Jdi na obsah Jdi na menu
 


B. Marciniak: Poslové úsvitu - závěr

14. 5. 2009

(21)

DVACET JEDNA

VAŠE ODHODLÁNÍ VYVÍJET SE V TROJROZMĚRNÉM SVĚTĚ

Z našeho hlediska máte všichni vědomosti, jen potřebujete aktivovat paměť uloženou ve vaší bytosti. Všimli jsme si, že někteří z vás ze své dosavadní zkušenosti naříkáte a sténáte: „Potřebujeme občas pomoc a radu.“ Takže dovolte, abychom vám navrhli cestu pro vás určitě schůdnou - návod, který funguje.

    

Daný návod je úplně jednoduchý. V každém okamžiku a každý den si jasně a systematicky stanovte, co si přejete prožívat. To, co chcete, možná patří do kategorie nemožného podle měřítek nebo limitací někoho jiného. S pocitem zaslouženosti a vděčnosti v sobě objevte to co vám přinese štěstí. Co způsobuje, že se cítíte lehčí, zapojení a živí ?  Co si přejete, aby přineslo mír planetě, kterou obýváte ?

(1)

Ať je to cokoli, začněte to chtít. Přivolejte to k sobě tím, že si řeknete:Je mým záměrem, abych prožíval harmonický životní styl. Je mým záměrem prožívat zdraví a energii, které mě povedou k tvůrčím dobrodružstvím. Je mým záměrem, abych byl dobře zaopatřen, abych měl přístřeší i potravu a vše, co potřebuji, aby se mi prožívání života dostalo ve velké hojnosti, kterou budu předávat dále a sdílet ji s ostatními.“ Jistě jste nebyli k takovýmto myšlenkám vedeni.

(2)

Dvakrát až třikrát denně obětujte trochu svého času tomu, že si jasně řeknete, co chcete. Každý den otevřete energetická centra ve svém těle a nad svým tělem tím, že budete přivolávat frekvenci světla. My to nazýváme SVĚTELNÝM SLOUPEM. Představte si paprsek světla vstupující do vašich dvanácti čaker, sedm ve vašem těle a pět mimo vaše tělo. Tyto čakry jsou informační centra neboli víry, které jsou-li aktivovány, začnou se otáčet. Když se otáčejí, vytvářejí ve vašem těle pohyb aktivující světelně zakódovaná vlákna, aby společně pracovala, znovu se spojila do provazců a vytvořila dvanáct vyvíjejících se šroubovic v těle.

(3)

Je velmi důležité, aby každý, kdo si přeje být naprosto vyrovnaný se svou fyzickou podstatou, pravidelně prováděl nějaké dechové cviky zaměřené na hloubkové dýchání. Jde o program, v němž je dech velice důležitý.

(4)

Jinou činností velmi doporučovanou těm z vás, kteří si přejí dosáhnout velikého urychlení, je OTÁČENÍ. Pohybuje se zleva doprava, otáčejte se a zaměřte pozornost na svůj palec, počítejte a otáčejte se. Doporučujeme, abyste se otočili třiatřicetkrát (33x), a to alespoň jednou (1x) denně. Můžete se dostat k třiatřiceti otáčkám velmi zvolna. Pokud jste schopni se dopracovat k třiatřiceti otáčkám (33x) třikrát (3x) denně, takže se celkem otočíte devětadevadesátkrát (99x), pak se uvidí, jak dlouho na této planetě zůstanete - či alespoň v této dimenzi. Když dokončíte otáčení, ať už je otáček jakýkoli počet, SPOJTE DLANĚ V ÚROVNI PRSOU. Tiskněte je k sobě, mějte oči otevřené a rozkročte se na šířku ramen, abyste stáli pevně, a dále pociťujte otáčení. Tento cvik ohromně zrychluje otáčení čaker ve vašem těle což mocně zvyšuje tempo, jímž jste schopni interpretovat a přijímat data.

    

Takže metody, jichž máte užívat, jsou: VĚDOMÝ ZÁMĚR, DÝCHÁNÍ, POUŽÍVÁNÍ SVĚTELNÉHO SLOUPU A OTÁČENÍ. K tomu ještě jedna douška.

(5)

Jelikož jste elektronické bytosti, které velice rychle mění svou frekvenci, doporučujeme vám, abyste pili velká množství vody: Čerstvou vodu, přefiltrovanou nebo pramenitou vodu. Voda funguje jako elektrické vedení nebo vodič. Udržuje váš organismus otevřený a v pohybu.

Můžete dělat ještě spoustu dalších věcí. Učte se získávat zkušenosti se změněnými stavy vědomí a přitom si udržet kontrolu. Pěstujte je a vydávejte se do nich, abyste získali informace a změnili pravděpodobnost, pronikněte do časového koridoru a změňte své životy. Pak z nich vyjděte s úplným a totálním používáním své vůle. Až se to naučíte, vaše urychlení bude naprosto fenomenální. Až bude na planetě mnoho vědomí se jmenovanými schopnostmi, vznikne celá síť, organizující a monitorující lidské vědomí, měnící samo sebe. Pak bude na planetu moci přicházet více energie, protože tu budou bytosti schopné ji akomodovat.

    

Každý se může naučit akomodovat a ctít energii, protože je nutno ji ukládat. Je to jako ropný vrt. K čemu jsou ropně prameny, pokud je nikdo nereguluje a ropa volně vytéká, tady a tam, všude ?  Celkem k ničemu, jsou s nimi jen problémy. Ale když vezmete energetické dary Země, jako například ropné prameny nebo suroviny, zemní plyn či vodopády, a zkombinujete je se svou vůlí, vytvoříte smysl neboli způsob usměrnění této energie. Pak se těm, kdo umějí nasměrovat své zdroje, naskytne ohromné bohatství. Nejdůležitějším aspektem celého procesu nasměrování a uložení energie je především a na prvním místě cenit si Země a jejích zkušeností. V současné době dostáváte neuvěřitelné přírodní zdroje, které musíte čerpat a nasměrovat. Pak budete všichni velmi bohatí v oblasti dostupnosti a mistrovství.

    

Mnozí z vás chtějí dosáhnout vyšších úrovní a zůstat tam, protože zapomínají, že jejich úkol je zde, na Zemi. Musíte se naučit uzemnit. Uzemnění je něčím, co mnozí z vás nechápou. Brzy zjistíte, že s tím, jak dosahujete stále většího urychlení, aniž byste přitom byli uzemněni - tedy nemáte nic, co by vás spojovalo se Zemí a stahovalo světy v jeden - můžete mít problémy se svou nervovou soustavou. Když se mění frekvence a do těla vstupuje více světla, typický nosič začne přijímat mnohem více dat. Někdy vás začne strašně nudit život ve vašem světě a chcete prostě vstoupit do receptivity dat a zapomenout na to, co považujete za všední svět. Pokud nejste uzemněni, nenajdete způsob, jak nechat vstoupit data do vaší reality a využít je. Můžete prostě přetížit svůj organismus nebo nebudete schopni přeložit si to, co přijímáte, a zůstat klidní.

    

Musíte  vyvažovat mnoho světů současně. Jak to máte provést ?  Záměrem, cvičením a rozhodnutím. Uzemnění umožňuje, aby světy splynuly, a vám samotným zprostředkovává přístup do mnoha světů. Dovolí vám cítit vlny energie a pak tyto energetické vlny nasměrovat tam, kde je potřebujete a v okamžiku, kdy je potřebujete. Dovolí vám stát se nadlidmi.

    

Dobrý způsob, jak se uzemnit, je jít ven a sednout si na zem. Takže jděte ven, do přírody. Postůjte nebo poseďte chvíli vedle stromu. Dejte si židli ven a čtěte si a nechte na sebe svítit Slunce. Nebo běžte plavat nebo si dejte nohy do vody. To jsou živly. Vytvářejí Zemi, takže je prociťujte.

    

Až se vyvinete a celý váš druh se přiblíží ke splynutí dimenzí, vaše nervová soustava musí být schopná přeložit veškeré informace měnící způsob, jímž definujete svůj svět. Už to přichází. Vloni začaly informace, které vy možná máte už léta, být mnohem veřejnější. Mnoho lidí, kteří se nezajímali o mimozemšťany nebo osobní rozvoj, se o tyto věci začalo zajímat nebo jsou si jich alespoň vědomi. Jsou si vědomi, že je zde stále narůstající hnutí a že se něco mění všude na světě, nejen ve Spojených státech.

    

V této době probíhá konflikt energií, který byste mohli nazvat buďto šarvátkou nebo velkolepou bitkou. Tato bitva bude stále velkolepější, protože je to bitva o to, čí frekvence na této planetě převládne a kdo bude vlastnit, manipulovat a cvičit frekvenci vaši. Kdo jste vy, jakožto frekvence zamaskovaná za člověka, a co je vaším zvláštním úkolem v této době ?

    

Je nezbytně nutné vědět, kdo jste a co děláte, když to děláte. S tím, jak se stáváte interdimenzionálními a multidimenzionálními a jak se frekvence mění a energie akcelerují, vaše tělo prochází drasticky rychlou změnou, kterou musí nervová soustava, přenašeč informací, zvládnout.

    

Musíte se naučit zvládat mnoho realit najednou, uvědomovat si, že to děláte, a místo - Zemi - kam tyto informace překládáte. Nebyli byste tu, kdyby pro vás nebylo důležité přivádět informace a energii na Zemi. Takže kdykoli budete elektrifikováni nebo energizováni, uvědomte si, že jste ve změněném stavu. Uvědomte si také, kolik podob změněných stavů existuje a že musíte instruovat sami sebe, abyste se stali elektrickým vedením, silným kabelem. Když víte, že jste ve změněném stavu a že dostáváte informace, uzdravující energii, exaltaci nebo povznesení, působte jako kabel. Veďte energii jako trychtýřem a vezměte na vědomí, že jste v multidimenzionálním vyjádření. Registrujte to, ale neanalyzujte. Jen prostě filtrujte energii na Zemi a později vám to bude dávat větší smysl.

    

Můžete objevit své emocionální tělo, když se rozhodnete věřit, že emocím lze důvěřovat. Když se rozhodnete věřit, že emoce jsou dobré, bezpečné, že vás mohou někam dovést, že jsou blahodárné a nejsou jen překážkou nebo nedorozuměním. Kdykoli se ve vás uvolní emoce, sledujte, co pro vás dělají. Když se pohádáte se svým dítětem a vaše dítě na vás křičí a vy se potom cítíte špatně a pláčete, podívejte se na své emoce. Co pro vás vaše emoce dělají ?  Kdykoli pociťujete emoci, máte přístup k informacím z mnoha realit. Najděte frekvenci a podržte si ji.

    

Je všeobecně rozšířeným přesvědčením, že emoce jsou neovladatelné. Nejsou. Můžete je ovládat a nemusíte ztratit kontrolu. Emoce se mohou ve vás stát frekvencí, kterou cítíte do hloubi své bytosti. A přece když se na vás někdo podívá, nemusí ani tušit, že se s vámi něco děje. To neznamená, že jste zablokováni, znamená to prostě, že jste si našli způsob, jak cítit emoci a nemít z toho ani špatné, ani dobré pocity, jen vzít na vědomí, že ji cítíte. Podívejte se, co můžete s emocí dokázat. Kam vás zavede ?  Jaký je další krok ?  Získejte odstup od události, která emoci vyvolala. To některým z vás pomůže.

    

Uvolnění přináší práce s tělem. Užívali jste tkáně a svaly svého těla jako zbroj, jíž jste chránili svou kostru. Tkáně se zhutnily a skryly a zabránily, aby se to, co je ukryto v kostře, vynořilo na povrch. Chcete získat přístup k informacím, které jsou v kostech, protože v kostech je ukryta celá historie, zatímco bloky jsou ve tkáních. Musíte projít všemi vrstvami, abyste dospěli k pravdě uložené ve vašem těle.

    

Když se blížíte k cíli neboli k tomu, kvůli čemu jste přišli na tuto planetu, začíná v soustavě narůstat vzrušení. Je to jako hra, kterou jste hráli coby děti, když jste něco schovali, a pak jakmile se někdo blížil, volali jste „přihořívá“. Vaše tělo cítí vzrušení, když váš projekt začíná přebírat kontrolu a vy se přesunujete ze své logické mysli do zkušenosti. Je to tím, že se spojujete se svým cílem. Vaše tělo, nikoli vaše mysl, dané informace přijímá. Když dáte svým emocím volnou ruku, budete mít mnohem uspokojivější zážitky, než když soudíte své emoce, nechápete, čím procházíte a pokoušíte se je ovládat.

    

Vy své emoce potřebujete. Nemůžeme to nikdy dost zdůraznit. Někteří z vás se chlubí skutečností, že nemáte žádné emoce. To však už nebude moc dlouho fungovat, protože zjistíte, že to, čím se pyšníte, může způsobit vaši zkázu.

    

Může vám připadat, že jste měli jisté problémy se svými rodiči. Bylo by však přesnější říci, že jste měli takový náhled, jaký byl v tu dobu možný. Když zkusíte nějaký druh práce se tělem nebo s krystaly, nebo se jakýmkoli způsobem dostanete na vyšší úroveň, můžete si udělat obrázek z širší perspektivy.

    

Informace jsou uloženy a zapsány v kameni. Informace jsou rovněž uloženy v kostech. Proto je důležité pracovat s kostrou, protože je v ní uložena spousta vašich zkušeností z tohoto života. Nechte věci, aby vyšly ven, a nekárejte se za to, že jste si mysleli, že jste s některými událostmi skončili. Řekněte si: „To je skvělé ! Je toho tady víc. To se mi líbí !Použijte zkušenost, jako byste objevovali zlatý důl - jako byste zjišťovali, že jste nově narozená, bohatá osobnost.

    

Projdete vším, čím se rozhodnete projít. Ani nevíte, kolik toho pročisťujete. Otevíráte uličky vědomí pro celou planetu, nejen pro sebe. Dobré na tom je, že právě teď otevíráte ty jednodušší věci. Některé z těch vzdálenějších a bizarnějších skutečností přijdou později, až budete tak blazeovaní, že vám to bude úplně jedno. Všechno se děje ve správnou chvíli.

    

MUTACE, K NÍŽ DOCHÁZÍ, JE EVOLUCE, NEBOLI ZAPOJOVÁNÍ VNITŘNÍCH DAT NA DATA VNĚJŠÍ. 

PROČIŠŤOVÁNÍ, K NĚMUŽ DOCHÁZÍ, JE ZÍSKÁVÁNÍ PŘÍSTUPU KE VŠEM EMOCIONÁLNÍM TĚLŮM.

PŘÍSTUP K EMOCIONÁLNÍMU TĚLU POTŘEBUJETE ZÍSKAT, ABYSTE MOHLI CHÁPAT SVÉ TĚLO SPIRITUÁLNÍ.

Jak jsme již řekli, mentální a fyzické tělo se k sobě pojí. Protože spirituální tělo je nefyzické a vy jste uzavřeni ve fyzické říši, musíte získat přístup k celému království nefyzického skrze své emoce.

    

Lidské bytosti mají sklon hýčkat si svá dramata do té míry, že se v procesu zpracování mohou ztratit. Zpracování se může stát životním stylem. To není užitečné. Není to vůbec „děsně správné“ neustále zpracovávat a říkat lidem: „Nevolej mi, zpracovávám. Jsem až po uši ve svém materiálu. Nemůžu se v tom vyznat.“ Jistě. Vaše osobní dramata je třeba zkoumat. Jistě, vaše osobní dramata jsou pro vás hostinou živin. Ale jezte raději jídlo, žijte svůj život a připravte si úplně jinou hostinu. Přestaňte lpět na pokladech minulosti a bát se, že když problémy vyřešíte, už se ve vašem životě nikdy nebude dít nic tak vzrušujícího. Je dobré nahlížet zpracovávání ze správné perspektivy.

    

Lidské tělo se vyvíjí a mění. Může se domnívat, že potřebuje jistou kombinaci živin, protože tak vás to učili. V ideálním případě však v tomto bodě zapomenete, co vás učili. Budete naslouchat svému tělu a dovolíte mu, aby řeklo, co chce. Odhadovali bychom, že mnozí z vás v posledním roce změnili své gastronomické záliby. Už vám nevyhovuje jíst to, co jste jídali dříve, protože vibrace v jistých potravinách jsou tak intenzívní, že nejsou s vámi slučitelné. V masném průmyslu, jak víte, se krávy, prasata a kuřata nekrmí potravou. Žijí v maličkých kotcích, mnohá zvířata nikdy nezahlédnou denní světlo. Mnohá se sebe vzájemně kálí, protože žijí ve vrstvách v malých kovových krabicích. Tak jsou chována. Krmí je steroidy a antibiotiky - úplně jinými věcmi než jídlem. Nejsou chována s láskou. Když je vedou na porážku, ani pak nejsou zabíjena s láskou. A tyto vibrace pak požíváte.

    

Nezapomínejte, že všechno existuje jako vibrace. Zvířata byla nasazena na tuto planetu, aby vám byla společníky, žila s vámi na půdě, aby vás živila a poskytovala vám přístřeší, když bude třeba. To vše má být prováděno s láskou. Když žijete na farmě a pěstujete si vlastní kuřata a prasata, když je krmíte vhodnou potravou a když přijde čas je porazit, uděláte to se soucitem a s láskou. Pak je to v pořádku. Dáváte zvířatům životní kvalitu a zvířata se pak recyklují a na oplátku dávají lásku a životní kvalitu vám. To je ideální stav. Tak tomu na této planetě bylo dlouho. Ale už to neplatí. Buďte si vědomi vibrací v různých věcech.

    

Dovolte svému tělu říci, co chce. Buďte ochotni se změnit, protože vaše tělo, snažící se vyvolat svou vibraci a vybudovat si tělo světelné, se odvrátí od jistých potravin. Stanovte si záměr, že chcete změnit složení své stravy, a záměr, aby vše přišlo k vám. Zdůrazňujeme znovu a znovu, že jste mnohem víc než jen fyzické bytosti. Existujete v mnoha realitách a máte množství rádců. A tak všichni potřebujete stanovit si jasněji své záměry. Co chcete ?  Prohlaste: „Chci se vyvíjet. Chci změnit složení stravy. Chci mít větší smysl pro intuici.“ Vyjadřujte se jasně, pokud jde o to, co chcete. Slova mám záměr mají ohromnou sílu.

    

Skutečné zdraví spočívá ve dvanácti zcela mutovaných a vyvinutých šroubovicích v těle, které aktivují plnou kapacitu mozku. Bude chvíli trvat, než se všech dvanáct šroubovic zcela aktivuje, přestože se mohou začít zapojovat už teď. Někteří z vás jste zažili stav, kdy jsou zapojeny, ale nikoli aktivovány. Až budou aktivovány, celý mozek bude pracovat naplno a vy budete geniální. Budete vědět všechno, budete telepatičtí a budete schopni dokázat cokoli, protože budete průvodci v Živoucí knihovně. Budete mít kartu, která vám umožní přístup k jakýmkoli informacím, uloženým kdekoli na této planetě.

    

Kdybyste mohli na něco aspirovat, požádali bychom vás, abyste se stali dokonalými Strážci frekvence. Uchovávejte v sobě vědění a informace nejvyššího řádu, řádu nekonečného bytí. Učiňte tuto frekvenci dostupnou všem kolem vás prostě tím, že ji budete žít, že budete chodit po ulicích, nakupovat ve svých obchodech a že večer složíte hlavu na polštář s vědomím, kdo jste.

    

Přijde čas, kdy už nebudete potřebovat žádné informace, které nemáte v sobě. V této době my a ostatní nám podobní přijdeme, abychom vás spustili, shromáždili vás, sehnali vás dohromady a sestavili vás do skupin, abyste mohli reflektovat jeden druhého a vzájemně se elektromagneticky dobíjet. Když s vámi spolupracujeme, vydáváme jiskry světla, které vytvářejí otvory. Jak se ve vás objevují tyto otvory, vibrujete takovým kmitočtem, že ovlivňujete všechny kolem sebe. Když jeden z vás něco pochopí, vyšlete frekvenci pochopení a ostatní lidé ji zachytí. Tak pracuje skupinová mysl. Děje se to prostě, aniž byste tomu racionálně rozuměli nebo si utvořili specifický obraz nebo došli k uvědomění, protože se to děje elektromagneticky v těle. Vyvoláváte zvýšení energie podle toho, kolik jste jí schopni zvládnout.

Jedinci se musí dostat do multidimenzionality. Část osobnosti se rozhodne a řekne si: „Tak jo, přeji si jít do multidimenzionální zkušenosti. Co chci udělat ?“ Nejprve musí přijít touha. Touha je uvědomění, které vás uvádí do přítomného okamžiku. Pak se musíte rozhodnout, co s touhou uděláte. Zítra byste na ni mohli zapomenout. Abyste touhu strukturovali a dali najevo, že to s ní myslíte vážně, účastněte se událostí, akcí, rituálů a obřadů, demonstrujících vaše odhodlání. Pak jako další krok můžete strukturovat svůj život tak, abyste vyslali signál o svém smýšlení. Může to být jako živoucí a chodící modlitba. Církve učí lidi modlit se a poníženě prosit jisté síly o různé věci nebo za odpuštění. My navrhujeme živoucí modlitbu, což je proces, v němž každý okamžik během dne má svůj význam.

    

Živoucí modlitba znamená mít velmi vědomý záměr týkající se věcí ve vašem okolí - mít oltář, mít posvátné předměty a nemít ve své realitě nic, co by pro vás nemělo smysl. Víme, že nadhazovat, abyste ve své realitě neměli nic, co pro vás nemá smysl, vyvolává v některých z vás přímo zemětřesení. Ale kolik z vás se smiřuje s věcmi, které ve svém životě nechcete mít, ať už je to kabát, který nosíte už patnáct let a který má v podpaží pár děr od molů, ať je to partner, se kterým to táhnete už pětatřicet let a který má víc než pár děr ?  Je to výzva odstranit ze svého života všechno, co pro vás nemá smysl. Je to velice důležité.

    

Postavit si oltář je skvělá příprava na aktivační rituál. Rituály stimulují buněčnou paměť a připomínají vám pradávné učení, ve vás uložené. Uvádí toto učení do vaší aktivní paměti. Rituál vás zasazuje do přítomného okamžiku a vede vás od jedné expandující přítomnosti ke druhé uctíváním aspektů Matky Země, které mají osobní význam. Vy pro sebe vytváříte osobní význam. Všechny věci jsou vyvolávány v existenci, protože se někdo rozhodl je energizovat. Energizováno může být cokoliv. Záleží na síle individuální mysli, jak dokáže aktivovat vůli a použít ji k restrukturování reality.

    

V tomto okamžiku není na Zemi nikdo, kdo by necítil nutkání se vyvíjet. Nikdo, kdo by tuto nutnost necítil, by sem nepřišel. Všechny brány jsou otevřené a všechny projekty, které byly stavěny pro tento okamžik, byly naprogramovány k sebemotivaci, sebeurychlení a k rychlému vývoji. Tato kniha sama o sobě je proces a spouštěcí mechanismus. Jsou tu ukryty klíče. Radíme vám, abyste jednali v souladu s impulsy šeptajícími vám do ucha: „Jsi součástí Světelné rodiny a Země je Živoucí knihovna.“ Uvedeme vás v pokušní a budeme vám pomáhat tím, že vám budeme připomínat mnohé odměny. Přestože vám nemůžeme zaručit, že náročné situace někdy ustanou, existuje jistá mistrovská úroveň, jíž  dosáhnete.

    

Naučte se číst symboly a řídit se impulsy až do posledního důsledku. Být multidimenzionální znamená otevřít příjmové kanály a ladit na různé frekvence, a pak přijímat vysílání či vědomosti.

    

V současné slovní zásobě slovníku není dost slov, která by mohla vyjádřit pocity z nefyzického světa. Duch, o němž mluvíme, v sobě obsahuje mnoho myšlenek. V zásadě se vztahuje k tomu, co není fyzické nebo není v trojrozměrném nahlížení.

    

Toto pokoušení či skok můžete přirovnat ke skákání na trampolíně, při němž uděláte jeden gigantický skok, po kterém už se na trampolínu nikdy nevrátíte. Skáčete a skáčete a pak uděláte ten ZLATÝ SKOK, který vás vynese do říše Ducha. Tím není řečeno, že byste byli ztraceni nebo že byste zahynuli nebo že se vaše molekuly rozptýlí. Je to prostě skok praktikovaný všemi dávnými šamany na Zemi, udržovaný jako možnost - způsob spojení inteligentních forem života a pomoci vyvíjejícímu se lidskému rodu.

    

Multidimenzionalita je způsob života. Uvědomujeme si, že součástí vašeho úkolu jako učitelů je převést náš způsob života do vyvíjejících se systémů. Abychom vás uklidnili, je třeba říci, že pokud neodejdete z planety, je to proces, k němuž se blížíte, ale jak se s ním utkáte, to už je na vás.

Chceme, abyste byli schopni jít na samý okraj útesu, vykročit z něj a stát ve vzduchu vedle jeho kraje. Chceme, abyste byli tam v prostoru. Chceme, abyste v sobě objevili kacíře: Tu část, která ví a chystá se rozrazit a doširoka otevřít tuto realitu a ustavit úplně nové paradigma vědomí. To nedokáže jeden světový vůdce, dokáží to masy, protože masy jsou k tomu připravené.

V této době jsou na planetě milióny Strážců světla. Potřebujete se už jenom vyvíjet. Vaše práce se v této době velmi týká vaší osobnosti, fyzického nosiče, který momentálně obýváte. Právě vaše osobnost vám teď umožňuje hrát danou hru. Milujte ji, ctěte ji, važte si jí, dobře se o ni starejte, mluvte o ní hezky a mějte záměr, aby fungovala naplno. To jediné potřebujete, abyste se otevřel spojení se svou Světelnou rodinou. Pak buďte připraveni zjišťovat, s kým se světlo už seznámilo, komu vás chce představit a především kdo je světlo.

    

Láska je to, co prožíváte, když jdete za světlo. Potřebujete světlo coby informace, abyste se k lásce dostali. Bez informační frekvence nemůže být frekvence lásky správně pochopena. Pokud přijde nejprve frekvence lásky bez světelné frekvence, myslíte si, že láska je cosi mimo vás, místo abyste chápali, že jste to vy. Pak děláte to, co lidé na této planetě dělali po celé věky - uctíváte a zbožňujete cokoli a myslíte si, že láska je kdesi mimo, a nikoli tady uvnitř. Rozhodli jsme se přijít na tuto planetu a pracovat nejprve se světlem. Proto vás informujeme, posilujeme a spouštíme váš základní program s informacemi v souladu.

    

Teď když jste informováni a chápete, proti čemu stojíte při multidimenzionálním splývání se svou identitou, začnete prožívat frekvenci lásky, umožňující vám předávat lásku i jiným verzím vaší multidimenzionální osobnosti a vyvolat masivní uzdravování vědomí na mnoha úrovních. Prožitky, jaké budete mít v těchto oblastech aktivity, mohou být velmi silné. Strašlivě vás změní, takže budete mít pusu od ucha k uchu a ostatní budou dumat, co máte za lubem. Budete se takto chovat, protože budete ve vibraci extáze. Budete ve vibraci zapojenosti a každý a všechno, koho a co k sobě budete přitahovat, bude této vibrace součástí. Nic, co nerezonuje s danou vibrací, se k vám ani nebude moci dostat. Ve skutečnosti když rezonujete vyššími frekvencemi, nic, co není v těchto frekvencích, vás nemůže ani zahlédnout.

Když působíte ve frekvenci informace spojené s tvořením a láskou, budete využiti k jejímu šíření - nikoli tím, že něco budete dělat za ostatní, ale tím, že dovolíte ostatním, aby pociťovali vaši frekvenci, když s vámi přijdou do styku.

Všichni máte nesmírnou cenu. Ti z vás, kteří zmíněné věci zvládnou, a není žádný důvod, proč by je nemohli zvládnout všichni, budou jednou velmi žádáni. Bude se na vás pohlížet jako na nadlidi. Nejde však o to, abyste se separovali od zbytku populace. Je vaším úkolem, abyste učili populaci a ukazovali ostatním, jak mohou dokázat totéž. Frekvence mají být štědře rozdávány a sdíleny, aby každý mohl zjistit, co pro sebe může udělat. Tak se bude planeta vyvíjet.

(22)

DVACET DVA

PŘÍLIVOVÁ VLNA SVĚTLA

V masách na této planetě se probouzí vědomí. Celkový souhrn událostí, jejichž běh se zrychluje, proniká do reality všech. Události jsou instrumentovány a naplánovány tak, aby vás jako biologický druh kolektivně dovedly k nové oktávě světelného vyjádření. Pronikání galaktické světelné vlny přichází z budoucnosti branami, které otevíráte na rovině Země, když sledujete příběh, o nějž jsme se s vámi podělili, a proplétáte se jím. Masy se probouzejí. Vidíte je kolem sebe a cítíte vzdálené dunění vědomí, vnitřní změny Země, skutečně znamenající iniciační rituály pro celé lidstvo.

    

S velkou pomocí našich učitelů jsme této planetě předložili informace, které, jak cítíme, mohou uvést v soulad naše cíle a spojit naši energii. Máme pocit, že jsme této planetě v současné době poskytli stručný, ale inspirativní výklad - výklad obsahující světelné vlny. Je to zvěst mající za cíl vás polechtat – nalákat vás a vyvolat v život tu část osobnosti, která zůstávala dlouho skryta a nečinně dřímala. Myslíme si, že materiál, o nějž jsme se s vámi prostřednictvím této knihy podělili, má ve vás probudit to, co víte. Má vás dovést k pochopení různých verzí iluze vaší reality, jak je vám podávána, a k pochopení, jaká je nebo by mohla být vaše role ve všem okolo.

    

Svými výklady provokujícími myšlení jsme stimulovali jednoho každého z vás. Bylo naším úmyslem každým z vás pohnout a vyrušit vás z nehybnosti, nikoli přivodit vám nepříjemné pocity. Můžete se uklidnit, radíme vám, abyste si našli útěchu. Rovněž vám radíme, abyste v sobě zdolali několikero pohoří - abyste se uchylovali na nová místa útěchy a našli ona údolí věčného mládí, věčné vitality a neustálého vyjadřování kreativity. Tam naleznete nové výhledy vědomí a zahlédnete galaktickou vlnu světla z budoucnosti.

    

Při předávání závěrečné zprávy v kapitole 22, poslední kapitole, je naším záměrem využít vibrace čísla 22, dominantního čísla. Toto číslo je spojeno se vštěpováním a s předáváním svrchovaného učení - zakódované zprávy - do této verze fyzické reality. Naše zpráva nemá obvyklou podobu, není jednoduše sestavena ze slov - v metodě a odvíjení této knihy jsou skryty vrstvy informací. Předkládají se tu ideje, vyvstávají konflikty, jsou navrhována řešení a tím vším se vine inspirace, neustále vás směrující k definitivnímu odhodlání inspirovat sebe sama.

    

Domníváme se, že budete mít z předkládané instrumentace, kterou jsme v zákulisí ovlivňovali, prospěch. Kniha představuje jistý proces chápání. Tam, kde se zdá, že vládne chaos a zmatek a že je všechno zpřeházeno zpřeházení ve skutečnosti vytvořilo svůj vlastní řád. Tento řád je shrnut v závěrečném proslovu pod značkou 22.

    

V závěrečném poslání mluvíme do srdce a do duše každého z vás. Žádáme vás, abyste uslyšeli volání, rozpoznali je a předstoupili jako členové Světelné rodiny. Mějte odvahu po všechny dny, kdy budete kráčet po této planetě, žít světlo a sdílet je se vším, co potkáváte. To neznamená toto světlo kázat či vnucovat. Znamená to žít světlo, o němž víte, že jste to vy, objevit v prostotě svého bytí smysl své existence, rozkvétat s ním a znovu ostí planetu Zemi v době její nejhlubší proměny.

    

Proces postupování k vyšší oktávě pochopení - míšení dimenzí a vytváření nových území - povede každého skrze větší pochopení smrti. Vaše světlo bude potřebné. Vaše světlo představuje vaše vědění. Tato kniha vám má na posledních stránkách připomenout mnoha způsoby skrze plány a kódy, které nedokážete identifikovat, že všechno, o čem mluvíme, víte a že je to ve vás. Je na čase, abyste začali sdílet objevy a zázraky ovládání fyzického nosiče v časech změny přechodu, přinášejících zánik světa tak, jak ho znáte. Tam, kde je zánik, je vždy také znovuzrození - něco umírá a něco nového se rodí.

    

Až se tato planeta přiblíží ke dnům velké proměny, všichni budete povoláni, abyste se stali světelnými sloupy. Budete ukazovat cestu v časech, kdy jsou lidé zoufalí, protože staré způsoby už nejsou řešením - protože už se nehodí a už neplatí. Nadhodili jsme zde, že světlo vyvolává valnou část zmatků na této planetě. A proto bude v těchto dobách vašeho nadání zapotřebí. Nemůžete utíkat a schovávat se, protože je třeba, abyste se proplétali komunitami a vnesli do nich alternativní způsoby bytí. Je třeba, abyste sdíleli své přesvědčení, že realita je vytvářena myšlenkami, a ukázali ostatním, jak funguje, a to tím, že budete uzdravovat a vytvářet nové ideály civilizace spolupráce.

    

Jak se dny začínají odvíjet, postupně se odhalí dávná ožívající proroctví. Prastará proroctví budou mnohem barvitější a budou mít vlastní verze sebe samých a naučí tuto planetu to nejdůležitější.

    

V průběhu vašeho vývoje budete úspěšně pokračovat ve svém vědění a budete je sdílet a žít. Stanete se větší nádobou či účinnějším vyjádřením světla. Zjistíte, že v příštích několika letech budete tím, co víte, katapultováni rychlostí přesahující rychlost světla. Schopnosti a nadání a informace, kterých se vám dostane, jsou prostě ve vás.

    

Připomínáme vám, že k vaší planetě míří galaktická přílivová vlna světla z budoucnosti a že křižovatka bude pociťována širokými masami v roce 1998. Bude to, jako by celá planeta prodělala jednostranné povznesení vědomí. Tato vlna musí být gigantická, aby ovlivnila veškeré masy uvězněné v kontrolované frekvenci. Jste to vy, Světelná rodina, kdo zde po celých milionech uvolňuje ve svých tělech místo pro galaktickou světelnou vlnu, dovolující, aby přidání první vrstvy světelného těla bylo majetkem veškerých mas.

    

SVĚTELNÉ TĚLO obsahuje úplnou mutaci celého druhu. Bude schopno žonglovat realitami skrze přesun vědomí záměrem z jednoho pohledu do jiného, jako když přepínáte televizní kanály. Světelné tělo bude obsahovat všechna zakódovaná data a bude je schopno libovolně překládat. Bude komunikovat intradimenzionálně i interdimenzionálně.

    

Pamatujte, že hmota je jen uvězněné světlo. Až budete budovat své světelné tělo, svolíte k reorganizaci své molekulární struktury - přestanete lpět na jistých aspektech materialismu, aby vaše spirituální pochopení mohlo být více v souladu s vaším každodenním životem. Budování světelného těla znamená dovolit méně uvězněné hmotě, aby se manifestovala, a dovolit světlu, které je svobodnější ve svém výrazu a v hledání svého vlastního zdroje, aby se stalo se tím, kým jste takže nebudete tak hmotní.

    

Až zvýšíte vibrační kmitočty, stanete se svým světelným tělem. Doslova změny ve svém těle uvidíte. Vaše tělo se stane mnohem vitálnějším, mnohem mladistvějším, bude se mnohem více sytit svým bytím a určitě se stane procesorem velkého množství informací. Stane se fantastickou bytostí. Budování světelného těla znamená stát se fantastickou bytostí.

    

Dnes znovu přichází do módy prodlužování věku buněčného těla prostřednictvím omlazování a prodlužování života buněk. Je to součástí budování světelného těla - těla, které není tak husté, nemá sklon k sebedestrukci, generuje sebe sama a samo si doplňuje energii. O to se všichni snažíte. Budete svým světelným tělem, a cítili byste je, kdyby se vaše logická mysl netrápila, zda je to možné - společnost vám říká, že to možné není.

Nemůžeme nikdy dostatečně zdůraznit, že musíte PŘESTAT NASLOUCHAT SPOLEČNOSTI. To bude vaším nejtěžším úkolem a největším krokem, který musíte udělat. Máte společenské já a spirituální já a musíte se rozhodnout, které z nich je posvátné. Které je pro vás zdrojem autority. Ať se vaší autoritou stane vaše intuitivní já. Dovolte svému intuitivnímu já, aby se stalo praporečníkem vaší zkušenosti, což je zkušenost, kterou nikdo jiný nepotvrdí. Vaše zkušenost pramení z úkolu, o němž víte, i když si nutně nemusíte pamatovat, že jste jím pověřeni.

    

Když budete ke všemu, co víte, přistupovat s postojem, že existuje božský řád a božský cíl, aniž by to aspekt vašeho ega nutně stále chápal, budete se rychle pohybovat realitami. Bude mnoho způsobů, jimiž bude galaktická přílivová vlna světla prožívána. Určitě každého katapultuje do nějaké přehnané verze jeho největší příležitosti. To je ovšem na rozhodnutí každého člověka.

    

Naše závěrečná slova by měla vyjádřit dík vám všem, kdo rozpoznáváte světelný zdroj, který je součástí vaší identity a který vás přiměl přečíst si tuto knihu a řídit se tichým šepotem, rezonujícím ve zlatých spirálách chodbami vašeho bytí. Ctíme vás, uznáváme vás a jsme zde proto, abychom vám pomáhali. Jsme tu všichni jako členové Světelné rodiny, abychom opět vnesli na planetu volbu a svobodu vyvíjet se - abychom ji vnesli sem, kde bude zářit jako součást Živoucí knihovny nová hvězda na obzoru mnoha inteligentních světů.

    

Čekáme v budoucnosti, až se vaše minulost protne s naší přítomností a katapultuje celou existenci do nové oktávy, do nejvyšší oktávy bytí. Bude nám potěšením, budete-li nám v tomto procesu pomáhat.“

(23)

O AUTORCE

Plejáďané jsou kolektiv mimozemšťanů z hvězdné soustavy Plejád. Promlouvají prostřednictvím Barbary Marciniakové od 18. Května 1988. Říkají, že byli počati na Harmonické konvergenci a narodili se v Aténách o devět měsíců později. Plejádský kolektiv se původně skládal z pětasedmdesáti až stovky entit. Teď o sobě hovoří jen jako o Plejáďanech Plus, což naznačuje, že se spojili s dalšími mimozemšťany.

Učení Plejáďanů je možno přirovnat k šamanismu, onomu pradávnému souboru vědomí, které sloužilo jako prostředník mezi fyzickým a duchovním světem, vedlo lidi k sebeobjevování v oblasti paradoxu, přesunu paradigmatu a spirituality.

Barbara Mariciniaková je „přijímač“ neboli médium mezinárodní pověsti a pochází ze Severní Karolíny. Začala „přijímat“ v květnu roku 1988 v Athénách, v závěru třítýdenního poznávacího zájezdu po Egyptě a Řecku. Během této cesty dostala impuls znovu v tomto životě prožít jisté chrámy a energeticky nabitá místa - Velkou pyramidu v Gíze a Delfy.

Od té doby vede kurzy a workshopy po celých Spojených státech a organizuje zájezdy na posvátná energeticky nabitá místa, jako jsou Peru, Mexiko, Egypt, Řecko, Bali a Austrálie. Je přesvědčena, že tato místa jsou spojnicemi s energetickými víry, které uchovávají vědění vyšší mysli, vyšší idey, a že Země v současné době usiluje o své znovuzrození.

Je přesvědčena, že její zkušenost s Plejáďany je darem nesmírné ceny. Její práce jí zprostředkovala příležitost k osobní, globální a kosmické transformaci, za což chová nehynoucí vděčnost.

Zdroj: www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář