Jdi na obsah Jdi na menu
 


Barbara Marciniak; Země: část 5.

19. 6. 2008

ŘĺZENĺ KORIDORŮ ČASU

 Živá knihovna Země Vám bude ulehčovat vibrační posun tím že s Vámi bude sdílet a zaplavovat Vás energií. Od přírody, od báječného pozemského hřiště, se budete učit jak splývat a vynořovat se z koridorů času.

Čas je konstrukce. Na Zemi se předpokládá, že současnost tryská z minulosti. Navrhujeme, že současnost tryská právětak z budoucnosti. Čas má v sobě mnoho bran a minulost i budoucnost mají svoji hodnotu a důležitost. Jsou součástí stále se rozpínajícího teď. Minulost, ve svém teď, pokračuje aby ovlivnila své přicházející teď. Tato přicházející teď pokračují ve svém růstu a zrání, stejně jako jejich protějšky přicházející z budoucnosti. Jak jste tak vytryskli z budoucnosti, jste pověřeni aby jste rozvíjeli změnu své minulosti tím, že budete tvořit jinou současnost.

Čas kolabuje sám v sobě. Právě teď se Vám zdá, že si vesmír udržuje odstup - že Vás separuje. Když přemýšlíte o příteli z jiné části světa, je mezi Vámi prostor. Kolaps času zahrnuje rozboření hranic frekvence kontroly, která ohraničuje svět ve kterém žijete. Jak jsou kosmické paprsky zachycovány vaším sluncem a energetizovány do vašeho slunečního systému, všechno se zrychluje. To do této současnosti přináší více možností a také pukají bariery třídimenzionálního času, což určuje stav událostí které musí být hrány. Struktura třídimenzionálního času Vás uzamyká a isoluje od vašeho psychického já, od já které je mimo čas. Vaše psychické já zná věci které jsou za tím co se objevuje v čase který vnímáte.

Jste pod vládou cyklů a rytmů. Hlavní vliv na pulsaci života má měsíc. Skrze měsíční cykly a otáčení Země kolem její osy a rotace Země kolem slunce si vytváříte a určujete čas. Samozřejmě měsíc na oběžné dráze kolem Země funguje jako její nebeský průvodce na jejích okružních cestách. Až do vynálezu elektřiny byly tyto rytmy jedinými kterými lidé určovali čas po celá tisíciletí. Lidé mohli vidět jak čas běží. Den se měnil v noc a noc se měnila v den. Čas byl jasný. Lidé viděli jak běží období a čas měl základ v něčem co mohlo být ověřeno. S elektřinou přišlo stržení těchto rytmů, takže mohlo být světlo i ve tmě. Lidé začali čas používat jinak, protože svícení ve tmě ohlašovalo radikálně změněný přístup ke dvaceti čtyř hodinovému dni, protože elektrické světlo umožnilo více se projevovat.

S příchodem počítače nastala další kompletní změna ve vnímání. Čas se zhustil do takového rozsahu, že je v nanosekundách, miliardách oddělených časových částicích, prožíván v počítačích. Vteřina nemůže být lidským okem postřehnuta. Stále více lidí pracuje s počítači a počítače se začaly zrychlovat.

Když lidé s počítači začali pracovat, kompletně se změnilo jejich pojetí času. Nyní jsou lidé na počítačích trénováni, jejich časové vnímání je předáváno generacemi a čas se zrychlil ještě více. Avšak, počítač je třídimenzionální projev zrcadlící kolaps a zkreslení času a lidé si jeho výsledky krmí svou masovou psychiku. Toto dovoluje lidem jako jste vy aby si dali věci dohromady a vnímali realitu z významu psychického bodu pohledu - z odlišného bodu v čase. Rozdělování na sekundy a vliv počítačů ohlásil technologický rozmach tohoto století, kompletně všechno měníce a urychlujíce vaše vědomí k nevýslovným možnostem. Každá sekunda a každá chvíle v sobě průběžně obsahují více událostí.

Protože čas je v kolapsu, třídimenzionální struktura už není na místě. V každé chvíli se děje více událostí, připravujíce Vás na proražení psychiky. Na větším stupni je nyní všechno v pohodě. Nyní je kolem Vás ve vašem denním životě mnoho, mnoho energií, lákají Vás aby jste se s nimi pozastavili a přehodnotili své víry ohledně skutečnosti. Všichni sdílíte myšlenku, že čas nemůže být zastaven. Každý souhlasí že čas existuje. My říkáme, že je to konstrukce. Je faktem, že každých několik let děláte úpravy ve vašem Greenwichském čase, protože Vám nějaký čas přebývá. Jednou z věcí kterou každý z Vás může posunout ke svému prospěch je vaše celkové vnímání času. Nedovolujte ostatním lidem aby určovali váš čas a vykašlete se na své věčné : "Já nemám dost času". Jak se hroutí čas, můžete cítit jakoby jste předbíhali čas. Když posíláte svému tělu zprávu že předbíháte čas, vaše tělo začne čas předbíhat jako když máte zastavené hodiny. V této době mnoho lidí bláznivě pobíhá protože cítí kolaps času a nevědí co s tím. Vzpomeňte si jak se dostat do okamžiku, do stále se rozpínajícího teď, aby jste našli sami sebe a udrželi svou rovnováhu. Je to řízeno kosmickými paprsky které zaopatřují prvotní chaotické tahanice, rearanžující vaše vnímání a představy o světě ve kterém prodléváte.

Čas má řadu teď. Už dál nemůže být měřen a zastaven. Můžete měnit čas, ohýbat jej a pohybovat se časem. Když se hroutí čas, nové pojmy, ideje, vynálezy a alternativy bombardují masovou psychiku planety v každém okamžiku. Vašimi zkušenostmi jak procházíte seberealizací, se probouzejí a rozpínají možnosti každého okamžiku. Protože jste dosáhli možnosti se sloučit s inteligencí vně vaší planety, planeta začíná dosahovat kvalifikace pro obdržení vyššího rozsahu inteligence a odpovědnosti. I když se Vám může jevit že svět páchne korupcí, prosím buďte si vědomi, že obě polarity jdou stejným časem. Ti kteří nesou světlo se stávají velmi silnými a v několika letech Vás síla těchto lidí bude ohromovat, neboť oni jsou vy. Jedna víra kterou máte společnou je ta, že věříte v novou verzi skutečnosti, ve které lidé vyjadřují svoji svobodu s respektem, harmonií a spoluprácí a ve které Země a každá její životní forma - zvíře, rostlina, minerál i člověk - jsou cenní.

Chápejte, Držitelé Času kormidlují váš vesmír podle jistého kurzu a jsou schopni projít tím, co by se dalo nazvat barierami času. Vytvářejí ve vašem vesmíru plátky, nebo výseče, které vašemu vesmíru umožňují aby byl propojen. Energie se pohybují od jedné výseče ke druhé a jisté výseče nechávají oddělené - a toto je ten čas který znáte. Chápejte, že tato energie je ve všech věcech, a že jste částí Prvotního Stvořitele. Prvotní Stvořitel je na této cestě oddělování, aby lépe porozuměl sám sobě. Takže Držitelé Času udržují tento vesmír při životě tím, že jej drží oddělený.

Máyové se nazývali Držiteli Dne. My je nazýváme Držiteli Času. Patří samozřejmě k systému Plejád. Jsou mistry a vcházejí i vynořují se z časových událostí. Jsou rovněž mistry ve vytváření časových smyček, nebo zámků - hlídají věci tak, že se události mohou dít přímo před Vámi a vy, z důvodu časového zámku, je nemůžete vidět. Časové zámky udržují vaše vědomí stranou od vnímání současného času.

Máyové založili pozemskou síť práce, časovou moudrost, pro příchod událostí které dnes prosakují. Egypťané založili jiný typ pozemské síťové práce, Inkové a Přírodní Američané také jinou. Každá civilizace sehrála svoji roli vytvářejíce časově uzamčené události, které jsou připraveny aby se nyní v jádru této časové výseče existence otevřely. Atlantis je další civilizace která navrstvila informační mříž pro tento současný časový rámec. Chápejte, všechno se vynořuje a civilizace nikdy nekončejí. Myslíte si že byla Atlantida zničena a již neexistuje, takže musí být v minulosti. To je jedna verze skutečnosti. V jiné skutečnosti existuje atlantská civilizace, která nebyla nikdy zničena - Atlantská civilizace, která vyřešila sváévlastní dilema, našla řešení a nepotřebovala sama sebe ukončit tím, že by zneužila energii. Podobně i některé verze vašeho světa najdou řešení a přesunou se do Zlatého věku, zatímco jiné verze vašeho světa budou zničeny.

A takto může být Atlantida nebo jakákoliv jiná civilizace v budoucnosti. Civilizace přicházejí z vnějšku sevření času. Takže výsledkem je, že atlantská verze budoucnosti která našla svoje vlastní řešení, si přeje pomoci atlantské verzi minulosti, protože je to všechno stejná energie a všechno je to verze já. Důvodem jejich návratu do minulosti je léčení, ucelení a učení o vlastním použití energie. Civilizace které jsou ve všech verzích sama sebe zcela úspěšné se vždycky vracejí - jestli to tak chcete nazvat - aby pomáhaly svým verzím, které neměly stejné příležitosti nebo nenašly řešení. Úspěšná civilizace může být brána jako kolektiv vědomí který si je vědom svého účelu a účinku na rozsáhlou pavučinu, nebo tkanivo existence.

Držitelé času kteří řídí události jsou jako balóny světla, jejichž paprsky cestují do mnoha různých realit a směrů. Máyští Držitelé Času, protože byli multidimenzionální, byli schopni na Zemi zakotvit údaje které by dávaly budoucím generacím smysl. Mohli cestovat dozadu, dopředu, stranou času a jejich civilizace byla založena na cestování v čase. Na území Mexika k tomu zanechali mnoho klíčů. Jejich teď se stalo smysluplnější, protože jejich účelem bylo aby rostli v teď které by prospívalo jiným teď, která jsou vně jejich teď. Máyové chtěli vytvořit paradigma, chtěli popsat to co se bude dít, cykly kterými bude vaše Země procházet a cykly času které mají základ v kosmických branách. Země má sluneční a měsíční cykly a planety vašeho slunečního systému významně působí na vaše fyzické elektromagnetické tělo. Máyové věděli že se Země vyvíjí do rozsáhlejšího systému rotace, nežli je sluneční systém. Tento rotační systém má základ v odlišném číselném dělení. Máyové ve vašem systému vytvořili a definovali čas založený na jejich znalostech, který byl součástí mnohem větších cyklů.

Existovalo mnoho verzí Máyů - mnoho různých skupin Držitelů Času, kteří na různých křižovatkách dob přicházeli aby pracovali a hráli si s třídimenzionálním časem. Máyové se určitě poprvé neobjevili v době o které jste se učili. Byli na vaší Zemi mnohokrát předtím, před tisíci a tisíci lety. Ve skutečnosti se mohou pohybovat ke konci vesmíru tak snadno jako k jeho počátku. Jejich úkolem je aby se ujišťovali že všechny části vesmíru pracují a je-li na to příhodná doba, vcházejí do kolapsu. Také se ujišťují, že někde nenastává předčasný kolaps. Vyciťujte své spojení s těmito májskými Držiteli Času a otevřete se klíčům, které Vám připravili k odhalení.

Časové zámky kolem realit pracují stejným způsobem jako osvětlovací mechanismus ve vašem domě který je uzpůsoben aby se světlo rozsvítilo když vejdete a zhaslo když odcházíte. Z elektromagnetického pohledu má vědomí pulsace, které nabízejí údaje o své přítomnosti ať je kdekoliv. Vědomí je ve všech věcech a podle toho v jakém je balení vydává jedinečný, konečný signál.

Existují tací kteří vědí, jak vědomí časově uzamknout. Mění modulační frekvenci tak, aby když ostatní zkoumají existenci, poznali kde, nebo jak jisté energie kombinují a maskují samy sebe, aby je nebylo možné najít. Protože byly na místní brány dány časové zámky a koridory času byly vlastněny, ti vně kosmu nebyli schopni Zemi nalézt. Její světlo existence bylo vymazáno. Země nemohla být nalezena proto, že bylo instalováno odlišné elektromagnetické spektrum. Země byla vykryta - byla v karanténě.

Důvodem příchodu Máyů na tuto planetu bylo, aby stanovili paradigma pro budoucnost. Skrze kolektivní vědomí udržují různé civilizace energetické brány otevřené. Energie které podporují nebo udržují jiné typy realit mohou být v omezeném množství přitahovány na planetu. Ačkoliv, aby civilizace zakotvily pilíř světla, musejí na to být připraveny a trénovány. Kde je světlo, jsou také informace.

Máyská civilizace byla jednou z těchto civilizací. Dneska je jednou z nich balinézská kultura. Tyto civilizace existují v lokalitách kolem světa. Mohou to být komunity ve státech nebo oblastech velkoměst, tam kde je velká harmonie, spolupráce, vzájemná podpora a tvořivost. Máyové byli experimentem který měl působit na budoucnost a tuto planetu osídlit, neboť byla tato planeta po dlouhé časové období velmi temná.

Máyové věděli co bylo jejich účelem. Věděli kdy by měli skončit, stejně jako Tibeťané předvídali invazi své země a schovali mnoho ze svých nejdůležitějších dokumentů a děl již dlouho předtím nežli přišli Číňané se svým zdánlivě násilným krveprolitím. Protože byli Máyové Držitelé Času, byli se schopni po dokončení své práce ze Země evakuovat. Toto je jedním z nejhlubších tajemství Máyů - znali údaje a čas.

Máyský kalendář označuje přesně cykly nebí a pekel. Máyové znali den svého odchodu a připravili se na něj. Z jejich bodu pohledu byli přeneseni do jiné fyzické dimenze. Ve skutečnosti Máyové stále velmi živě existují, jsou přímo v rozkvětu.

Máyové věděli že jednoho dne přijde čas, kdy opustí tuto planetu a věděli že jednoho dne budou jejich znalosti a jejich klíče odhaleny Rodinou Světla - Vámi. Oznamujeme, že již někteří lidé tyto klíče odhalili. Máyové znali celý příběh o svém úkolu a to proč sem přišli zasadit klíče pro budoucnost, která je teď.

Klíče vašeho vědomí se pohybují časovými zámky, které pro Vás májové otevírají. Protože jsou Držiteli Času, Máyové častokrát otevírají časové zámky kolem vaší planety.

Možná se divíte proč byla tato tajemství před Vámi ukrývána - jak by jste však jinak mohli být kontrolováni a udržováni v izolaci? Jestli všechny tyto kultury a reality existují, proč na ně nemůžete narazit? Je to kvůli tkanivu a časovým zámkům kolem tkaniva kde jste umístěni. Vaše civilizace byla umístěna z největší části v prvotním tkaniva, které je vlastníkem koridorů času. Váš koridor je umístěn ve třetí dimenzi.

Je mnoho způsobů jak by tento konkrétní koridor mohl být rozvinut, mohla by být postavena jenom hlavní dálnice, nebo by mohly být prozkoumány různé menší ulice stejně tak jako když řada silnic vede do vašich měst, městeček a okolí. Když existuje jenom jedna silnice dovnitř i ven a je uzavřena, potom je návštěvníkovi do tohoto koridoru času zapovězeno vstoupit a koridor je docela vyřazen ze všech ostatních vlivů. Ve vaší realitě dělají některé vlády vůči jiným zemím sankce, nejčastěji jako trestní měřítko, vytvářejíce isolaci a bojkot a stejným způsobem to dělají časoví hráči podél koridorů času.

Když je silnice otevřena - když jsou časové zámky odemknuty - reality splývají, mísí se a přeměňují a to bude mít za následek vaše propojení s vaší vyšší identitou. V příštích několika letech se musíte připravit na to, že Vám bude vštípeno do mysli poznání. Jste na urychlené cestě a připravujete se na otevření časových zámků a vštípení své identity do vaší mysli.

Časové zámky udržují civilizace nebo reality aby se nemísily dohromady. Když se otevřou časové zámky a vy vcházíte do tohoto rození nového světa, vidíte splývání mnoha realit. Když je to děláno ve vaší zralosti a s pochopením jak používat světlo, může to být docela povznášející období.

Všechen čas je současný. Planeta má vrstvy energie které ji obklopují jako mříž, nebo síť, takže může být prožívána ve svých různých časových rámcích. Aby bylo možné vstoupit na planetární těleso, musíte nalézt brány nebo otvory, které Vás dovedou do planetárních skutečností, kde existuje sebe si vědomý život. Když neprojdete branou, můžete přistát ve světě který Vám bude připadat naprosto prázdný. Tím že branou projdete, můžete dosáhnout všech různých realit a časových rámců a koridorů, které z této brány vybíhají. Takže se někdo může vrátit na Zemi, která existovala před dvěma sty , nebo pěti sty lety - tyto reality existují.

Světy obklopují jedna vrstva mřížoví ležící na druhé. Jak jsou tato mřížoví pohybována a posouvána, vytvářejí různé reality a různé energie. Když se pohybujete nebo posunujete mřížovím a tím procházíte branami, jste schopni vstoupit do minulých světů, budoucích světů a současnosti zároveň. Brány jsou chráněny zařízeními instalovanými kolem planet. Vlastnění, tvoření a udržování brány je děsivý úkol. Musí být udržována jistá elektromagnetická frekvence, aby brána zůstala otevřena. Na Zemi je mnoho bran. Budeme o několika mluvit. Jedna je v Mexiku - v oblasti střední Ameriky. Jedna je na Sinaji a jedna je v Tibetu. Toto jsou tři hlavní brány skrze které energie přicházejí a opouštějí planetu. V oblastech bran jsou často nalézány staré křišťálové lebky. Když lidé vlastní bránu a zabezpečují její ochranu, mají také schopnost dosahovat koridorů času. Branou v Tibetu se dalo podívat do budoucnosti a spatřit že přijde invaze Číňanů, takže se na to mohli Tibeťané připravit. Mohli tou branou vidět, že jejich dokonalé sémě - sperma tibetských mnichů - bude zneužito. Mohli také vidět že byla jejich díla zatajena a že by měli jít do exilu.

Brána na středním východě je jedním z hlavních otvorů na planetu. Bermudský trojúhelník, brána atlantské oblasti, slouží rovněž jako jeden z hlavních otvorů na planetu. Ačkoliv, dnes tam jsou energie chaotické a popletené a není bezpečné tuto bránu používat. V těchto místech vládne chaos a konflikt a mohli by jste tam uvíznout, nebo se ztratit. Další oblasti bran jsou na východním Islandě, na hoře Fudži, hoře Shasta, v oblasti jezera Titicaca, planiny Nasca a Uluru.

Někdo může koridory času cestovat a někdo nemůže. Říše vědomí se formují proto, aby na sebe vzaly různá fakta existence v kosmu a ve vesmíru. Když mají schopnost řídit koridory času, mají neuvěřitelné znalosti o možnostech jak samy sebe nabízet různým elektromagnetickým branám. Když koridory času chce cestovat někdo kdo nemá poznání, pak se v tom co se nazývá čas může dít spousta náhodných událostí, které se jako přílivové vlny pohybují z místa na místo, drtíce přitom existenci. Těmto událostem je zdánlivě jedno, do které brány vstoupí, prohánějí se jimi bez cíle. Vy však víte, že všechny události jsou synchronisticky svázány k vyššímu pořádku, a že existuje smysluplný plán - boží jeviště, doslova.

Proto aby mohla být stanovena nová časová přímka a celá nová pavučina, nebo tkanivo, událost kterou tkanivo zakotvuje musí být prvotní-základní událost takové hloubky, že musí působit na celou existenci. Jinými slovy, takové tkanivo nemůže nikam zmizet. Ti kteří vlastní časovou přímku Země, udržují Zemi oddělenou a nedovolují aby do této časové přímky vstupovaly různé návštěvy. V budoucnosti se někteří zabývají tím, že konstruují tkaniva druhého a třetího řádu. Tkanivo druhého řádu je vyrobeno jako předepsaná cesta pro energii hlavního koridoru času. Tkanivo třetího řádu je třetí záchytné tkanivo sloužící pro případ že druhé nebude moci pracovat.

Časové přímky, konstrukce času a trubice které z této konstrukce času běží, jsou všechny zachyceny na udici základních událostí. Bez základní události se nemohou do časové přímky zaháknout. Jinými slovy je potřeba aby se událost druhořadého a třetiřadého tkaniva zahákla na základní událost, aby ji ostatní přímky mohly používat jako kotvu. Rozbití atomu byla základní událost. Byla tím rozbita sekunda. Harmonické sbíhání byla základní událost. Základní události mohou být soukromé nebo veřejné a některé události působí drasticky na historický směr. Takže aby mohla být na planetě zakotvena časová přímka, musí zde proběhnout základní událost.

Váš časový koridor je těmito tkanivy z vnějšku prostupný - z budoucnosti. Když stavíte tkaniva druhého a třetího řádu a chcete vejít do uzamčeného koridoru, musíte nalézt základní událost. Když ji nenajdete, pak nemáte nic do čeho by jste se zahákli. Je to jako když chytáte rybu. Můžete nahodit udici a když se Vám na ní nic nezahákne, nemáte základní událost.

Základní událost je dění které je zaznamenáno v základní tkanivové nebo síťové práci v koridorech času jako stěžejní křižovatka, kterou procházejí všechny reality. Pro okruh ve kterém se tato událost projevuje to může znamenat bod obratu. Harmonické sbíhání bylo řízenou událostí, která dostala impuls v budoucnosti. Byla poslána z budoucnosti do minulosti a pak přeměněna do současnosti, aby vytvořila díru skrze kterou by mohly být zasazeny druhořadé a třetiřadé sítě a nalezena časová přímka na planetu. Jaká to byla přímka? Jestliže tato tkaniva potřebují základní událost aby se na ni mohly napojit, co jim umožnilo v základní události se udržet? Bylo to vědomí lidí.

Někteří se specializují na studování základních událostí v jistých sektorech existence. Znají slabá místa díky kterým může být změněn určitý časový výsek, aniž je změněn celý čas - protože lze změnit tzv. podčas událostí. Někteří se specializují na paralelní události které se dějí v různých světech. Vytvářejí geometrické víry, používají základní události z jiných hvězdných systémů a galaxií tím, že je vyháknou a vytvoří nové dálnice pro komunikaci. Když se jednou osvobodíte z pozemského "času", je to úchvatná realizace.

Základní koridory jsou průběžně rekonstruovány, aby mohly nabídnout širší průchod pro energii proudící na tuto planetu. V budoucnosti Vám pomůžeme stavět podpůrné síťoví, aby když je řízena základní událost, mohlo být tkanivo propojeno a tím se na Zemi všechno změní. Bude se to měnit průběžně. V jistém rozsahu to bude protrhávat gigantickou díru do struktury ve které prodléváte.

Před dávnými časy, kdy byly tyto koridory sestrojeny a rozvinuty jinými civilizacemi, byly zde miliony světů které nepoužívaly moudrost. V prostoru jsou oblasti, které pracují jako balóny chaosu, protože do struktury která stvořila jejich realitu bylo naděláno mnoho děr. Když se díváte po svém okolí, dostáváte stejnou lekci - zneužíváte své okolí, poskvrňujete jej, začíná být bez lesku, vadne ve své původní životní síle. Všechno v existenci je živé a aby jste v tom mohli existovat, je třeba to zlepšit, spíše nežli využívat a ničit. Mnoho vesmírů stvořených jako tento váš, je vyčištěno. Myslíte si že máte Zemi znečištěnou? Můžete si představit jak je celý vesmír poskvrněn chaosem, protože nejsou všechny časové přímky propojeny? můžete odejít z domu aby jste si nakoupili a když se vrátíte, váš dům zmizel, prostě proklouzl dírou. Na místě kde stál nyní existuje jiná realita. Je to šílené.

Jednoho dne se to propojí. Toto je naše výzva: Jak propojíme vědomí těch, kteří se zachytili do pasti tím, že si na prvním místě neváží stvoření? Neváží si struktury, prošli časovými koridory a dělali si co chtěli. Hrajeme nebezpečnou hru, ale jak to tak vidíme, změnit události je zcela nezbytné. Ne že bychom tím byli docela pověřeni. Jednáme pod vedením svých učitelů, Držitelů Času. Z širší perspektivy k Vám odrážíme ohromnou odpovědnost při vašem zdolávání cesty vědomím. Je to opravdu děsivý úkol, žonglovat zákony příčiny a následku mezi koridory času.

Knihovny jsou vytvořeny ve verzi základního tkaniva, které je sevřené a neaktivováno. Knihovny jsou chráněny. V těchto dnech není lehké do knihovny vstoupit, zvláště z budoucnosti. Takže jsou vytvořeny podpůrné časové koridory. Proto aby vlastnili jistá teritoria, nebo aby nad nimi měli větší vliv, mnozí spojili určité časové linky dohromady. Propojili co nejvíce časových linek, nebo jich co nejvíce vyřadili, záleží na tom, co bylo zamýšleno.

Z jistého bodu pohledu někteří koridory času vlastní, nebo alespoň věří že je to tak. Rekonstruují základní koridory a organizují nové oblasti existence. Když jsou jednou tyto koridory postaveny, bude jimi schopno projít tam i zpět mnoho forem existence, aniž jim v tom budou moci tzv. vlastníci těchto koridorů zabránit. Toto je skutečnost do které je Země vedena a je to spojeno i s tím, proč je zde takový nával životních forem, které používají lidské části vědomí k experimentování. Jsou sem instalovány druhořadé a třetiřadé časové přímky, takže i když nebude druhořadá průchodná, stále zde bude jistá časová přímka k použití.

Když jsou stanoveny a instalovány druhořadé a třetiřadé události, znamená to že nastane hlavní otevření koridoru času. Toto otevření mnohým umožní aby vstoupili skrze tzv. oficiálně schválené kanály. Naleznou podzemní hnutí a vchody, které se současně otevírají do mnoha směrů.

Májové, tito mistři v klamání času, Vám zanechali řadu klíčů, se kterými je možné tuto hru hrát. Májský kalendář velmi cenně ukazuje čas ukončení a uzavření na zimní slunovrat v prosinci 2012. Mistři Hry se dívají a jsou zvědaví, co budete jako hloubavé mušky dělat! Pojem konce vašeho času znamená, že se cyklus schýlil ke konci. Neznamená to, že by Země končila. Konkrétní téma, základ k duchovnímu růstu, začíná být hráno jako dlouho-trvající brodweyská šou. A vy máte asi patnáct let na to, aby se toto představení ukončilo podle vašich představ.

Až bude toto poslední časové rozpětí u konce, na této planetě nastane dimenzionální posun. Ti kteří jsou v sobě nyní schopni dimenzionální posun ubytovat, se již pohybují dovnitř a ven čtvrtou a dokonce pátou dimenzí. Během příštích patnácti let bude na této planetě tato frekvence natolik převládat, že to katapultuje jednu verzi vašeho světa do nového cyklu a ostatní verze do úplné a konečné destrukce.

V novém cyklu začne síla energie živé knihovny tryskat ven a odjišťovat jedinečný rozkvět všech životních forem. Ostatních živých knihoven nemůžete dosáhnout dříve nežli budete schopni vstřebat tuto pozemskou. Budete cítit jak vaše část Vědomí roste, roztahuje se a nakukuje dovnitř, aby viděla jak jste se chopili svého nově získaného vědomí. Můžete také pokukovat po ostatních, aby jste viděli jak se chopili svých děl a jak zacházejí se svými výtvory, i když přitom nemusíte životní formě jiné živé knihovny rozumět. Světy v jiných živých knihovnách mohou být velmi odlišné, s poznáním ukládaným jako geometrické tvary, připadající vašim očím jako opuštěná kosmická hřiště. Chápejte, hřiště se oživují jen přítomností hráčů. Živá knihovna Země Vám ulehčí vibrační posun tím, že s Vámi bude sdílet a zaplavovat Vás energií. Přirozeně, toto skvělé pozemské hřiště Vás bude učit jak se vnořovat a vynořovat z koridorů času.

Odhalujeme události, které přicházejí z budoucnosti. Události mohou tryskat z budoucnosti, stejně jako minulost. Je to hra, která se začíná hrát. Jsme zde abychom usnadnili minulosti se změnit, proto abychom změnili přítomnost na Plejádách - verzi vašeho teď. Chceme znovu stanovit cestu a přeorganizovat tyranii která vládne daleko v budoucnosti. Ve skutečnosti se vaše minulost žene vstříc naší přítomnosti, a tak jsme přišli z budoucnosti abychom to změnili.

Nakonec budete vnímat velmi rozdílnou řadu vzpomínek, protože budete měnit minulost vašeho vesmíru. Tak se tedy věci mají. Mluvili jsme o tom, že jsme přišli z vaší budoucnosti, a že se vracíme abychom změnili minulost. Jsme velmi mazaní. Měníme historii celého vesmíru tím, že vytváříme souběžný vesmír. to je to, co souběžné vesmíry jsou - plány, které posunují mechanismus času z jednoho bodu tím, že změní paměť a změní událost. Stejnou věc můžete udělat i vy ve svém vlastním životě. Také můžete změnit svou minulost. Když se učíte tuto hru hrát, buďte tvární.

                       Energetické cvičení.

Všímejte si svého dechu a sledujte jak prochází vaším tělem a plní vaše plíce světlem. Váš krevní oběh tuto energii vstřebává a rozvádí ji do celého těla. S každým nádechem cítíte jak se vaše tělo více uvolňuje, až pocit těla mizí. Dýcháte klidně a představujete si, jak se odevzdáváte dvanácti energiím, které Vám pomáhají stále vědoměji žít své bytí. Prožíváte pocit ochrany a pohodlí a jste ve svém tady a teď. Podívejte se hluboko do očí každé z těchto energií a pak posuňte svoji pozornost a učte se jak se odevzdat energetickému poli.

Představujte si jak z vašeho těla tancují ven světelná vlákna a paprsky. Prožívejte jejich důvěrné šimrání, jak se vytahují z vašeho břicha a z vašeho srdce. Vaše tělo vibruje poznáváním a vašich dvanáct průvodců Vám nabízí, aby jste nakoukli do jiného teď. Dovolte sami sobě se dívat do času a do zkušenosti, kterou každý z těchto průvodců reprezentuje. Všech dvanáct si jich prožijte v celé jejich životní síle. Nechte své vzpomínky ať k Vám plynou a prociťujte přímky času, které jako mapy silnic vedou do různých realit. Dívejte se jak z vašich čaker vycházejí světelná vlákna a vedou do energetického pole každého průvodce. Kde se nalézáte? Prožívejte to a vnímejte to.

Možná cítíte sladký zvuk padajícího deště, nebo závan chladného větru podél opuštěné silnice. Můžete být v džungli, v deštném pralese, v horách přikrytých sněhem, v poušti, u řeky, na břehu oceánu, nebo běžíte širou plání...každé zákoutí Země má v sobě vzpomínky o sobě samém a tajemné klíče. Ať Vás časové přímky nesou hluboko do jiného teď. Prožíváte Zemi z dvanácti přímek času. Požádejte, aby Vám byla ukázána ta nejvýznamnější přímka, aby jste pochopili sami sebe a své spojení s hvězdami.

Cítíte tkanivo světla, vitální síť propojující existenci, která je všude živá. Nyní si představte tkanivo které, když život vyhledává život, nesou inteligenci. Představte si Zemi, bílo modrý šperk, zavěšený v prostoru jeho vlastní oblasti času, drahokam na zastávce rozsáhlými časovými koridory. Díváte se na Zemi z vesmíru a cítíte tah časů které na Vás kývají aby jste si vzpomněli. Jaké události jste si znovu vyvolali? Žasnete nad tím, jak vaše pojmy času, prostoru a Země jsou polapeny tkanivem světla?

Nyní se dívejte, jak se paprsky světla protínají v prostoru kousek za měsícem. Co signalizují? Ke kterým hvězdným cestám směřují vaši průvodci? Ať váš duch vstřebává životní sílu této chvíle. Ctěte Zemi a sami sebe pro vaše neomezené příležitosti jak se vyjádřit a prozkoumat. Vzdejte zvláštní hold síti světla, této veliké síle existence, se kterou se všichni učíme hrát hru.

NEBE MLUVĺ

 Sami jste si vybrali chvíli a rodinu, pokrevní linii toho, kde se narodíte, aby jste dostali příležitosti o kterých jste odhadovali že budou ideální k prožívání tohoto života.

Před tím nežli jste vstoupili do této reality, zažádali jste si o výřez času - chvíli kdy jste se narodili. V přesném čase vašeho narození byly hvězdy, měsíc, planety i slunce v určité konfiguraci. Když jste vyšli z mateřského lůna, ovlivnila vaše tělo energie z hvězd a planet ať jste byli kdekoliv, protože se v té době tato energie dotýkala Země. V tomto okamžiku byly vryty jisté možnosti, určité příležitosti a určité výzvy. Řeč hvězd vysvětluje váš svět způsobem, který Vám pomáhá porozumět širšímu obrazu. Všechno je v geometrickém vztahu ke všemu ostatnímu, vytvářejíce energetické vzory. Sami jste si vybrali chvíli a rodinu, pokrevní linii toho kde se narodíte, aby jste dostali příležitosti o kterých jste odhadli že budou ideální k prožívání tohoto života. Tyto zkušenosti jste si určili v souladu s tím co jste se potřebovali naučit a co má základ v tom co jste měli vytvořit, budete tvořit a zároveň tvoříte na jiných místech.

 

 

Nebe k Vám mluví svou vlastní vznešenou jasností, hrajíce svůj příběh skrze Vás. Planety vyzařují svou sílu jako elektromagnetické vlny které vytvářejí cykly s významnými činy které jsou plánovány jako výzvy a vítězství, označující určité epochy nebo věky. Jestliže bude těmto cyklům porozuměno, budou pro planetu přínosem. Tyto cykly byly ignorovány a dělány bezvýznamnými aby Vás udržely v nezájmu, takže Vás míjela obrovská seberealizace která dává životu smysl. Jeden předkládaný výklad o cyklech vyvracel a popíral astrologii. Byli jste učeni, že je astrologie nesmysl, když jsou ve skutečnosti astrologie a astronomie jazyky vesmíru. V jejich nejpravdivější formě překládá makrokosmos do mikrokosmu poznání nebí, dávajíce Vám najevo že jste ve významném výřezu existence.

V roce 1993 jste prožívali to co nazýváme galaktickou vlnou světla, která sem byla nesena vzestupnou planetární dráhou, vytvářející pro ni energetickou stezku. Každá planeta ve vašem slunečním systému má své vlastní pole vědomí, které pulzuje a vyzařuje paprsky energií jako dálnice naplněné údaji. Když se planety seřadí do určitých geometrických vztahů a jejich nezávislé síly splývají, vytvářejí energetické spletitosti. Když jsou dvě planety v konjunkci, z vašeho pohledu ze Země se Vám jeví jako když jedna stojí na vršku druhé. Ve skutečnosti, i když mají v té vesmírné hloubce stále odstup, jejich energetické dráhy splývají. Energie která se pohybuje z jedné planety je spojována s energií pohybující se z druhé planety.

Energetická přílivová vlna světla může být chápána skrze dvě planety, Uran a Neptun, které byly v konjunkci ve třech oddělených příležitostech, v únoru, srpnu a říjnu 1993, byly seřazeny a energetizovány znamením kozoroha od 18 do 19 stupně. Každá planeta má svou vlastní identitu, svůj okruh vlivu. Každá planeta je sebe si vědomá citová bytost, inteligentní síla sama sebe. Když se tyto dvě formy inteligence na obloze spojí, přenáší na Zemi kombinované paprsky, působíce na ty části Země, které jsou ovlivněny kozorohem. Kozoroh vládne Saturnu jenž reprezentuje formu, strukturu, autoritu, omezení a čas. Mezi jiným má Saturn co dělat se skalami, krystaly a kameny. Protože se tyto dvě planety spojily v kozorohovi, mátly, elektrizovaly, energetizovaly a měnily kameny na Zemi.

Energie této konjunkce Vás na povrchu planety vede k otevření citových center, nabízejíce v nastávajícím chaosu řešení. Takže když se hroutí systémy, používejte své city aby jste byli nad věcí. Bez citů, zvláště těch spojených s láskou, jste ztraceni. Ve svém solárním plexu budete prožívat jak se vaše duše bouří. Jakmile jsou city propojeny vlákny soucítění s vaším srdcem, budete schopni určovat skutečnost z jiného zdroje nežli je logická mysl. Začnete cítit, kudy vede vaše cesta do skutečnosti. To uvolní energii která je uzamčena ve vašich nižších čakrách jako nepoznané a nevyřešené vzpomínky. Uvolněná energie bude stoupat k vašemu srdci, hrdlu, třetímu oku a do koruny - čtvrtý, pátý, šestý a sedmý bod vašeho tělesného rozdělení. Tento proces lidstvo spojí, takže uvidíte věci které máte společné, spíše nežli aby jste viděli ty opačné. Vzpomenete si na minulé životy a budete je prožívat jako přicházející i dějící se zároveň. Toto mnohé z Vás vrhne do zmatku, až budete vyzváni aby jste zpracovali vzpomínky a skutečnost a že jste zaplavováni svým vědomím.

Toto otevření energetických center je míněno aby sloužilo jako řešení. V ideálním případě bude otevření vašich čaker tvořit chaotický vír který bude trhat vaši skutečnost, takže dál nebudete s jistotou vědět co je skutečné. Jak Vás přepadne nejistota a zmatek, začnete pochybovat o své slepé oddanosti k různým institucím. Někteří z Vás budou zároveň s pochybami prožívat i deprese. Ostatní budou říkat : "Ach, to jsem se zbavil nákladu. Jsem volný. To je úžasné."

Ti kteří se zajímáte o změněné verze skutečnosti budete růst v takové míře, že nebudete věřit že je to možné. Možná na to přijdete při nákupu v obchodě, vaše příležitostná konverzace se změní v konverzaci o hluboké metafyzické přirozenosti, nebo o mimozemšťanech. Duch Vás bude pobízet aby jste říkali věci které jste nikdy předtím neříkali. Buďte tomu otevřeni a buďte otevřeni lidem v každém směru života. Členové vaší rodiny možná udělají 180ti stupňový obrat. Ne sice všichni, ale někteří toto světlo uvidí. Možná si o někom myslíte : "Ne, tenhle už nemá naději." dále již budete myslet jinak.

Budete ohromeni tím co bude aktivováno a shodí svoji masku, protože to nemá nic společného se stráveným časem, s magnetofonovými nahrávkami které jste poslouchali, nebo s knihami které jste přečetli. Když začne duch klepat na vaše dveře a vaše kódy se zapálí, začne rychlé probouzení. To co jste se učili dvacet, třicet, nebo pět let, ostatní budou v momentě vědět. Nebudete se to učit, budete to prostě vědět. Takže budete připraveni nabízet, hledat rady a učit se, že se učíte více když učíte. Lidé jsou vaším zrcadlem, a když je učíte a vysvětlujete jim věci, na oplátku Vás učí o Vás samotných, o vašich vzorech a o tom jak se lidé učí. Chvíle kdy se energie probouzí vypadá jako prožitek tsunami, která roste každým okamžikem.

Tato záplava cyklické energie je odpovědna za přeměnu, která bude v lidských částech umístěna. Vy, tak jak v tuto chvíli existujete se touto energií měníte nebo mutujete a vaše buňky se stávají jinými nežli byly předtím. Změna na buněčné hladině Vás bude katapultovat do metamorfózy v duchovních dimenzích. Jako výsledek konečného posunu vědomí se budou dít přeměny, což je potřeba k ozdravení, znovustanovení smyslu života a smysluplné existence v dimenzích, které jsou zde na Zemi doma.

V životě lidí je řada přirozených cyklů, při kterých stoupá kundalini. Jako lidé vybočujete z proudu energie, která leží stočena v základě vaší páteře a nazývá se hadí energie. Je to ta nejtěsnější věc, se kterou jste spojeni s energií Prvotního Stvořitele. Nyní kundalini používáte ke své reprodukci a nemáte klíč, který by mohl změnit pohled na vaši skutečnost. V západním světě se k tomuto poznání nedostanete, protože tam jsou silní ti, kteří nechtějí aby jste změnili status kvo vaší konzumní společnosti.

Kundalini se nejčastěji pohybuje ze základu páteře do druhé čakry - z identity a přežití do tvořivosti a sexuálního vyjádření - a dále již nepostupuje. Kolem středního věku, v jeho krizích, jak se to tak nazývá, je energie planetou Uranem tažena vzhůru. S Uranem, který v této době tolik posiluje celkový kolektiv, bude probíhat v sériích masové pozvedání kundalini, bez ohledu na věk. Status kvo elektromagnetické kosmické energie se musí v lidské rase stát širším.

Před tím nežli souhlasíte aby jste vstoupili na tuto fyzickou pláň, procházíte velké detaily parametrů vašich nejnásilnějších pravděpodobností které Vás zde čekají. Stanovíte plány a pak čekáte na díru, perfektní elektromagnetické okno, do fyzické reality. Toto okno je šňůra energií řízená nebeskými tělesy, která Vám umožní cestovat do vašeho genetického kódu. Jednoho dne Vám čtení astrologických map odhalí shodu mezi úkolem planet a uspořádáním DNA . Běžně je ve zvěrokruhu dvanáct domů a v DNA je dvanáct vláken. Dvanáct vláken DNA nakonec uvidí sebe sama v duhovce očí a vy budete schopni vyčíst genetický účel jednotlivců z jejich duhovky. Když rozdělíte duhovku na dvanáct částí jako kruh mapy zrození, každá část se bude vztahovat ke svému vlastnímu místu v těle a bude to souhlasit přesněji nežli jakýkoliv horoskop. Tím že se dvanáct vláken DNA odrazí v oku, odhalí genetické kódy nesoucí konkrétní pověření, které je společně se zájmem jednotlivce uloženo v krvi. Bude odhaleno mnoho tzv. mystérií, která Vás osvobodí z dalšího klamu. Skrze oči nakukujete do okna duše a tam, kde se všem částem děje vštěpování do mysli a jejich přeměna.

Dříve byla astronomie a astrologie jedno. Když začal být levý mozek příliš aktivní a vytvořil se plán k sestrojení falešného ega, nebo vědecké mysli, která měla oddálit lidi od sebe samých, pravdy začaly být směšné. Staré zákony se staly předmětem výsměchu a vy jste se museli vrátit zpět na planetu aby jste si těchto pravd vážili a znovu je probudili.

 * * * * * * *

 

 

Měsíc je oběžnice která byla zkonstruována. Byla postavena a zakotvena vně pozemské atmosféry a byla plánována jako monitor, superpočítač nebo oko na nebi. Působí na všechny životní formy na této planetě a je za tím, co můžete běžně pojmout. Vaše historie zaznamenala zprávy o dvou měsících. Neslyšíte o tom často, ale někteří o tom vědí.

Země musí být vlastněna těmi kteří na ní prodlévají, i když zatím tomu tak není. Máte vnější bohy, tvůrce energií, kteří Vás, jako části, ochraňují, aby jste nepopustili uzdu své kundalini. Měsíc působí na Zemi jako hlavní satelitní počítač. V této době prostupují prostor posilující kosmické paprsky jako vlny fotonů a jsou přenášeny Uranem, Neptunem a jinými silami. To přetěžuje okružní cesty kolem kontroly která Vám znemožňovala poznání že vy, jako lidské bytosti musíte být hospodáři na své planetě.

Proč jste uzamčeni do předepsané časové formule, která je na každém jiném místě nepodstatná? Jaký má v tomto označení a procesu oddělení význam dvanáctka? Kdo by jste bez toho byli? Toto jsou otázky o kterých si přejeme aby jste přemýšleli. Odpověď má samozřejmě co dělat s kontrolou vašeho životního spřežení a s kundalini. V ideálním případě uvidíte že by rozpětí vašeho života bylo mnohem delší a vaše společnost by si vážila shromažďování moudrostí, které jí přináší jejich prožívání. V ideálním případě by prožitek kundalini ve čtyřicítce, tím co s sebou přináší, uzpůsoboval a vyživoval společnost, tvořil by zralost každého jednotlivce. Právě nyní si plánujete svou zralost na věk 21 let. Prosím, buďte si vědomi že prožíváte řadu energetických cyklů které procházejí vaším tělem aby Vás učily novým představám o zralosti. Znalost o tomto procesu je klíčem k vašemu rozvoji. Vyzývá Vás to k větší odpovědnosti, aniž by jste to cítili jako zátěž.

Na měsíci probíhají mnohé boje. Části měsíce jsou vlastněny a části používány. Až bude měsíc ovládán silami které by Vám pomáhaly k vašemu růstu, spíše nežli aby Vás omezovaly, je plánováno aby se postupně nabízely různé programy vlivu na Zemi. Po celé věky měsíční program lidské bytosti omezuje. Pověsti o šílenství a silném krvácení za úplňku jsou pravdivé. Měsíc tvoří stále se opakující cykly, na které reagujete. Víte že Vás televize ovlivňuje na velmi vysokém stupni. S měsícem je to totéž. Prostě jste nebyli schopni souznít s měsíčními programy a přitom se naučit jak se jim bránit. To nedokážete. Před měsícem Vás musejí chránit jiní, nebo jej znovu naprogramovat, což se nyní děje. V této době je měsíc zcela pod kontrolou. Některým lidem vliv měsíce působí docela vážně krize a mánie. Na měsíci mají mnoho základen mimozemšťané a jiní, a když to proudí dolů, ti ze Země na to mají malý vliv. S tím vším opravdu jednají mimozemšťané. Vaše technologie, i když se rychle posouvá vpřed, nemůže být srovnávána s biotechnologií sebe si vědomých vesmírných cestovatelů. Jste v této hře novými hráči a míjíte životní klíč, neboť vaše smysly a základ vaší fyzické světové strukturové skutečnosti jsou na konkrétní cestě. Stále si překládáte údaje a shromažďujete své zážitky, jako když vykládáte sny, jen do fyzických hranic ve kterých stále méně a méně nacházíte odpověď a vysvětlení. Všechno je myšlenka - mentální architektura - s konstrukcí posazenou do mnoha realit.

 * * * * * *

 

 

 

Slunce je vládce vašeho slunečního systému a je obdařeno inteligencí která této konkrétní oblasti ve které žijete vládne. Slunce zasahuje do vašeho okruhu a když se dotýká vaší pleti, čte vaše vibrace. Je důvěrně spojeno se všemi aspekty života, těmi které znáte. Je to inteligentní síla, která pohání vaši pravou existenci a tvoří okolí v němž se můžete vyvíjet. Slunce se o váš vývoj velmi zajímá, protože když se vyvíjíte, vším co děláte zpětně slunce tím jak se Vás dotýká krmíte.

 

V mnoha kulturách je slunce uctíváno jako životní síla která tomuto světu vládne jako bůh. Budete ohromeni tím kdo a co ve slunci prodlévá. Slunce je iluze. Vysoce vyspělé světy se mohou prostřednictvím světla maskovat jako slunce, aby se chránily před invazí. Pro někoho je slunce místem rozsáhlé výuky, zatímco pro jiné je prostě iniciací skrze kterou procházejí aby se dostali za to, co je za sluncem. Slunce není to co říkají vaši vědci, prostě jen planoucí formy plynů.

Věda Vám do značného stupně zruinovala vaši představu o životě. Vše je bráno jako žert, vitalita, vzrušení a tajemství které nepatří k životu. Život je vykládán velmi světsky a nudně, jako kdyby neměl žádný smysl. Dokážete si představit, že by slunce nemělo smysl? Na chvilku o tom meditujte. Však je zde dnes také ze slunce kampaň strachu a negativity. Lidé již necítí své spojení s přírodou protože vědci řekli, že příroda není bezpečná. Podezřívání slunce, přírody a Země vede k současným krizím: Nedostatečně ochraňujete, respektujete a ctíte svůj domov. V této době jsou ve vírách vědecké společnosti hluboké krize - díky bohyni a Bohyni díky.

Slunce a měsíc ve vašem systému jsou světelná tělesa jimiž jste důkladně ovlivňováni a která na Vás hluboce působí. Slunce vyrábí své vlastní světlo. Slunce rovněž osvětluje měsíc. Měsíc je pod-satelit slunce, kroužící jako komputer kolem Země. Je stavěn a udržován mnoha generacemi bohů. Nebeská tělesa jsou konstruována do tvarů asteroidů, měsíců a planet, a tím že jsou osvětlovány jsou k nim neseny paprsky inteligence, rádiové vlny a gama paprsky z hvězd ke slunci a odtud jsou posílány k Zemi. Skrze tyto paprsky jsou také čteny vaše činy a přebírány do slunce, měsíce a do vyzařovacího systému - v tomto případě na Plejády.

Když jste schopni se přemístit do jiné oblasti a díváte se na sluneční systém a nebe z různých bodů souřadnic, uvidíte že se Země, hvězdy a všechno ostatní zcela dramaticky posouvá. Jedním ze systémů se kterým rotujete je systém Plejád, jehož centrální slunce se nazývá Alcyon. Váš sluneční systém je umístěn na lemu galaktické spirály.

Představte si že jste natáhli ze Země k Alcyonu přímku, s úmyslem se spojit s centrálním sluncem. Potom když se dostanete na Alcyon, někdo řekne : "Tady je jiné centrální slunce kolem kterého my rotujeme." Takže natáhnete přímku také tam k tomu slunci. Tam někdo další řekne : "Kolem nás je mnoho centrálních sluncí." Takže chodíte sem a tam a natahujete přímky. Ve vašem vesmíru je zabydleno miliardy galaxií a vy jste umístěni v jedné galaxii. Když natahujete tyto přímky, jejich geometrická forma vchází do bytí. Velmi to zjednodušujeme. Není to tak jednoduché. Ačkoliv, vytváříme pro Vás představu, aby jste tomu mohli porozumět. Když natahujete přímky a energeticky propojujete jedno centrální slunce se druhým,propojujete kolektiv inteligence. Tento kolektiv může být přirovnán k tomu co nazýváte místem Prvotního Stvořitele, i když to tak není. Může to být místo jednoho z tvořivých bohů, nebo jejich reprezentantů, nebo to může být domovem experimentu Mistrů Hry. Představte si jak nějaká inteligentní bytost, činná v mnoha dimenzích existence vytvořená centrálními slunci, je poslána aby skrze své tzv. tělo pořádně zasolila celému vašemu vesmíru.

Všem světům je vládnuto prostřednictvím sluncí. K těmto sluncím je směrován jejich růst. Vám dává světlo vaše slunce a světlo je to co Vám umožňuje vidět odraz sama sebe ve vnějším světě. Co by jste mohli beze světla odrážet? Co by jste viděli?

Slunce je vládce vašeho konkrétního systému, takového jak se Vám jeví. Slunce je sebe si vědomý bod vaší konkrétní vesmírné oblasti. Slunce studuje své tvory a na oplátku je krmí tím co potřebují. Takže když milujete sebe a Zemi, sluneční paprsky naprosto rozumí vědomí které nosíte. Když v sobě máte strach ze Země, sluneční paprsky to chápou a pošťuchují Vás aby jste si to užili.

Když se napětí na vaší planetě zintensivňuje a vyzařuje samo sebe jako zneužívání energie, slunce to čte. Slunce je citové srdeční centrum. Umožňuje a aktivuje život, protože se dotýká všech věcí a čte je. Nemůžete skrývat to kdo jste, protože sluneční paprsky čtou vaši vibraci. Někteří lidé se pokoušejí před sluncem skrývat v podzemí, aby udržovali v tajnosti svoji aktivitu.

Představte si slunce jak pokukuje po svém panství. Dotýká se všech bodů různými světelnými cykly, ověřujíce si co se děje v každé skulince. Pociťuje energii a přináší ji k sobě zpět a potom se rozhoduje jak se projeví. Učí se jak ve svých vlastních tvorech řídit rovnováhu i nerovnováhu. Slunce se mění. Slunce a jeho síly se chystají na fenomenální posuny a posílají je do všech oblastí vašeho bytí. Jsou plány v plánech plánů. Chápejte, je Vám vždycky dostupný plán nejvyšších možností, jestliže si jej vyberete.

Sluneční energie začnou obrovsky vzrůstat, energie slunce bude vybuchovat a pálit, vyzařujíce ohromné množství gama paprsků. Někdy je slunce docela učenlivé a něžné jako malé dítě. V jiné době je vesele aktivní jako milion soptících vulkánů najednou. Avšak, když máte vhodně směrované vědomí, můžete touto aktivitou projít do panství které existuje za touto konkrétní iluzí. Forma slunce je iluze, která je v tomto slunečním systému hluboko vryta do každé broušené plošky drahokamu a do každé části DNA v tomto vesmíru. V hlavním plánu je usneseno, že budou jisté iluze vnímány a jiné nebudou. Slunci bylo odsouhlaseno aby rozvětvovalo své kořeny do mnoha realit a tím umožnilo realitám splývat.

Až se paprsky slunce změní, aktivovány vědomím obyvatel Země, a až slunce uvolní sluneční erupce, bude to působit na polární oblasti Země. Vysílané záblesky jsou jako atomické exploze nebo elektrické nárazy které běží miliony kilometrů hluboko do vesmíru. Pozemské póly, protože to jsou magnety, tuto energii zachycují. Shrabují energii, která přichází z prostoru k planetě. Protože zde působí magnetická síla, běží dále kolem rovníku nebo dále dovnitř k jádru Země. Každý pól si shrabuje sluneční energii, řídí ji dovnitř a vytváří ohromný trychtýř vibrační energie. Jak se tato vibrační energie strká a kodrcá aby sem padla, je zařazena do síťové práce Země, která je napojena z pólů. Tato síťová práce byla stanovena Vámi a v jistém rozsahu všechny energie splývají nebo se vynořují skrze vaši verzi Země, aby se přizpůsobily její síti myšlení.

Samozřejmě mnoho věcí není v rovnováze a to je důvod proč budou póly přemístěny, aby byla síťová práce lépe schopna energii zachycovat. Nynější poloha pólů nemůže sloužit jako elektrické uzemnění nebo světelné antény, což je požadováno aby se zabránilo spálení. Póly tvoří středem Země anténu, avšak běžným požadavkem bude všeobecné krátké spojení. Takže aby se vyhnulo kompletní destrukci, bude učiněn posun pólů. Póly se přesunou na nějaké jiné místo, jak již mnohokrát předtím učinily, když byla v sázce rovnováha Země. Z vesmírného pohledu to bude jenom mírný posun, avšak z vaší perspektivy bude posun vypadat docela obrovsky.

Sluneční energie vytváří novou vibraci, se kterou bouřící a roztrhané energie nebudou schopny padnout dohromady. Aby bylo možné tento klub energií na Zemi spojit a kvalifikovat, bude jeho energiím předložena ke zdolání jistá vibrace lásky. Slunce říká : "Tak dost. Vrátíme Vás pěkně zpátky vašemu úkolu. Podívejte se co můžete udělat tentokrát."

Jenom ti, jejichž vědomí není zabarikádováno budou schopni tuto energii umístit ve svých tělech. Ti s negativními myšlenkami to budou cítit jako přímou nákazu, nemoc, jejich myšlenky se k nim vrátí a způsobí v jejich tělech silné zpustošení. Řešením je, mít čisté myšlenky a nezavalená těla, která budou schopna tuto energii beze strachu přijmout. Pokaždé když se vystavujete těmto fantastickým dávkám energie vzrůstá vaše intuice, váš psychický potenciál a vaše schopnost dekódovat DNA . Všechny tyto schopnosti jsou tisíce a tisíckrát zvětšovány. Je to součástí cesty, že slunce odpovídá na to kdo jste, takže si važte toho že Vás slunce čte. Važte si slunce, otevřete se mu, přijímejte souhlasně jeho energii a energii všech elementů kolem Vás.

Inteligence na sebe bere podobu světla. Je to energie vašeho slunce, kdo udržuje váš systém v jeho energetickém poli. V této době k Vám přicházejí vlivy z poza vašeho slunce. Když působení vašeho slunce není schopno zvládnout to co se na Zemi děje, přicházejí další slunce aby vašemu slunci asistovaly. Vaše slunce vytváří sluneční erupce které přitahují kosmické paprsky a uzemňují je v tomto systému. Představte si slunce jako gigantický magnet. Jeho sluneční erupce vysílají tykadla aby dosáhlo ke kosmickým paprskům a chňaplo je. Kosmické paprsky jsou záření centrálního slunce ve vzdáleném místě vaší galaxie.

Shrnutě, toto je celá míněná kontrola ve vašem světě: Existuje v něm skupina, která se nedá přirovnat k povznesenosti lidí. Jsou tam někteří kteří chápou že zde v této době probíhá mutace lidí a že je slunce za mnohé z toho odpovědné. Proto aby tuto přeměnu nebo mutaci lidí rušili, vytvářejí představu obav ze slunce. A tak masy lidí poslušně následují sugesce svých autorit. Někteří lidé tuto představu kterou jsou krmeni přijímají tak opravdově, že si vytvářejí rakovinu pleti ze slunečních paprsků které k nim prorážejí zavřenou garáží do zavřeného auta.

Všechno se spiklo proti slunci, jako kdyby tvořitelé tohoto světa byli trhlí a udělali chybu když slunce ve vašem slunečním systému vůbec umístili. Toto je myšlenka, která byla lidem tajně podstrčena. A vy lidé - aby bylo vidět jak jste pošetilí a jak můžete být pod kontrolou - věříte všemu co slyšíte. Protože to říká tisk, věříte tomu.

Jestliže jsou rostliny dostatečně čiperné aby se sluncem pracovaly a poskytovaly tím mraky energie, pránu a kyslík který Vás udržuje v existenci, nemyslíte si že je slunce také dobré pro lidi? Myslíte si že je slunce dobré pro rostliny a lidem ubližuje?

Říkáme že je slunce velkolepé. Studie ukazují, že když se objevil sluneční filtr, začal vzrůstat výskyt rakoviny kůže. Na slunci není nic špatného. Ve skutečnosti Vám oslabení ozónové vrstvy umožňuje větší odolnost vůči slunečním paprskům. Někdo říká : "Nedívejte se do slunce. Je to nebezpečné pro oči." Říkáme že se změní struktura vašich očí. V optickém nervu nastane změna, která způsobí nový typ vize a odemkne to co Vás drželo ve třetí dimenzi. Věřte že nikdo neudělal chybu, když umístil slunce na nebe.

V minulosti byly díry v ozónové vrstvě větší nežli jsou dnes. Díry kolísají, i když nemá tato kolísavost příčinou v tom, čemu jí vaši vědci přisuzují. Ozónové díry umožňují různým kvalitám a zážitkům světelného spektra, a také radiaci, procházet pozemskou atmosférou. Když jsou tyto rozdíly ve spektru prožívány masami lidí, objeví se uvnitř lidského těla chemická reakce která jej začne měnit. Vyzařování světla působí na lidské tělo. Ve skutečnosti světlo mění tělo na subatomické hladině. Ti kteří to chápou, jsou schopni zůstat s tímto přirozeným posunem v rovnováze. Některé z posunů přirozené nejsou, ačkoliv z velké části je to řízeno tak aby nastala událost která Vám bude prospěšná. Ve velmi krátkém období může v lidských částech nastat vzrůst vývojové inteligence, takže by se tyto části staly silnějšími.

Díry v ozónu umožňují radiační energii vstoupit a urychlit proces. Když se v budoucnosti střetnete s kosmickými, nebeskými událostmi, budete této energii vystaveni. Takže to co nyní dostáváte je jako homeopatická dávka, nebo očkování.

Hlavní síla jakéhokoliv systému dlí v jeho slunci, kde se kolektivní sluneční vědomí demonstruje skrze sluneční paprsky. Takže když cestuje do různých hvězdných systémů nějaká forma inteligence, mohou být její paprsky čteny. Když je jednoho dne energie schopna vyzařovat frekvenci světla svého domova, toto její světlo je každým čteno, protože je přenášeno v jistém spektru paprsků. V rozsáhlých vesmírných vzdálenostech mohou jiní určitá spektra číst a překládat. Mohou poznat kdo žije uvnitř kterého slunce a jaké jsou jeho záliby a zvláštnosti existence. Je mnoho, velmi mnoho dobrodiní, která mohou ze slunce přijít. Konečně, je to zahrnuto v šamanistických znalostech.

Až každý z Vás projde životními výzvami posuzování a oddělování se, v ideálním případě začnete více chápat své místo v životě a budete schopni nést více světla. Toto světlo, které získáváte jednotlivě, je vytvořeno pravým základem své vlastní existence, a tím že se sloučíte s podobnými energiemi v masovém vědomí si uvědomíte, že duch je světlo. Tímto se Země stane hvězdou na horizontu ostatních světů. Potom bude sama sebou k Vám přitahovat ostatní světy. Tyto světy budou číst energii vašeho pozemského světla a budou vědět kdo jste.

* * * * * *

 

 

Na začátku byl zvuk. Všechno začalo zvukem a ve zvuku sídlí ohromná síla. Otevírá brány do jiných realit, protože produkováním zvuku může energie přecházet z jednoho systému do druhého. Když používáte zvuk, je docela lehké se dostat za logickou mysl, tím že svým zájmem a svou čistotou přeladíte svůj kanál.

 

Rozvoj znovu navinuté DNA vyjadřuje sám sebe za logikou prostřednictvím zvuku. Zvuk umožňuje hmotě, jako informaci která formuje sama sebe uvnitř těla, najít výzvu k poznávání toho co je vně těla. Když se odevzdáte vyjadřování zvuku můžete se přesunout do blaženého stavu, konkrétně když vydáváte tony nebo monotónním zpěvem. Do jistého stupně má toto blaho základ v cítění a vědění že nejste omezováni, že jste neomezení a že existujete jako nespoutané bytosti světla.

Umožněte zvuku aby procházel vaším tělem nejenom zpíváním zvláštních not, spíše dovolte kombinacím zvuku aby si hrály na vaše tělo jako na hudební nástroj. Tyto zvuky jdou za logickou mysl. Někdy možná proti vyjadřování neobvyklých zvuků bojujete, protože máte intelektualizovanou představu která to nemůže dobře emocionálně strávit. Vydáváním tónů je váš inteligentní zájem přenášen na zvuk, na nosič vln. S buňkami vaší bytosti může komunikovat mnoho inteligentních forem, ignorujíce překážky vaší logické mysli a procházejíce přímo skrze vaše těla do vaší mysli.

Když vydáváte tóny, když zníte, vzniká nevýslovně silný přenos který je odesílán ven. Je to za vašimi slovy. Znění Vás může vrhnout do kolektivní informace, kde začnou být věci náhle jasné. Také může aktivovat vaši tvořivost - bude Vás to řídit něco dělat nebo nějak jednat. Nebo můžete cítit - všechno se děje náhle - že jste ze sebe shodili velké břemeno. Mnoho lidí se po znění cítí velmi svěže. Cítí světlo, jako když z nich bylo něco odebráno. Automaticky dostáváte impuls k vytváření zvuků a tonů, které jsou pro vaši tělesnou rovnováhu a pro váš úkol nejpotřebnější.

Nikdo se poselstvími která jsou mu přinášena tóny neurazí. Lidé nevydávají tóny osobně, avšak jejich těla dostávají osobní poselství. Například, když Vám váš svět něco přímo nabízí, můžete říci : "Ach ne, jsem pod palbou. Tohle mne zničí." Ale skrze tónování by Vám mohla být poslána stejná energie a vy by jste ji mohli vstřebat, protože je mnohem neutrálnější. Logická mysl nemůže překročit svou vlastní interpretaci energie, protože ji logická mysl nemůže přeložit jako kritiku nebo omyl.Logická mysl na to řekne : "Nevím co to je. Odpočinu si." Intuitivní strana mozku absorbuje energii i poselství prostřednictvím zvuku. Navrhujeme aby jste každý týden ve své skupině vydávali zvuky. Ať se to stane součástí vašich rituálů a zábavy a součástí procesu vzájemného sbližování. Znění je velmi užitečné pro uvolnění těsně uzavřené energie. Cítíte světlo, později povznesení. Vypne Vás to a vyváží vaše tělo.

Tóny korespondují sami se sebou a působí na speciální oblasti těla. Některé zvuky působí na vaše oční pozadí, nebo na chuťové buňky, nebo na váš sluch. Působí na všechny možné smysly a mohly by reorganizovat tělesnou strukturu. Tělo automaticky tvoří zvuky které v ten daný moment potřebujete. Věřte tomu.

Mnozí kteří pracují s lidskými těly začínají nacházet odvahu vydávat zvuky před svými klienty, když s nimi pracují. Pro někoho je to příliš. Chtěli bychom těmto pracujícím s těly říci: Následujte své impulsy. Když pracujete na nějaké oblasti klientova těla a energie se prostě nemůže hýbat nebo probíhat, pak do této tělesné oblasti zněte a tím ji ovlivníte. Osoba ležící na stole nemusí nezbytně říkat : "Já nechci aby jste mi troubil do těla." Vzorky energetického pole jsou tak intensivní, že některé části těla nechtějí vašim rukám, nebo nové energii dovolit vstoupit. Zvuk vytvoří otvor.

Zvuk je neustále kolem Vás. Jestli chcete slyšet zvuk svého těla, ucpěte si prstama uši a zůstaňte na několik minut potichu. Uslyšíte svůj vnitřní zvuk. V Himalájích dostávají lámové a mniši trénink. Jsou umístěni v kamenných jeskyních beze světla a jsou kompletně izolováni od vnějších zvuků. V této isolaci používají své smysly k rozvinutí schopnosti aby viděli ve tmě, aby vnímali, slyšeli a poznali specifické zvuky jeden druhého. Každá čakra má svůj vlastní zvuk a tyto zvuky odpovídají vesmíru který je uvnitř Vás.

Když velmi pozorně nasloucháte, shledáte že vibrujete zároveň se zvukem. Ve Vás je neustálé vnitřní štěbetání, neustálé plánování toho co bude s Vámi dále. Venkovní zvuk vaší rodiny Vám slouží k rozptýlení mysli. Nemáte dostatek ticha aby jste si všimli, že je k Vám zvuk neustále řízen aby změnil vaše těla. Když sami tvoříte zvuk nástrojem nebo vydáváním tonů, přizpůsobujete se rovnováze, protože pracujete z vnitřku, nejen z vnějšku. Takto jste v této době uzpůsobeni.

Kulturám byly dány různé rozsahy zvuku se kterými pracovaly aby udržely na planetě rovnováhu. Mimozemské nebo mimoplanetární inteligence navštěvovaly Zemi a zasazovaly přírodní civilizace do jejích různých částí. Velmi často dělal jeden učitel v různých obdobích dva nebo tři experimenty. Směli pracovat na třech nebo čtyřech lokalitách na planetě, nabízejíce každé ze svých zasazených civilizací nepatrně odlišný druh víry a pak ať se s těmito vírami jeho sazeničky rozvíjejí, aby se poznalo co pak s nimi dále. Aby se nastolila paradigmata, byly jim nabídnuty hudební nástroje a tvořivá řemesla, aby se tyto konkrétní civilizace mohly vyjadřovat zvuky.

Určitá energie řídí určité tónování. Víte že když zpíváte píseň, spojují se různé noty aby vytvořily písňový celek. Země rezonuje ve frekvenci 7,8 herců. Když je lidské tělo schopno vibrovat ve stejném rozsahu, nastane neuvěřitelné psychické otevření a uvědomění. Rezonance Země, tato elektromagnetická energie, je založena na ucelené tónině dostupného zvuku, který je na planetě zakotven. Souhrnný zvuk všech kultur zakotvený na planetě, po celé věky udržoval planetu v existenci a tvořil elektromagnetickou frekvenci rovnováhy. Nyní když jste zasypáváni neuvěřitelně silnými kosmickými paprsky a když už dále na mnoha částech Země přírodní národy nepraktikují zvukové vyjadřování, bude Země procházet ohromnými změnami. Seřazuje se to a začínají být vyjadřovány nové vzory elektromagnetických tónin. Některé zvuky mohou povzbudit orgány ve vašem těle k regeneraci, nebo ke zhoršení jejich stavu. Harmonické zvuky aktivují a léčí tělo. Léčení může nastat tehdy, když o něj máte zájem, i když jsou jisté zvukové frekvence které nechávají jádro aby organizovalo svůj přirozený geometrický plán. Geometrie je forma inteligence která na sebe bere tvar poté, kdy se zvuk oddělí od Prvotního Stvořitele. Vaše těla jsou plná geometrie, protože všechno je stvořeno na základě geometrie.

Pro zlepšení stavu jater, štítné žlázy, srdce a celkovou regeneraci budou hrány různé kombinace zvuků jako noty a akordy. Celé tělo bude vyladěno jako piáno. Víte, tělo funguje podle Plánu a ten chce aby jste zažívali zvuky. Tělo jede podle ideálního Plánu, který je vede k automatickému růstu. Vy sami nemáte ponětí jak vaše tělo roste od dětského stavu do stavu dospělosti. V Plánu vašeho bytí je součástí vašeho účelu aby vaše tělo rostlo a udržovalo se zdravím.

Plán pro tělo se mění, měníce přitom účel těla. Ve vašem zdraví nastanou zvraty a budou Vám dány řady regenerativních prožitků, při kterých bude použito zvuku aby si tělo vzpomnělo jak se dostat do neustále-povzneseného stavu. Přede dveřmi je rozsáhlý zvrat týkající se vaší víry v degeneraci těla.

Když se zúčastňujete masových událostí ve kterých se ocitáte uprostřed davu, věnujte pečlivě pozornost tomu jak na Vás působí zvuk. Mnozí z Vás se davu vyhýbají, protože Vás z něj bolí hlava. Jste mnohem citlivější. Můžete číst energie a cítit co dělají. Lidé často čekají na události kdy se sejde veliký dav za nějakou zábavou nebo jinou společenskou formou, účastní se toho aby přispívali k vytváření nepohodlných zvukových vln, neuvědomujíce si co zvuk s jejich těly dělá. Skrze zvuk a emoce lidé vytvářejí myšlenkové formy, které jsou okamžitě posazeny do existence.

A co takhle zvuk bojového pokřiku? Dělali jste někdy přechod přes oheň? Když jdete po žhavém uhlí, dodáváte si odvahy tím že vydáváte pokřik. Použijete zvuku aby otevřel brány a pak jimi můžete projít. Mašírovací síly které zbořily zdi Jericha použily zvuku k vytvoření sloupové vlny, neviditelné pro vaše oči, jako zvukový hukot v akci. Zvuk je mnohem důležitější nežli si běžně myslíte. Zvuk tvoří život nebo smrt, zdraví nebo nemoc.

Většina lidí nepřišla na to že je sdílení zvuku během sexuální aktivity hlubokým klíčem. Když spolu zníte, cítíte točení a otevírání svých čaker. Během sexu může sdílení zvuku, který je za běžným sténáním, vést k většímu předávání sexuální energie. Zvuk protahuje energii genitáliemi prolínajíce buňkami těla a odjišťujíce paměť která Vás spojí s tím co je více nežli vaše já. Vzpomeňte si, celistvost vaší bytosti zahrnuje obojí, stín i světlo. Prosím nebuďte stínem stresováni, dodává světlu krásu a porozumění. Jděte za posuzování a zůstaňte v pohodě.

Když jste ochotni se sexuální energií experimentovat skrze zvuk, můžete poznat svého partnera v jeho nebo jejích multidimenzionálních formách. Čistí jednotlivci, hrající si s energií a rozumějící jí, vyloupnou svá multidimenzonální já a zároveň při tom odhalí sexuální zkušenosti vcházející do jejich teď z velmi mnoha realit.

Se svojí sexualitou prožijete nové vzrušující experimentování. Chce to se trochu odevzdat a dovolit svému partnerovi aby zněl do vaší vagíny. Říkáme že je to opravdu významný krok. Přemýšlejte o tom. Pro oba partnery to chce velmi se uvolnit a nechat všechno běžet. Jeden z Vás řekne : "Poslyš, mám báječný nápad. Budeme si do sebe znít." Když děti dělají blázniviny myslíte si že jim to nejdříve musíte říct? Ne. Jsou hloupí a blbnou. Hrají si a pak se tomu hihňají. Je to základní věc, mít tyto dětské kvality jako je nevinnost, hravost a tvořivost, ve svém sexuálním projevování. Vaše srdce musí být otevřeno k celému zkoumání sexuality, protože nejhlubší spojení s vaší sexuální identitou je skrze srdce.

Přijde doba kdy se budou děti shromažďovat a používajíce své unikátní telepatie, budou vytvářet tichý zvuk. Budou své mysli používat ke tvoření symfonií v jiných dimenzích existence. Budou zvuk používat vnitřně i vnějškově aby tvořily tony jako světelná pole kolem celé planety. Děti se budou shromažďovat ve stech a tisících a budou vedeni k vyjadřování tohoto kolektivního procesu tvoření představ. Bude to rituál uváděný v pohyb jako velmi vzácná událost. Tím že děti budou dělat tento typ tichého vydávání zvuků, budou zakotvovat a stavět obrovské geometrické identity, které budou nakonec chránit a vládnout Zemi jako psychické myšlenkové síly. Tyto geometrické identity budou možná vyšší já těch které nazýváte plazy - vyšší já mnoha mimozemšťanů nebo forem bohů, kteří na sebe vezmou fyzickou a etherickou formu. Za nimi je geometrie a za ní zvuk. Zvuk je vládce existence. Mistři Hry používají zvuk, světlo a geometrii jako základní nástroje ke své práci a jsou zvědaví co budete dělat až naleznete nástroje pravdy.

Mnozí se probudí aby používali zvuk. Objeví se důležité nálezy a energetické nárazy používající zvuku. Když sto tisíc jednotlivců dostane impuls aby se sladili a dovolí si aby na ně bylo hráno harmonicky jako na hudební nástroje vědomí - představte si to! Všechno pochází ze zvuku. Zvuk je prvotní energie používaná ke tvoření. Nejprve přišel zvuk.

                       Energetické cvičení.

Udělejte si pohodlí. Seďte vzpřímeně jako když Vás někdo navlékne na šňůrku jako korálek. Dovolte si bát klidný. Trochu prohlubte dech a představte si jak se vašich 12 čaker otáčí, vypadají jako planety vyzařující světlo. Ve své představě dosáhněte ostatních částí vašeho vesmíru a můžete tam cítit svou vlastní verzi sama sebe, která má stejné pověření.

Pociťujte jak vaše vědomí šplhá systémem čaker, které vidíte jako dvanáct sluncí propojených žebříkem který vede vaším vnitřkem. Odendejte tento žebřík a odevzdejte nějaké jiné části sama sebe všechno co znáte. Odešlete svou podstatu bytí, probouzení se, kamarádění, odevzdání se a lásky.

Zdolávejte do vesmíru těchto dvanáct sluncí. Ve své mysli si namalujte soubor kosmických planetárních bytostí jako soubor geometrických formací. Jak šplháte stále výše, cítíte všechny části sama sebe jak Vám září vstříc. Co Vám posílají? Co cítíte a slyšíte? Buďte otevřeni k přijímání lásky a podpory od ostatních částí sama sebe a představte si těch dvanáct sluncí jako saně světla vezoucí k Vám toto poznání. A nyní se staňte tím, kdo umožňuje tomuto světlu a energii působit skrze Vás. Prociťujte to a zaznamenejte rozdíl ve svém vědomí. Na několik okamžiků zapomeňte že máte tělo a dovolte svým molekulám aby se míchaly a splývaly s tím co odevzdáváte.

Jak tato energie plyne skrze kolektivní já k Zemi, jste používáni jako její přenašeči. Energie se pohybuje na pokyny síťové práce a přináší s sebou nezbytné změny. Energie proudí hluboko do nitra Země. Představte si starověké Držitele Informací jako krystalické struktury vysoké desítky metrů, od nichž se k Vám vine ohromná energetická spirála.

Z této gigantické spirály vytočte sami sebe, formujíce svou vlastní spirálovou identitu. Buďte naprosto tiší, zatímco cítíte jak se tato spirála stále točí dokola. Prociťujte ve svém těle novou životní sílu a omlazování. Prociťujte točení od konečků prstů na nohou až do konečků vlasů. Cítíte nové molekuly které se smíchaly s vaším tělem.

Dýchejte zhluboka a vyciťujte propojení všech svých dvanácti čaker, které jsou připraveny pracovat celou svojí kapacitou. Pak se opět zhluboka nadechněte a řekněte si své jméno. Prociťujte zvuk toho kdo v této realitě jste. Zvuk vaší bytosti je jedinečný a živý. Milujte toho koho jste vytvořili, ctěte a ochraňujte se. Jednejte jako když je vaše fyzická bytost to nejcennější co kdy budete vlastnit. Nyní vykouzlete jemný úsměv na svých rtech, uvědomujíce si své neomezené možnosti a pojďte je žít.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář