Jdi na obsah Jdi na menu
 


Barbara Marciniak; Země: část 4.

19. 6. 2008

TANEC DIMENZĺ

   Připomínáme Vám, že Prvotní Stvořitel vyrábí všechny týmy, a jestliže jste ve vesmíru Prvotního Stvořitele, pak jste ve všech týmech zároveň.

Jako lidské bytosti jste knihovnické karty, klíče k živé knihovně. Všechny informace uložené v pozemské knihovně jsou Vám dostupné. Je zamýšleno aby jste s ní splývali, ovlivňovali ji a vynořovali se z ní. Jste zde aby jste dovršili lidskou verzi duchovního vývojového procesu - žili s lidmi, splývali s různými realitami a dovolili realitám aby skrze Vás povstávali. Nakonec se naladíte na vědomí tvořivých bohů, ze kterých jste vytryskli. Bude to vypadat jako když ladíte na rádiové stupnici různé frekvence. Dovolte si pochopit, že konkrétní fyzická těla, která zaujímáte jsou vysílací a přijímací centra, vyzařující spojení, která existují v mnoha realitách. Pro celé stvoření je zamýšleno aby bylo ovlivňováno - aby bylo částmi hádanky, která buď padne nebo nepadne s ostatními částmi hádanky. Jako lidé jste byli udržováni v nevědomosti o tom kolik těchto kousíčků hádanky máte uzamčeno v jiných realitách. Nemáte žádnou představu o inteligentních silách v jiných realitách, které s Vámi ladí a působí na Vás.

Neexistuje nic co by nebylo součástí celku a celek, tak jak je to zamýšleno, je zónou svobodné vůle která je otevřena proměnám a vlivům. Váš úkol a odpovědnost je vytvářet výběry a svazky. Vaši rodiče mohou říci: "V klidu si hraj, dítě. Nehraj si s dětmi které kopou, plivou, mlátí se a klejou. Musíš mít dobré přátele." Učili Vás jak si vybírat své přátele. Součástí rodičovského procesu bylo Vás učit, co máte u lidí hledat. Avšak nikdo Vás neučil jak se přátelit a navazovat styky s neviditelnými světy kolem Vás.

Vaším úkolem jako lidí, je vlastnit a pečovat o živou knihovnu. V minulosti ti, kteří chtěli živou knihovnu prožívat, s dovolením lidských bytostí vykukovali z jejich očí. Když z nich vykukovali, lidé kteří je "nosili" se mohli stát bohy a Bohyněmi a být jejich tak říkajíce turistickými průvodci touto realitou. V jednom období si lidé na Zemi udržovali velmi ctihodnou a vysoce významnou pozici. Máte úžasné vibrační formy, vyzařující energii a světlo. Tak jako jsou šéfkuchaři specialisty v přípravě potravy, lidé mají specializaci k prožíváni živé knihovny a dosahování informací.Ti kteří toužili po poznání přicházeli prožívat a odhalovat živou knihovnu na Zemi.Splývali s lidmi,kteří sloužili jako knihovnické karty pro Zemi a celou její nádheru.. Bylo božským záměrem aby se tito služebníci sjednocovali s ostatními energiemi a vy jste jim dovolili pro jejich větší prožívání se dívat vašima očima. Lidé byli tomuto procesu přístupni.

Energie z dalekých hvězdných systémů, které přispívaly k živé knihovně řekly: "Chceme dosáhnout živé knihovny abychom si prostudovaly některé věci a dostaly nějaké informace." Proto aby mohly splynout s lidmi musely dostat povolení a souznít s frekvencí lásky. Když lidé potkali frekvenci lásky věděli, že splynuli s jiným druhem. Mimozemské energie používaly k pobytu v živé knihovně oči, těla, smysly lidí a celé lidské bytosti. Každý měl samozřejmě zálibu v něčem jiném, co chtěl od živé knihovny a bohové a bohyně, chcete-li je tak nazývat, kteří navštěvovali Zemi měli jisté údaje po kterých šli. Takže, být hospodáři živé knihovny bylo docela zajímavé zaměstnání, neboť jste nevěděli co právě chtěli bohové nebo bohyně navštívit a po jakých informacích šli. Bylo to jako kdyby jste byli turistickými průvodci pro ty kteří přišli a řídili Vás aby dosáhli informací po kterých toužili. Vztahy byly symbiotické a byly založeny na frekvenci lásky.

Zde na Zemi jsou uskladněny úžasné informace, které jsou v této existenci zoufale potřebné. Až bude světlo reorganizovat Zemi, bude zde masové splývání bytostí které jsou velmi přizpůsobivé, velmi povznášející a velmi milující. Projdou vašimi těly a změní je. Vám přitom zůstane vaše vlastní integrita i identita, i když se s Vámi smísí, tak jako se mísíme se svým vozidlem. Budou schopni dosáhnout kódů a mistrovských čísel, která sídlí uvnitř vašich těl.

Jak bude Země katapultována do frekvence která živé knihovně umožní její plnou funkci, všichni budou vzájemně sdílet nezbytné zkušenosti. Aby jste se zase jednou stali jako klíče k dosažení živé knihovny cenným přínosem z kosmického pohledu, budete mít dvanáctivláknovou DNA a plnou mozkovou kapacitu. A aby jste mohli být i v partnerství jako knihovnické karty, musíte chápat že jste více nežli člověk. Během existence, kdy jste ve své pravé formě multidimenzionální, máte různá vzezření. Jste souborem sebe si vědomích energií, které jsou zasazeny do tohoto vesmírného systému. Vytváříte jeden okruh vědomí který je ve společenství jiného vědomí, které má své plány a odhaluje věci.

Země je v kurzu, který nabírá radikální změnu směru. V nastávajícím vývojovém procesu prožívá urychlovací pošťouchnutí. Cyklus se chýlí ke konci a na Zemi dostává přednost nový věk nebo nové téma. Asistujete tomu aby se tento nový věk dostal do společnosti. Běžně lidé stěží chápou že jako lidé již žijí mnoho životů, neřku-li že je zde mnohem více identit jejich já.

Já je složeno z mnoha různých životních forem, všech vytvořených centrální duší. Až bude Země katapultována novým směrem, ti kdo okupují Zemi budou hynout, protože nebudou moci stačit nové rychlosti, kterou bude Země vibrovat. Nebo se začnou měnit aby byli připraveni na možnost mžourat dovnitř a ven z různých osobností, které vytvářejí kolekci duše. V tom je předbíháte a potkáváte části sama sebe, kterým musíte především a naprosto rozumět. Těchto já je k potkávání velmi mnoho.

Chápejte, jste součástí většího kolektivu inteligence, která hledá v mnoha realitách vyjádření sama sebe. Aby vaše centrální duše obsáhla všechny verze reality má mnoho

různých osobností , tykadel a vnějších částí. Takže si nemyslete že jste "dobráci" ve všech verzích reality. Je faktem, že když jste "bídáci", dosáhnete někdy více informací nežli když jste "dobráci". Když jste dobří lidé, někdy jste tak naivní, že nemáte nejmenší představu co se děje. Není potřeba aby Vám to co naleznete působilo obtíže. Vezměte v úvahu že se Vám tyto energie nabízejí proto, aby jste se o něco začali zajímat, dávají Vám více poznání a dělají pro Vás něco velmi užitečného.

Sami před sebou zastíráte svoji vlastní bystrost. Musíte se učit dívat jak vytváříte svou realitu, v kolika myšlenkových dimenzích jste a jak si předstíráte, že právě na něco čekáte. Vteřinu za vteřinou Vám běží hlavou myšlenky, přinášejíce s sebou všechny tyto informace a vy si neuvědomujete, že po celý čas vytváříte svoji skutečnost. To čemu věříte před sebou skrýváte. Skrýváte před sebou svoji sílu. Nezapomeňte, že jako části jste byli programováni televizí a výchovnými systémy aby jste věřili ve svoji vlastní slabost.

Nenechte se nachytat, že svoji skutečnost tvoříte jenom někdy, zatímco v jiné době a v jiných situacích k tomu nemáte sílu. Musíte si vzpomenout na rozsáhlost svého prožívání. Musíte si vzpomenout, že proto aby jste se mohli zúčastnit věcí které se zdají být těžké nebo špatné, musíte tvořit jisté plány. Ve skutečnosti jsou povznášející události velmi často skryty za zkušenostmi, které se zdají být obtížné. Chápejte že ve všech věcech které tvoříte je nějaká příležitost.

Vy sami jste Mistři Hry kteří nadirigovali obnovení pozemské svobody a kteří sem zasadili civilizace. Tyto civilizace byly oživeny a aktivovány a nyní žijete na jednom z nejvíce vzrušujících míst a v jednom z nejvíce vzrušujících období existence. Je zde mnoho těch, kteří Vás podporují a přejí si s Vámi splývat, jednat skrze Vás a podat Vám pomocnou ruku v práci která je před Vámi. Vaše práce neznamená, že budete číst spousty textů a popíšete mraky počítačových papírů. Všechno co potřebujete je aby jste si vážili sami sebe a odívali svoji realitu v souzvuku se svými smysly tím, že se jako lidé budete zajímat o to, co jako lidé chcete završit. Cokoliv máte v úmyslu tomuto světu zanechat jako své znamení, je v pořádku. Takže sněte vysoko.

Lidské bytosti jako knihovnické karty dosahují unikátních informací, které jsou velmi odlišné od informací které prožívá hmyz, rostliny, nebo zvířecí říše. Živá knihovna byla zamýšlena aby vzájemně splývala a aby skutečně splývala se svými životními formami, aby ostatní bytosti mohly prožívat verze pozemské reality a shromažďovat informace. Konečným záměrem je aby se objevily viditelné výsledky tohoto dobrovolného slučování.

Lidé jsou kódováni, aby jim byla živá knihovna naprosto dosažitelná. Když s lidmi splývají jiné energie, fungují přitom takové formule a plány, že nelze splývat například s žábami. Lidé jsou jako knihovnické karty používáni energiemi které jejich fyzické vozítko plně nechápou a to může způsobit vyvedení z rovnováhy a šílenství. Avšak, i když jisté entity mohou chtít člověka poškodit, mohou tak učinit jenom díky jeho ignoranci. Příprava vašich těl k obdržení energie splývání vyžaduje stanovení standartu kterému jste dostupní a také je základem vaše bystrost. Chápejte že Vám pomáhá vaše vyšší já, vaše verze která řídí vaše prožitky skrze univerzální zákon příčiny a následku. Vaše vyšší já také funguje jako vrátný a sociální sekretář který reguluje to co bude uvedeno do pohybu, který zná základ ve vašich akcích a vírách ve třetí dimenzi, podle toho jak je skutečnost současně překládána z jednoho okruhu do druhého.

Konjunkce Uranu a Neptunu v roce 1993 jako přílivová vlna světla, poslala na vaši planetu zásuvku k elektrickému proudu a aktivovala v lidech potenciál pro rozvinutí třetího helixu. To odjistilo světelně kódovaná vlákna aby se spojila dohromady a navinula tento třetí helix. To propojilo elektrický proud uvnitř vašich těl, které umožní tomu vašemu já které znáte dosažení multidimenzionálního já. Jste v širokorozsáhlém urychlení času. Každý z Vás jste svůj osobní energetický vír. Když s námi hrajete tuto dvanáctičakrovou hru, otevíráte svoje čakry a vytváříte průchody skrze které pak fungují všechny vaše neomezené a mnohé multidimenzionální osobnosti. Tyto osobnosti se pak mohou mísit a stát se harmonickým svazkem. Máte verze které s Vámi nesoucítí a když do Vás vstoupí jste vyzváni aby jste je učili s Vámi souznít, proto aby jste mohli vytvořit harmonický svazek. V nejhlubším jádru své bytosti musíte vědět kdo jste a jak jste jako třídimenzionální osobnost připraveni se stát multidimenzionální osobností. Až si tento standart stanovíte, potom vaše vlastní zkušenost i bytosti které si přejí s Vámi splývat se do této vaší volby zařadí.

Když prožíváte multidimenzionální splývání, je dobré si říci, "Haló, poslouchejte, pracuji na zdokonalení lidské rasy, i když jsem jedním z nich. Sleduji jak se vyvíjím abych měl větší schopnosti a větší klid. Mám v úmyslu tyto schopnosti používat způsobem který prospěje mému já, všem lidem se kterými jsem v kontaktu, což je veškerá lidská rasa a této planetě - Matce Zemi, která nám poskytuje místo k našemu vývoji." Jestliže s tím některá energie ve Vás nebude souhlasit, bude oddělena, nebo ještě lépe, bude připravena se změnit. Často k Vám energie přichází aby byla léčena, hledá lásku a to co nezná. Jste jako plamen svíčky a vaše vlastní verze jsou k Vám přitahovány jako hmyz. Vletí do plamenu, vy je přeměníte a ony se znova narodí.

Můžete říci: "Přeji si abych rozuměl jak používat takovéto mnohadimenzionální zkušenosti. Přeji si abych se dozvěděl více o tom jak mohu prospět sám sobě a jak s tím mohu více žertovat". To udá tón vašim prožitkům. Zájem je vědomý stav toho, co chcete aby se ve vaší skutečnosti projevilo.

Žijete v době, kdy se znovu stanovuje skutečnost a jste ten, který ji stanovuje. Následujte sami sebe do dobrodružství zkoumání tím, že se rozhodnete co chcete a pak požádejte o informaci a pomoc při tomto prožívání.

Co to znamená být knihovnickou kartou? Znamená to, že jste na prvním schodě k vašemu osvědčení - k vašemu pochopení, zavázání, smíchání a splývání s jinými energiemi, kterým umožníte aby skrze Vás vplývaly do živé knihovny. Když dosahujete jistého stavu vědomí, vyzařujete elektromagnetickou pulsaci, něco jako radiový program, na který se mohou ostatní naladit. Potom se stáváte velmi cennými, protože ostatním umožňujete splývat a oni skrze Vás mohou dosáhnout kódů. Kódy zahrnují formule pro replikaci života. Byla vytvořena silná ochrana, aby nejdůležitější údaje které jsou v lidech uskladněny byly dosažitelné jenom skrze jistý stav vědomí. Bez tohoto nelze formulí vůbec dosáhnout. Formule v lidech existují jenom tehdy, když si tito zachovávají vyšší stav vědomí. Jestliže jsou smíchány s kvalitou běžného života a existence, pak lidé nejsou schopni tyto formule produkovat.

Žádáme Vás aby jste cítili energii těchto bytostí, které si přejí s Vámi splývat. Požádejte je aby Vám daly znamení. Řekněte: " Moje práce je pro mé vlastní povznesení a povznesení celé planety. Jestliže je toto i váš úkol, jste vítáni. Jestliže jím není, nepřibližujte se ke mně. Nejsem přístupný pro tento druh nesmyslů." Musíte si toto stanovit.

Můžete také říci: "Energie která si přeješ skrze mne pracovat, jsem ochoten být jedním z tvých životních projevů na této planetě. Chci se učit to kdo jsi a rozumět ti. Přeji si být tvojí přítomností energetizován. Jestli jsi schopná dosáhnout energie kterých já nejsem schopen, jsem ochoten vytvořit pro tyto energie ve svém těle prostor, sdílej tyto schopnosti se mnou, prosím."

Jestliže se objeví energie a nereaguje na Vás, nebojte se říci: "Dveře jsou zavřeny, nejste mojí parketou. Najdu si někoho jiného." Naleznete někoho jiného, neboť vaše připravenost vytváří vaše prožívání. Jestliže budete spokojeni s novými přátelskými vztahy, s tzv. neviditelnem, můžete pak dále začít zkoumat a chápat ty " ne-moje-parketa" typy energií. Opravdu všichni jsou součástí veškerých vztahů.

Mějte větší rozhled. Existuje mnoho věcí které jsou nezbytné k přípravě vašeho těla, aby bylo schopno ubytovat multidimenzionální energie. Jóga, strečink, dýchání, mořské řasy a byliny zásobují vaše tělo aby bylo připravené k projevení této energie. Je třeba aby tělo ubytovalo vibrace multidimenzionální inteligence, takže možná některá z vaší práce tuto přípravu zahrnuje.

Zeptejte se energií jestli s Vámi chtějí pracovat. Na Zemi se prostě položí bohu nebo bohyni otázka, i když to může vypadat drze ptát se dospělého když jste dítětem. "Děti mají být viděny, ne slyšeny". Jako děti bohů jevíte stejnou neviditelnost a unikátnost božského stařeckého principu. Žádáme Vás aby jste se ptali na všechno - včetně toho co říkáme my - protože nejenom že máte právo se ptát, je to i vaše zodpovědnost. Je to klíčem k neomezenosti, k vlastnění svého těla a řízení své reality do bytí.

Učte se vytvářet spirály vycházející z vašeho solárního plexu a dosahující k vizím vašich různých já. Shledáte že Vás spirály spojují s vaším účelem. Neposuzujte tato já která vidíte z bodu svého třídimenzionálního pohledu, protože posuzování vytváří pasti a smyčky reality jenž reprezentují v čase stále stejné téma v různých kostýmech. Jedno z rozhodnutích, které mnozí z Vás udělali bylo, že se na této cestě dostanete za posuzování. A to je základem aby jste si udrželi tuto pozici.

Vaše multidimenzionální já Vás může sekýrovat aby jste se vyvíjeli. Jste své vlastní světlo i svůj vlastní stín. Samozřejmě hrajete hru že jste odděleni. Nyní hrajete hru že jste členové Rodiny Světla a že jste dobří chlapíci. Pravíme Vám že existují týmy - týmy světlých triček a temných triček - a vy by jste si rádi mysleli, že jste jenom bílá trička. Připomínáme Vám, že Prvotní Stvořitel vytvořil všechny týmy, a jestliže jste ve vesmíru Prvotního Stvořitele, potom jste také zároveň ve všech týmech.

Váš přirozený stav bytí a to k čemu se vyvíjíte je multidimenzionální charakter toho, kdo bude schopen na této planetě vytvořit mír a přenést jej současně do ostatních světů. Chápejte, mír znamená rozhodnutí, které bylo stanoveno pro váš život. Jednoho dne se objeví mnoho paralelních vzpomínek které budete muset vstřebat a mnoho idejí, které náhle před Vámi vyvstanou. Uvědomíte si že existuje jedna vrstva na druhé, nesoucí vaše zkušenosti, zatímco si vaše část bude naprosto jistá, že o nic nejde. Tyto vrstvy reality se začínají tříštit a drobit a vy se přesunujete do nových aspektů vašich schopností a vašeho vyjádření. Nyní je vtip v tom, aby jste tyto věci uchopili - aby jste strávili více času usilováním o to k čemu jste byli inspirováni aby jste v těchto letech odhalili.

Přišli jste sem aby jste změnili možnosti Země. Vydáváte ze svého těla nohem více nežli si uvědomujete. Jednoho dne si náhle uvědomíte kam odcházíte když si zdřímnete, když jste omámeni, nebo když spíte. Před mnoha věky vyžadovaly tyto dovednosti rozsáhlý trénink. Dneska jste zaplavováni světlem neustále a čím více světla se dostane do vašeho těla, tím je více reorganizována vaše rozsáhlejší identita. Tímto procesem je podporován silný smysl pro vnímání svého já - bytostí, kterou nyní jste. Udržujte svůj smysl pro lásku a dobrotu pro vozítko, které tvoříte.

Myslíte si že Země prochází touto přeměnou aniž by to komukoliv prospělo? Jsou miliony těch kteří čekají až na Zemi zavládne světlo, tak aby mohly s láskou vstoupit, dosáhnout toho co zde je a změnit běh událostí. Proto aby jste dosáhli tohoto cenného místa, Země, musíte vědět kdo jste a se všemi cítit. K Zemi je posílána energie aby tvořila rozruch a hloubkovou změnu. Je to součástí časových plánů a až se to propojí, začnete vědět, vzpomínat si a cítit. Náhle již nikdy nebude nic stejné.

Tato paměť která bude ve Vás roznícena může ve vašem nitru vytvářet tělesné reakce, protože dlí v buňkách vašeho fyzického, mentálního a duchovního těla a těm musí být porozuměno. Rostete do něčeho nového a stavíte kostru stavby. Dodáváme Vám odvahu aby jste své tělo přizpůsobili jakémukoliv modelu prožitku, který Vám vaše fantasie nabízí. Můžete použít Shiatsu, masáže, Rolfing, znovuzrození, nebo nějakou jinou metodu, jejíž prostřednictvím by jste byli schopni poznat svá těla - mentální, fyzické, emocionální a duchovní. Použijte tyto metody k posunutí energie za místo kde by se mohl objevit nějaký blok.

Připomínáme Vám aby jste pili velké množství vody, trávili čas dýcháním a okysličováním, zněním a praktikováním povolených nepojmenovatelných zvuků, vyjadřovaných sami sebou skrze vaše tělo. Udržujte své tělo aktivní a živé. Travte svůj čas komunikováním, klidným meditováním a posloucháním všeho co k Vám z vašeho nitra promlouvá. Vsuňte své poznatky do struktury vašeho života a přemýšlejte o tom co chcete.

S těmito hrami si můžete hrát jako dítě a být přitom v pohodě, avšak vězte že na hlubší hladině šíříte praktikování šamanistického umění - schopnost rozumět a působit na mnoho světů. Šaman nežije v jednom světě. Až se naučíte jak vyvolat pomoc ostatních světů a skrze hormony a spolupráci si tvořivě vyměňovat energii, pak se změníte. Vždycky se vrátíte do své domovské stanice - nyní jste na Zemi - jako silně pozoruhodná identita, která odhaluje rozvíjející se vztahy ke všemu co je.

Jste testováni aby se vidělo jak jste pevní, spolehliví a stabilní, protože během příštích patnácti let budete šokováni anomáliemi které se vynoří z jiných dimenzí. Různé dimenzionální dveře jsou otevřeny dokořán a skrze ně prosakují, prostupují a vynořují se věci, které byly dlouho drženy odděleně. Takže budete moci odhalit objekty, tvory, stvoření a události, které nemají žádný důvod aby byly tam kde jsou. Můžete shledat že se vracejí vyhynulí tvorové,nebo zvířata náhle beze stopy zmizí a kolem celé planety se objeví různé druhy vegetace. Osobní efekty - věci které vlastníte - jednoho dne mohou zmizet, prostě se jen tak s třesknutím mihnou. To jsou některé z anomálií které se budou dít aby jste znovu uvážili kdo a jací jste ve vztazích ke všemu co jest.

Nyní je mnohem snadnější být ovlivněni negativními myšlenkovými formami nežli kdykoliv předtím. Vaše noviny Vás povzbuzují k radosti nebo k negativitě? Vyšší frekvence energie která přichází na planetu způsobuje rozbíjení astrální říše, která je tolik přeplněna myšlenkovými formami strachu, že již dále nemůže sama sebe ubytovávat.

Rozbití astrální říše její vlastní populační explozí definitivně působí na planetu. Lidé jsou zděšenější a cítí jako by jejich břímě bylo ještě těžší. Myšlenkové formy hledají jak se přilepit k nějaké negativitě což znamená, že máte častěji žal nežli radost a zlost spíše nežli povznesení, vážnost a božskou vznešenost. Ačkoliv, je to věc výběru. Co si chcete vybírat? Co je vaším záměrem?

Zde je název hry, čistota. Jestliže se vytváříte dostupnými aniž jste čistí, je velmi lehké přitáhnout energie, které nebudou vaší vibraci příjemné. To neznamená že tyto energie jsou špatné. Prostě to znamená že nerezonují s vaším vibračním rozsahem a které Vám samozřejmě mohou být nejasné. Když si nejste pevní v kramflecích, dostáváte se do zmatku, protože energie nejsou propojitelné. Vaše emoce vytvářejí kvalitu vašich zkušeností, stejně jako myšlenkové formy které se na Vás  zavěsí. I když být šťastný a perfektní po celou dobu není řešením. Dovolte si procházet emocionálními prožitky a učte se z nich. Černá nálada a energie které na sebe pověsíte se stanou oděvem nebo vzory, které mohou vytvářet extrémní obtíže. Mžete se stát tím, co nazýVáme kosmickou udicí, otevřenými dveřmi pro jakékoliv nebo všechny nekvalitní energie. Poznání, že Prvotní Stvořitel je ve všech věcech, může vskutku vytvářet dilema.

Buďte si vědomi že se rozvíjíte v procesu sebeodhalování svých vztahů ke všemu co je. Až skutečnost a ideje proniknou skrze Vás, budete schopni prostřednictvím lásky, soucítění a pochopení toho prožívat více z duality a polarizace, které charakterizují tuto část existence. Klíčem je aby jste se radovali z toho co na cestě zkoumáte a našli v tom klenot.

Přemýšlejte o sobě jako o bráně a o vašich emocích jako o opatrovnících kteří určují druh energie, která je v současné době na planetě Zemi dovolena, neboť jste vrátní do jiných dimenzí. Musíte se mít rádi, neboť jste to v této realitě vy, skrze koho jednáte. Fyzické tělo které zaujímáte je vaší domovskou stanicí. Veškerá historie vašeho fyzického těla Vás přivedla do tohoto přesného bodu uvědomění, ve kterém si uvědomujete že jste významní. Vaše tělo je vaším vozítkem, je to váš Mercedes a s ním se nedá obchodovat, alespoň ne v tomto prostředí. Vy jste ti kteří určují své hranice, ti kteří říkají : "Tohle cítím dobře a toto ne. Tohle je v pořádku a toto nikoliv." Učte se jednat bez poklesků tím že budete milovat sami sebe a věřit, že cokoliv Vás svírá je příležitostí pro váš duchovní růst. Každá jednotlivá myšlenka kterou vypustíte je živá a získává formu, ať jste třeba pekař který zadělává těsto a válí knedlíky. V každém okamžiku o něčem přemýšlíte a myšlenkové formy se uvolňují a vcházejí do existence. Tyto myšlenkové formy s Vámi pracují a získávají skrze ostatní masové myšlenkové formy životní sílu. To co uvádíte do pohybu budete také prožívat, ať je to dobro nebo nemoc. Jste stvořitel. Nyní si možná uvědomujete hloubku toho co jste svými základními myšlenkovými formami a svými vírami uváděli do pohybu. Ať jste žárliví, nebo jestli dodáváte energii nenávisti, trestu, nebo jiným takovýmto věcem, protože když jim dáte život, vrátí se k Vám aby Vás obtěžovaly, aby jste si osobně prožívali svoji tvořivou sílu.

Když milujete své tělo a sami sebe, ocitnete se v jistém uzavření toho pro co jste dostupní. Učíte se přivolávat šoty týkající se toho k čemu jsou vaše molekuly přístupné, tím jak vaše zájmy vykukují z buněk vaší bytosti.

Učíme Vás ovládat vlastnické vztahy. Musíte se stát suverénními aby jste byli dosti silní k potkání a umístění vašeho multidimenzionálního já. Jestliže je vaše vibrace a váš zájem čistý a silný, nemůže k Vám být přitaženo něco co nemá tento náboj. Chápejte, každý svými vlastními vírami tvoříte svoji skutečnost.

Energie jsou vyživovány vaší vitální silou - energií kundalini, která hnízdí v základu vaší páteře a stoupá vzhůru, v ideálním případě skrze celé vaše fyzické tělo. Uzavření lidé si často myslí, že kundalini je vášeň sexuální touhy. Chápejte, tato síla která se nazývá sexuální touhou může tvořit život. Skrze vášeň jste svým způsobem otěhotněli a narodili se. Tato síla, když si nejste vědomi její vitality a možnosti tvořit život, může být odsávána a vypouštěna různými způsoby. Vaší odpovědností je aby jste zvedali svoji kundalini vzhůru svými čakrami, nejprve svým tělem a potom ven a používali tuto sílu ke tvoření. Tato vaše vnitřní životní síla Vám dodává odvahu, ušlechtilost a smělost aby jste použili svoje pěstovatelské zručnosti k pěstování své mysli.

Lidé kteří jsou posedlí často prožívají své vlastní myšlenkové formy, které se k nim vracejí. Ti kteří prožívají fyzické útočení, často intenzivně posílají něco ostatním aby je znepokojili. Obojí patří do tvořivého procesu. Celkový souhrn jakékoliv vývojové cesty je, aby jste se spojili se všemi věcmi které jste udělali a aby jste přijali světlo a stín. Za to co tvoříte musíte nést zodpovědnost - a jak můžete nést zodpovědnost aniž o ní víte?

Někdy energie která čeká aby jste poznali že tam je, udělá něco aby jste pochopili, že nejste ve svém normálním stavu bytí. Proto aby jste pochopili že tam je bude něco přehánět aby viděla jestli zachytila váš zájem. Můžete říci : " Halo, to je v pořádku, vím že jsi tady. Jdu na to. Cítím tvoji přítomnost, nemusíš už zacházet tolik do extrému." Energie se bude učit jak se ovládnout když s Vámi splývá. Musíte udržovat své komunikační spojení otevřené. Nemyslete si, že když před Vás energie nepředstoupí ve třídimenzionálním kabátku, že nechápe že s ní komunikujete.

Zvířata jsou v říši multidimenzionality a splývání znalci. Zvířata procházejí dimenzemi. Viděli jste někdy zvíře nebo ptáka jak někde v jednom okamžiku je a ve druhém už není? Zvířata jsou velmi citlivá na kvalitu života - mnohem více nežli vy. Když je kvalita života na pováženou, zvířata automaticky přecházejí do snesitelnější reality. Přenášejí sami sebe do jiných oblastí existence, neboť jsou programováni aby přežili.

Zvířata jsou inteligentní a přizpůsobivá a prožívají mnohem více dobrodružství nežli lidé. Zvířata si nepotřebují stavět obchoďáky, hřbitovy, dívat se na televizi a chodit do kina a sami sebe mást povrchními formami okolí. Myslíte si že se zvířata někdy nudí? Myslíte že jsou zvířata vždycky zvědavá co mají dělat? Mají mnoho, mnoho dobrodružství, která nejste zcela schopni pochopit, i když jednoho dne budete.

Například hmyz a žáby svým zvukem otevírají dimenzionální cesty. Ostatní mohou prostřednictvím zvuku cestovat. Všechno sní, cestujíce do mnoha realit. Můžete to nejlépe přirovnat k představě snění, vědouce že když spíte, jdete do jiného světa který existuje. Všechno existuje, protože je to propojeno, ať+ je již paměť otevřena nebo ne. Brouci, červy a žáby vědí, že přecházejí z jedné reality do druhé. Vcházejí do jiných světů, i když jsou právě v tomto světě.

Na vaší planetě je hmyz nejpočetnější třídou živočichů a zaujímá málo prostoru. Je v rovnováze, protože bez hmyzu by vaše planeta nemohla existovat. Hmyz je multidimenzionální a jedná jako ochrana pro mnoho světů. Někteří z tvořivých bohů mají podobu i charakter hmyzu. Existují lidé kteří se setkali a fotografovali bytosti, které měli z části lidskou a z části hmyzí podobu. Tvořiví bohové napodobili sami sebe v mnoha pozemských formách živočichů, aby zde mohli jako tiší reprezentanti svého vlastního druhu být.

Hmyz s Vámi pracuje způsobem, který v této době nemůžete obsáhnout. Myslíte si, že si jen tak náhodně přistávají a pobíhají po Vás, když ve skutečnosti kontrolují vaši elektromagnetickou frekvenci. Pro hmyz nejste tím jak vypadáte. Jste pro ně silovým polem a máte na sobě části které jsou pro hmyz velmi přitažlivé, protože vylučujete feromony. Možná když Vám dají sem tam nějaký štípanec, můžete používat jejich identitu.

Je mnoho forem života které nabudou vědomí a existence. Budete chtít tyto formy ulovit a strčit je do zoo.I jim připadáte jako vězni v zoologické zahradě,zavření za mřížemi. Chtějí Vám pomáhat a přivést Vás zpátky ke komunikaci mezi částmi vědomí. Čekají aby viděly jestli budete mít vztah ke konkrétním zvířatům nebo jiným částem. Když demonstrujete své poznání inteligence ve všech formách života, začnete být kvalifikováni jako poslové diplomatické reprezentace různých částí. Život se stane velmi překvapujícím, opravdu.

Když žába vydává kvákavý zvuk, vytváří to otevírání jiných dimenzí pro zvířecí říši - konkrétně pro hmyz, ale i pro mnoho členů zvířecí říše. Žáby a hmyz udržují frekvenci a mají jisté schopnosti. Když v tichu dne či noci kvákají žáby, vytvářejí harmonický a vířivý okamžik. Odevzdáním se energiím se můžete přesunout do tohoto zvuku a prožívat jaké to je být jinými formami života. Je to docela lehké.

Všechna zvířata jsou mnohem více v souznění s jinými realitami nežli lidé, a mohou Vás o těchto realitách učit. Někteří lidé jsou schopni splývat se zvířaty a prozkoumávat zvířecí království, aby odhalili jaké to je být v živé knihovně.

Mnoho velmi inteligentních forem života se může projevovat tím že splynou se zvířecím a rostlinným královstvím. Tímto způsobem mohou pokukovat do vaší reality. Nyní chce mnoho těchto inteligentních forem života splynout s Vámi, s knihovnickými kartami. Způsob, kterým mohou dosáhnout knihovny skrze Vás, lidi, je docela jiný nežli způsob kterým mohou knihovny dosáhnout když vstoupí do veverky. Vy jste komplexní. Máte v sobě ohromné množství znalostí. A až budete připraveni aby jste splynuli s ostatními formami sebe si vědomé existence, budete schopni přinést mír na svoji planetu. Budete schopni přinést úžasné nové povznesení, nový způsob bytí, novou modlitbu. Bude se zdát jako když to vychází z Vás, ale vy budete vědět, že je to více nežli jste vy. Chápejte, že ve všech životních formách je veliká inteligence a prožívání veškerého života čeká na Vás. Otevřete svá emocionální já a použijte životní sílu lásky jako klíče ke svému vlastnímu vývoji.

                       Energetické cvičení.

Udělejte si pohodlí, prohlubte svůj dech a buďte v přítomnosti. Představte si sami sebe ve skupině lidí které milujete a ctíte. Shromáždili jste se aby jste otevřeli světelnou bránu, vstup do jiných světů. Představte si jak se k Vám spouští pilíř světla a prostupuje vaše tělo i celou skupinu. Tímto pilířem světla řídíte mnoho energií, které otevírají bránu do jiných realit.

Věnujte svoji pozornost otevírání této brány. Vyšlete všem energiím a realitám svůj signál aby s Vámi splynuly, aby protějšek po kterém toužíte potkal vaši verzi frekvence lásky takové, jak ji nyní chápete.

Představte si sebe s ostatními ve skupině jak kolem této světelné brány vytváříte prsten, dotýkáte se vzájemně rameny a vaše dlaně jsou propojeny. Všichni jste naplněni radostí a smíchem z toho co máte dělat. Prociťujte vzájemné spojení, které Vám dovoluje jít dále.

Nyní jako skupina projděte otvorem ve světelné bráně. Vycházíte na druhé straně a uvědomujete si že jste na místě, kde Vás tato brána spojuje s ostatními branami na vaší planetě. Prociťujte svůj pohyb k ostatním dimenzionálním branám, které vypadají jako světelné prstence. Vezměte světlo své bytosti a vpusťte jej do co nejvíce bran. Vyzařujte myšlenku a představu o tom, že aby energie mohly vstoupit na Zemi, musí se potkat a spojit s frekvencí kterou odkrýváte a udržujete, s frekvencí lásky.

 Představujte si jak je vaše skupina rozmístěna kolem celé zeměkoule. Vytváříte kolem planety prsten světla a cítíte s ním své spojení. Prociťujte jak Vás podporuje frekvence lásky kterou nyní vyzařujete.

Jak cestujete kolem zeměkoule formujíce světelné prstence, cítíte energie, které Vás při tom podporují. Nyní jste za hranicí své planety. Cítíte nás. Cítíte energii plejáďanů, která vstupuje do vašich čaker a tulí se k Vám. Dovolte naší lásce se spojit s frekvencí vaší lásky takové, jak ji teď chápete. Dovolte sami sobě na chvilku cítit podporující, vyživující a s láskou opatrující energie, které ctí vaši existenci. Milujeme základ vašeho bytí.

Nyní si představte ve vaší galaxii bránu, kterou vlastníme a používáme. Jako vaši přátelé z Plejád jednáme jako vrátní pro procházející energie. Dovolte nám v této době udržovat tuto bránu otevřenou a dovolte lásce, přicházející z ostatních systémů, ať touto branou proudí. Prociťujte jak láska proudí na povrch vaší planety otevřenými branami. Představujte si paprsky zlatého světla proudícího vaším tělem a ciťte jak se všechny buňky ve vašem těle chvějí. Pociťujte objetí tohoto světla a odevzdejte se mu. Ať tato láska vstoupí na planetu a připomene všem jejím obyvatelům, že existuje jiná cesta životem. Ať jim připomene nový plán a nový ideál.

Ve vaší vlastní identitě - která je tím Jedním, jehož toužíte odhalit a porozumět mu - si představte sami sebe jak stojíte před zrcadlem. Dívejte se jak se vaše fyzické tělo mění. Jak Vás láska transformuje. Pozorujte jak se molekuly vašeho vzezření mění a držte tuto lásku, neboť je to vaše bohatství a vaše hodnota. Tato láska jste vy v živé formě. Láska kterou jste si předsevzali být, je klíčem ke spojování různých druhů energií, jejichž prostřednictvím ve vašem vesmíru nově tvoříte.

Představte si jak jste lehoučcí, pohybujete se energetickými vlnami a otevíráte brány. Představte si sebe v lidské formě, jak se katapultujete do popředí existence, naprosto odevzdaní lásce. Dýchejte, a při nádechu ciťte všude kolem sebe frekvenci lásky. Je posílána do každé části vašeho těla a cokoliv budete chtít se svým tělem dělat, všechno je možné. Cítíte jak jste naplňováni klidem. Představte si jak vaši planetu objímá láska která vámi proudí a udržujte svoji frekvenci ve světelných branách kolem celé zeměkoule.

Nyní, ať jste kdekoliv, představte si jak se točíte, víříte a obracíte se. Toto točení se stále zrychluje, pohybujete se rychleji a rychleji, spojte tuto rotaci se svým fyzickým tělem, ať je kdekoliv. Cítíte jak touto rotací z Vás vyvěrá láska a dotýká se všech forem života - všeho co je stvořeno. Cítíte jak se to z Vás vytáčí a jako spirála se to dotýká všech věcí, kamkoliv jdete. Představujte si toto stále se zrychlující víření, kterým se vaše poznání stává jasnějším a jasnějším.

Zůstaňte na chvíli v této energii. Ciťte tuto lásku - hledejte ji, věďte o ní, sdílejte ji, buďte na ni zvědaví, chtějte ji a bude vaše. Vážíme si toho že víte, že měníte svět každou svojí vypuštěnou myšlenkou. Děkujeme vám, že tak ochotně darujete Zemi myšlenky lásky a míru. Bude to působit na veškerou existenci.

DAR BOHŮ

   Prožitek orgasmu posílá do vašeho těla léčivé a omlazující energie.

Brána do živé knihovny ve vašem těle jsou vaše genitálie a když se naučíte jak tuto bránu používat, pak slouží jako otvor do záznamů času. Lidé, ve velké většině, se spojují a v několika minutách kopulují. Často si lidé nedávají čas aby jeden druhého sexuálně propátrali, protože chtivá radost je někdy spojena s hlubokou emocionální bolestí. Mnozí z Vás se stydí za vyhledávání této radosti. Vzpomeňte si, jak se příběh rozvíjí, byl vám dán dar bohů.

Pro nás je zajímavé kolik pozemských škol prohlašuje, že vrchol dosažení se pohybuje za vaší sexualitou. Buďte si vědomi idejí které Vás odrazují a vzdalují od základu toho kdo jste. Tyto ideje a koncepty zní vznešeně, i když Vás odstrkují od bohatství vaší fyzické formy. Vaše výměšky a záhady jsou dary, které mají být hloubkově prozkoumány, s půvabem, úctou a respektem, skrze odevzdání se závaznému vztahu.

Zamýšlíme Vás inspirovat k tomu, aby jste se znovu podívali na svoji sexualitu. Prosím, chápejte, když Země prochází jejími změnami, budete nuceni se vyrovnat se všemi oblastmi, které lze vzít v úvahu. Neobávejte se že budete sami - máte schopnost prožívat nejhlubší partnerské svazky po kterých toužíte.

Sexualita léčí vaše tělo a otevírá brány ke hvězdám. Závazná sexualita, milující přátelský vztah, může být hluboká a může Vás vést do jiných světů, oživit vaše tělo a umožnit vašemu tělu aby si vzpomnělo na jeho nejideálnější vzory.

Sexuální vyjádření často prozkoumává obě říše, duchovní i fyzickou. Je v nich rovnováha, která je nutná. Pobýváte ve svém fyzickém těle, které ve svém základě vzniklo sexuálním vyjádřením vašich rodičů. Mějte ve své sexuální energii klid, ctěte a přijměte to, že životní síla skrze Vás plyne. Uvidíte jak se oživujete, obohacujete, rozumějíce svému vozítku.

Na vaší planetě jste byli udržováni v nezájmu o sex. Pro Vás je to místní událost, která vám v ideálním případě dělá dobře, když ve skutečnosti je tato událost zcela kosmická. Kdykoliv se s někým sexuálně spojujete, jistý vzor energie Vás náhle spojí a přitáhne neviditelné energie. Bohové a bohyně jsou z vašich hormonů velice poblázněni - tolik moc, že když jste byli v speciálním stavu hormonálního vyměšování, jedli Vás zaživa. Tyto údaje se vám nelíbí, protože Vás nutí aby jste byli za sebe více zodpovědní. Nutí Vás to aby jste se ohlédli, co jste dělali se svým životem. V ideálním případě neposuzujete to co jste dělali a kde jste byli a v ideálním případě se budete učit z toho co jste dělali - v tomto nebo v jiném životě.

Ideální bude usilovat o to aby jste se svým sexuálním vyjadřováním regenerovali, spíše nežli degenerovali. Sdílení sexuality znamení sdílení hormonů. Sex vzrušuje pravé jádro vašich buněk - a světelně kódovaná vlákna se začnou vzájemně proplétat. V magnetu, tam se všechny energie seřazují a obracejí jedním směrem. Když máte sexuální styk a ve vašich hormonech začne tanec, celé vaše tělo je obráceno jedním směrem. Když jste s někým spojeni, jste jako severní a jižní póly. Obvykle buňky ve vašem těle vypadají jako drtivý zástup na hlavním nádraží, nebo na nějakém jiném místě, kde se lidé pohybují všemi směry. Potom, při sexuální aktivitě to vypadá jako když někdo pískne na píšťalku a všichni se otočí a dívají jedním směrem. Když při splynutí s jinou osobou během styku dosáhnete okamžiku pravdy, jeden druhého odjistíte a všechny vaše buněčné energie se obrátí jedním směrem. Vaše tělo se stane magnetem. Když vy a ten druhý dosáhnete vysokého stavu elektromagnetických sil, jeden druhého si obléknete a vytváříte mezi sebou rovnováhu. Můžete mezi sebou tvořit tuto pavučinu lásky a je to prostřednictvím tohoto silového pole, že vaše vnitřní těla rostou a vcházejí do jiných světů.

Většina z Vás jste vybíraví v jídle. Buďte vybíraví v tom co chcete aby vaše tělo činilo šťastným. Dovolte si odhalit radost, mluvit o ní a cítit ji. Podívejte se na své tělo - stůjte nazí a dívejte se na ně ze všech stran aby jste našli božskost v každé vadě a puklince, kterou máte. Pochopte, když řídíte auto, neříkáte : "Ach, nedívej se do kufru." Přijímáte je celé. Všechny části auta pracují společně aby vám umožňovaly jízdu. S vaším tělem je to stejné.

Myslíme si, že sexualita je jedním z nejvíce vzrušujících darů které vám byly dány a chceme Vás vést dále po této cestě, aby vám bylo na Zemi lépe. Milujte sebe a milujte Zemi, neboť jsou jedno a to samé. Potřebujete o sexu mluvit. Přijměte všechny oblasti svého těla a přitáhnete k sobě partnera, který bude všechny oblasti vašeho těla ctít. Věřte, že váš partner bude chtít prozkoumávat tyto zářivé části vašeho božského těla.

Je základní, abychom s vámi mluvili o sexu. Naši předkové jsou zodpovědní za to, že Vás odstrčili od vaší vlastní sexuality a pomohli vám v jejím naprostém nechápání. Léčení, které přijde až začnete rozumět svým vlastním přednostem života, se bude dít skrze porozumění této životní síle, která se nazývá sexualita. Je to jedním z hlavních klíčů k léčení, který je na této planetě potřeba umístit.

Máme pro Vás pár návrhů. Týkají se toho jak se pojit s partnerem a ctít své i partnerovo tělo, když zkoumáte své vzájemné záhady. Chápejte že zkoumáte kolik energie můžete mezi sebou udržet a jak tuto energii někam převedete.

Když se hormony přitažlivosti hýbou, prožíváte výměnu energie mezi všemi vašimi čakrami a čakrami vašeho partnera. Jeho energie se zapálí. Když vedete energii nahoru, spíše nežli aby jste ji udržovali ve svých genitáliích, můžete zvedat proud energie a jednat s novým vědomím. Učte se vzájemně si vést energii páteří vzhůru a pohybovat jí svými těly, zadržujíce přitom orgasmus. Během samotného sexuálního aktu můžete přijít na to, že jste se dostali do časového kolapsu.

Když sdílíte sexuální energii v páru, otevřete se ostatním silám, aby s vámi mohly splynout. Pro vnější energie je slučování s lidmi při jejich sexuálním aktu zvláštní a vzrušující část živé knihovny. V jednom období bylo projevem největší úcty, když bůh nebo bohyně s vámi a vaším partnerem splývali při vašem sexuálním prožitku. Vrcholným prožitkem bylo, splynutí s vysoce vyvinutými bytostmi kteří Vás ctili a nesli k vám vibraci lásky, takže se to stalo multidimenzionálním sexuálním zážitkem. Kolik znáte lidí, kteří před svým sexuálním aktem do sebe vtahují vyšší vibrace? Někteří lidé pijí, nebo berou drogy nebo cokoliv jiného potřebují aby si vzájemně dodali odvahy k sexuálnímu styku. Máte stržené hodnoty, standarty a podmínky ohledně své sexuality kterou vyjadřujete v nefyzické oblasti, takže k vám přicházejí jenom ti, kteří mají stejný standart jako vy.

Buďte si jisti energiemi které s vámi chtějí pracovat. Vyprávějte jim, aby se hodily k tomu co chcete dělat. Volejte zážitky - k plejáďanům, ke všem mimozemšťanům k bohům a bohyním. Rozhodněte se a řekněte : "Halo, poslouchejte, učím se o Vás. Nerozumím tomu. Chci Vás poznat. Toto jsou má měřítka. Spojuji se jenom s někým koho miluji. Ctím své tělo Ctím Zemi. Spojení pro mne znamená všechno. Jestliže se hodíte do mých hodnot, jste vítáni v mém životě a budu Vás učit o lidské sexualitě." Takový je postup.

Učili jste se jak poznat naši vibraci, že? Jestliže vstoupí jiná energie a bude předstírat že jsme to my, poznáte to. Ještě jste se možná neučili jak poznat jiné energie, takže nevíte kdo jsou. Vyšší oblasti nejsou prosty klamu. Jak poznáte, když se s někým na Zemi přátelíte, že je to dobrý člověk? Máte na lidi čuch. Chceme aby jste používali stejných schopností vnímání i pro nefyzické říše.

Navrhujeme vám aby jste při svém zkoumání a hraní si s entitami které hledají člověka, aby na sebe mohli vzít formu, aby jste se drželi svých hodnot a byli si jisti tím, čemu jste dostupní. Znovu a znovu opětujte tyto hodnoty a svoji čistotu. Ctěte své tělo, ctěte tělo svého partnera a milujte se jenom s láskou - to je klíčem. Sexuální energie ve vašem těle je vaše síla. Je to síla boha nebo bohyně ve Vás. Drží v sobě tajemství všech tajemství - je to tvořivá síla.

Většina lidí používá svoji sexualitu způsobem který je spíše degeneruje nežli aby je regeneroval. Před dávnými časy byla Bohyně tolik v souznění s přírodními silami, že mohla tvořit vibrační rozsahy, že se jimi mohly tyto síly přírody vyživovat. Chápejte, všechny věci jsou vzájemně provázané - nic není oddělené a všechno je spojeno se vším ostatním. Co tady nyní činíte působí na celou zeměkouli.

Dědíte plán každé osoby se kterou máte sexuální spojení, takže nejednáte jenom se svým materiálem, nýbrž také s jeho. Když se vaše tělo spojí s jiným tělem, vaše čakry jsou povzbuzovány a kundalini se začne hýbat. Když se vaše kundalini pohybuje jenom nižšími dvěma čakrami a neovlivní celé tělo, "zaháknete" se v aurickém poli partnera a on se "zahákne" ve vaší auře. Proto máte být vybíraví ve svých sexuálních partnerech. Jestliže tak jednáte, buďte ujištěni, že máte-li nějaký druh závazku a chcete s ním pracovat a odevzdat se mu, protože v současné době se urychluje čas a zrychluje energie, můžete na sebe z partnera všechno přitáhnout.

Radíme vám, aby jste si ve svém těle vyčistili všechny staré závazky. Viďte své tělo jak je čisté a blažené a jak se všechna sexuální energie minulých vztahů uvolňuje. Dělejte cokoliv můžete aby jste s láskou uvolnili své minulé sexuální vztahy, které ještě na Vás lpí. Přestaňte mluvit o minulosti a tím energetizovat své staré partnery. Ať tento materiál odejde. Když stále mluvíte o lidech se kterými jste před léty byli ve styku, udržujete energetizování jejich myšlenkových forem ve své auře, zvláště když jste s nimi měli sexuální spojení. To vám brání v prožívání nynějších nových vztahů.

Pro tyto lidi se stáváte magnetem jejich energie, i když jste je třeba neviděli dvacet let. Koluje mezi vámi jejich energie. Možná už vaše vzpomínky na ně pro Vás nic neznamenají, ale vy s nimi vytváříte prožitek. Toto je velmi choulostivé období. Před dvaceti lety byly věci nostalgické. Chodili jste v sobotních odpolednách s rádiem na krku ulicemi, popíjeli jste kokakolu, bloumali jste po pláži, vzájemně do sebe zavěšeni. Život byl peříčko, jedna velká šou. Věci se změnily. Mohli jste si volně zdřímnout a fantazírovat. Mezi tím na co jste mysleli a časem kdy se vám to projevilo byla ohromná mezera. Trvalo to dobu nežli jste dostali co jste vysílali. Nyní to tak není. Nyní když na něco myslíte, narazíte na to nežli přejdete pokoj. Rychle se vám to vrací. Buďte vybíraví. Mějte respekt k tomuto období, kdy jste jako v pixle. Čas je v kolapsu a všechno se vynořuje do skutečnosti.

Když používáte papírový kapesník, vyndáte jej, utřete si nos a odhodíte jej. Lidé takoví nejsou. Proces není tak hladký a rychlý. Kdykoliv máte s někým sexuální vztah, jste k této osobě vázáni. Když se dvě těla spojí, třeba i jen na jednu noc, jejich aurická pole splynou. Možná jste to do dneška nechápal.

Sex je nádherný. Je to jeden z absolutně nejúžasnějších darů, jehož prostřednictvím můžete odhalit svoji identitu. Avšak musíte se učit jej používat. Nikdo Vás nevzdělával v tom jak se rozvětvují energetické linie, když s lidmi děláte sex. Možná máte zájem učinit řadu rituálů a ceremonií, aby jste ze své aury uvolnili lidskou energii. Vykuřování je velice dobrý rituál k vyčištění aury. Všechny kostely to používají. Mnoho institucí používá kadidlo nebo nějaký jiný kouř k vyčištění energie. Kouř je mnohadimenzio - nální. Když vykuřujete, znamená to že jste udělali krok k vyčištění, ujasnění a uvolnění energie, takže již nechcete mít žádné vazby. Možná chcete vykouřit svoje tělo a svůj dům.

Když se odpoutáváte od lidí, potřebujete do toho investovat stejnou energii jako když jste s nimi navazovali styk. Nemůžete ten papírový kapesník prostě zahodit, musíte to nějak ukončit. Jak to uděláte? Pracujte s lidskou energií na éterické hladině. S láskou jim požehnejte, uvolněte je a požádejte je aby opustili vaše pole, poděkujíce jim za lekce které jste spolu sdíleli.

Jak jste si všimli, v dnešních dnech je mnohem silnější mít s někým sexuální styk. Jestliže s nikým sex nemáte, možná je to vhodný stav pro váš rozvoj. Avšak, jestliže jste neměli sexuální styk po velmi dlouhou dobu, řekli bychom vám : Co před sebou zastíráte a jaká jsou vaše přesvědčení o sobě samých, že věříte že nejste kvalifikováni již více nemít sex? Prožívání orgasmu vysílá do vašeho těla léčivou a omlazující energii. Často může vyvolat intensivní emocionální uvolnění a zaplavit Vás city.

Endokrinní systém ve vašem těle uvolňuje všechny druhy hormonů a chemických substancí. Některé z těchto substancí se potřebují šířit, zatímco jiné jsou potřeba udržet v těle. Když jsou ve vašem těle udržovány, tělo je vstřebává a posunuje se do vyššího uspořádání. Stáváte se autonomnější, schopní mnohem více poznávat. Když je životní síla vědomě posílána pryč, ve formě semene, je použita k otěhotnění. Když si žena vybere že nechce být těhotná, že nechce mít dítě, muž si vybere myšlenku, že jeho ejakulační proces je jenom způsobem jak mít orgasmus. Udržováním tohoto procesu může být do těla distribuována tekutina. Je to vyšší forma sexuality, která byla na východě praktikována po celé věky. Když muž ejakuluje při každém dosaženíorgasmu, v jedné verzi reality ztrácí svoji životní sílu.

Jestliže jste mužem, můžete se naučit při milování zadržet sperma a nedosáhnout ejakulace. Existují k tomu některé techniky. Tlačení na perineum, malá oblast mezi řití a šourkem, zadržuje životní sílu uvnitř těla a přeměňuje orgasmus. Lidé jsou podváděni tím že mají genitální orgasmus, který je omezenou zkušeností, spíše nežli aby měli kosmickou zkušenost zahrnující celé tělo. Když si představíte kolika těly jste, uvědomíte si, že můžete prožívat orgasmus ve všech těchto tělech. Jestliže si přehodnotíte to jak si dělat radost, začnete prožívat radost jiným způsobem a vymaníte se z lokality genitální oblasti.

Sperma je katalytická síla existence a kdykoliv muž uvolňuje sperma, v jistém rozsahu vyčerpává své tělo. V ideálním případě bude muž ejakulovat jenom tehdy když to bude potřeba k plození, nebo to bude toužit prožít. Byly vám dány ideje proto, aby jste se udržovali ve velmi nízkém vibračním stavu, který spíše degeneruje nežli omlazuje. Nejprve vám byla vnucena myšlenka že sex je špatný. Potom vám instituce zakázaly tyto špatné věci dělat. Byli jste tímto stále poháněni tam a zpátky. Mnoho mužů a žen, zvláště v západním světě, nechápou jak hluboce jsou ovlivněni tím, že sex je špatný. Je to tak silné, že chtějí svým sexuálním prožitkem rychle proběhnout, protože když dělají něco špatného nechtějí být při tom chyceni.

Až k tomu najdete správný postoj, budete v rovnováze. Nebudete cítit žádnou vinu ani stud. Proto říkáme aby jste měli se svým partnerem hluboký svazek lásky. Vzájemná láska zabraňuje aby jste se styděli nebo cítili vinu. Bez lásky je v tom příliš studu a viny a může nastat velká emocionální destrukce.

V genitálních oblastech muže a ženy je tolik věcí ke zkoumání. Vaše otvory mají různá místa nebo akupunkturní body, které mohou být odjištěny. Mají málo společného s genitálním pronikáním.

Je zde také ohromné vzrušení které může přijít když se díváte vzájemně do očí, vyměňujíce si vlákna DNA . Duše spojují svá srdce prostřednictvím očí - oči jsou srdcem duše. Samozřejmě můžete své oči zavřít, i když neustálý oční kontakt mění prožitek. Také si můžete přát pracovat se svými čakrami, dotýkajíce se vzájemně zvláště svými srdečními čakrami. Položte svoji ruku na srdeční čakru partnera a mějte svá srdce otevřená.

Když se povzbuzujete očima a používáte čakry a aktivujete akupunkturní body ve své genitální oblasti, tato místa se oživují. Když se těchto míst dotýkáte, objevuje se chemická odpověď která Vás přivádí k orgasmu jenž zaplavuje všechna vaše těla. To vám umožňuje vylézat po žebříku k vyššímu poznání a přivádí Vás to blíže k božství. Zároveň to umožňuje prozkoumávat si vzájemně svá těla - být kompletně svobodní co se týče tvaru těla i jeho projevu. To je cesta která je před vámi.

Zkoumejte to kdo jste, zajímejte se o to co je ve vašem pozadí a vytvořte si ze svého vyjadřování sexuality radostnou chvíli. Sex není divadelní představení, je to nejintimnější svazek a vzájemné sdílení všeho možného. Není to jenom : "Ach, jak jsi veliký", znamená intimitu, vzájemné splývání při zachovávání své suverenity. Znamená to být podporován a podporovat protože je základem k udržování vaší samostatnosti a ke znovuodhalování toho co je radost a potěšení. Vaše tělo si začne vzpomínat.

Možná chcete při styku změnit svůj záměr a nedosáhnout okamžitého vyvrcholení. Zblázněte se a zastavte se v bodě těsně před vyvrcholením, potom udržujte frekvenci, klesněte pod bod a dělejte to tak znova a znova. Chvíli si s tím hrajte. Když tento proces uznáváte, strávíte s ním celé hodiny, protože to vytváří hlubokou intimnost a zážitek bude trvat o mnoho déle. Omlazování a regenerace životní síly nastává když strávíte hodiny a hodiny v takovéto intimitě, s otevřenýma očima, učíce se aby vaše tělo dělalo to co chce dělat.

Orgasmus není místní událost. Jsou lidé které můžete polechtat za ušima a mají orgasmus. Jsou lidé které můžete lechtat na zápěstí a mají orgasmus. Můžete prožít orgasmus když spíte. Můžete mít orgasmus když jste mimo své tělo. Orgasmus je nepochopený. Myslíte si že je to místní událost ve vašich genitáliích. Není to tak. Je to kosmická událost, která vám byla podána tak aby se minula svým účinkem. Nyní přichází pulzování bohů a bohyň - radost a spojení s pulsací existence. Takže se může dít kdekoliv. Když se opravdu věnujete své sexualitě, můžete prožít orgasmus když si vezmete kousek delikátní potravy. Je to největší uvědomění si božskosti ve všech věcech.

 Na masturbaci není nic špatného. Je to příjemná činnost když se učíte ctít své tělo a oprávněné dráždění jistých citů ve svém těle. Masturbujte bez plánování, bez studu a aniž do svého těla prostřednictvím svých myšlenek zatahujete neznámé věci. Je to ošidné, jako všechno. Je to příjemná forma umění, ale neslouží to jako forma uvolnění. Když používáte masturbaci k uvolnění tlaku, musíte se nad tím zamyslet. Jestli jste nikdy nemasturbovali, potom jak můžete předpokládat že když budete mít s někým sexuální styk že bude znát vaše tělo, když jej neznáte ani vy?

Když cítíte že jste přitahováni k vyjádření své sexuální energie, můžete cítit, "Ach, jestli tomuto podlehnu a rozhodnu se masturbovat, tentokrát to bude proto abych se uvolnil. Chci snížit tlak. Dobře, jak tedy chci uchopit tento vzestup energie? Takže raději nežli abych použil svou starou známou masturbaci a na chvíli se cítil dobře, myslím že tentokrát z toho chci vytěžit více a na chvíli budu v nepohodě. Udržím tuto energii. Posadím se někam, použiji krystaly, dechovou techniku a přitáhnu do sebe pilíř světla". Vtáhněte světlo do svého třetího oka a prociťujte jak zaplavuje vaše tělo.

Ohromně vám to pomůže, protože usilujete o poznání a sebeoceňování a víte kde jsou vaše hranice. Chcete mít větší volnost a širší rozhled, ale stále svou energii udržujete na jistých hladinách. Zadržováním své sexuální energie začnete používat svůj solární plexus, své srdce, hrdlo a třetí oko. Otevře se vaše korunní čakra a vy půjdete, "Aha, jsem nějak svěží. Jak to že jsem najednou inteligentnější?" Odpovědí je, protože jste svou životní sílu použili jiným způsobem, spíše než aby jste prostě používali stále stejný recept. Máte jeden recept pro energii kterou nazýváte sexuální. Je vaší životní silou. Je mnoho způsobů jak ji lze použít.

Je jedna věc, zkoumat svoji citlivost a mít orgasmické prožitky protože se chci cítit dobře a chci svojí sexualitě rozumět abych poznal kdo jsem. Jinou věcí je, zaseknout se, potlačovat svoji sexualitu, prostě jenom masturbovat k uvolnění tlaku a mít pauzu. Sex je vzácná tělesná nabídka, něco soukromého a citového. Pomáhá vám pochopit sílu která je ve Vás a nosí vám radost.

Mnoho lidí v těchto dnech praktikuje celibát protože si uvědomují, že druh sexuální aktivity kterým se v minulosti zaměstnávali ždímal jejich energii. Možná to tak bylo, protože měli s ostatními styky bez lásky, bez odevzdání a bez vzájemného duchovního propojení. Jak již jsme řekli, vaše elektromagnetická těla a vaše aurická pole se slučují dohromady. Vzniká telepatie tam-a-zpět- "vlastni mne." "Já tě vlastním". - taková hra na etherické hladině.

Jestliže prožíváte období celibátu, výborně, protože to co děláte je skladování energie. Když máte sexuální prožitek a nejste zcela propojeni svými čakrami, velmi Vás to ždíme. Dokonce i když je to potěšující, energie pracuje jenom s vašimi prvními a druhými čakrami, což pracuje s vlákny číslo jedna a dvě vaší DNA .

Když svůj sex stopnete, stále svoji sexualitu můžete cítit. Chcete to, ale učíte se uskladnit svoji energii a nechat ji působit na vaše tělo, spíše nežli prostě vyhledat sex k jejímu uvolnění. Když necháte tuto energii působit ve svém těle, více své tělo ctíte, protože vám vaše energie náhle ukáže jak jste cenní a že toho můžete dělat více nežli jste si kdy mysleli.

Není ideální sexu se vyhýbat nebo jej překročit. Ideální je svoji sexualitu přehodnotit - přehodnotit pravý základ toho co vaše fyzické tělo dělá když děláte sex a prožíváte orgasmické stavy. Sexuální vyjadřování začíná mít mnohá zákoutí a experimentování. Pamatujete se na rok 1960? Kdo by na něj mohl zapomenout? Ženy se vrhly na nestoudnosti a odhalovaly svá ňadra. Během minulých patnácti až třiceti let se ženy začaly cítit dobře při nudistickém opalování a koupání bez plavek. Začali jste se sexuálně zkoumat a sexuální přirozenost se začala kultivovat a rozvíjet. V minulých letech začal zpětný tah, strach ze sexuality: "Nerozumím této síle. S někým se spojím a na chvíli jsem absolutně rozveselený. Cítím jakobych prožíval stovky báječně nesmyslných nedělí a nic mi to nedává. Pak už se  tak dobře necítím." Aby jste měli dobré sexuální zkušenosti, je základem aby jste byli intimní, vážili si jeden druhého a vzájemně se sobě odevzdali. Musíte být schopni být zranitelní a v očích jeden druhého otevření. Potom sexuální aktivita udržuje vyšší vibraci. Tak jako bylo na Zemi velké experimentování, jako výsledek energie v šedesátých letech, je zde i velké experimentování se sexualitou v devadesátých letech a na závěr se to vyvine do duchovního zkoumání.

Praktikování celibátu je fajn tak dlouho, dokud to neznamená že jste se sexem skončili. Je v pořádku když to znamená že sex trávíte a uvažujete o jeho vylepšení. Na chvíli je odložený na věšák, protože není sexualitě rozuměno, možná si ho chcete pořádně prohlédnout. Jestli jste někdy slézali hory, pak víte že je docela něco jiného být v horách nežli se na ně dívat z nížiny. Tímto někteří lidé procházejí. Dívají se na hory a necítí se přitom oloupeni, že v horách nejsou. Stanovují si nové hodnoty toho co sexualita je, co je láska, kdo jsou oni a jaké hodnoty nastaví sami sobě.

Sexualita je jedním z nejintimnějších aspektů vašeho života. Avšak mnoho lidí na této planetě dělá sex bez jakýchkiliv důvěrností. Je to pro ně funkce, jako nalévání benzínu do auta : "Potřebuji sex, dejte ho sem." Muži stejně jako ženy. Vždycky jsme se přeli o to, že důvod, proč jste byli odkormidlováni od vaší sexuality byl ten, že kdyby jste začali provozovat sex beze strachu, odhalili by jste že je to brána k vyššímu vědomí. Pravá životní síla, kterou můžete používat k dělání dětí může být rovněž použita jako kouzelný koberec, který Vás donese do jiných oblastí existence. Nakonec, vlákna DNA bude možné číst v duhovce vašich očí. Když se s někým sexuálně spojujete a díváte se vzájemně do očí, odjišťujete jeden druhého do jiných realit. Také můžete používat dýchání a v představě začít roztáčet energii. Energie jsou připojovány k síle která posílá vesmírný koráb na oběžnou dráhu vaší planety - energie která nese tak zvané vesmírné lodě a posílá je na cesty. Energie sexuálního zážitku Vás může uvolnit a poslat Vás na cesty.

Sex je rozhodující událost aby vytvářela zvláštnost. Je také potřeba aby byl velmi spontánní, protože spontánnost v sexu má své vlastní rituální chápání a dosažení.

Láska je složkou která spojuje těla dohromady, ať je to mužské a mužské, ženské a ženské, nebo mužské a ženské. Tělo bylo zamýšleno jako ženský a mužský druh. Je to velmi obvyklé - polarity se potkávají. Je to biologická záležitost, i když říkáme že není nic špatného na tom jaké vibrace se vzájemně přitáhnou. Je to právě to na čem potřebují pracovat aby se něco naučily. Nepatří se posuzovat, konečný prožitek přichází tam kde je láska, když jsou oči otevřené a když je tam odevzdání. Potom můžete začít cestovat.

Sexualita dostane docela jinou hodnotu a stane se jednou z nejvíce posilujících sil o kterých se bude diskutovat, až pozemské změny začnou být znatelnější. Až se vaše společnost rozdělí, budete chtít všechno přehodnotit. Budete chtít být důvěrní, odevzdaní a mít partnera na kterého bude spolehnutí. Až si začnete uvědomovat životní rozpětí a chápat že se všechno zrychlilo, konečně budete prožívat velký omlazovací pohyb. Partneři které si vyberete budou partnery, které již znáte desítky a tisíce let.

Ve většině případech se otevírají intimnostem lépe ženy nežli muži, protože ženy bývají se svými emocemi více v pohodě. Jako lidé neustále hledáte vibraci extáze, lásky a spojení, které přichází skrze vyjádření emocí. Nemůžete dosáhnout bez cítění sexuální frekvenci extáze a lásky, protože sexualita je cítění. Mnoho lidí zoufale hledá tuto frekvenci a přitom nevědí že ji hledají. Svým naivním způsobem je pro ně k tomu jedinou cestou jak ji najít sexuální vyjadřování.

Jestliže jste ženou, můžete pomoci svému mužskému partnerovi aby se otevřel přijetím sama sebe a svého vlastního těla a tím že vytváříte pro sebe měřítko o druhu muže kterému jste přístupná. Budete tento druh mužů přitahovat, protože oni si budou přát se učit a měnit. Obecně jsou mužské vibrace velice zmatené v této době, nejsou si jisti co je jejich identita. Začnou přicházet na to, že k sobě potřebují přitáhnout toho kdo je spojí s těmito změnami. Čím více můžete být stabilizováni ve své lásce ke svému tělu a jste ochotni vědět co chcete a jaké jsou vaše zájmy, tím lehčí to bude pro muže.

Příliš mnoho žen po příliš dlouhou dobu měly svá ústa zavřená a byly prostě šťastné že mají v sobotu večer rande. Ženy nevytvářely pro muže žádné měřítko kterého by oni mohli dosáhnout. Aktivací energie Bohyně a pochopením celkové ženské formy takové jak je zamýšlena, je tvořeno nové měřítko. Ženy musí mluvit o svých citech a touhách aby vytvářely nový vzor zkušeností. Pak bude pro muže lehčí aby otevřeli svá citová centra, prožívali své emoce, pozvedali svoji sexuální energii svými čakrami vzhůru a pohodlně prožívali větší intimitu nežli si kdy mysleli že je možné. Tyto věci budou chtít svůj čas. Ženy byly tolik uzavřeny do mlčení a muži do pocitů, že takovéhle změny se nemohou dít přes noc. Buďte vzájemně trpěliví. Souciťte se všemi lidmi a mějte pochopení pro to čím procházejí. Máte mnoho věcí ke sdílení a k učení jeden druhého.

Jedním z velikých tabu ve vaší společnosti je orální sex. Řekli jsme že ženská substance síly je krev, zatímco substance síly mužů je sperma. Sperma v sobě nese ohromné množství údajů, zatímco krev může být přirovnána k léčivému elixíru, zdroji života, obojí nabízí znovuoživení a omlazení. Když tyto substance ve vzájemném svazku sdílíte, ve svazku milujícího přátelství, pak bezpochyby sdílíte vzájemnou sílu. Proto aby jste si mohli vzpomenout na to kdo jste a proč jste se v tomto životě setkali, je potřeba aby jste smíchali své identity.

Až si budou ženy vědomy tajemství krve, mnohé z nich budou se svou krví dělat násilnosti. Budou se učit že to není strašná, páchnoucí, protivná, špatná věc a že je v ní mnoho tajemství.Budou si s touto substancí tvořivě hrát, respektovat ji a nestydět se, aby viděly co všechno se s ní dá dělat. Totéž bude pravdou se spermatem.

Když požíváte tyto substance, tvoříte velmi hluboký svazek. Je to jako když se do Vás vlévá celková suma osobnosti toho, ze kterého pocházejí. Opět trváme na tom, že bez složky lásky tohoto vyvýšeného stavu dosažení nemůžete dosáhnout.

Když jste ve stavu lásky a úcty, pak sdílení, užívání a používání těchto fluidů otevírá nejhlubší brány paměti, svazků a intimity. Dostáváte se za to, co se nazývá tajemstvím. Většina lidí není schopna tento stav po jakkoliv dlouhou dobu udržet. Uzavřou se, a i když to prožívají nejsou schopni dovést další fázi intimity která je za fyzičnem do konce.

Důvěrnost která s tohoto sdílení vzniká je hluboká. To co prožíváte a co vychází na povrch je velmi hluboké. Aby se mohlo těchto substancí používat chce to vlastně mnoho lásky a mnoho přípravy. Mějte svůj úmysl čistý, když budete chtít s těmito věcmi experimentovat a otevřete se novému cestování.

Navrhujeme aby páry, které vzájemně sdílejí svou sexualitu o ni měli zájem. Neznamená to že přestanete být spontánní. Neznamená to že předtím nežli se spojíte si to budete organizovat, uzpůsobovat, dělat si předsevzetí a všelijaké jiné procesy. Když rozvinete důvěrnost, sexuální aktivita nenastane jenom tehdy když zacinkáte svými hormony. Sexuální vyjadřování bude přicházet průběžně. Když jdete do obchodu, můžete začít o své sexualitě konverzovat. Nemáte tyto zážitky zamykat do své ložnice, nebo je říkat jen když se napijete, nebo v jistých malých boxech při představení. Budete touto energií naplňováni. Je to součástí vašeho tréninku na cestě k božství. Je to tak.

Bez svých sexuálních zkušeností nebudete chápat co je to být bohy nebo bohyněmi, kdyžtak ne kompletně, protože jste lidé a je to součástí cesty která je s vašimi těly zamýšlena. Všichni tvorové na této planetě se nějakým způsobem sexuálně vyjadřují - nějakými metodami podněcování a sebereprodukce. Když se mouchy prostě dotýkají tykadly, vzájemně se podněcují. Pozemští tvorové - rostliny a zvířata - se vzájemně podněcují a přivádějí se do vyšších stavů aktivity aniž se reprodukují.

Udržujte tuto představu. Potřebujete své sexualitě rozumět a neobávat se jí. Nevzdávejte se své sexuality jenom proto že se bojíte své životní síly.

Když se budete setkávat v párech, budete mnohem volněji o sexualitě mluvit a odhalovat ji. Přijde čas kdy shledáte, že je to velmi pohodlné. Nikdo ohledně toho nebude tázán na tzv. morální pohled, protože ani nebudete kvalifikováni k tomu aby jste někoho tyto věci učili, když nebudete chápat o co v jádru jde. Jde o duchovní sex.

V sexuální oblasti je mnoho věcí na které se můžete těšit. Buďte otevřeni, zhodnoťte to v co nyní ohledně sexuality věříte a zkoumejte své hranice. Jako lidí, je sexualita vaše přirozené právo a dědictví. Je vaším darem bohů.

                       Energetické cvičení.

Dýchejte zhluboka a uvolněte se. Představte si jak světlo plní vaše plíce a prostupuje celým tělem. Nalezněte místo odkud vychází vaše pozornost a najděte část sama sebe která Vás pozoruje. Řiďte energii skrze svůj dech hluboko do svého těla až k subatomické hladině. Plňte toto místo světlem.

Sedíte docela tiše, udržujete tuto myšlenku a pociťujete kolem sebe energii. Představte si jak vašich dvanáct čaker rozkvétá barvami a světlem a otáčejí se uvnitř i vně vašeho těla. Vyciťujte energii která proudí mezi vašimi čakrami a přejte si aby se otevřely sexuální kódy, tajemství a mystéria, které jsou uložené prostřednictvím transformačních kvalit zlata ve vaší bytosti.

Velmi pozorně naslouchejte aby jste rozeznali zvuky s nimiž vaše tělo rezonuje. Následujte tyto zvuky a představte si že ležíte na stole z dvaceti čtyř karátového zlata. Ať do vaší mysli přichází jakákoliv představa, udržujte ji. Do detailu si tento zlatý stůl prohlédněte a absorbujte do sebe teplotu zlata. Zlato je báječný vodič. Představte si jak zlato vede do dokonalých buněk vašeho těla kódy elektrických impulsů. Ležíte na zlatém stole a jste v naprostém klidu a pohodě. Vaši průvodci a vaše vyšší já stojí kolem stolu a na všechno dohlížejí. Jste naprosto uvolněni a uvnitř vašeho těla se otevírá hluboký prostor. V tomto prostoru cítíte zlaté světlo a vidíte jak skrze ten pružný prostor ve vašem těle prudí pulsace elektřiny.

Ležíte na zlatém stole a jeho čtyři rohy slouží jako body, kudy do něj vstupuje energie. Udržujte se v tomto subatomickém vědomí a prožívejte přenášení elektrické energie na subatomické hladině. Vypadá to jako pohyb ohromných světelných blesků, které se pohybují z planety na planetu. Jsou to elektrické nárazy pohybující se mezi atomy. Jste ohříváni a povzbuzováni zvukem který Vás volá a drží Vás, že se cítíte jako v kolébce. Jste odevzdáni a díváte se na prostor ve svém těle, tak jako se díváte na elektrickou bouřku nad širou krajinou.

Světlo a mžikání elektrické energie naplňují i ty nejmenší částečky ve vašem těle, které se začínají oživovat, vzpomínat si na svoji identitu a vy víte, že mají v sobě vědomí. Vidíte sami sebe jak se točíte skrze své tělo a se vzrušujícím pocitem potkáváte probouzející se atomy. Prociťujte jak Vám vaše tělo nařizuje aby jste byli ochotní, inteligentní a aby jste toužili pracovat v souladu se vším co si stanovíte. Cítíte jak Vás toto odhalení konečně sami sebe prosadit, vzrušuje. Dovolte si ještě více se uvolnit, věřte si a odevzdejte se procesu který Vás reorganizuje a nabízí rozsáhlé možnosti a účely pro vaše sexuální a citové já. Vrhněte se do měkkého polštáře své paměti a prožívejte sami sebe jako cenné a svou cenu zrcadlící v tom jak Vás oceňují druzí. V této chvíli svého odevzdání si uvědomte něco co máte v úmyslu ve svém životě udělat a co bude příspěvkem pro planetu a její obyvatele. Cítíte jak přichází jemné elektrické dráždění, a až budete tento večer spát, ať se Vám zdá že jste na zlatém stole a cestujete do transformačních vyhlídek své sexuální hodnoty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář