Jdi na obsah Jdi na menu
 


B.Marciniak: Poslové úsvitu - část 6.

14. 5. 2009

(12)

DVANÁCT

JE TO STRAŠLIVÝ ÚKOL, NÉST SVĚTLO

Je na čase, abyste znovu definovali své vlastní identity v mnohem větším rozsahu. Kosmem pronikají události, o nichž vy a mnozí vaši političtí vůdci nemáte tušení. Musíte učinit přítrž tomuhle bláznovství kolem definování bohů - nesmíte si myslet, že existují bytosti, přicházející z Nebes se speciálním nadáním, všechny spirituálně spojené. Jako biologický druh v příštích několika letech zjistíte některá velmi znepokojivá fakta. My vás z rozhodnutí Světelné rodiny informujeme, abyste mohli vše pochopit a byli informováni o svých možnostech.

    

Zdůraznili jsme myšlenku multidimenzionality - představy, že můžete být na mnoha místech a můžete přesunovat své vědomí. Podělili jsme se s vámi o myšlenku, že z této Země bude stvořeno velké množství světů. V jistou chvíli začnete pochybovat o všem, oč jsme se s vámi podělili. Váš organismus bude šokován a nebudete chtít věřit, do jaké míry jste byli neinformováni, a tak na čas popřete platnost našich informací.

    

Můžeme vám nabídnout jen informace založené na vašem vlastním urychlení. Musíte se vyvíjet a mít všech pět pohromadě, abyste byli schopni žádat informace, protože existuje božský zákon týkající se interference. Je mnoho takových, kdo tento zákon porušili a interferovali se Zemí: dokonce i někteří v království našich předků. Říkali jsme dostatečně často, že toto je vesmír a zóna svobodné vůle, takž heslo zní, že všechno je dovoleno. Proto jsou zde vždy ti, kteří si přejí být pány a vládci a autoritu nad ostatními.

    

Světelná rodina byla známa svým sklonem vytvářet společnosti, v nichž vládne výrazné hnutí ve všech směrech podél světelných paprsků. Co to znamená ?  Světlo je informace, takže Světelná rodina je rodinou informací. Existují vědomí - válečné rodiny - trávící možná miliardy let podle vaší představy času studiem, šířením a prožíváním kontroly vědomí. Ve vesmíru, který existuje mimo limitace času, se v zóně svobodné vůle přehrávají všechny scénáře.

    

Teď je na čase, abyste radikálně změnili svůj názor na sebe a zbořili bariéry. Je na čase, abyste se pozvedli z malosti dnešních dramat a událostí a začali se spojovat na kosmické rovině s vyšším dramatem, které se právě odehrává. Tímto způsobem můžete být lépe informováni o svých vlastních záměrech, cílech a dramatech. Musíte být schopni pochopit svou identitu a svou schopnost cestovat se svou identitou do jakéhokoliv světa, který si zvolíte.

    

Tento příběh Světelné rodiny neboli „Návrat bílých triček“, jak ho rádi nazýváme, je o tom, KDO JSTE. Zavázali jste se splnit jistý úkol, být zde služebně a pamatovat si a splnit to, co jste sem přišli splnit. Řekli jsme vám, že vaše světy a vaše identity v nich se drasticky změní, a vy se k této době blížíte. Prožili jste změny, alespoň mnozí z vás. Když se ohlédnete, abyste zjistili, kým jste byli před rokem, v ideálním případě bude každý z vás vědět, že jste teď mnohem silnější.

    

V ideálním případě každý z vás začne cítit, že v každém okamžiku vytváříte svou vlastní realitu a že každá situace, kterou prožíváte, ať jste zaměstnaní nebo nezaměstnaní, je váš vlastní výtvor. V této době ideálně každý z vás už strávil umění projevit se, protože teď je čas, abyste vtáhli kosmickou síť informací do svého těla a zapojili ji do své psýchy, abyste se mohli stát vysílačem těchto údajů na planetě. Je to síť, která je spouštěna světelně zakódovanými vlákny mimo vaše tělo.

    

Musíte začít mnohem více ROZLIŠOVAT, co a kdo přichází z nebes, protože budete oklamáni a ohloupeni a nebudete to chápat. My to víme, protože sami dobře víme, jak je snadné vás oklamat a ohloupit. Někdy to sami děláme, abychom vás posunuli dál. Řekli jsme vám, že jsme na vás už pár triků použili. Bylo to nutné, protože kdybychom vám řekli všechno, mnozí z vás by stáhli ocas mezi nohy a už dávno by utekli.

    

Ideálně jsme se vám snažili vštípit sebedůvěru. Vštípili jsme vám rovněž nový informační dodatek, abyste mohli vzít základní kámen tohoto systému - představu, že tvoříte sami sebe, že tvoříte svou realitu svými myšlenkami - a VYTVOŘIT SVĚT vyprojektovaný Světelnou rodinou. Tímto způsobem může část Země pokrýt nový plán a nová síť, takže může nastat úplně nová možnost. Bez vás a bez nové vyhlídky, kterou přinášíte, je zde na Zemi potenciál pro velkou kosmickou válku.

    

Rozhlížejte se svým centrem cítění a pociťujte zmatek, který se šíří po celém světě ohledně toho, co se děje. Tato planeta fungovala na velmi nízké frekvenci, frekvenci založené na přežití a na bezmoci. Vaše identita byla založena na tom, co můžete získat mimo sebe. Dvanáct šroubovic způsobí, že všechno, co představovalo a obklopovalo šroubovice dvě, bude bezvýznamné. Veškeré ušetřené peníze a veškerý majetek - veškerá jistota založená na prvních dvou šroubovicích, která vám dává identitu - je naprosto irelevantní pro planetární evoluci.

    

Pociťujte strach a nejistotu rozechvívající životy lidí, kteří si začínají uvědomovat, že způsob, jímž byl jejich život definován, se rozpadá. Uvědomte si, že viníkem tohoto rozpadu je světlo a že vy jako členové Světelné rodiny a Strážci frekvence způsobujete, že k tomuto rozpadu dochází, protože přinášíte na planetu elektromagnetický náboj vysílající novou frekvenci. Pomáháte vytvářet chaos nového vědomí.

    

Projděte si v duchu svůj život za poslední rok či dva a uvědomte si, že byly chvíle, kdy jste i vy byli v neuvěřitelném chaosu vědomí. Nacházeli jste se v chaosu rozhodování, kdo jste, kde chcete žít, koho si vyberete za partnera, jestli chcete zůstat s partnerem nebo ne, jestli chcete mít dítě nebo ne, jestli chcete i nadále být rodičem a mnoho dalších věcí.

    

Napřáhněte svou mysl do svých komunit a pociťujte, jak se základ, na němž lidé založili své životy, zvolna hroutí. Globální uchopení reality mizí, mizí, už zmizelo. Základ se hroutí a někteří teď jeho zhroucení nemohou vidět. Nejvýznamnějším důvodem zhroucení je, že jsou tu dostupné nové informace, proti nimž jsou staré informace archaické a zchátralé, za což jste vy zodpovědní. Takže do jisté míry zodpovídáte za to, že se vyvíjíte a že jste svou vlastní formou inspirace - že jste živými příklady pro ostatní.

    

Hrajete velmi aktivní roli. Jsou mnozí, kteří říkají: „Ale ne, světlo !“, protože světlo, jak známo, mění každou vibrační frekvenci, s níž se setká. Světlo nese informaci a informace rozpíná systémy, takže staré systémy nemohu dále existovat. A tak se světlo pohybuje, aby ničilo, ale současně dává zrod novým systémům tím, co za sebou zanechává. Je nastolen nový řád.

    

Některým z vás činí potíže představit si sebe sama jako ničitele, protože máte jistý systém víry týkající se destrukce. Je to paradigma, a pokud se zaseknete v této vibraci a nerozbijete tyto představy, stanete se velmi omezenými a spoutanými ve vnímání reality. Ano, docela určitě jste ničitelé. Ničíte systémy, v nichž převládá temný tým a nevědomost. Světlo postupuje a ničí všechny systémy a zážitek ničení je úměrný tomu, jak silně a s jakou vervou vědomí lpí na tom, co je ničeno.

    

Kdo za vás zaplatí kauci, když se věci přiostří ?  Kdo je záchranná výprava ?  Jste to vy. Aby se tato transformace mohla odehrát, musíte použít všechno, co máte, abyste ji přivodili. Dostává se vám neuvěřitelné pomoci ze všech možných říší, ale přesto všechno záleží na vás, nikoli na nás. Změníte frekvenci prostě jen ODHODLÁNÍM, ROZHODNOSTÍ a SILOU VŮLE.

    

Zjistěte, co jste ve fyzickém těle, protože je prodloužením vaší moci zde. Naučte se je řídit a používat a splyňte s ním. Tím, že nesete světlo ve svém těle, přinášíte frekvenci na tuto planetu a daná frekvence nese informaci. Frekvence světla obsahuje historii vaší identity a historii vašeho konkrétního vědomí. Jak jsme již řekli, toto vědomí bylo rozptýleno z vaší databáze neboli buněčné struktury, protože ti, kdo přišli, aby byli vašimi bohy, vás nemohli ovládat, pokud jste měli stejné schopnosti jako oni. A tak provedli biogenetický experiment a mutaci, která byla nazvána „Pádem“. Stalo se to tehdy, kdy převládla nevědomost lidského rodu. Provedli velké množství různých experimentů, což trvalo velmi dlouhou dobu.

Světlo představuje sestavení toho, co bylo rozmetáno, a všechno, co potřebujete ke splnění úkolu, je, abyste BYLI. Když prostě budete, a budete se vyvíjet a necháte svou osobnost, aby se vyvíjela, můžete si skutečně být jisti, že ostatní členové Světla se rovněž vyvíjejí. Vysíláte telepatickou zprávu, že jste zde přítomni, tak jako my vám vždycky říkáme: „Jsme zde.I my jsme členy Světelné rodiny a přinášíme s sebou informace a vysíláme je všude.

Je nezbytně nutné, aby každý z vás přezkoumal hranice, které jste si sami stanovili. Jste přesvědčeni, že jste se vyvinuli, že máte širší perspektivu a že vidíte mnoho věcí. A ve vztahu k tomu, jakou cestu jste urazili, jste skutečně udělali pokrok. Avšak my vám můžeme zaručit, že nevidíte hranice, které jste si sami stanovili a které stále definují, co si myslíte, že dokážete, a co ne. Tyto hranice jsou tím, co vás poutá k přítomné verzi neboli frekvenci reality.

    

Hranice, které jste si stanovili a které inzerujete a oznamujete, vám brání v pohybu s informacemi, jež se ve vás probouzejí. Tyto informace jsou součástí duchovního povznesení. Jsou odstraňovány různé vrstvy reality, takže jste více v souladu s říšemi ducha. To je duchovní rozvoj. Chceme, abyste ZRUŠILI HRANICE a přestali definovat a chránit každý aspekt svého života.

    

Nést světlo je strašlivý úkol. Jakmile dovolíte světlu, aby vstoupilo do vašeho těla, započnete proces proměny - který není vždy radostný, povznášející a zábavný, jak někteří z vás už zjistili. V tomto procesu, když zrovna není příliš zábavný, možná první, co uděláte, abyste sami sobě zabránili ve vývoji a v proměně, bude, že budete reagovat strachem. Možná budete svalovat vinu na někoho jiného a kňučet a fňukat a možná vám bude připadat, že vám někdo něco udělal.    

Myslí si to celý zbytek planety, ale to nejsou členové Světelné rodiny. Jsou tu samozřejmě milióny jejích členů a světlo se navrací na tuto planetu, kde se Černá trička krmila vašimi emocemi - strachem a negativitou a válkou a chamtivostí, protože toto je vesmír svobodné vůle a tohle všechno bylo dovoleno. Prvotní Stvořitel je tým temnot a současně Světelná rodina. Prvotní Stvořitel je všechno.    

Učíme vás v příbězích. Jednou prohlédnete příběhy, které vám vyprávíme. Už je nebudete potřebovat a budete schopni rozbít paradigmata a vstoupíte ve znalost větších realit. Do té doby k vám promlouváme v příbězích, abychom vás zaujali a nalákali vád od oblastí, a kam se bojíte vstoupit - do oblastí, do nichž jste se nejhlubší částí své duše vstoupit zavázali.V brzké době se objeví potřeba uvědomit si, KTEŘÍ LIDÉ jsou doopravdy Strážci frekvence a kteří o tom jen mluví. Strážci frekvence budou povoláni, aby na této planetě vytvořili jistou stabilitu, protože po sto procent času vědí, že svou realitu tvoří. Dozvídají se, jak se bránit zákonům lidstva vědomým nasměrováním svého uvědomění a energie. To je hloubka dokonalosti a angažovanosti, o kterých tu hovoříme.    

Nejsme tu proto, abychom si pohrávali se slovy nebo vám mazali med kolem úst. Jsme tu proto, abychom vám připomněli, kdo jste a k čemu jste se zavázali - co jste přišli na tuto planetu vykonat. Jsme tu proto, abychom vám fandili a povzbuzovali vás, abyste se upamatovali - abychom vám poskytli vedení a pomoc, abyste mohli sami pro sebe objevit zázrak, který vás očekává v lidském těle.    

To nejlepší, co můžete v této době udělat, je stát se strážci své vlastní frekvence a nesnažit se „zachraňovat“ kdekoho kolem sebe. Udělejte vše, co je ve vašich silách, abyste si udrželi systematické uvědomění a pochopení, co se děje. Chovejte se konzistentně ve vztahu k frekvenci světla, která vám přináší informace, a k frekvenci lásky, která je frekvencí stvoření.    

Až bude bohům stvořitelům odejmut zdroj potravy a frekvenční bariéra bude proražena, změní se síť Země. Ve skutečnosti Země prochází iniciací. Země má zájem o všechny své obyvatele a vyvíjí se s tím, jak se její obyvatelé vyvíjejí směrem k existenci, v níž větší možnosti budou každodenním jevem - v níž se zázraky mohou stát způsobem života, protože budou existovat v rámci frekvence, která bude dostupná. Každý z vás napomáhá zmíněnou frekvenci na této planetě oživit tím, že žije svůj život v souladu se světlem a s tím, co víte. Jde o práci individuální povahy. Můžete pracovat ve skupinách a mít jisté vůdce, ale musíte se vyvíjet jako jedinci. Když tak učiníte a budete vedeni svým světlem, abyste žili jistým způsobem, pocítíte vzrušení.    

Abyste získali informace, nemusíte spolupracovat s námi ani s nikým jiným. Jediná kontinuita, kterou potřebujete, a abyste soustavně pracovali se sebou a hledali význam toho, co my nazýváme exaltované já. Cítili, co exaltované já  znamená - je vítězné, osvobozené a radostné, jestliže něco koná a nejvíce, dosáhne-li toho.    

Tato planeta zoufale potřebuje angažované entity, které hledají exaltované já. Kontinuita, o níž jsme hovořili - a kterou bude pro vás výhodné vnést do svého života - znamená vědět od okamžiku k okamžiku uvnitř své bytosti, že jste oddáni hledání zmíněné exaltace. Tato exaltace může být převedena do slov jako frekvence nebo vlna cítění nebo vibrace. Všichni chápete vibraci v podobě světla a zvuku. Vibrace jsou neustálé - nesou a přenášejí formy inteligence. Když se podíváte na sebe a nezapomínáte, že jste na této cestě, a neustále si připomínáte, že vtahujete světlo do svého těla a že se snažíte zvýšit frekvenci svého fyzického základu, postavit se na odpor proti zákonům lidstva a změnit frekvenci této planety - vytváříte tím jakousi kontinuitu, která dokáže víc než všechny knihy a pásky světa.

Není nic silnějšího než vaše oddanost exaltovanému já. Jakmile se jednou dáte do služeb energie světla, energie, exaltace a povznesené frekvence, jste poznamenáni. Pak musíte žít podle toho, co tyto energie vám předložené označí za váš úkol, který má být urychlen.

(1)

Především a zaprvé, žijte své světlo. Žijte to světlo, které je ve vás, s odvahou. Nežijte uzavření - žijte je. Říkejte, co více, ale nestoupejte si na bedýnku od mýdla a nemávejte rukama jako fanatici. Jednoduše řekněte: „Tomuhle věřím. Tohle žiju.“ Někdo vám například řekne: „Buď opatrný nebo se nastydneš.“ Vy na to odpovíte: „Já nevěřím na nastydnutí.. Nepoužívám své tělo pro nemoc.“ Tím, že takové věci říkáte,vedete ostatní k probuzení. Říkejte, co víte, v běžném hovoru s příbuznými a přáteli.    

(2)

Ať jste kdekoli, používejte světelný sloup. Doporučujeme vám, aby si každý z vás představil světelný sloup vstupující temenem do vaší hlavy a naplňující vaše tělo světlem. Představte si tento kosmický světelný sloup, jak přichází z dalekého vesmíru, naplňuje vás a pak vychází opět solárním pletencem a vytváří světelný obal kolem vašeho těla, takže žijete uvnitř zářícího éterického vejce.    

(3)

Když milujete sami sebe a Zemi a víte, že jste zde, abyste nově definovali, nově navrhli a prolomili hranice lidstva, vysílejte to. Žijte život zasvěcený těmto myšlenkám. Když se nás ptáte, kolik času jim máte věnovat, řekneme: „to je velmi jednoduché - všechen váš čas. Všechen. Není to nic, kvůli čemu byste i museli dělat starosti, je to něco, co prostě jste. Vy to žijete - je to vaše theologie. Zjistíte, že když žijete své světlo, přitahujete k sobě ostatní, kteří mají velký zájem žít své životy stejně, a váš počet bude neustále vzrůstat.    

(4)

Když zasvětíte svůj života řeknete: „Duchu, přeji se, abys mě zaměstnal. Dej mi práci a ukaž mi, co můžu dělat. Dej mi příležitost žít své světlo, říkat svou pravdu a nést světlo kolem zeměkoule,“ pak vám Duch dá práci. Řekněte jasně, k čemu jste použitelní a uzavřete s Duchem smlouvu. Řekněte duchu, co žádáte v odměnu. Duch vás nechá vyjednávat a sepíše jakoukoli smlouvu, jakou budete chtít potud, pokud budete působit ve funkci, v níž sloužíte sobě a povznesení své vibrace. Když sloužíte sobě a jste oddáni osobnímu vývoji a změně, povznášíte všechny kolem sebe. To je služba. Služba neznamená chodit a dělat ze sebe mučedníka  a říkat: „Já vás spasím.“ Služba znamená dělat práci sám a žít ta, že každý, koho se dotknete, je vaší cestou ovlivněn.

(5)

Nevadí, když budete při jednání s duchem rozjaření a budete říkat: „Poslyšte, hoši, už jsem na to přišel. Žádal jsem a chci to udělat. Prosím, chci urychlení.“ Pokud chcete urychlení, vyjádřete se jasně, buďte velmi připraveni odstartovat a buďte otevření při čtení symbolů, tak jak se k vám dostávají. Když nějaká kniha spadne z police, přečtěte si ji. Když se vám naskytne příležitost někam jet, neříkejte: „Moc mě to mrzí, ale nemůžu si to dovolit.“ Udělejte to. Když se vaše cesta kříží s cestou někoho jiného, a vy jste před tím říkali, že hledáte nějaký vztah, ale ten člověk má nesprávné balení, jděte do toho. Jednáte beze smyslu a možná že tyhle věci jsou způsob, jímž vám duch předkládá narušitele stereotypů. Když se vyjadřujete jasně a komunikujete v každé situaci, pak můžete udělat značný pokrok.    

(6)

Myslíte příliš na to, jak se věci stanou a jakou budou mít podobu. To je důležité si uvědomit. Takže když žádáte o urychlení, buďte připraveni chopit se příležitostí, které vaše logická mysl zděšené odmítá. Logická mysl ztropí kvůli některým z nich pěkný rámus, protože se bude bát. Jakmile se zaslechnete říkat: „To nemůže,“ nebo: „To nedává smysl,“ poslouchejte. Jsou to klíčová slova. Prostě řekněte: „Mám božské vedení. Mám v úmyslu urychlení. Mám v úmyslu propracovat se povznášející funkcí a tohle prostě zkusím. Připadá mi to správné, i když to nedává smysl, takže do toho jdu.“ Ale jestliže z něčeho nemáte dobrý pocit, a navíc to nedává smysl, pak to nedělejte. Důvěřujte svým pocitům.    

(7)

Dochází k jistému výběru - výběru vyvolených. Co to znamená, být nazván „vyvoleným“ ?  Ti, kteří se shromažďují, když hovoříme, a ti, kdo slyší zvuk své vnitřní písně, jsou vyvolení. To, že jste vyvolení, ale neznamená, že budete automaticky povýšeni a vykonávat povinnost, která má být vykonána. Kdo vás vyvolil ?  Vy sami jste se vyvolili. Nejste členy exkluzivního klubu - ale na druhé straně jimi přece jen jste. Členství v tomto klubu je dobrovolné a každý z vás se rozhodl, kdo v něm bude a proč sem přijde. Nemůžeme nikdy dost zdůraznit, že ODVAHA se stane druhým jménem jednoho každého z vás.

Poznámka zpracovatele: Odvážný se v galaktickém jazyce KOSAN řekne ADUN.

Životy mnohých z vás jdou v skrytu. Nechcete, aby každý věděl, jaké je vaše vnitřní přesvědčení. Můžete si připadat naprosto v bezpečí, když jste v nějaké místnosti a diskutujete o nejrůznějších tématech, a přitom v práci nebo v rodinném kruhu najednou jako byste měli pusu na zip a nedáte sami sobě svolení říkat svou pravdu.    

Je mnoho lidí, jejichž zakódování čeká na váš hlas. A tak jste vy, vyvolení, v tuto dobu vybíráni. Jste vybráni pro ODVAHU. Když TEĎ neseberete odvahu, NEJSME si příliš jisti, zda ji seberete POZDĚJI.    

Všichni jste sem přišli, abyste vykonali jistý úkol, a ten úkol je tu. Právě teď. Desetiletí změny je před vámi a s tím, jak se budete integrovat a uvědomovat si, co tato změna znamená, změní se život jednoho každého z vás. Tato změna znamená vzdát se mnoha věcí, vzdálit se od mnoha věcí a sjednotit se s jinými věcmi, protože budete důvěřovat. Důvěra je slovo, které by každý z vás ohromně rád měl jako druhé jméno, a přitom říkáte, že důvěra je něco, co nemáte.    

Co to znamená důvěřovat ?  Znamená to mít takové vnitřní vědění, že vaše myšlenky vytvářejí váš svět - prostě být si zcela jist, s božskou samozřejmostí a vnitřním věděním, že když něco myslíte, JE TO.  Právě toto téma se vám pokoušíme stále a znovu předkládat, v každé podobě a všemožnými vyjadřovacími prostředky, takže je jednou pochopíte. Jakmile je pochopíte a začnete je žít, začnete měnit svůj život.    

Neustále zdůrazňujeme, že čas dát se do toho je právě teď. Není to nezbytně tak, že vám už nezbývá čas. Je to tak, že čas na vás začíná tlačit, a když nebudete jednat, věci se mohou dostat do nepříjemné polohy. Jak jsme již řekli, probíhá vybírání vyvolených. Vyvolili jste sami sebe, a tak když se neposunete do práce na plánu, který jste pro sebe sestavili, do jisté míry se vám může nedostávat čas. Máte už jen PÁR LET, než se věci octnou NOHAMA VZHŮRU a začnou se hekticky dít, takže pokud nežijete svůj život ve skutečné vznešenosti světla, jak jste si dobrovolně předsevzali, může už být příliš pozdě. Jinými slovy, když budete vše neustále odkládat a odkládat, spláchne vás spodní proud přílivové vlny, až přijde - možná doslova a do písmene.    

Ať je to jakékoli snažení, do něhož jste vedeni, je součástí vašeho plánu vyvíjet se. A tím, že se vyvíjíte, ovlivňujete vývoj planety. Až postupně pochopíte, kdo jsou lidé a čím je tato planeta, začnete otevírat nové cesty pro ostatní. Zjistíte, že události, které jste si nikdy nepředstavovali, budou jaksi složeny před vašima očima. Budou to věci, které jsou za hranicemi vašeho chápání - „scény“, jak je s oblibou nazýváme, neboli příležitosti, na jaké jste nikdy ani nepomysleli. Stane se to, až budete vědět, že žijete své světlo a že tak činíte s odvahou.    

Je značná šance, že v příštích několika letech budou na pořadu dne nosiče světla. Chápejte, že to je součástí plánu. Vy všichni musíte mít jasnou představu, jak byste chtěli projektovat svou realitu. To neznamená, že byste nebyli přizpůsobiví, znamená to jen, že pracujete s jasností. Řeknete: „Mým průvodcům a všem, kdo mi pomáhají v mé evoluční cestě po Zemi: Je mým záměrem být úspěšný. Je mým záměrem být vždy v bezpečí ve všem, co dělám. Je mým záměrem přijímat lásku a dávat lásku ve všem, co dělám. Je mým záměrem mít se dobře a prosperovat podle svých potřeb. Je mým záměrem nebýt nadměrně zamilován do materiálního světa.    

Přestože musíte odvést svou práci a vyvíjet se, je tu mnoho mimoplanetárních a nefyzických bytostí, které jsou připraveny s vámi spolupracovat. Stačí jen požádat je o pomoc. Když to uděláte, vždy jasně prohlaste, že jakákoli pomoc se vám dostane od SVĚTLA. Zůstaňte ve své integritě a buďte bdělí. Předpokládá se, že je-li někdo na této planetě inteligentní, je duchovně uvědomělý. To je naprostá lež ! Někdo může být pronikavě inteligentní a může se naučit překračovat lidské zákony, a přesto NEMUSÍ spolupracovat s frekvencí světla a frekvencí lásky. Buďte si toho vědomi a vyjádřete se jasně, o jakou pomoc si voláte.    

Zmínili jsme se už mnohokrát, že frekvence světla přináší informace. Frekvence lásky přináší tvoření a úctu ke Stvoření a spojení s veškerým Stvořením. Frekvence lásky bez frekvence světla může být velmi zmrzačující. Pokud si myslíte, že frekvence lásky pochází z něčeho mimo vás, místo z vašeho nitra, budete dělat, co se na této planetě dělo znovu a znovu: Uctívat někoho, kdo šíří frekvenci lásky, jako by byl svatý.    

Ideální je nést světelnou frekvenci informace - být informován - a spojit ji s frekvencí lásky. To vám umožní cítit se součástí Stvoření a nesoudit je a neděsit se ho, jen prostě vidět jeho božskost a dokonalost, jak se vyvíjí, aby poučilo každé zúčastněné vědomí o sobě.

(13)

TŘINÁCT

ČÍ CÍL JSTE ?

Řekli jsme, že vaše existence má přesný cíl a smysl. Čí cíl ?  Pomysleli jste na to někdy ?  Čí cíl jste ?

Máte jistý cíl, protože všechny aspekty vědomí jsou navzájem spojeny. Žádný neexistuje mimo systém, jsou součástí celku. To je cíl, který chceme, abyste sledovali. Podstata nosiče, který obýváte, a energie, kterou generujete, jsou součástí vývojového sledu, o němž můžete říci, že má smysl pro vaše osobní hledání v životě. Ale jaký cíl či smysl dodáte celku ?  Umíte si představit, že někdo jiný používá váš smysl a roste z něj ?  Energie, o jejíž existenci nevíte ?

Tento Vesmír je propojen takovým způsobem, že je založen na DOMINOVÉM SYSTÉMU. Veškeré aspekty vědomí se v tomto vesmíru soustředily, aby se navzájem ovlivňovaly, protože to je jediný způsob, jak vědomí v tomto konkrétním systému může prožívat samo sebe. V jiném systému nebo vesmírné struktuře každý jednotlivý typ vědomí může být úplně svobodný. Můžete jinými slovy existovat sami a nesloužíte jako cíl pro nikoho jiného. V tomto Vesmíru to však neplatí.

Je mnoho různých vesmírů a témat. Tak jako sto pencí dává dohromady dolar, jisté soubory vesmírů dávají dohromady něco, co je souborem energií. Nakonec začnete zkoumat a zjišťovat, že jsou celé systémy existence, které nemají nic společného s existencí tak, jak s ní pracujete vy. Tento systém je projektován jako zóna svobodné vůle, v níž je vše propojeno a spolupracuje se vším ostatním.    

Existují jiné typy zón, které možná také můžete nazvat zónami svobodné vůle, kde je vše na všem nezávislé. Tady na Zemi je všechno propojeno se vším ostatním. V systému, kde je vše nezávislé, je mnohem více prostoru. Nebo lépe řečeno, je tam mnohem více vědomí prostoru, nikoli nutně prostoru. Takový druh vesmíru může ve skutečnosti být mnohem menší než tento vesmír, ale protože nepůsobí z hustoty, vědomí prostoru může být větší.    

Vaším účelem je nést informace a tím, že je nesete, učinit informace dostupné pro ostatní prostřednictvím frekvence. Když se s vámi podělíme o nějaký příběh, výsledkem je, že nesete informaci. Informace je světlo, světlo je informace. Čím jste informovanější, tím více měníte svou frekvenci. Jste elektromagnetická stvoření a všechno, co jste, vysíláte ostatním. Tak jako rozpoznáváte někoho ve strachu, můžete rozpoznávat někoho v radosti, když se začnete učit, jak užívat své tělo, abyste je vyladili na tento způsob rozpoznávání.    

Vaším úkolem je nést informace a vyvíjet se k nejvyšším možným schopnostem v lidské podobě. Když to uděláte, nemůžete jinak než ovlivňovat množství jiných. Může vám připadat, že vaše konkrétní povolání není nijak velkolepé - dejme tomu, že jste číšnice či vrchní. Pamatujte si, že věci nejsou, čím se zdají být, a každý, s kým přijdete do styku, je vaší vibrací ovlivněn. Někteří z vás mohou po nějaký čas vykonávat velmi podřadnou nebo světskou práci, nebo můžete prostě být vedeni, abyste byli rodiči a opatrovníky svých dětí, nebo možná děláte práci, která, jak vám připadá, není zrovna cestou k nejvyšší slávě. A přece budete mít jisté období, v němž musíte asimilovat všechny ty skutečně radikální informace. Musíte být srozuměni se svým životem a s historií vašeho světa tím, že ji budete žít, vnímat a zvyknete si na ni. Jakmile dokážete soustavně udržet frekvenci informace a nejezdit na horské dráze emocí nahoru a dolů, protože nevíte, kdo jste, bude vám svěřen úkol. Bude vám předložen a bude součástí vašeho projektu. Váš projekt je váš osobní detailní plán nebo nástin činnosti pro tento život.    

Mnozí z vás už znají svůj projekt a vědí, k čemu budou vedeni. Každý z vás v nejhlubší části své bytosti zná svůj plán. Co vám překáží v tom, abyste si ho uvědomovali a věděli vše, je logicky vzato domněnka, že pro svůj plán nemáte talent nebo že ho nedokážete uskutečnit. Když se ponoříte do stavu meditace, získáte obraz své identity a reality a další kroky vašeho úkolu, den za dnem. Meditace je stavem komunikace, není to cesta, kterou jdete někam, abyste se ztratili. Meditace je cesta k informovanosti a k místu, které vás živí.

Dostanete se do svého cíle, který více než pravděpodobně bude souviset se zprostředkováním frekvence: S jejím vedením, předáváním frekvence ostatním, vysvětlováním, používáním k léčení jiných a s její stabilizací pro lidský rod. Až každý z vás bude schopen podržet frekvenci informace bez výkyvů a bude možno se na něj systematicky spolehnout, tehdy ukotvíte frekvenci na planetě. Tato frekvence je rozlišitelná. Nelze ji vystopovat, ale je možno ji rozlišit, jako je rozlišována teď. Proto došlo k horečným pokusům tuto frekvenci změnit. Všude, kam se podíváte, uvidíte více kontroly frekvence, ovšem s tím rozdílem, že teď budete schopni rozeznat důvody.    

Zjistíte, že všechno ve vašem životě vás připravovalo krok za krokem na to, co budete dělat. V jeden okamžik jste byli skautským náčelníkem a učili jste se pracovat s malými chlapci. V jinou dobu jste možná pracovali v restauraci a učili jste se pracovat s jídlem a servírovat. Prostřednictvím svých zaměstnání jste vytvářeli jisté aspekty reality, abyste později, až budete systémy učit, jak mají překročit samy sebe, měli představu ODKUD lidé pocházejí.    

Mluvíme s vámi, jako byste nebyli lidé, protože pro nás nejste. Pro nás jste členy Světelné rodiny, my známe vaše multidimenzionální osobnosti. Mluvíme s vámi o jednání s lidmi, protože je vaším úkolem integrovat se s nimi, uklidňovat je a protože je vaším úkolem integrovat se s nimi, uklidňovat je a probouzet v nich jiskru světla, aby nebyli všichni zničeni a aby se toto místo mohlo stát domovem nového biologického druhu a novou říší aktivity.    

Mluvili jsme mnohokrát o vývoji DNA a modulaci frekvence, která udržovala celý váš druh a celý experiment v kontrolovatelné a zvladatelné podobě. Byli jste najati a dostali jste úkol z budoucnosti katapultovat se nazpět do tohoto cyklu existence - inkarnovat se mnohokrát, abyste pochopili, co udržovalo lidi v poslušnosti. Tímto způsobem můžete působit zevnitř. Když bojujete se svou logickou myslí, prožíváte konflikt mezi částí své bytosti, která je lidská, která přijala příběh, a jinou částí své osobnosti, která patří ke Světelné rodině, která příběh nespolkla a dozvídá se o širším obrazu.    

Začněte si uvědomovat, že ta část vás samých, která operuje z logiky, vás něco učí. Poskytuje vám zkušenost z první ruky, jak funguje většina populace, a vědomost z první ruky, kolem čeho se budete muset propracovávat, abyste se dostali k ostatním. Kdyby pro vás bylo naprosto snadné nabýt intuici a působit odtud s naprostou důvěrou, a kdybyste neměli dualitu chápání logickou myslí, v dlouhodobé perspektivě byste přestali mít se zbytkem lidstva trpělivost. Kdyby to pro vás bylo snadné, jak byste mohli vůbec pochopit, jak obtížné je to pro ostatní ?    

Lidé byli po dlouhou dobu ovládáni frekvencí. Jsou na toto ovládání tak navyklí a logická mysl byla v poslední době tak přehnaně vyvinutá, že je tu hodně podezřívavosti a strachu - temné místo duše, které je natolik ovládáno, že se do něj lidé bojí byť i jen vstoupit a věřit, že mohou informace získat sami. Když myslíte na entity, které modulovaly způsob, jak lidé vysílají sami sebe, tím, že jim přeorganizovali DNA a zavedli na této planetě různé scénáře a události - a pak trychtýřem odsávali výsledky této psychické energie různými branami ven do kosmu pro své vlastní účely - pak vidíte, s čím bojujete.    

Někteří chtějí, abyste vy i celá planeta nefungovali jinak, než prostřednictvím logiky - logiky strachu. Nejlepší, co vám můžeme v tuto chvíli poradit, je danou logiku používat. Řekněte si: „Přijmu tedy na chvíli logiku a uvidím, co má logická mysl dělá. Chce převzít velení. Bylo jí řečeno, že je to tak, jak to je. Mně bylo také řečeno, že ty ostatní věci jsou rovněž opravdové. Budu jednoduše pozorovat, jak kolísám od jedné k druhé. Zlobím se, Jsem nejistý ?  Co mi přináší povznesení ?  Co mi přináší bezpečí ?  Co mi přináší každý z obou způsobů myšlení ?  Co se dozvídám o sobě ?  Jak cítím ?    

Tohle všechno pozorujte a zaznamenejte. Pak si řekněte: „Teď, když jsem dal každému příležitost vystoupit na scéně, co chci JÁ ?“ Znovu potvrďte, co vy chcete, a vy víte, že se chcete vyvíjet. Vidíte, jak ve skutečnosti procházet opakovaně pochybnostmi je součástí Božského plánu ?  Je to součástí pochopení, čím budou procházet OSTATNÍ, kteří jdou ve vašich šlépějích. Musíte se naučit otevřít své centrum soucitnosti neboli srdce, což je patrně jedna z nejobtížnějších věcí. Naučte se cítit soucit k sobě, až všichni dostanete odvahu nechat to být a cítit.    

Je velmi důležité pozorovat, jak se vyrovnáváte s událostmi. Různé události jsou vám předkládány, abyste je mohli pozorovat. Naučte se pozorovat své chování a trávit více času o samotě - i když je to někdy pro vás obtížné a cítíte se osamělí. V dlouhodobé perspektivě nám poděkujete, že jsme vás nasměrovali k mnohem smysluplnějším setkáním se sebou samými. Udržujete onu bohatost a zralost, která vás může přivést k vyššímu uvědomění.    

Existuje jistý řád, v jehož rámci působíte a který jistá část vaší osobnosti nevidí. Někdy, když nějaká vaše část operuje bez vize nebo vidění, to vypadá, že vás události na cestě vracejí zpět. Buďte si vědomi, že v tomto novém chaosu vědomí a zmatku a přesunování nejistoty je božský řád.    

Dalo by se to přirovnat k pečení koláče. Každá surovina v receptu je sama o sobě integrálem celku a má svůj vlastní smysl pro strukturu: Vejce, mouka, máslo, cukr. Když je začnete spojovat, vypadá to, jako byste vytvářeli chaos. Někdo by mohl říci: „Vždyť to všechno zkazíš. Zkazil jsi to vajíčko. Kam se poděl ten cukr ?  Zkazil jsi všechny základní suroviny.“ Takový člověk by nejspíš nechápal kouzlo katalytické formule žáru.    

V současné době je na planetě přítomna katalytická energie, teď, kdy se všechny individuální struktury začínají tavit a splývají v cosi, co vypadá jako chaos. Něco se z toho narodí, tak jako se koláč narodí z chaosu jistých smíšených ingrediencí. Někdo, kdo nechápe, že když uhnětete těsto, musíte je dát do trouby upéct, by se mohl podívat na nevzhledné těsto a myslet si, že z toho nic nebude. Mnozí lidé na této planetě nechápou, že za chaosem je vyšší řád - že je tu recept, podle něhož je třeba postupovat.    

Každý z vás má v rámci tohoto receptu svůj úkol. Samozřejmě máte svobodnou vůli rozhodnout se, jak budete recept realizovat a jestli budete jeho součástí. Tato svobodná vůle vám umožňuje určit specifickou podobu, jak byste chtěli, aby byl váš život projektován, přestože musíte žít podle svého plánu. Pokud se rozhodnete učinit tak s lehkostí nebo s obtížemi, v chudobě nebo v bohatství, to už je na vás. To vše záleží na tom, kam jste byli přesvědčeni, že máte umístit své hranice.    

Co můžeme říci, abychom vás přesvědčili, že máte zrušit všechny své hranice - přestat limitovat to, o čem se domníváte, že může být vaše ?  Pokud je tu něco, čeho chceme, abyste dosáhli, je to proto, abychom vás měli svobodné a bez hranic, abyste věděli, že každá myšlenka, kterou máte, nějak určí vaši zkušenost. Kdybychom vás dokázali přimět, abyste žili sto procent času podle toho, co chcete, připadalo by nám, že to byl velice úspěšný rok.    

Hodláme požádat každého z vás, abyste se takto zavázali a abyste žili čistější a dokonalejší život. Žádáme vás, abyste přijali zodpovědnost v oblastech, v nichž vás to ani nenapadlo. Žádáme vás, abyste jednali, jako byste věděli, co se děje. Jednejte, jako byste měli božské vedení v každé volbě, kterou uskutečníte,, a začněte věřit, že jste vždy v pravou chvíli na pravém místě. Řekněte si: „Jsem pod božským vedením. Jsem vždy v pravou chvíli na pravém místě. Všechno, co dělám, je uspořádáno pro můj růst, mé vyšší vědomí, mou vyšší evoluci.“ Chceme, abyste od této chvíle takto jednali stále. Buďte živoucími strážci frekvence. Když je světlo vnášeno do vašeho těla, spouští vaše světelně zakódovaná vlákna a pomáhá přestavět DNA, čímž vytváří změnu frekvence. Frekvence je to, co víte. Frekvence je vaše identita.    

Byly doby, kdy na této planetě existovalo mnoho různých dimenzí ve stejnou chvíli. V posledních tisíci letech mnoho různých dimenzí ustoupilo, když na populaci sestoupily velký chaos a temnota. Tyto dimenze neboli jiné reality či jiná místa, kde jsou zákony existence trochu jiné, se vracejí. Vy jim pomáháte v návratu tím, že stahujete dimenze na tuto planetu a vytváříte to, co se nazývá splynutí dimenzí.    

Někdy vstupujete do těchto dimenzí a nepoznáte, že jste v nich. Vstoupíte do změněného stavu, zejména když navštívíte posvátné místo na Zemi. Vstoupíte do odlišné dimenzionální frekvence a všechno se změní. Cítíte se povzneseni a plni energie, nebo je vám špatně od žaludku. Když vstoupíte do změněného stavu, něco se děje.     

Protože jste ve změněném stavu, nevíte vždycky, že v něm jste. To je začátek splynutí dimenzí. Když se vrátíte domů z posvátného místa, možná se ohlédnete a řeknete: „Jejda, co se to tam vlastně stalo ?“ Takový je pocit prožitku jiných dimenzí.    

Srážka dimenzí, to je úplně jiná historie. Ti, kdo jsou v tenatech strachu a odmítají se změnit, přestože jejich cílem na této planetě v tuto dobu je změnit se, budou dimenze prožívat jako srážku. Splynutí dimenzí pro NĚ bude, jako když betonová zeď narazí na jinou betonovou zeď. Mnozí budou na této planetě nešťastní. Už teď se to děje v malém měřítku v podobě poruch nervového systému. Lidé mohou trpět nemocemi nervové soustavy prostě proto, že se odmítají vyvíjet a změnit svůj postoj k sobě a ke své realitě. Vy všichni, kdo pracujete s jinými lidmi, ať jste zdravotníci, fyzioterapeuti, učitelé, hudebníci nebo cokoliv jiného, pochopte, že toto je lidské dilema: Potřeba posunout definici sebe sama a reality.    

Užívejte svou mysl a vůli k rozhodování, jak byste chtěli, aby se realita konstruovala. Když to uděláte, zjistíte nakonec, že existuje vyšší vůle a vyšší plán a vy se k nim dostanete svým vědomím a objevíte božskou cestu. Tato božská cesta má na mysli evoluci vědomí. Vy, jako lidský rod, jste po celé věky věřili tomu, co vám o vás řekli jiní. Jak jsme řekli, mělo to svůj účel: Ti jiní vás chtěli ovládat. Přestože jste se snažili, bylo to na této planetě obtížné, protože DNA byla rozptýlená a zavřená, takže ať jste chtěli cokoliv, vibrační spojení nebyla dostupná. Teď, když vibrační spojení na planetu přicházejí, Božský plán - který si můžete představovat jak síť nebo jako projekt - se blíží k Zemi a dimenze se konečně setkají. Kdy se setkají, to záleží na vás. NENÍ žádné určené datum, kdy sem má Božský plán přijít, záleží to na tom, jak rychle budou lidé schopni uspokojit potřeby a zvládnout sami sebe.    

Co to znamená zvládnout sami sebe ?  Abyste pochopili Božský plán a dostali se do projektu, musíte se podívat na sebe. Musíte být schopni zvládnout, kdo jste. Ve vaší společnosti je mnoho věcí, kvůli nimž musíte zvládnout zkoušku, abyste mohli říci: „Ano, jsem kvalifikován. Zvládl jsem tato pravidla a použiji je a podrobím je své vůli.“ Například se musíte naučit řídit, abyste dostali řidičský průkaz. Kolik z vás dokáže zvládnout svá těla a užívat je podle SVÉ VŮLE ?  Velmi málo. Proč ?  Protože vám NIKDO NEŘEKL, ŽE JE TO MOŽNÉ. Jsme tu proto, abychom vám připomínali hodně věcí.    

V současné době je velmi těžké být na Zemi, a to prostě proto, že ti, kdo jsou zakódováni vnést změnu na planetu, jsou nyní zakódováni UČIT SAMI SEBE. Jak vidíte, zdejším problémem byli zas a znovu - bohové. Jeden bůh za druhým. Kdo byli ti bohové ?  Ti bohové vás stvořili. Jste jejich projekt. Jste jim drazí. Ale některým z nich nejste drazí, protože nechápou emoce a pocity. A někteří z nich jsou vyzbrojeni jinými realitami než vy.    

Vědomí je dáno vyjádření a vám bylo povoleno vyjádření v jistých hranicích těmi, kdo vám vládli. Z vašeho hlediska jste jim nikdy nedovolili, aby vám vládli, a nemáte tušení, že existují. Přinášejí na tuto planetu dramata pod pláštíkem toho, co nazýváte náboženství, vůdcovství nebo někdy inspirace. Události, přestože jsou naaranžovány, aby se dosáhlo jistých věcí, někdy smetou ty, kdo otálejí, a výsledky jistých vyhlídek jsou někdy jiné, než bylo zamýšleno.    

Chceme vám sdělit, že dochází k drastické změně. Nemůžeme to nikdy dost zdůraznit. Zemi čeká velký otřes. Tento otřes obnáší fakt, že lidstvo bude zpracovávat a koncipovat údaje, které se naprosto vymykají současnému paradigmatu. To znamená, že na vaši nervovou soustavu bude doléhat množství údajů a že musí být schopna vymanit se ze způsobu, jakým domněle ovládá nebo vnímá realitu.    

Úkolem vás, členů Světelné rodiny, kteří si přáli uchovat zmíněné informace v sobě, je ukotvit na planetě novu frekvenci tím, že ji dokonale ukotvíte v sobě. To není snadné. Nebylo to tak míněno, aby to bylo snadné. Nepřišli jste sem, abyste měli lehký úkol. Jste odpadlíci a odpadlíky jste vždycky BYLI. Kdybychom vám každému mohli dát jen minutu vašich multidimenzionálních vzpomínek, věděli byste, o čem mluvíme. Věděli byste v nejhlubší části své bytosti, že zas a znovu v různých převlecích a v různých souborech forem jste šli tam, kde bylo potřeba zakotvit změnu. Šli jste do toho mnohokrát, narušovali jste paradigmata, osvobozovali jste se a vykračovali jste tam, kde jste se domnívali, že je vaše identita. To je Božský plán: Splynutí já.    

Božský plán má mnoho důsledků a svádí dohromady mnoho různých sil. Slyšeli jste nás hovořit o Silách světla a Silách temnoty. Přezdíváme jim „Bílá trička“ a „Černá trička“, abychom neutralizovali situaci a dali vám najevo, že je to hra. Chceme rovněž, abyste věděli, že ta hra je smrtelně vážná a že kolem té hry a nad ní je Božský plán. Božský plán může být ukotven jako vibrace v jistých lidských tělech, která jsou k tomu zakódována a která sem přišla, aby tuto frekvenci nesla. Pak se můžete povznést ke svému vlastnímu projektu dokonalosti.    

Až se váš život povznese do situace, v níž ani nepoznáte, že je to váš život, dovolíte energii z nefyzických říší, aby vás použila jako vodič - ke splynutí dimenzí a osvobození vědomí v novém způsobu vnímání. Přestože na váš svět přichází smrt a destrukce, nezapomínejte, že smrt a destrukce přicházejí na tuto planetu každý podzim. Květy listy zabíjí mráz, všechno uschne a zemře. Možná že ten, kdo žije tam, kde je věčné léto, by byl velmi rozrušen, kdyby viděl poprvé podzim. Myslel by si: „Propána, tady se ničí svět !  Všechna krása mizí !“ Pochopte, že to je přesně to, co se děje se Zemí. Nastává čas, kdy hodně věcí umírá, aby se mohly narodit nové. To vše je součástí Božského plánu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Are you 18? Come in and don't be shy!

loveawake.ru,30. 1. 2022 21:27

Welcome to the world of adult Dating loveawake.ru