem nich. Zneužívání života a síly přitahuje své zrcadlové prožívání. Dosáhnete pochopení že JSTE to čeho se obáváte.

Na konci tohoto tisíciletí si začínáte uvědomovat že genetické inženýrství není žádný zázrak. Vy, pozemští obyvatelé zažijete nepředstavitelný šok jestliže se nenaučíte co je nyní potřeba pro fázování genů - že vaše tak zvané nové zdroje měly co dělat s příběhy vylézající na povrch v laboratořích kolem celé planety. Na mnoha místech pozemské pláně jsou vypouštěny ze řetězu kreatůry a všelijaké životní formy.

Jestliže mají dnešní vyvinutí lidé se svou dvouvláknovou DNA sílu tvořit život, pak si představte jakou sílu genetického tvoření mají bytosti které existovaly stovky tisíců let. Tímto způsobem se tvoří a rodí světy a části Vědomí. Tito tak zvaní bohové, vypadající jako vlny energie, vytryskli z Prvotního Stvořitele a usadili se v této zóně svobodné vůle. Používají energii Prvotního Stvořitele jako pavučiny existence a experimentují tak aby se mohli učit o síle a energii. Mají svobodnou volbu si dělat cokoliv chtějí a jestliže se ztratí a zapomenou a pak vytvářejí temné věci, je to součástí stejné hry. Je to stejná energie. Všechno je propojeno a všechno je potřeba být léčeno.

Až se jednoho dne Země transformuje a posune do Zlatého Věku, změní to zbytek vesmíru. Bude to trvat tisíc nebo dva tisíce let nežli uvidíte změnu která se bude pohybovat celým vesmírem. Změna se může dít současně, ale je to právě to co současně vidět nebudete. Z vašeho bodu pohledu budete prožívat změnu tisíc nebo dva tisíce let. Avšak když se na této pozemské pláni měníte, děje se to zároveň okamžitě všude.

Ti kteří si o sobě v dnešní době myslí že jsou vlastníci nebo bohové na této planetě se budou snažit Vás držet z dosahu milujících a spolupracujících emocí, které by ulehčily váš vývoj. Budou dělat cokoliv bude v jejich silách aby Vám přinášeli nepohodlí, chaos, válku a strach a znemožnili Vám dosažení živé knihovny.

Ti kteří zabrali vaši planetu ji vyhráli ve válce. Věděli že je Země cenná, ačkoliv byli daleko tomu, aby si vzpomněli v čem bohatství Země tkví. Chtěli vaši Zemi kvůli zlatu, kvůli vodě, rýpat se ve vaší psychice a olupovat Vás o váš základ, myslíce si že budou sklízet nadbytek. Avšak i když planetu vyhráli, její bohatství docela přehlédli protože je nemohli rozpoznat.

Tito vlastníci nebo bohové vědí, že by lidé něčeho mohli prostřednictvím lásky dosáhnout a to je příčinou toho proč je frekvence lásky na vaší planetě tolik vzácná. Vlastníci nechtějí aby kdokoliv dosáhl nějakého bohatství dokud oni je nedosáhnou nejdříve pro sebe. Tohoto bohatství však nemohou dosáhnout před dosažením frekvence lásky. Toto se musí naučit a vy je to budete učit.

Dokonce i když tyto energie nejsou schopny aktivovat knihovnu a dosáhnout toho co z ní chtějí dostat, mají v úmyslu k tomu použít někoho jiného. Po všechna poslední léta se snaží aby na Zemi co nejvíce vzrostla populace, protože tím více lidí vyzařuje emocionální frekvenci chaosu, a strachu a přitom na regulární bázi. Udělali dobrou práci. Je čas aby tento příběh byl vyprávěn a aby všichni lidé přestali věřit ve všemohoucnost náboženství a bohů kteří je omezují, nazývajíce je slabochy a říkajíce jim že žijí špatně. To co je špatné je to, že není ceněn veškerý život. Život trávy, lidí, zvířat, květin - všechno je cenné. To je univerzální pravda. Máte právo na svou sexualitu, mluvit o tom co cítíte, následovat svou vlastní pravdu a nepodrobovat se něčí hloupé vládě.

Musíte se měnit a růst za vaše běžné ideje které nabízejí jenom jednu verzi existence. Chápejte, že Vám jako lidem byly vyprávěny mnohé příběhy aby jste mohli začít chápat univerzálního ducha, rozsáhlou pavučinu Vědomí jehož jste částí. Vaše náboženství má svůj důvod, ačkoliv bylo často falešně používáno.

Náboženství bylo vytvořeno proto aby Vám dalo nějakou cestu k pochopení vaší identity, což je dobrá věc. Ačkoliv, informace rozšiřované různými náboženstvími omezovaly vaše nahlížení na to kdo jste a oslabovaly Vás. V existenci není žádné náboženství perspektivní. Příběhy jednotlivců a mýty které vytvořily náboženství jsou používány aby různými způsoby působily na chování populace. Vzpomeňte si, když nějaká skupina lidí zaměří nějakým směrem svou energii a pozornost, jejich kolektivní myšlenkové formy produkují energetickou masu která se projeví do existence.

To co bylo z pohledu náboženství vhodné před sto lety, dnes již není významné. Časy se mění. Stejně jako se chodíte učit do školy, duše se učí z jednoho života do druhého. Někdy také duše stráví mnoho životů v jedné třídě, dokud ve formě lekcí nepochopí informace které se má naučit. Pak se duše přesune na další hladinu. Místo ke kterému lidská rasa míří je pochopení, že se můžete stát rovní bytostem, které jste před staletími a tisíciletími nazývali bohy. Nemohli jste jim být rovni před pěti nebo tisíci lety, neboť jste nemohli pochopit jejich schopnosti. Přišli v technologicky vyspělých lodích a vaše kultury neměly pojmy k vyjádření jejich technologie. Jestliže se vrátíte dvacet nebo třicet tisíc let zpátky, naleznete na své planetě velmi zajímavé technologicky vyspělé věci. Avšak tyto věci byly nepochopeny, zahrabány nebo zahozeny.

Na vaší planetě je řada zákoutí kde malé trsy civilizací udržují živou knihovnu otevřenou tím že jsou napojeny na lásku k Zemi a sami k sobě. Země jim pak lásku vrací, umožňujíce jim žít tvořivý a snesitelný život. Když je živá knihovna aktivována a krmí se informacemi, spoluprácí a láskou k lidským hospodářům, věci se dějí celkem míruplně. Je faktem že když je živá knihovna kompletně aktivována, budete schopni cokoliv projevovat, konstruovat a naleznete cokoliv budete chtít. Lidský nervový systém a struktura DNA nejsou v této době dostatečně rozvinuty aby udržely výměnu informací a frekvenci kterou má živá knihovna když je kompletně aktivována. Bude se to rozvíjet do velmi drastických změn, díky nimž budete nuceni přírodu vnímat.

Když je živá knihovna v plném květu, inteligence promlouvá ze všech částí existence a myslíme tím že opravdu mluví. Budete trávit hodiny povídáním si s jednou konkrétní květinou. Zároveň budete okouzleni věděním které se na Vás sesype než uděláte tři kroky. Začne rozsáhlé přizpůsobování všech živých životních forem, takže se každá bude vyvíjet a otevírat zároveň, vytvářejíce párování a potkávání vibrací a vědomí. Vzpomeňte si, všechno je živé.

Zvířata jsou nádherná a mnohem bystřejší nežli lidé. Mnohá z nich nyní přecházejí do světa světla, do kterého již přešla mnohá tak zvaně vymřelá zvířata. Zvířata jsou velmi chytrá. Mezi Vámi a zvířecími částmi Vědomí je mnoho rozdílů. Jeden z největších je ten, že zvířata vědí že nekončí když umírají. Vědí že jen odcházejí. Nekupují si hrobky a nestarají se o to kde zemřou a jestli je někdo zahrabe. Váží si že je o ně postaráno. Mají vrozenou moudrost a víru. Nevyhledávají ochranu policie a nekoukají na televizi. Mnohá zvířata jsou velmi sladěna se životem, vědí, že kvalitní život po kterém touží již nemůže být ve vaší sféře nalezen a proto se z ní stěhují.

Na této planetě Vám byla zvířata dána jako společníci. Je vaše věc jestli je pojídáte nebo ne. Zvířata nic nenamítají když je jíte, když tím zkvalitníte život sobě i jim. Avšak zvířata v této době nejsou respektována a ctěna pro jejich kvalitu života. Jsou zpracovávána jako kdyby ani nebyla živá, jako kdyby nic necítila a jako by byla otroky lidských částí.

Zvířata byla zamýšlena a vytvořena aby Vám dělala společníky, aby se v tomto prostoru učila, aby jste si vzájemně ukazovali a sdíleli svou cestu. Zvířata jsou biogenetická stvoření vytvořená z genů shromážděných z mnoha různých slunečních systémů a planet. Jejich vytvoření umožnilo reprezentantům z těchto systémů aby měli genetické spojení se Zemí a tím také možnost nakukovat a vyzařovat do tohoto světa. Zvířata tyto drahokamy stvoření, nebyla nikdy docela pochopena.

Zvířata mají jisté intuitivní smysly, které jim umožňují vzájemně chápat své role. Přišly sem z řady mimozemských společenství a vypadají jako jejich předkové, kteří jsou sebe si vědomé bytosti na jiných planetách. Kdyby jste věděli kolik milionů a bilionů planet je v existenci, pak by pro Vás tato představa nebyla tak kách. Ti kteří vytvářeli vaši planetu žádali na různých místech o semínka. Tato semínka byla biogeneticky zkonstruována aby osídlila zemi a dělala Vám společnost. Některá ze zdejších zvířat jsou používána jako vysílače. Přímo vaše kočky jsou vysílači informací k částem Vědomí které je používá aby Vás sledovaly. Ve starodávných časech bylo na vaší planetě v mnoha kulturách zvykem aby měli lva nebo jinou velkou kočku jako člena vládnoucí rodiny. Tato zvířata zde byla vždycky. Podívejte se na starodávné sochy kolem celé planety a koho uvidíte? Lvy. Kočičí rodina reprezentuje biogenetický nástroj částí které vypadají jako vy, kromě toho že mají vyzáž jako kočky. Kočičí, nebo lví lidé přicházeli na vaší planetu když procházela posunem a pracovali v Jižní Americe, v Mexiku, Egyptě a v některých islandských kulturách. Sochy byly postaveny k jejich poctě. Když lidskou rasu vyučovali nebo když se s ní míchali aby vytvořili vladaře, zvláště v Egyptě, zanechali tu kočky, aby vyzařovaly informace, takže vladaři měli přímý kontakt s částmi Vědomí z hvězd. Tímto způsobem se vladaři rozhodovali. Tímto způsobem byli vedeni.

Kočky jim předávaly telepatické informace. Fungovaly jako přenosky nebo kosmická rádia. V běžnějších obdobích byly kočky vlastněny čarodějnicemi. Myslíte si že čarodějnice byly hloupé? Kočky měly spojení s jinými říšemi. Když vstoupí nějaká energie která není příliš na výši, kočky ji mohou zachytit a změnit vibraci. Nyní mají mnozí z Vás ve svých domech kočky které Vám dodávají mnoho informací. Ačkoliv v tomto časovém období se moc nezajímáte o informace tohoto druhu. Kočky Vás opatrují a pomáhají Vám, Jsou dobrými společníky ve vašem pohodlí.

Jestliže jste alergičtí na kočky, znamená to mnoho věcí. S mnoha lidmi jsme mluvili o jejich alergiích. Jedna z prvních věcí na kterou vaše alergie na kočky ukazuje je, že máte problémy s vpuštěním lásky do svého života. Nechcete aby láska vstoupila. Kotě Vám dává jisté množství soucítění a lásky a když se před ním zavíráte, můžete být neschopni vytvářet jakékoliv hluboké vztahy s jinou bytostí. To je jen jeden symbolický příklad alergie k jistému zvířeti.

Každá část Vědomí má pro Vás nějaký důvod. Když vaším životem pobíhají švábi, pak to má co do činění s otázkou proč nechcete něco nechat vyplavat na povrch. Nemůžete se kouknout na šváby a říci: "Ach, vy nádherní mrnavoučcí švábíčkové. Jak je báječné že Vás dnes po ránu vidím v kuchyni." Často je spíš zašlápnete nebo na ně vezmete sprej. Ale oni jsou stále hojnější. Nebo ne? Jsou to docela odolné části a přežily mnoho posunů energie, učíce se znova a znova přizpůsobit všem toxinům. Jsou zde proto aby jste přišli na to co není tak nezbytné aby jste na sobě nosili jako ozdobu - co nosíte v sobě a potřebuje to ven. Co je to uvnitř Vás, že Vás to tolik obtěžuje? A jak se můžete stát jako části odolnějšími?

Je docela snadné žít s přírodou v harmonii. Všechno co potřebujete dělat je vyzařovat myšlenkami to co chcete prožívat. Mluvte nahlas nebo ve své mysli se Zemí a s přírodou. Jestliže zjistíte že Vás přepadly přírodní nestvůry, pak prostě řekněte : "Jak velice chytré ode mne, že sám sebe učím takhle silným způsobem. Chápu tě malinká příšerko, že se mi pokoušíš něco ukázat. Takže pojďme zapnout můj důvtip a začneme se dívat dovnitř." Rádi se zahalujete závojem a vypínáte své obrazovky a ničíte to co Vás rozčiluje, takže se nepodíváte vůbec sami na sebe kdo vlastně jste. Až se postavíte sami sobě tváří v tvář, budete potřebovat změnu a tato změna může vyplavit na povrch mnoho věcí. Často se držíte toho co Vás dělá nešťastnými, nežli aby jste se podívali do tváře neznámému docela sami. Prosím uvědomte si že nejste nikdy sami.

Nestvůry jsou zde jako vaši společníci. Není tady nic co by Vám nemělo co dát. Jste trénovaní věřit že věci jsou zde aby Vám něco daly, takže se chopte této vibrace. A pak, protože tvoříte svou skutečnost, děláte všechno proto abyste posílili její směr tam kde Vám bude škodit. Víte, není lehké sám sobě škodit. Musíte vyvinout veliké úsilí aby jste si vytvořili nemoc nebo škodu.

Ve vědecké společnosti je velmi dobře známé že mnoho věcí které jsou podporovány nejsou k vašemu největšímu prospěchu. Avšak ekonomika a peníze se stále rozvíjejí, co koruna to nový strach. Co si myslíte že zastaví tento proces?

Zvířata Vám nyní zrcadlí pokutu ve které se nalézáte, psychologicky i duchovně. Zvířata přijímají tento trest a jdou do této pokuty s Vámi. Není zamýšleno aby zvířata rostla pro vaši potravu a v této době je v mnoha rodinách zvířat ohromné nepohodlí. Nepohodlí vyúsťuje do onemocnění. Zvířata jsou zde aby Vás učila. Zrcadlí Vám co potřebujete vidět sami na sobě. Vaše mrzutosti často vytahují napovrch věci které nechcete vidět, aby Vám ukázaly že jste vypadli z vibrace oddanosti a lásky.

Když se přibližujete ke zvířatům, vědí jestli přicházíte v míru nebo jestli je jdete praštit. Jestliže dovolíte formám zvířecího života aby Vám byly rovny, pak jste připraveni zasednout v koncilu na vyšších pláních existence. Budete vnímat jak se boží síla odívá do všech svých různých stvoření. Inteligence je ve všech živých věcech. Je naprosto chybné že si lidé o sobě myslí že mají vinětku nejvyvinutějšího druhu. Je to naprosto falešná představa. Nemůže zde být nějaké srovnávání, protože životní síla, vědomí, je ve všech věcech. Skály a hory někdy více chápou svůj účel, nežli toho kdy budou moci dosáhnout lidské části.

Rostliny které vyrůstají v čistém, milujícím prostředí, jsou dobře obdělávány a mluví se s nimi, odpovídají na toto své zacházení. Rostliny a stromy vně vašeho domu chtějí stejnou věc. Takže se věnujte i rostlinám na poli. Chtějí stejnou lásku a mohou se naklánět a pohybovat směrem odkud láska přichází. Rostlinné království je velmi šlechetné, stejně jako zvířecí. Ony prostě dávají. Rostliny a zvířata které enrgetizujete sdílejí tuto energii se vším co znají. Vylučují substance podobné hormonům, že okamžitě to co jedna rostlina prožívá je posíláno všem ostatním rostlinám.

Některé rostliny, když je pohostíte, Vás spojí s ostatními formami sebe samých a s jinými formami vědomí. Celému konceptu který skrze rostliny mění vaše vědomí bylo v západním světě dáno nepříznivé jméno, spojením s tím co nazýváte drogy. V mnoha tajných ceremoniích a rituálech bylo chápáno, že jisté části rostlin živé knihovny působí tak, že můžete živé knihovně nadále rozumět. Takže, jestli chcete, otevřete svou mysl myšlence že Země přitahuje věci které Vám umožní ji do velkých detailů pochopit. Jsou zde však tací kteří nechtějí aby jste shromáždili více informací a osvobodili se, takže Vám říkají že něco je špatné. Převracejí něco co je nádherné v něco čeho je třeba se bát. Ve skutečnosti důvodem lidské existence je,aby změnili své vědomí svým zájmem, svou vůlí a používáním darů planety zabalených do rituálů a uctívání - aby odkryli úžasnost života.

Mnoho substancí které by západní svět mohl vytěžit existuje v rostlinné říši. Je docela zajímavé že existuje program jak zničit části světa kde lidé používali živou knihovnu prostřednictvím rostlinné farmaceutiky. Rostliny Vám nabízejí příležitost porozumět planetě a sami sobě. Jsou zde tací kteří pálí deštné pralesy a bezdůvodně ničí části živé knihovny. Někdy tykadla brouků a kůra nebo kořeny stromů v sobě nesou klíč k rovnováze, léčení a uvádějí lidské tělo do stavu vysokého vědomí. Všechny věci jsou zde z nějakého důvodu a když jsou vyjadřovány lidmi, vrátí se zpátky a lidi obdarují. Ve skutečnosti Země očekává že lidé odhalí tento zázrak. Nyní je čas k pohybu na této planetě - odvážné vzrůstání mnohého které bude zvyšovat volání po účelu Země. Budete tvořit nové stezky a silnice k tomu co bude potřeba tím, že budete pracovat v harmonii se Zemí.

Vy všichni díky svému zájmu znáte plán i Plán který Vám říká že se máte vyvíjet aby jste vytvářeli doslova mutaci formy uvnitř lidského těla. Právě vyhledáváte energetická místa na planetě, která budou z vnějšku urychlovat vnitřní proces který se bude rozvíjet. Klíčem je láska která existuje jako síla a kterou ještě nejste schopni vnímat. Takže způsob kterým v současnosti vnímáte lásku se bude měnit. Jakmile odhalíte uvnitř sami sebe lásku, budete vně sebe vytvářet zrcadlo které bude odrážet vaše vnitřní víry, jak vaše myšlenky budou formovat váš život. Vaše vyjadřování lásky jako životní síly existence bude působit na planetu a planeta se stane rovněž touto vibrací, bez ohledu na to co se bude psát na titulních stranách novin.

Vzpomeňte si, láska je frekvence a světlo je frekvence. Obojí existuje jako elektromagnetické vyzařování energie. Celá planeta je živou knihovnou která může být aktivována přizpůsobením se lidské genetické struktury. Je tomu tak proto, že vy jako lidé jste klíčem k živé knihovně a emoce jsou to co Vám umožňuje číst její informace. Ti kteří vlastní vaši planetu a chtěli by být vašimi bohy se učí o lásce. Na vaší planetě nebyla nikdy civilizace která by po dlouhou dobu dokázala udržet frekvenci lásky otevřenou. Každá měla svůj den a své období kdy byla z vašeho bodu pohledu přepadena a zničena.

V průběhu historických období byla jistými civilizacemi frekvence lásky udržována. Frekvence lásky byla po mnohá období udržována přírodními Američany a do jistého stupně byla i živá knihovna otevřena řadou přírodních a prostých kultur. Když jejich čas skončil, frekvence byla převedena na jiná místa. Ze systému Plejád se zde hodně experimentovalo aby se na této planetě udrželo napojení na frekvenci lásky. Tyto energie z Plejád byly schopny otevřít brány a udržovat frekvenci lásky tak, aby mohla být aktivována až k tomu bude vhodná doba, což všichni víte že nastalo nyní.

Náš úkol, který se mnohým zdá nemožným, je Vás osvobodit. V ideálním případě nastolíte sami sebe jako své vlastní autority. Budete se učit se na sebe dívat jako na rovnocenné s celým stvořením a nebudete už uctívat žádné jiné bytosti. Budete říkat: "Podívejte se na mne. Kdo to je, kdo má vztah ke všem těmto věcem? Jsem zářivá bytost se svou vlastní pravdou. Jsem zdrojem své vlastní pravdy. Mohu nacházet odpovědi. Mohu vidět budoucnost. Mohu vidět minulost. Nic mne neomezuje."

Někdy Vám můžeme připadat otravní a tak můžete říci: "Ach, tito plejádané, už jich mám dost. Příliš mne mučí. Kdy už mne konečně nechají na pokoji? Už mne moc ždímou." Avšak jestli posloucháte mezi řádky a vracíte se často ke svému účelu, přijdete na to že děláme všechno proto abychom Vás obrátili dovnitř sebe samých. Jestli neodpovídáme na vaše otázky, není to proto že bychom zadržovali informace. Je to proto že Vás obracíme k Vám samotným. Máme v úmyslu aby se každý z Vás stal neomezovaným, silným a našel mírumilovné vědění ve své vlastní bytosti. Tímto způsobem pak můžete tvořit život takový jaký si vyberete, ať se kolem Vás děje cokoliv. To je naším záměrem. A v obdobích které přicházejí Vám budou tyto kvality sloužit jako nejcennější dar.

Jsme kvalifikováni pro dohled nad vaší energií. Nenarodili jsme se se zlatou udicí v puse. Rozvíjeli jsme se a učili jsme se. Učíme se od Vás a způsobem mluvy jsme se o Vás naučili tolik, že se začínáme přizpůsobovat naší skutečnosti na Plejádách. Kultivovali jsme svůj humor a žoviálnost, protože to jsou naprosto nezbytné věci. Kdybychom brali svou práci příliš vážně, byl by s námi konec, stejně jako s Vámi. Všichni bychom se minuli svou příčinou.

Nadchází období vzájemnosti. Na Plejádách jsou již ohromné rozdíly vytvořené prací kterou děláte. Chceme aby jste to chápali. Není to jedna stabilní událost, mění se to. Má to otevřený konec. Evidentní změny ve vašich životech současně působí všude možně a je to výsledek vašeho čistého myšlení a investování energie. Naším zájmem a naší nejhlubší touhou je aby jste toto své působení viděli, cítili a žili - znajíce svá multidimenzionální já která se klenou přes oba světy, Zemi i Plejády.

Jsme prostředníky - ti kteří otevírají vrata, představují se a ukazují cestu. Gigantická síla inteligence stojí a čeká, "Chceme se potkat s lidmi. Chceme s nimi pracovat. Chceme se, tohoto projektu zúčastnit," říká. A my odpovídáme: "Vydržte! Nemůžete vtrhnout do jejich životů, jsou křehcí. Musíte být trpěliví, dokud se nedostanou k místu kde bude pro Vás lehčí je potkat."

Pochopte že v jistém rozsahu je živá knihovna a příběh dvanácti představou, nebo konceptem který je daleko za tím co můžete v této době uchopit a vypořádat se s tím. Nastává proces, jímž se v příštích patnácti letech vy jako lidé budete aktivovat. Vaše představivost a schopnost vysnívat si fantastické příběhy které se samozřejmě uvádějí do existence, bude vytvářet živou knihovnu. Chceme Vám v tomto opětném vysnívání živé knihovny asistovat, společně to ukládat na nové místo s novou formou životní síly. Je zde již několik míst kde je živá knihovna aktivována. Není to tak že by území samo bylo oživené, je nezbytné aby lidské vědomí s tímto oživováním pracovalo samo. Toto je způsob jak se tvoří živá knihovna, protože je to skrze VÁS že je živá knihovna dosažitelná. Živá knihovna není bez lidí kompletní. Jste v živé knihovně základním komponentem.

Rádi bychom aby jste všichni, jak tak chodíte po Zemi, mluvili se stébly trávy, se zrnky písku, s květinami, motýly, hmyzem, plošticemi, ptáky, včelami, s kapradím, s mraky, kapkami vody, s hlínou - a byli přitom v přítomnosti. Asi takhle: "Jsem tady. Rád bych aby jsi uvolnila své vědění které v sobě máš uložené jako živou formu. Jsem tady abych ji přijal, přeložil ji, pochopil ji a potom předal ostatní planetě." Rádi bychom aby to byla vaše zamýšlená živá meditace. Dovolte zemi, živé knihovně, která je oživována frekvencí lásky aby vstoupila do vašeho těla.

Jak probouzíte živou knihovnu, představujte si bohatství Země. A jak tuto představu udržujete, všichni lidé kteří Vás podporují a znají Vás jako člena Rodiny Světla budou cítit jakou bitvu vyhráváte, protože jste všichni propojeni. Jste rozpoznatelní když se svěřujete, říkajíce: "Ano, jsem z Rodiny Světla." Tím co v této chvíli víte, působíte na každého a všude, takže tito z Rodiny Světla pak mohou všude vyčnívat a dotýkat se ostatních. Je to velký sen.

Chceme aby jste krásně prokluzovali tímto obdobím otevírání světů a posouvání realit. Ve vašich tělech jsou uskladněny vzory energie jako buněčné paměti a vy musíte jemně vytvářet prostor ve kterém můžete růst.

                       Energetické cvičení.

Otevři svou představivost a svou vnitřní cestu. Prohloubi svůj dech, několikrát se zhluboka nadechni a uvolni se. Představ si že stojíš v kruhu lidí. Vzájemně se držíte za ruce. Se shora se k Vám snáší záře fialového, zlatého a bílého světla a vytváří ve vašem středu pilíř tohoto světla. Nyní si představ Zemi jako živou knihovnu s nesrovnatelnou životní silou. Ze všeho vyzařuje světlo a ty jsi nikdy neviděl Zemi takto živou. Udržuj tuto představu jsouce s ostatními v kruhu propojen rukama a zároveň dovol části sama sebe ze sebe vystoupit. Vystup do kruhu, do pilíře světla a přej si abychom tě přenesli do jiného domova, na Plejády. Dovol své víře a své představivosti se vznést. Prociťuj světlo, radost a hluboký pocit spojování a touhy.

Nyní si představ sám sebe na Plejádách, tak jak je vidíš. Vstřebávej, prociťuj a poznávej všechno kolem tebe. Odevzdej něco zdroji který tě stvořil, aby mohl stvořit něco jiného. Největší dar který můžeš dát je své odevzdání se, ve kterém je tvá schopnost porozumět proč všechno bylo stvořeno tak jak to je. Tato pokora otevírá tvou schopnost vidět a cítit výsledky všech uplynulých časů. Otevírají se ti průchody k odemčení největší pravdy, která pulzuje v každé buňce tvé bytosti. Dej cokoliv chceš a cokoliv můžeš tomuto místu které je domovem a najdi v sobě novou radost a důvod proč to děláš. Chtěj aby byla udělána změna a vyplněna předpověď. Chtěj aby stvoření sama sebe vracela svému stvořiteli, aby byl stvořitel svobodný.

Přesuň pozornost ke svému dechu, dýchej lehce a posílej tomuto místu, které je tvým i naším domovem vibrace hravého povznesení, uvolnění a porozumění. Na chvíli prociťuj co se k tobě vrací.

Nyní si sám sebe představ v ohromné ruce na palmové ratolesti. Jsi na ní v točícím se kruhu s ostatními lidmi ve skupině. Obrovská ruka dosahuje z Plejád k Zemi a jemně, jako vzácná stvoření Vás pokládá do vaší zahrady. Vidíš sám sebe jak běháš, skotačíš a hraješ si jako když jsi byl dítětem. Tvá životní síla i vitalita Země je nyní větší nežli byla když jsi začal. Vykouzli úsměv na své tváři a dovol slzám a emocím ať si plynou - ať otevřou tvé srdce do všech říší ve všech světech. To co jsi v tomto velikém okamžiku dovršil je punc dosažení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář