Jdi na obsah Jdi na menu
 


Barbara Marciniak; Země: část 2.

19. 6. 2008

ZEMĚ MLUVÍ

    Představivost je největší silou, která je lidem dostupná.

     Přemýšlejte o tomhle: Země je živá a drží v sobě vědění které hledáte a vaše vědomí působí na to co Vám        Země ukazuje. Jak tohoto vědění dosáhnete? Kde jsou klíče které by Vám to odemkly a umožnily vejít?                             Informace je uložena v kameni a kosti.

Časy se změnily. Bylo zvykem že každý jednotlivec který se vyvíjel a studoval mystéria měl jednoho učitele a znalosti byly předávány z učitele na žáka v dlouhé tradici. Nyní již to není nadále nezbytné, neboť to co hledáte je uvolňováno ze skladiště uvnitř vašeho těla. Otevírání se světlu a genetické přeměně je dáno předchozími změnami v lidské formě. Stáváte se svými vlastními učiteli tím, že aktivujete to co je uvnitř Vás, prostřednictvím čistého záměru a následováním impulsů a znalostí které proces provázejí. Všichni lidé kteří pronikají a odhalují neznámé oblasti a panství mystiky mají unikátní zážitky v projevech realit. Když někdo přichází z Tibetu, neznamená to že je svatější nežli druhý který přišel ze Žižkova. Duchovně nadaný jedinec se může vyloupnout z kterékoliv oblasti.

Učíte a jste učeni z unikátního stanoviště kde je v plánu aby jste rozvíjeli své víry a svůj charakter, když se vaše vědomí pohybuje vším co jste si vybrali že v tomto momentě budete prožívat. Važte si svých učitelů, pokračujte v poznávání sebe samých a všeho co vytváříte jako součást procesu svého růstu, aniž cokoliv přeháníte. Neznamená to, že by jste měli odstrčit své učitele na vedlejší kolej, oni prostě odpadávají časem sami.

Naším učením zamýšlíme produkovat shromaždování energie která bude motivovat kolektiv a mnohým dodá impuls k dosažení nových plání prožitků a vytvoří série současného celkového probouzení. Z toho důvodu se váš vlastní duchovní proces mísí s dosažením globálního vědomí a s vaším individuálním Plánem toho co je vaším úkolem. Dokonce i když jste někdy frustrováni, protože by jste byli rádi o trochu dál nežli jste, buďte trpěliví, protože sami sebe neustále přivádíte blíž a blíž k tomu co chcete. Když sdělujete to co znáte, vyzařuje to kolem celé zeměkoule. Zapalují se kódy a masy lidí se vyvíjejí. Jako části Vědomí jste časově kódováni a propojeni aby jste obdrželi vzory probouzející Vás do rozsáhlejší identity. Jste jištěni aby jste se pohybovali s masami,čekajíce na větší skupinu, aby před tím nežli se budete moci pohybovat svými vlastními silami, jste se shromáždili na jisté planině vědomí.

Člověk je kódován a když se vyvíjíte, následujete tím nějaký vzor. Váš plán Vás vede do skryté knihovny vědění ve vašem nitru. Bohové kteří formovali Zemi na ní zasadili hodnotiče nazývané chronometry, které měří vývoj lidského vědomí. Když se dostatek lidí probudí, odjistí se tyto chronometry, na planetě se pak objevují nové údaje. Je to jako když miliontý člověk prochází turniketem tak vyhraje nějakou cenu. Až na to, že místo jedné osoby vyhrávající cenu, se najednou otevře masové vědomí, protože je na planetě najednou dost lidí schopných následovat svůj Plán a odpovídat na něj.

Předkové kteří žili na této planetě postavili knihovny z docela jiných přírodnin nežli stavíte dnes. Nejprve, aby mohli postavit chrámy, kmenoví čarodějové a vůdci jistých kultur cestovali na známá místa, kde byly speciální kameny. Tyto kameny byly očištěny a připraveny aby udržely údaje a informace které by byly telepaticky přenášeny z lidské mysli do struktury kamenů. Taková forma jako je chrám, byla předem plánována a stavitelé používali přírodní geozásobárnu a místní energetický vliv k tomu aby uložili všechno co věděli do základního kamene celé stavby. Informace byla uložena v kameni a v kosti. Zkamenělé kosti Země.Kámen je kost země.

Když navštěvujete starodávná tajná místa které nazýváte silová místa, máte zážitky elektromagnetických formulí vyššího vědomí. Často, proto aby jste se vzdělali, vyhrabete to co jste tam zanechali před tisíci lety. Když cestujete na takováto místa, vaše tělo je vystavováno jejich energiím a dosahuje Plánu, podle kterého se můžete vyvíjet.

Předkové stavěli chrámy a megalitické stavby na konkrétních místech používajíce akumulace energie ve vírech. Každé z těchto míst má nějakou zvláštnost. Velký kamenný kruh v Avebury v Anglii byl používán jako dimenzionální brána pro různé hvězdné systémy, konkrétně Sírius, Plejády a Arkturus. Kameny byly postaveny do speciální konfigurace které používaly světlo jako klíče k přitažení těchto hvězdných energií na Zemi. Takto byla možná výměna informací skrze lidsko - pozemsko - hvězdné spojení. Takováto místa nabízela energii plodnosti, takže milenci se chodili na tato místa milovat aby žena otěhotněla. Ostatní místa byla zamýšlena jako vyzařovací stanice, kalendáře nebo věštírny ke čtení budoucnosti a rozpínání realit.

Většina civilizací má uložené údaje v kamenech. Jak na Zemi žijete a dýcháte, Země Vás čte, zná stav vašeho vývoje a vaši schopnost přijímat odpovědnost. Takže chráněná místa mohou být aktivována jednotlivci, kteří používají k jejich odemknutí klíče svého vlastního vědomí, rozpomenouce se a uvolníce vědění, které je v nich uložené a které prožívají.

Když vstoupíte na chráněné místo a záměrně si představujete že vaše čakry jsou dveře pro energie odevírající vaši osobní paměť, pak se toto místo aktivuje. Představivost je největší silou která je lidem dostupná. Předkové měli schopnost na těchto místech cítit přebytek energie. Pronikli do těchto intenzivních míst a používali jich, protože zde byly energie připojené k silám které umožňovaly splývání a setkávání dimenzí a jiných světů.

Kdykoliv navštívíte nějaké takovéto místo, dodáte mu urychlení a jeho aktivaci. Zároveň pomáháte odjistit události které budou lidi tohoto světa pohánět k tomu aby si vážili a poznávali sami sebe jako duchovní bytosti, anebo šli vstříc svému zničení. V těchto pár příštích desetiletích se všechno zrychlí. Bude se Vám zdát že ohromnej bubeník bubnuje na Zemi jako na buben. Je to proto, že jste právě ve vývojovém cyklu který tlačí na ducha všech lidí aby se probudil a věděl. Poznání že jste duchovní bytost je klíčem k průchodu do budoucnosti kterou hledáte.

I když jste nikdy na chráněném místě nebyli a celý život nebyli dále nežli za vašimi humny, neznamená to že tento průchod minete. Všechno co potřebujete ke svému vlastnímu probuzení svých energií je to, že budete chtít otevřít svou paměťovou banku a aktivovat kolektivní vědomí, plus že se vystavíte frekvenci působení hmotných tvarů a artefaktů těchto míst, které zprostředkovali ti kteří na těchto místech byli.

Do struktur kamenů byly zasazeny příběhy prostřednictvím zvuku. Jednotlivci kteří byli schopni vyzařovat specifické frekvence tyto frekvence implantovali do struktur kamenů. V dnešní době tyto kameny frekvenci neustále v sobě drží nejen svou psanou formou. Stále ještě existuje dost chráněných míst pod povrchem Země, která čekají až začne dimenzionální splývání. V oblasti která je nyní Spojenými Státy, zanechala řada starodávných civilizací zbytky svých znalostí. Tyto zbytky byly chytře pohřbeny a zakryty, často nikoliv bezdůvodně. V příštích patnácti letech se budou prodírat na povrch. Přinesou s sebou nevyčíslitelné objevy, bude jich více nežli kolik jich máte ve své zaznamenané historii. Země je místem výjimečné životní síly a když budete schopni chápat její klíče a znovunajít sami sebe, ukáže Vám svůj pravý základ.

Máte velikou výhodu, protože jste si vědomi toho, že se již proces duchovního vývoje děje. Realita se drolí a mnohé z Vás to zneklidňuje a mate. Když navštívíte chráněná místa, otevíráte klíči vědomí časové smyčky a odjišťujete energetické kombinace, které v sobě drží vzpomínky na události do té chvíle, než projevíte schopnost je přijmout. Když na těchto chráněných místech do sebe nasajete energii, odevzdáte se jí a pracujete s ní, doslova odstrčíte zástrčku pro změnu na celé zeměkouli.

Všichni lidé mají příležitost se dopídit své hodnoty. Naštěstí je mnoho vyvolených kteří ctí Matku Zemi. A proto se před nimi budou manifestovat jejich největší výzvy. Byl Vám dán veliký dar tím, že zde můžete v této době být - dar který jste si sami dali. Važte si svého vnitřního vedení, neboť Vás různými stezkami povede k sebepoznání, odhalujíce před Vámi účel života a základ znamenající existenci. V těchto přicházejících dnech budete přicházet na to, že je vaše vnitřní vedení tím nejbližším co jste pro sebe kdy vytvořili. Používejte je. Mějte z něj užitek. Neposuzujte ty, kteří za tím nejdou jako vy. Jste rozdílní, i když jsou Vás miliony na celé zeměkouli kteří mlčky udržují nové myšlení a chápání reality. Jste ve světě jehož systém víry umírá tím jak symbolicky procházíte procesem odkládání toho co již Vám dále v životě nepasuje. Znovu uvažujte nad pravým základem toho co se učíte a jak a proč myslíte. Snažte se komunikovat a sdílet své vědění se Zemí, neboť ona nabízí mnoho nevýslovných tajemství a má jedinečné způsoby mluvy.

Od té doby kdy od roku 1980 se začaly nápadně množit úrodné kruhy kolem Wiltshire a Salisbury ve Velké Británii se do dnešního dne oživily vzpomínky v řadě megalitických struktur. Jako tajemná znamení se objevují tajemné znaky v obilných polích kolem celé Anglie. Jsou synchronně seřazovány kolem chráněných míst Stonehenge, Avebury a Silbury Hill - míst široko daleko známých jako místa s nebeským spojením. Inteligentní formy které tyto geometrické obrazce tvoří, to dělají velmi hravým způsobem. Geometrie je více nežli jenom školní předmět. Ve skutečnosti je to forma inteligence. Přijdete na to, že mají vyšší inteligence často nádherný smysl pro humor. Úrodné kruhy jsou vytvářeny zvukem a mají svůj důvod, neboť tiše mluví k lidskému vědomí. Daly sami sobě impuls k tomu, aby na Zemi měnily dimenzionální možnosti a otevřely ostatním energiím průchody a brány.

Tyto úrodné kruhy mají v sobě svou vlastní symboliku a encyklopedii informací. Vaše těla v sobě drží daleko větší chápání poselství těchto úrodných kruhů, nežli může vaše racionální mysl běžně pojmout. Úrodné kruhy mluví o mnoha věcech a doopravdy tvoří symfonii příprav pro pozemské lidi. Hovoří o tom co přichází a o velké volbě, kterou lidé musí udělat - volbě toho v jakém světě chcete prodlévat. Znamení úrodných kruhů urychluje proces vývoje a urychluje rozvoj DNA volající vašeho ducha k probuzení.

Částečným důvodem těchto znamení je vydláždit cestu aby masové vědomí dokázalo pojmout to co je v současné době nevytvořitelné. Nejste sami. Až tato znamení urychlí chápání jiných životních forem, pak Vám to nebude připadat tak nevytvořitelné. Pradávné profese mluví svými znameními na povrchu Země i na její obloze. Jeden plán je v patách plánu druhému a ten zase dalšímu. Na nebi i za ním jsou přátelé dirigující hladiny takových vlivů jaké jste schopni přijímat právě teď. V úrodných kruzích jsou kombinace sil které uvidíte jako světelnou geometrii tančící kolem nich ve vzduchu. Znamení vytváří posuny které Vám přinášejí údaje. Potom je vaší výzvou aby jste toto vědění chápali s nohama na zemi a hlavou ve vesmíru zároveň. Dokážete toto udržet ve své představě? Jste rozsáhlí a schopni se spojit s nejhlubším kosmem a zároveň být pevně na Zemi.

Když pečlivě studujete historické záznamy , pak shledáte že úrodné kruhy nejsou fenomeny pouze tohoto století. Tyto skřipce zvuku a světelné geometrie se objevují na Zemi běžně i v minulosti. Jsou běžným komunikačním způsobem životních forem, které se takto jemně představují Zemi. Tyto skřipce dělají mnohem větší práci nežli kdyby na Zemi přistáli mimozemšťané a říkali: "Ahoj, tak jsme tady. Pojďte si převzít naše veliké bohatství." Tyto skřipce ohromují vaši vědeckou společnost, nutíce ji aby na ně jen hloupě zírala, což je nezbytné - samozřejmě s velkým humorem. Vaši vědci si jedou ve svých vyjetých kolejích a je čas aby se lidé začali na všechno tázat. Konkrétně je čas se ptát těch kteří jsou schopni na všechno odpovídat. Splývají reality a Země Vás chce pohostit mnoha neobvyklými událostmi jako jsou možné prožít prostřednictvím chráněných míst, kalendářů a knihoven ukrytých v řeči kamenů. Úrodné kruhy fungují jako trubaduři a urychlovače,které intrikovaně a s elegantní jednoduchostí oznamují: "Posunování paradigmat se Vám děje nad hlavou."

Geometrie a matematika v páru s planetární a hvězdnou znalostí jsou základem pro vytvoření dimenzionálních průchodů. Knosos na Krétě, Stonehenge, Velká pyramida, Akropolis, Delfy, Machu Picchu, Tiahuanaco a mnoho dalších míst slouží jako průchody do ostatních dimenzí. Tyto struktury, postavené použitím tajné geometrie totálně překvapují dnešní vědce.

Světlo může v realitách vytvářet jisté zkroucení a aby kdokoliv mohl se světlem pracovat, musí vědět jak zakřivit geometrii. To co architekturu moderních dní míjí je, že lze kombinovat světlo a geometrii. Jinými slovy vliv světla na formu třídimenzionálního světa se nebere v úvahu. Vaše stavby se řítí proto, že světlo není faktorem při jejich stavbě. Proto podléhají erozi a destrukci dokonce i tehdy, když v jejich blízkosti neřádí žádné války.

Jsou zde mentální vlivy, které zabraňují geometrickým strukturám aby pevněji zakotvily sami sebe na této pláni existence. Protože vaše lidské schopnosti produkované vaší DNA nejsou kompletní, nemůžete pomáhat mentálním strukturám aby sami sebe udržovaly v existenci. Musí v tom být účastny všechny vlivy, jak vnitřní, tak i vnější. Elementy země, vzduchu, ohně a vody jsou stejně rozhodující jako elementy lidské mysli.

Geometrie vede své vlastní učení o tom,jak se projevovat do fyzické formy. Znamená to nejprve náraz a potom okamžitý přenos energie z energetických forem do fyzického těla. Je to dar bohů lidem, aby mohli vytvořit svůj vyšší ideál. Geometrie bohů je přenášena do geometrie která existuje ve třídimenzionální formě. Rozměr a tvar vyzařují základ tajné geometrie která vytváří vědění přenášené z jedné dimenze do druhé.

Možná si neuvědomujete že vy sami máte různé fyzické tvary. Například delfíni jsou jinou verzí lidí. Delfíni neexistují pouze ve vodě, nýbrž také na souši a také ve vzduchu. Existují v mnoha dimenzích najednou. Radostná přirozenost je jednou z jejich venkovních charakteristik. Toto povstává z velmi rozvinutého vědomí, které ví že nemůže být nikdy zničeno, je to vědomí které má hluboké pouto s lidskými spoluobyvateli kteří na to zapomněli a věří, že oni mohou být zničeni. Delfíni a velryby vytvářejí specifické zvukové vibrace, které drží Zemi pohromadě. Stejně jako vy jsou tito tvorové potomky starodávných bytostí z hvězd a jsou zde aby předávali Vám, lidem , staré moudrosti a pravdy, aby jste udržovali a milovali svoji planetu.

Delfíni a velryby jsou členové Rodiny Světla a po celé věky přinášejí frekvence od některých vašich civilizací. Delfíni atlantské kultury byli před jejím zánikem kódováni a bylo jim dáno mnoho informací které měli podržet a předat dále jak geneticky, tak telepaticky.V současné době přenášejí tyto informace do lidských částí. Rovněž Vám dávají jasné poselství: Jejich kvalita života je na pováženou a jestliže jejich kvalita života je na pováženou, pak je na pováženou i vaše. V této době jsou vašimi zrcadly.

Delfíni vaši planetu opouštějí ve velkém množství. Nedělají jen to, že se vrhnou z vody na vaše pobřeží, také sami sebe z vlastního důvodu chytají do rybářských sítí. Delfíni jsou velmi bystří tvorové, nejsou vůbec hloupí. Odcházejí z planety kvůli Vám, protože je čas aby jste se stali svými hospodáři. Zvířata si sama sebe váží a vědí, že prostě jen změní formu když zahynou. Vědí že se formuje nový svět, takže mnohé z druhů které "vymírají" právě procházejí dimenzionálními frekvencemi a přesouvají se do nové Země, protože stará Země umírá.

Mnozí z Vás vyhledávají plavání s delfíny, protože dostáváte vnitřní kódy, které vytvářejí novou vibrační frekvenci jako výsledek svého kontaktu s delfíny. Tato frekvence Vás spojuje s vaším dědictvím a s vaším právem vědět kdo jste.

* * * * * *

Není vždycky lehké aby mohla pomoc vstoupit na Zemi. Avšak různými kličkami nebo zákruty se sem dostávají energie z hvězd, které osídlily mnohé kultury nabízejíce učení, které biogeneticky lidi rearanžuje a kóduje je světlem, aby byli schopni udržovat fragmenty vědění po celých 500, nebo 5000, nebo dokonce 10 000 let. Když každá civilizace končila, jejich výtvory byly na Zemi předávány a používány nadále. Každá civilizace která v sobě udržela alespoň kousek světla vždycky zanechala nějaké výtvory, které v sobě nesly příběhy. Tyto výtvory byly po celé věky někde zastrčeny, aby se vynořily až tehdy, kdy budou moci být vhodně interpretovány.

V Zemi je uloženo mnoho zbytků civilizací, některé z nich pramení z bodu, který nazýváte budoucnost. Vaše nyní může být zasazeno a ovlivněno z mnoha směrů. Některé z vašich "základních kamenů" vašich běžných světových vír nejsou zbytky z minulosti. Něco může být zkonstruováno v budoucnosti a pak zasazeno do teď a objeví se to jako když to přišlo z dávné minulosti. Takto zasazené výtvory Vás mohou odůvodněně odvrátit od chápání identit "neviditelných" vládců, které možná nazýváte bohy.

Jestliže chcete pochopit že materiální oblast je symbolickým projevem a neutápíte se v hromadění materiálna, potom se může znovuvynořit mnoho významných artefaktů, nebo výtvorů. Vaše planeta bude v příštích patnácti letech procházet řadou změn a tyto staré artefakty, naládované kódy vědění se budou znovu vynořovat. Na konci těchto období, v prosinci 2012 zde podle dekretu Mayského kalendáře zakotví mnoho dimenzí. Toto odhalí tajemství za existencí a bude to vypadat jako když Země přes noc rozkvete, dokonce i když některé části budou zdánlivě zničeny.

Můžete mít vize tohoto dění. Lidé budou přitahováni na specifická místa, kde uvidí jak se vynořují formy. Možná že někdo jiný neuvidí tyto výtvory, protože je nezbytné aby se konkrétní vědomí vtáhlo do této dimenze. Aby byly kompletně zakotveny ve třídimenzionální realitě bude zde jisté pověření masovým vědomím, aby tento druh energie byl zase jednou zavolán do existence - vítajíce to zpět aby Vám bylo ukázáno že máte mít úctu k Zemi. Až se naučíte vážit si svého domova, Země bude pokračovat v odhalování svých tajemství a naplňovat Vás úctou.

Všude kolem světa zanechaly kultury své otisky, umožňujíce a hrajíce si s jejich vibracemi prostřednictvím mluvy zvuku, stejně jako zde zanechaly kamenné výtvory a zlato. Ve Spojených Státech zanechali svůj vliv řecké civilizace, konkrétně na východním pobřeží. Například stát Rhode Island je zemí sama pro sebe,jejíž historie je souběžná s historií Rhodů. Syracuse, Ythaca a Utica jsou stará řecká jména a je tam mnoho Sparťanů a Athéňanů. Názvy nesou otisky vlivů, které se budou oživovat a ukazovat více významů, až se budou rozvíjet vaše vnitřní i vnější znalosti.

V dávných dobách lidé žili podle průvodních kódů. V Delfách znamenalo "poznej sám sebe" klíč k životu. Poznání sama sebe znamenalo koncept jak jít dovnitř sama sebe a propátrat verze multidimenzionálního já, odhalíce přitom otázky a odpovědi a dosáhnutí ostatních světů. Průvodní kódy zajištovaly že jste si nemohli vzít nic přebytečného a že jste měli pro všechno co je kolem Vás úctu. Dnes jste tlačeni aby jste brali v úvahu průvodní kódy a komunikaci a vystavěli nový svět, ve kterém jsou významné všechny věci i události. Vaše jedinečnost leží ve vaší odlišnosti a nepřeberných cestách,jimiž vy jako lidé můžete prožívat a interpretovat realitu.

Tibeťané rozuměli mnoha pozemským kosmickým klíčům. V Tibetu je brána, ohromný energetický otvor. Když si návštěva přeje vstoupit do vašeho domu, může klidně vejít oknem, i když je pro ně opravdu lehčí vstoupit dveřmi. Planety mají také dveře, jimiž můžete vstoupit. Brány se skládají z koridorů času. Takže, když vstupujete na planetu, jak můžete poznat která oblast bude končit uvnitř planety, když čas je současný? Všechen existuje jen nyní? Schopnost zaměřit události v čase vyžaduje obrovské dosažení sama sebe v jednom okamžiku a to není lehké zahrát. Tibeťané kteří byli na vzestupu až do roku 1950 udržovali pilně svou energetickou bránu. Přes stovky let fungovali jako ochránci a tajní poslové pro ty, kteří měli odvahu branou projít.

Tibeťané pracovali s mimozemšťany po celé věky. V jednom období byly Himaláje u mořské hladiny. Pod tibetskými horami jsou ohromné žíly zlata a jeskyně plné krystalů /nebo křišťálu/. Jsou tam také uloženy výtvory které poukazují na dávnou civilizaci. Včetně mnoha zachovaných fyzických těl. Tibeťané měli zálibu v uchovávání těl stejně jako Egypťané, jenomže k uchovávání těl používali zlato. Egypťané vyvinuli mumifikační proces který převzali od Atlanťanů, kdy tehdejší lidé byli schopni se omlazovat a jejich DNA byla neporušena. Tyto schopnosti se budou dnes průběžně odhalovat a používat.

Staří Egypťané dělali něco jiného. Nazaměřovali se tolik na omlazování těla jako na jeho zachování a udržení frekvence vědomí, kterého takové tělo dosáhlo v konkrétním životě. Mumifikovali tělo zlatem zvnějšku i zevnitř. Tento proces trval několik měsíců. Když osoba dosáhla vzácného stavu vědomí a udržela jej po celý život, pak když se její život chýlil ke konci, objevilo se předvolání žádající osobu aby se vydala hluboko do pustých hor. Povolána mistry, osoba se usadila a očekávala v jisté pozici svůj odchod. Když se smrt dostavila a duch opustil tělo, kurýři okamžitě začali s procedurou uchovávání těla prolévajíce je zlatem aby si zachovalo formu a udrželo vzácnou frekvenci vědomí, která byla ceněna nadevše. Pod povrchem tibetských hor existují stovky takových "soch". Zájemci o takovéto informace dneska vědí, že když se smísí s těmito zachovanými vibracemi, dosáhnou konkrétních frekvencí vědomí.

Jedním z největších tajemství Mayů byla jejich zlatá ložiska a pochopení toho jak zlato funguje. Mayové nebyli hloupí a svým zlatem se nechlubili. Tvářili se jako když zlato nepotřebují.

Zlato je součástí toho co umožňuje aby byly dimenzionální brány otevřeny. Zakotvují tyto brány, umožňují přeměnu, transmutaci a jsou rezervou pro více účelů nežli jsou šaty, masky, koruny a šperky. Drží nejvyšší vibrace a je absolutní vodič elektrického proudu. Když je zlato uloženo nebo vytvořeno v obrovském množství, mohou být otevřeny světelné brány a dosaženo rozvíjení ostatních dimenzí.

Zlatá ložiska na celé zeměkouli nejsou vytvořena proto aby byla spotřebována nebo hromaděna. Nesou v sobě rozsáhlá tajemství že mohou být použita k otevření bran a zakotvení energie. V útrobách Země jsou ohromné žíly a řeky zlata vodící frekvence které jsou základní součástí života. Staří Egypťané věřili, že žíly bohů jsou ze zlata. Ve středověké Evropě se alchymií zlata zaobíralo mnoho mužů a žen. Zlato je v zemi velmi často doprovázeno křemennými krystaly, které jsou v dnešní době základními kameny pro váš komunikační systém. Je důležité aby jste věděli, že zlato je klíčovým kamenem pro civilizace. Vlivem této substance vstupují tyto civilizace do bytí. Vzpomeňte si, ve starých sumerských záznamech jsou zaznamenávány příběhy bohů, kteří zde před desítkami a stovkami tisíc let riskovali, aby hledali zlato.

Mayové měli mnohá tajemství. Klíče které udržovali pro venkovní svět byly klíčem jak Vás vést, klamat a mást - ukazují archeologům aby viděli jednu věc a očím ducha aby viděly jinou. Pravý základ mnoha kultur právě začíná být odhalován. Vládní skupiny a universitní lidé dešifrují kódy a vynášejí na povrch nové části minulosti. Vždycky své nové nálezy neprozrazují archeologům, protože nechtějí aby byly publikovány.Když se boří oblasti a mizí jejich hranice,je to často známkou že se něco vynořuje na povrch. Nezapomeňte že kódy vaší ceny a vašeho zájmu , které vyzařují z vaší bytosti, budou určovat to co bude odkrýváno, dešifrováno a čemu bude porozuměno.

Pochopení komunikačního procesu, jak vnitřního tak vnějšího je klíčem k míru na Zemi. Vnitřek se kterým komunikujete se může nazývat vaším vyšším já, nebo vnitřním učitelem. Je neviditelnou verzí vašeho já, vymykající se vašemu běžnému chápání, která má nicméně posilující vliv. Vaše vyšší já je propojeno s řadou událostí této reality, které jste si všechny sami vybrali že budete prožívat. V ideálním případě s Vámi z vyššího pohledu vaše vyšší já komunikuje prostřednictvím impulsů, současných prožitků a emocí. Záleží jen na Vás jak přeložíte své vlastní poselství a uvědomíte si že když se rozhodujete, realita se přizpůsobí vašemu rozhodnutí. Toto Vám vaše vyšší já stále a stále ukazuje. Ve skutečnosti vaše vlastní myšlenky, projevující se vašimi city a vaší vírou, neustále vyzařují do vašeho okolí váš pravý základ a vaše chování. Když vaše psychické vědomí vzrůstá, stává se pro Vás lehčím poznat kdo je co zač, protože rozeznáváte energie jejich bytosti. Jak se vaše komunikační schopnosti rozšiřují, jste schopni číst energii, která Vám přeloží mínění ostatních.

Forma komunikace která Vás může osvobodit od tradičního projevu je vydávání tónů, proces, kterým se umožní zvuku aby Vámi procházel, hrajíce na Vás jako na instrument. Vydávání tónů nebo tónování, je klíčem k uvolnění uložených údajů. Odemyká průchody a umožňuje aby informace zaplavily vaše tělo.

Připomínáme, že máte tónovací ceremonie pro vaše zahrady a svou úrodu. Rostliny cítí že pro ně pracujete. Když vstoupíte na zahradu a dotknete se sazenice rajčete, sazenice vypustí do vzduchu své rostlinné hormony ve formě vln, které ostatní zahradě říkají: "Rajčete se někdo dotkl. Člověk je tady." Každá rostlina ví ještě dříve než se jí dotknete, že přicházíte. Zvířata to ví také. Když věnujete své vysílání tonů zvířatům, rostlinám a Zemi, jste zahrnováni fenomenálními odpověďmi, které obnovují energii a spojení se Zemí jako s inteligentní bytostí.

Jestliže nasloucháte tónům Tibeťanů shledáváte, že každá osoba vytváří současně řadu tónů. Tónovači jsou schopni vyluzovat rozdílné tóny a noty v jednom zvuku. Tyto nadtóny vedou k odemčení energetických průchodů, měníce přitom vaše vnímání. V základu je to to, co tónování dělá - velmi jemným způsobem mění vaše vnímání.

Na silovém místě nebo v energetickém víru můžete používat znění aby jste uvolnili energii která je tam zachycena nebo uložena a můžete znít aby jste splynuli s tímto místem. Když zníte, jinými slovy vydáváte tóny, vytváříte různé vibrační rozsahy. Na chráněném kamenném místě, zvuky které cítíte odjišťují údaje uložené v kamenech a ve vašich kostech. Kameny velmi dobře pracují s vašimi kostmi - kameny krmí vaše kosti a vaše kosti krmí kameny, vzájemně si sdělujíce údaje.

V tomto věku informací jste odšoupnuti stranou od toho aby jste vstřebávali znalosti z přírodních zdrojů. Vybrali jste si představu, že televize je velikým zdrojem informací. Tento tak zvaný přístroj byl zamýšlen jako jeden z největších záměrů tohoto století. Avšak vaše média jsou vlastněna a kontrolována těmi kteří si přejí Vás udržovat v zábavách a nevědomosti. Zabývají se vybranými verzemi reality a naprosto ignorují ostatní. Televize strhává váš vývojový proces a omezuje Vás, zvláště když jste dětmi. Když jste mladí, hrají vaše zájmy a představivost klíčovou roli v tom jak se bude vyvíjet váš život. Televize Vás udržuje ve velmi úzkém pruhu vašeho emocionálního vyjadřování - v základě je to chaos a strach. Dneska více nežli kdykoliv předtím existuje velká kampaň na kupování televizorů, tím že je volný televizní kabel a nutí lidi aby zůstali přilepení k nejnovějším skandálům a nenávistem, jako kdyby to co z toho vyzařuje bylo TO NEJdůležitější co je po ruce. Učte se sledovat co cítíte když se díváte na televizi. Je to forma frekvence kontroly. Tato kontrola obrovsky urychluje to, jak se strach rapidně šíří prostřednictvím televize kolem celé planety.

Pro lidi na Zemi je největší předností být hypnotizován televizí právě teď v této chvíli. Naše kampaň Vám dodává odvahy přednostně prožívat život - ne jenom prostřednictvím představ, které vytvořili jiní. Škodíte svému vlastnímu vědomí a možnostem které vaše vědomí má, když svůj čas obětujete televizi. Potlačujete svou představivost a nepoužíváte jeden z největších darů které Vám byly dány. V příštích stoletích budete chápat jak ve druhé části dvacátého století byli lidé uváděni do stavů omámení aby se chovali určitým způsobem, aby byli ospalí a krmili se prostřednictvím televize.

Plýtváte svým časem, díváte-li se na jakýkoliv druh televizního vysílání. Odvádí Vás to od života a je to vlastně náhrada za prožívání které, drazí přátelé, je přednostní cestou všeho co se máte učit. Někteří z Vás mohou říci: "dobře, jsou tady také některé dobré programy, já se dívám jen na výchovné programy." My Vám odpovíme: Co vyzařuje nad a pod "dobrými programy" co nemůžete vědomě vidět? Jestliže trváte na tom aby jste měli v domě televizi, mějte ji vytaženou ze zásuvky. Frekvenční vlny prozařují vaší televizí dokonce i tehdy, když ji máte vypnutou. Už toho máte po krk? Uvažujte co jste se učili o životě a vyberte si naslouchání vyzařování přírody - hlas Země, když mluví.

 * * * * * *

Jste neustále v pověření, každým dnem. Je to to s čím jste souhlasili že zde budete dělat, je to součást vaší podstaty. Víte že můžete předpokládat věci a události které Vám budou určitými výzvami, neboť to je způsob kterým se učíte a nikdo Vám netvrdil že to bude lehké, nebo že by Vám garantoval, že všechno poplyne bez úsilí. Možná začínáte chápat stupen odevzdání který je nezbytný aby se přešly hranice realit. Jestliže dosáhnete těchto hranic, můžete cítit jaké to je mít nohy v jednom světě, prsty v jiném, nos a palec u nohy ještě v jiném. Je to zcela neobvyklý pocit potkat energie z mnoha světů ve svém fyzickém těle.

Radost, ochrana, harmonie a jasnost jsou moc fajn slova. Někdy, aby jste opravdu rozuměli konceptu musíte jít do této polarity, neboť v tomto světě světla a tmy stín označuje světlo. Takže takto propátráváme polarity s Vámi. Vzpomeňte si, neustále činíte volby a čím více chápete různé možnosti a vlivy na Zemi, tím rozsáhlejší se vaše volby stávají.

Když se vydáte na cestu sebepoznání, objeví se mnoho paradigmat která Vás budou chtít spoutat. Tyto paradigmata jsou jako hranice a ploty aby jste si nemohli uvědomit že se máte odevzdat. Žádejte o velké rozšíření vaší identity a učte se cítit co to je když se rozšiřujete - prožívejte sami sebe na mnoha hladinách vnímání. Ze všeho nejvíce se učte co to je vážit si procesu. Diskutujte o svém zájmu být v tomto období živí a dovolte Zemi aby to cítila. Jestliže, i když máte šanci, si nejste jisti, pak je nesporně nutné si vytvořit cíl a důvod a věřit sami v sebe. Nemůžeme to pro Vás udělat my. Jenom vy máte konečný efekt na Zemi, váš život a vaší verzy této iluze.

Není toho mnoho napsáno o tom co nyní děláte. Mnoho lidí se cítí jako na jehlách, jakoby byli protahováni skrze cizí území. Ano, je zde jistá cizota společně s rozjařeností a radostí z výstředností. Je však zde také dobročinnost, kterou přinášíte a jenž z Vás vyzařuje tuto vibraci.

Všichni víte že jste zde z nějakého důvodu, který vzrůstá když odkrýváte všechny ostatní své talenty. Vaše zmatené části a požitky vlají jako cáry vašich úmyslů. Příběh který se rozvíjí vašemu já je příběhem, který Vás vede v této době mnoha cestami. Každý toužíte žít významuplný život, šplhat se územím svého vědomí, stát se v něm adeptem a jít tam, kde předtím ještě nikdo nebyl. Chtěli bychom Vám říci, že jdete správným směrem. Často, když jste tenhle vůz začali táhnout, vždycky jste nerozuměli všem důsledkům, které z toho mohou vyvstat. Na trati k vyššímu vědomí jste v samém středu podnikání a nemůžete tuto stezku vidět v celku.

Trénink který jste obdrželi je od vašeho vnitřního učitele. Máte v sobě zasazen Plán, který Vás vede po různých stezkách. Učíte se sledováním toho co se ve Vás probouzí. Jste zde aby jste vytvářeli nový Plán pro veškerou rasu. Svým osobním prožíváním dosáhnete největších znalostí - tím že to budete dělat na vlastní triko a ne že pověsíte klobouk na věšák. Dodáváme Vám odvahu aby jste vyhledávali mnoho zrcadel, dívali se pod skály a hovořili s hmyzem. Poznávejte, že se můžete učit z každé události která Vás v životě potká. Každá osoba, kniha i kousek papíru který najdete před sebou, každý tlející suchý lupen ve vašich prstech, všechno Vám nabízí nějaký fragment vědění který patří k celku a vytváří jej.

Buďte otevřeni. S čistým úmyslem chtějte být dostupní vyvíjení se do oblasti, která je pro lidské části Vědomí nově vyznačena - do oblasti Země která zahrnuje radost, bezpečnost a harmonii - a dostanete se tam. Přemýšlejte o nových konceptech sama sebe a o důležitosti používání vědomého úmyslu, používajíce svou mysl aby Vám přinášela životní zkušenosti.

Chceme Vám připomenout že nebude jen jeden svět. Nebude svět ve kterém každý souhlasí s tím co se děje. Toto je období rozsáhlého posunu vědomí, takže každý z Vás se bude nacházet ve světě svého vlastního tvoření. Když posloucháte přehnané příběhy, chápejte že pro některé lidi jsou skutečností, ano, mohou to tak prožívat. Budou k sobě přitahovat to z čeho se potřebují učit. Když sbíráte v bufetu zbytky pod stolem vězte, že totéž děláte ve svém životě. Vždycky máte volbu. VY vytváříte všechny rozdíly které prožíváte.

Dovolte abychom řekli tohle: Ve svých nejdivočejších snech si nedokážete běžně představit kam je Země vedena. Masy jsou okouzleny světem faktů, encyklopediemi, televizemi a časopisy a multidimenzionální anomálie ještě nepronikly váš plán existence příliš hluboko. Až začnou, pak se také začnou dít věci které jsou za vaší představou o tom co se může dít.

Energetické cvičení.

Uvolněte své tělo a vyčistěte svoji mysl. Představte si jak vaším tělem prochází pilíř světla a jeho světelná vlákna mizí v zemi. Vidíte jak se tato vlákna vsakují do země, pronikají skrze bláto, červy a jiné tvory, protlačují se vrstvami půdy, kameny, vodou, minerály, krystaly a zlatem. Tato vaše světelná vlákna jdou velmi hluboko. Pronikají zlatými žílami, posílejte je dál dokud neucítíte jak se kořínky zlatého vlákna dotýkají nejhlouběji položené zlaté žíly, velmi starodávné žíly. Všimněte si jak to cítíte. Zlato vyzařuje jistou frekvenci. Je velmi hluboce spojena se sílou a vibrací, kterou nazýváte láskou. Je to spojovací energie která podporuje všechny věci. Zlato a krystaly uvnitř Země vodí vědomí skrze Zemi, stejně jako vaše žíly vedou krev vaším tělem. Mnoho tvorů o těchto zlatých žilách ví a používají je.

Vyluzujte do těchto vláken světla, která se rozpínají dovnitř Země, velmi nízké, hluboké tony. Mručte a pozorujte světlo jak posílá energii zlatými žílami táhnoucími se kolem jádra celé zeměkoule. Vězte že váš zvuk něco hluboko v jádru Země stabilizuje. Dokonce Vás bude Země vždycky ve svém srdci poznávat, bude vědět kdo jste.

Zastavte šlahoun kořene a vytvořte vyšší tón, aby se rozpínal do kopule světla nad Vámi. Tato kopule je jako deštník energie, pod nímž jste neustále schováni. Představte si fialově bílý tón který se točí uvnitř kopule, kterou zvenčí prozařuje bílé měsíční světlo.

Všechno co si myslíte se jako energie zhušťuje do formy. Takže, prosím, drazí přátelé, shoďte své břemeno a znova si představte Zemi jako zářící místo v existenci. Představte si sami sebe dlící v harmonii a obklopené září.

                                

ZEMĚ JE VÁŠ DOMOV

   Porozumění Zemi a tajemstvím v ní ukrytým znamená dosažení   hádanek uvnitř sama sebe, zvláště částí které jsou chovány v kořenech vašeho nevědomého já.

 S pokračováním vaší cesty budete odhalovat kořeny vaší pozemské lidské identity, domova který jste si vybrali. Brzy si začnete uvědomovat že tento domov sdílíte s miriádami kuriózních životních forem, vedle těch které běžně poznáváte kolem sebe. Svým prozkoumáváním vašich lidských kořenů a hvězdných předků které máte v sobě uloženy a procítěny zde na Zemi, budete nacházet příležitost pro dosahování růstu a osobního povznášení. V tomto bodě času k Vám mluvíme jako k obyvatelům Země jejichž genetická linie je bohatá, vitální a těsně propojena s mnoha ostatními realitami. Připomínáme Vám, že v tomto vašem domově je toho daleko více než si můžete myslet. Buďte otevřeni příběhu vašeho spojení - jako rasový kolektiv i kultura máte daleko více společného nežli se domníváte.Byli jste zavoláni a jako cestující entita Vám byl dán impuls prozkoumat Zemi jako místo, které ve slunečním systému slouží coby místo života a je domovem pro starověké kódy. Představili jsme Zemi jako živou knihovnu, biogenetické centrum kde jsou uložena značná množství údajů jako nesrovnatelný přenos a nástroje pro vytváření života. Tyto údaje existují ve vzorcích které jsou v této době ještě za tím do čeho jste schopni proniknout. Země je místem zrozování, kde je vytvářen a prožíván život. Tradičně má rodičovství na této planetě co dělat s biologickým procesem, ve kterém se dva lidé různých pohlaví spojují aby vytvořili život. Ačkoliv, nyní experimentujete s vytvářením života v laboratořích, takže jste vyzváni k zamyšlení, že možná lze život tvořit i jiným způsobem.

Vžijte se na chvíli do myšlenky, že Mistři Hry jsou způsobem svého pojímání rodiči civilizací. Vytvářejí a udržují myšlenkové formy a pak nabízejí tyto plány aby přitahovali smysluplný život do tohoto svého stvoření. Prožívají síť existence jako sílu a pole neomezeného vědomí, které je inteligentní a přijímající. Můžete si je možná představit jako Prvotního Stvořitele. Chápejte, děláme co můžeme abychom Vám vytvořili příběhy ze kterých se můžete rozvíjet. Nabízíme Vám koncepty aby jste se uvolnili z neviditelných kořenů domněnek, zděděných jako vaše víry a nezpochybnitelná fakta. Prosím rozšiřte svou představu o Zemi. Země je ve své existenci unikátní, protože zde může být vyráběn život, což je jedním z důvodů její přitažlivosti. Možná jste si vědomi těch kteří se dívají zezhora na váš domov a prožívají jej jako místo které mohou navštívit a hrát si s realitou. Je to poznávání sama sebe. Začínáte si být vědomi sama sebe jako Mistrů Hry,prožívajícími Zemi jako přirozený objekt ve svém vlastním stvoření. Dejte si dohromady koncept jak Mistři Hry tvoří civilizacea potom se vnořují do jejich konstrukce reality - jenom aby jste se probudili do tohoto poznání.

Země, v časových termínech, je zcela stařičká a má v sobě své příběhy, které jsou již dlouho v ní pohřbeny a nepoužity. Linie předků průběžně odhalují sami sebe, zahrnujíce jistící body a události z přibližně půl milionu let př.nl., které postupují aby rozdělovaly sami sebe do různých prožívání v čase. V sumerských záznamech je řada klíčů pro pochopení a rozšiřování linie vašich předků. Tyto záznamy po celé věky udržují otisk nebeských charakterů s mnoha záznamy zdobícími toto jeviště, Zemi. Tyto stařičké záznamy znovu oživují čas před stovkami a tisíci lety, kdy měli nad Zemí dohled dva vládnoucí bratři, Enki a Enlil.

Návštěvníci nazývaní Anunnaki přišli na Zemi z nebí a hráli si na Boha. Podle svého zájmu si vytvářeli na Zemi, co chtěli. Vedle jiných věcí sem přišli hledat zlato. Chápejte, zde na Zemi je mnoho věcí, které mohou být dobré ke zlepšení domovů ostatních. Země je domovem mnoha klíčů v galaxiích a je více nežli prostě váš domov. Jste opatrovníci - ti kteří dlíte na Zemi.

Bohové, kteří Vás navštívili se shora, Anunnaki, sem přišli, aby odsud odnesli do svého domova nějaké produkty. Jejich účelem bylo, aby experimentovali se životem a tvořili lidi, kteří mají žít na Zemi. Tito bohové jsou vašimi pravěkými rodiči, kteří do verze pozemské genetické linie zasadili svůj vliv. Když jste si vybrali, že budete dlít na Zemi, věděli jste, že součástí programu je odhalit v biogenetickém kosmickém experimentu samostatnost a svobodnou volbu.

Řady antropologických nálezů nabízejí prostřednictvím starých kosterních forem klíče k vaší minulosti. Tyto formy zobrazují lidské album změn v posledních několika milionech let. Tyto archeologické nálezy zobrazují to, co vědci nazývají stavem lidského rozvoje nebo vývoje, domnívaje se že lidský život byl všude stejný. Ve skutečnosti dělali bohové různé experimenty, používajíce genetického materiálu uloženého zde v této knihovně. Hlavní charakteristikou této konkrétní oblasti existence je vyjadřování toho, co je možné. Pro Vás je rozhodující si uvědomit představu bohů jako vašich rodičů. Uvědomte si, kdo jsou oni stejně, jako to kdo jste vy ve vztahu k hvězdným energiím, které vyžadují, aby byly poznány.

Pochopení Země a tajemstvích, která leží v jejích útrobách, znamená dosažení hádanky ukryté uvnitř Vás samotných, zvláště v částech které jsou drženy v kořenech vašeho podvědomého já. Důležité objekty mohou být zadržovány v půdě Země, stejně jako hluboko ve vrstvách energie uvnitř vaší bytosti. Ciťte Zemi jako svůj domov a jednejte tak, aby byla lepším místem. Poznávejte, že vy, jako biologické bytosti máte emoce, city a intuitivní znalosti, které Vás spojují se Zemí. Máte biologicky nastavené kořeny které Vás drží spojené s tím, kdo jste. Jestliže se naučíte obracet k Zemi, budete cítit, jak vycházejí najevo změny. Země Vám dává příležitost rozšířit znalost o svých kořenech a spojuje Vás s pravým základem života.

Odkud jste přišli? Kdo jsou vaši rodiče stvořitelé? Kdo Vás vymyslel a pak udělal? Sumerové chápali, že návštěvníci z hvězd po stovky tisíců let ovlivňovali všechny kontinenty a hráli si s experimentováním života. Smysluplné vzájemné působení a obchod mezi reprezentativními experimenty byl často omezen. Jak se bohové pohybovali z jednoho kontinentu na druhý, měníce biogenetiku života aby viděli, co se všechno dá udělat, tito bohové přitom měnili svá jména. Bohové sledovali a také se účastnili svého tvoření na Zemi, prožívajíce přitom své vlastní lekce ze zákonů příčiny a následků.

O Sumerské kultuře mnozí předpokládají, že je kolébkou civilizace, která kvetla asi před šesti tisíci lety na území zvaném Mezopotámie ležící mezi pravěkými vodami Eufratu a Tigridu v dnešním Iráku a Kuvajtu. Tato civilizace byla znovu odhalena v minulém století. Oblast kde prospívala, je politicky horkým místem na konci dvacátého století Země, kde trvají války a kde je mnoho zničující síly. Sumerská kultura byla řízena těmi, kteří přišli z hvězd - hvězdnými předky plazů. Tito zase jednou založili civilizaci, vytvářejíce více nežli jeden experiment aby se mohli dívat, co se dá dělat s biologickými silami Země.

Pradávné mýty a legendy, stovky a tisíce let staré, vypráví o hadech, dracích a plazech návštěvnících z nebe. Tyto příběhy byly po celé věky předávány ústním podáním z generace na generaci. Momentální události byly vyvolávány mluveným slovem a sesílány dolů ke skupinám lidí, kteří se shromáždili, aby poslouchali, nebo se dívali na dramatizované příběhy předků. Mnohem později byly tyto zvláštní momenty zachyceny Sumery na jejich slavných válcovitých tabulkách, prostředcích, které zaznamenaly vybrané aspekty reality obrázkovou formou. Dneska tyto tabulky poskytují klíče k významným symbolům. Symboly jsou zobrazeny jako artefakty na válcovitých tabulkách, myšlené skutečně jako zformované klíče odhalující jiný jazyk, jiný způsob zájmu.

Všechny kultury na celé planetě nesou vnitřní pravdy, které nejsou předhazovány masám. Je tomu tak aby byla získána vláda nad ostatními. Bohové se udržovali při síle tím, že se stávali autoritou nemnohých, spíše nežli aby posilovali všechny. Toto vytvářelo oddělování hierarchií, což je součástí velkého nedorozumění, které Vás do dneška zamořuje.

Všichni lidé na celé vaší planetě - včetně Aborigejů, Mayů, Inků, Přírodních Američanů, skupin na evropském kontinentě, v Africe i v Asii - všichni přijímají myšlenku, že draci nebo hadi jsou tvořitelé života. Draci mohou chrlit oheň takže někteří lidé mohou shořet, jinými byli uznáváni proto, že jsou silní, že přinášejí prosperitu a život. Časem byly mýty a příběhy změněny a přepisovány podle toho kdo právě vládl a čí úmysl byl sledován. Můžete pochopit přirozenost těchto mýtických bytostí, když si prohlédnete tyto staré listiny aby jste viděli jestli byly psány ve smyslu, že vládli lidé, nebo že jich pár vládlo lidem.

Představte si, že žijete v rozsáhlosti času, kde ve vašem pojetí roky znamenají jen několik chvil. Čím byste se chtěli zabývat? Který druh skutečnosti byste chtěli vytvářet, pokukujíce zas a znova do teď? Když budete mít schopnost dosáhnout genetických klíčů a vytvářet život, co byste vy jako lidé dělali s tak velikou svobodou, ušetřeným časem a věděním?

Rasa Plazů, nebo Lenochů jak je působivě nazýváme, jsou společnou částí vaší linie předků. Jsou hrůzyplnou, divokou a okouzlující kolekcí vědomí, protože jsou mnoho věcí kombinovaných v jedné. Je důležité, abyste tyto plazy chápali jako části existence, které Vás spojují s hlubokými kořeny vašeho vlastního dědictví, s vaší minulostí. Proto aby jste rostli dále k pochopení vašeho já jako kvetoucí entitě na jevišti života, která se rozvíjí do příběhu dvanácti, je základem, abyste rozuměli svému domovu, svým kořenům a svým genům.

Chápejte, že energie plazů jsou tvořící bohové. Jsou genetickými mistry, kteří asistovali Původním Plánovačům při vymýšlení živé knihovny. Jsou pravěkou rasou a velmi podporovali vytváření sebe si vědomých biologických forem. Byli jedněmi z prvních provokatérů, kteří dávali dohromady lidské části na této planetě. Naučili se svému umění od svých předků. Jako mistři genetici znají svou práci, jsou v genetické organizaci a manipulaci vysokými odborníky. Svými schopnostmi geneticky přizpůsobovat život, daleko přesahují mnohé zářivé bytosti. Takže v celé rozsáhlosti existence jsou plazí rodiny známé jako stvořitelé a jsou odpovědni za organizaci genetické struktury životních forem.

Tyto myšlenky Vám nabízejí, abyste něco procítili, drazí přátelé. Až skončíte toto zkoumání, propátrejte větve stromu vašich předků. Uvažujte o cestě vedoucí skrze plazí rodinu jako o klíči, který Vás povede hlouběji k vašim kořenům. Vliv plazů leží v jádru vaší biologické struktury a dnes se tito tvorové vracejí do vaší vědomé pozornosti. Objevují se jako hračky a osobnosti ve filmech a v televizi a stylizují obrázky v inzerátech, připomínajíce svá jména všem, kteří mají odvahu si vzpomenout. Silně vytryskávají z podvědomí jako část já, která potřebuje být vyjádřena a pochopena, milována, léčena, spojována a přijímána. Vaše duchovní a biologická já znají k tomuto procesu klíč.

V jednom období, daleko zpátky v její historii byla plazí rodina velmi benevolentní a povznášející rasou. Členové této rodiny přišli na Zemi a hluboce se zapojili do vytváření živé knihovny. Ačkoliv, nakonec vytvořili civilní válku mezi sebou a representanty kolekce tvořících bohů. Všechny války byly založeny na oddělování se jeden od druhého, aby se získala síla. Chápejte, část vaší cesty, kterou jdete, jako vyvíjející se lidé je, abyste pochopili že jste oddělení, jedineční, klasičtí lidští tvorové se svobodnou vůlí. Odhalujete oddělenost unikátně klasických tvorů se svobodnou vůlí a schopností si uvědomit že jste všichni jeden. Je čas, abyste poznali rozsáhlou jedinečnost inteligence jako nevýslovných tvorů hýřících samými sebou ve vašem světě, odmršťujících bariery k vnitřním pravdám.

Staří plazí předkové, když jsou jednou poznáni a pochopeni jako bytosti dlící v existenci, mohou pak být Vámi osvobozeny od role, kterou hrají. Jste mnohadimenzionální tvorové a jedna vaše verze je tato v lidském odění zde na Zemi. Současně v jiné verzi reality můžete být těmito dokonalými bytostmi, které Vás ovlivnily. Můžete do nich vstoupit a prožívat identitu těchto tvorů a cítit jejich dilema, jejich omezení jejich vlastním paradigmatem. Až budou změněny vaše víry o Vás samotných a o vašem domově a budete vedeni do nové sebejistoty, budete působit na svoje kořeny všemi směry - na minulé, současné i budoucí. Jste důvěrně spojeni s rozsáhlou sítí existence, a jak se měníte, významnost vašich myšlenek posílá nové impulsy skrze tuto síť jako možnosti ke všem aspektům existence.

Jako Plejáďané udržujeme širší pohled na realitu, nežli běžně děláte vy a jsme tu, abychom to s Vámi sdíleli. Máme otevřenou jízdenku - zlatou kartu  k Renesanční Krásce, která je umístěna v kosmu. Můžeme Vám říci, co vidíme. Často si myslíte že to, co kormidlujeme je docela pěkné, i když to co Vám sdělujeme, jsou prostě finty a přitom jádra nezměrné události, zdůrazňující konkrétně podivné a významné oblasti. Nechápete, že je to jedno veliké "teď". Možná se zdá, že vládne chaos a svobodná vůle a ještě skrze tento dokonalý proces jsou energie vytrhávány a znovu spojovány, aby prožívaly přirozenou hodnotu a nevyhnutelnou spolupráci života.

Chápejte, nechceme nadnášet vaši realitu. Zamýšlíme Vás vést řadou bodů, kde se můžete zastavit a mít dobré vyhlídky. Pohled na biologický aspekt existence Vám pomůže pochopit krajinu před Vámi. Na vaší vnitřní pouti vaším rodinným stromem je plazí vědomí, jako větev vaší linie předků, velmi cenné poznání. Bez tohoto poznání se smyčka prožívání jako stavu vývoje míjí v tom, aby Vám pomohla rozumět vašim kořenům, tomu kam jdete a odkud jste přišli. Některým z Vás přináší myšlenka na plazí minulost převážně strach. Tento strach byl ve skutečnosti na Vás seslán, abyste nemohli odhalit, odkud jste vytryskli. Po celé věky byla vaše plazí linie předků potřebná, aby Vás udržovala z dosahu vaší vědomé mysli. Měli jste mnoho scestných myšlenek a skutečnost byla nastolena tzv. neviditelnými vlivy, vyplývajícími z vašeho světa. Dneska se derou vaše plazí vzpomínky z vašeho podvědomého já na povrch ve formě snů, zmatených představ, symbolů a posmrtných scénářů - všechno ve svém základu spojené se vzory lidského chování.

Vzpomínky jsou zahrabané ve vašich buňkách a vy si nejste zcela jisti, co tam všechno je. Ciťte své tělo a představujte si svůj sloupec páteře, čakry a dvanáct vláken DNA jako strom života, rostoucí vzhůru. Na začátku tohoto stromu je had, který Vás jako kořeny spojuje se Zemí. Ve vaší představě Vám to může pomoci se smířit se svou plazí minulostí, aniž byste cokoliv označovali vinětkou. Představujte si hadí energii stoupající vaším stromem, stoupající vaším tělem, elektrizujíce Vás. Jako člen plazí rodiny představuje had zajištění buněčné paměti bohů, kteří Vás stvořili, ukazujíce Vám že jste vytryskli z hada a že Vám had přinesl život.

Starověk oplývá klíči a znameními plazů. Vytesaní a zformovaní z kamenů mohou být viděni na řadě tajemných míst. Had, drak, mýty o plazech a legendy leží v jádru nejbližšího porozumění a v principech učení těch nejprostších kultur. Had, plaz a drak jsou zobrazovány i na totemech. Často zneužívány, jsou nicméně uctíváni jako symboly které vyjadřují sílu a to odkud lidé přišli. V moderním světě používá medicínská profese kaduceus, starý symbol zobrazující hada ovíjejícího se kolem tyče jako znamení kořenů jeho dědictví.

Někdy starodávní hadi, ve vašich mýtech nazývaní draky, hromadí krystaly. Krystaly vysílají a přijímají informace. Mnohé z nejvyšších civilizací byly zakotveny energií hadů, kteří měli přístup k lidskému Plánu a přenesli tento lidský Plán z jiného systému do tohoto. Plazové tak učinili tím, že přinesli ohromné množství energie krystalů, nahromadili ji, shromáždili a uložili ji uvnitř doupat nebo jeskyní, jako své podzemní působení. Potom poslali verze sebe samých do venkovního světa jako své reprezentanty, velmi často ve formě hadů. Byla to jediná cesta, jak mohli vstoupit do venkovního světa, aniž by utrpěl škodu. Kdyby přišli ve své dračí přirozenosti, vědomí tehdejších lidí by nemohlo přežít jejich setkání.

Dneska prozkoumáváte širší body pohledu a rozsáhlejší systémy víry. Když berete v úvahu skutečnost, začíná jít vaším směrem. Životní síla Země na Vás čeká, aby byla odhalena. Může váš život zahrnout přebytkem, když budete chápat kdo je. Země může být myšlena jako Matka Bohyně - jako ten aspekt existence, který zaopatřuje, živí, vyživuje a tulí se k Vám. Je váš domov a vaše matka, zdroj, ze kterého jste vzešli.

* * * * * *

Představte si sami sebe neomezené, s příležitostí ve všech směrech a bude to to, co budete tvořit. Postavte si hranice a budete v nich. Pochopte, že bez jakéhokoliv úsilí přitahujete energie, které podporují vaši verzi života. V každé chvíli, kdy věříte sami sobě vytváříte bod, skrze který budete vědomě rozžíhat světlo a zářivé alternativy žití. Tento proces zahrnuje růst k poznání sama sebe jako rovného své hvězdné rodině.

Mnoho lidí by v této době rádo opustilo Zemi, jako kdyby již dále nebyla cenným místem k životu. Zlé hlasy nemají rády městské podmínky, nebo vodu, jakoby sama Země tyto podmínky vytvářela. Rádi bychom Vám řekli: Jaké lepší místo byste našli? Váš domov je vždycky takový, jací jste vy.

Bez spolupráce se Zemí je zde mnoho věcí, které nemůžete mít. Nepředvídatelné vzorky počasí se stávají normální, různě se objevují náhlé zátopy a překvapivé události. Realita již dále nemůže být brána jako spolehlivá a pevná. Skrze události se Vám, lidem vrací váš smysl pro nezodpovědnost a vaše nenávist. Opětně se vracíte k jádru domýšlivosti, což způsobuje lidské oslabení. Akceptujete víry v oběti a slabošství již příliš dlouhou dobu.

Odevzdejte se Zemi s otevřeným srdcem a budete transformovat svůj domov. Je nezbytné, abyste posunuli své vědomí do panství odpovědného života. Pelášíte po povrchu Země čekajíce na to, co je Vám ještě dlužná ve formě peněz, zboží, služeb, zapomínajíce že spolupráce se Zemí jako se stabilním, spolehlivým místem je základem k životu. Vaší výzvou v celkovém zamýšleném Plánu je, abyste si uvědomili, že je Země živá a že o ni musíte pečovat jako o svou rodinu.

V divadlech lidského dramatu se budete díky urychlení učit lekcím odpovědnosti, se kterými se Vám vrátí to, co jste svými myšlenkami uvedli do pohybu. Jestliže nejste spokojeni tam, kde žijete, pak to přehodnoťte a promluvte celým svým srdcem k Zemi. Mluvte buňkami celé své bytosti, protáhněte se světlem a řekněte Zemi: "Je mým zájmem a mou radostí, abych tě v tomto životě prožíval celou svou bytostí. Žádám tě, veliká Země, pomoz mi v nalezení místa pohodlí, radosti, bezpečí a dobrodružství - místa kde bych mohl poznat sám sebe a poznat tebe jako svůj domov." Země ví, kdo jste. Takže je to dobrý nápad, promluvit s ní a poznat ji.

Mnozí z Vás jsou velmi znepokojeni, když vidí masy lidí, jak pokračují ve své volbě zabíjet a vést válku. Připomínáme Vám, že ti, kteří v tyto prožitky věří, je budou vytvářet a tím i vyhledávat. Můžete existovat současně s nimi ve stejné realitě, avšak nepřitahovat to k sobě. Děje se zde veliké čištění a vy to nemůžete zastavit. Energie Země se zrychluje, takže energie, se kterými v jádru své bytosti vibrujete a pravdy které odkrýváte z linie svých předků, budete nalézat před sebou. Je traumatické období protože se zdá jakoby systémy, které reprezentují rodinu a civilizaci odpadávaly. Tyto systémy, které nefungují, vskutku odpadávají a vy se budete chvět do samého jádra své bytosti, abyste našli něco, co bude fungovat a ctít Zemi. Jestliže nemůžete pečovat o svůj dům, pak si jej možná nezasloužíte.

Ve svém světě máte řady systémů, které podporují péči o ostatní. Pečování je vskutku vznešený proces. Často však, když chytáte ryby pro ostatní, stávají se tito závislými na vašem rybolovu. Nejlepší je ostatní učit jak pro sebe chytat ryby, jak zahradničit a pěstovat potravu. Často ti, kteří nadále pečují o ostatní, jsou v této roli opatrovníků chyceni a chybují ve své identitě a důvodu proč jsou zde. Bohové, vaši předkové, se do jisté míry v tom takto polapili. Jejich vlastní hra je oslabila, když je jejich stvoření začala uctívat a existovat pro ně. Ale bohové na to nakonec přišli, že jsou lapeni, že již nemohou jít dále. Nejlepší je to, co jste odhalili odevzdat - zlepšit pozemskou krajinu a lidskou rodinu.

Nazýváme Zemi domovem, místem, kterému se potřebujete odevzdat. Chápejte, je to domov pro mnoho bytostí. Sdílíte svou realitu s životními formami, které ještě máte potkat. Je to součást zjevení Země: Kolik paralelních dimenzí existuje ve stejném prostoru, jako jste vy? Kdo jsou energie, nebo entity které se mohou těmito dimenzemi pohybovat? Mnoho mýtů a legend které nejsou brány vážně, protože je nelze ověřit, jsou pravdivými příběhy vašeho domova.

Země je neocenitelný šperk a vy jste mnohými považováni za hlavní klíč k její hře.  Avšak ve vašem vlastním scestném pojetí svého účelu jste si usmysleli povýšit své já bez úcty ke stavu ze kterého můžete zkoumat život. V masovém vědomí existují konflikty o to, co má dneska přednost. Mnoho lidí v příštích několika letech ztratí a\nebo opustí svoje domovy, aby si byli blíže, takže budete moci lidstvo prožívat jako jednu velkou rodinu. Když se spojíte, možná díky výzvám nějakých situací, budete chápat ty, kteří nepatří do vaší rodiny. Tyto ostatní formy života, které čekají, aby se mohly stát součástí celku, až se otevřou dimenze, budou hýřit nesmírnou tvořivostí a růzností reality.

Učení Země je připraveno, aby se Vám otevřelo, protože jste nyní ve stěžejním bodě, kdy tomu můžete porozumět. Znova poznáváte a definujete svůj domov a to je úmyslem Země. Ona uvolňuje své kódy a příběhy vědouce: " Ach, zde jsou lidé, kteří hledají to, co já mám." Přemýšlejte o tom, co chcete. Země Vás čte. Je žijící biologická entita. Je živá.

Země Vás potřebuje stejně, jako vy potřebujete miliardy bakterií, které žijí uvnitř vašeho těla, hrají své funkce, které jednají bez vašeho vědomého řízení. Jeden oddělený mikroorganismus může být i toxický. Avšak všechny dohromady vědí, co je potřeba dělat. Oni Vás neotráví, snědí všechno takže neumřete. Když nebudou ve vašich útrobách, potrava, kterou sníte, Vámi neprojde. Tyto tzv. toxické bytosti žijící ve Vás tolerujete a, konec konců nemůžete bez nich žít. Stejným způsobem nemůže Země žít bez Vás a celého života.

Je to na povrchu Země, kde je vytvořen život. V tomto slunečním systému je Země domovem života, velkou laboratoří kde se tvoří život. Prosím aby jste chápali účel milující Země, neboť její odpověď Vám uvolní všechno, co potřebujete aby jste zde byli doma.

Představte si Zemi obnovenou do celé její krásy. Majestátní stromy se zdají, že zametají svými korunami hlubokou modř oblohy a mraky halí úžasné vrcholky hor. Písně ptáků naplňují ovzduší vytvářejíce symfonii za symfonií, každou řízenou tímto okamžikem.

Učte se cítit živost. Odhalujte smysl svého života pátrajíce po aspektech, které jsou nadbytečné, jako je třeba vaše podvědomé já. Pošlete šlahoun svého kořene jako hada do záznamů Země a povolejte zpátky do své mysli úžasnou Zemi jako domov pro Vás, pro oprávněné obyvatele tohoto místa                                

                       Energetické cvičení.

Dýchejte zhluboka a posílejte vlny životní síly a uvolnění svým tělem, vytvářejíce v něm volný prostor. Použijte dechu jako vozidla jímž můžete cestovat do své představivosti. Nalezněte místo, kudy do své představivosti chcete vstoupit. Představte si váš svět zavěšený ve vesmírném prostoru, nádherný, zářící klenot, vyzařující světlo. Prociťte celou svou bytostí spojení svého srdce s vesmírem. Cítíte že vesmír je váš domov. I kdyby jste cestovali skrze celé parseky vesmíru, cítili by jste vzrušení, které Vám přináší pocit že jste stále doma.

Vyšlete ze svého srdce rozsáhlý světelný paprsek lásky. Vyšlete jej k Zemi. Pak sami sobě dovolte být přitahováni k Zemi, vynořujíce se z hloubky vesmíru, sunete se blíž a blíže k této planetě. Jak roste ve své velikosti, cítíte její důležitost a cítíte že je živá - cítíte její životní sílu, něhu a otevřenou náruč všemu co k ní připlouvá.

Jak cítíte své přitahování Zemí, dovolte její vibraci aby Vás vábila. Pak si představte jak přistáváte, jemně se snášíte dolů na nejideálnější místo. Jako jemné peříčko se snášíte dolů v pohodlné vibraci Země.

Nyní se podívejte kolem sebe kde jste přistáli. Co Vám chce Země ukázat tím, na které místo Vás zavolala? V této představě s povděkem a radostí přijměte co Vám tímto Země říká a jaké dobrodružství Vám tímto nabízí. Dýchejte hluboce, dívejte se kolem a vycitujte inspiraci toho co jste nalezli. Pošlete Zemi poselství o tom, že chcete žít míruplný život a že v této době chcete obnovit celistvost Země, žít s ní ve spojení a ctít ji po všechny dny, které zde budete. Viďte sebe žijící, milující a chránící, chodíce po povrchu Země, cítíce se všemi elementy existence v souznění s vaší představou o harmonii. Nyní jděte velice pomalu, dívejte se na Zemi, zhluboka přitom dýchejte, vycitujte jak je opravdu pod vašima nohama i rukama živá a milujte tento svůj domov. Ciťte tuto vděčnost, protože Vám bude pomáhat. Važte si sebe, Země je váš domov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Energetické cvičení.

Udělejte si pohodlí a uklidněte se. Pošlete svému tělu poselství uvolnění a nechte vše plynout. Začněte hluboce, hluboce dýchat. Až se začnete rozplývat, pociťujte vlnu klidu a jasu, pohybující se vaším tělem. Pokračujte ve vědomém dýchání, nalezněte svůj vlastní rytmus dechu. Ciťte jak se váš hrudník roztahuje a otevírá. Oblast kolem vašeho srdce se může zdát teplejší. Uvolněte hrdlo, vyčistěte svoji mysl. Na chvilku zadržte dech a představte si pilíř světla, který se dotýká temene vaší hlavy a pak vchází do vašeho těla. Dýchejte zhluboka, dovnitř a ven, sledujte svůj dech a plňte se světlem, klidem a mírem.

Ocitáte se na jasném místě. Zaměřte svoji energii do třetího oka a představte si svůj svět, Zemi. Jakkoliv ji vidíte, je to v pořádku. Jak udržujete svou představu zeměkoule ve třetím oku, cítíte že existuje Plán a účel pro existenci pozemských obyvatel. Je jich mnoho a můžete je vidět jako paprsky světla a geometrické tvary.

Cítíte unikátnost a mnohost lekcí, které jsou pro vývoj vědomí nezbytné. Nejenom že je vědomí každé individuální bytosti roztahovací, kolektivní vědomí Země je jedinečným způsobem propojené. Prociťte čím každý jednotlivec přispívá k celkovému Plánu a z pohledu vašeho teď vyšlete vlnu chtění, odívající lásku a víru do lidské formy.

Nyní, jako by bylo vaše vědomí magnetem, který k sobě přitahuje všechno co je projevené jako vědomí. Viďte sami sebe přerůstající svůj vlastní Plán, který vypadá jako zlatý míč světla. Nechte svůj zlatý míč, ať začne rotovat kolem sítě Země, dívajíce se na ostatní Plány které jsou kódovány aby pracovaly s vaším Plánem, a jejichž konečným Plánem je aktivovat nový celkový Plán pro lidstvo. Prociťujte tuto představu. Nechte sami sebe rotovat jako zlatou sféru světla kolem planety z jednoho místa na druhé. Rotace vzrůstá a přitahuje ostatní vědomí aby společně tvořila peřinu světla a odjišťovala kmitající a svíjející se energetickou síť, která touží být probuzena vědomím, které ji prostupuje. Prociťujte svůj zlatý balón světla, jak je přitahován na různá místa kolem zeměkoule. Viďte tam sami sebe jak se právě otevíráte, měníte a rozpínáte, ať jste kdekoliv.

Představte si šest milionů lidí připojených k tomuto celkovému Plánu. Oni vědí, že přicházející změna je příležitostí aby mohli žít radostnější a rozsáhlejší život, ve kterém se mohou svobodně dívat na život z velmi odlišné perspektivy.

Navraťte své vědomí do svého fyzického těla. Představujte si jak světlo proudí vaším tělem, prostupuje Vás, spojuje Vás. Vidíte energii jak jím proudí velkou rychlostí a dovolte svému tělu aby začalo pulzovat. Ciťte se silnějšími a plnějšími, plní nových informací o zdraví a vitalitě. Neustále v sobě prociťujte pilíř světla, který Vás naplňuje a spojuje se zdrojem. Neustále udržujte představu tohoto pilíře světla, procházejícího vaším tělem. Pilíř světla je vaše povolávací karta do vyšších oblastí.

Je mysl. Vyvíjíte se aby jste se naučili svoji mysl používat produktivním způsobem tak, aby jste mohli měnit svůj svět a tvořit nové druhy reality. Věřte sami v sebe a naslouchejte tomu co odhalujete. Cesta která se před Vámi vynořuje může být velmi zajímavá. Nezapomeňte že ji neustále tvoříte a jestliže se Vám nelíbí její scénář, můžete prostě cestu změnit. Příjemné cestování.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář