Jdi na obsah Jdi na menu
 


B.Marciniak: Poslové úsvitu - část 9.

14. 5. 2009

(19)

DEVATENÁCT

ZAŽEHNUTÍ VNITŘNÍHO PLAMENE

Planeta hledá rovnováhu ve svém já. Protože já je poskládáno z různých věcí, je to harmonická složka, která vyvažuje všechna vaše mimozemská já, multidimenzionální a mužská a ženská já.

    

Jste neuvěřitelně celistvé bytosti, což si začínáte uvědomovat. Dovolte sami sobě rozkvést a dojít plnosti. Nikdo vám v tom nebrání, jen vy sami. Když plnost připustíte, čekají vás vyhlídky, které předčí všechny vaše představy. Zjišťujete, že potřebujete své emocionální tělo a že potřebujete svůj femininní a maskulinní aspekt. Potřebujete vše, čím vás obdařili, abyste přežili a pochopili, co se to na planetě odehrává. Uvědomte si prosím tvrdost doby, v níž žijete. Protože trávíme čas s každým z vás, projdete postupně zkouškou a pak budete učit mnoho dalších, až přijde čas.

    

Prostřednictvím cítění můžete objevit mnohem více, protože se snažíte v sobě cosi rozložit a cosi zcelit. Abyste ukázali sami sobě, jak jste necelí, navodili jste situaci strašlivé separace, která je zdánlivě mimo vás. Vypadá to, jako by námětem vašeho dramatu bylo téma mocného muže proti mocné ženě. Který z nich bude obětí ?  Kdo má pravdu a kdo se mýlí ?  Co toto vnitřní drama skutečně vypovídá ?  Co je ono vnější zrcadlo, odrážející, co se ve vás děje ?

    

Když získáváte přístup k multidimenzionalitě, musíte smísit mužský a ženský aspekt. Nezastavíte se před separací či bojem mezi muži a ženami, které jsou tu už tisíce let. Kdo propast mezi muži a ženami způsobil ?  Byli to bohové stvořitelé, kteří vám toto paradigma stanovili a naočkovali vám příslušné frekvence z jiných hledisek. Separace jim náramně vyhovovala, protože nadělal pěknou spoušť.

    

Mužské vibrace získaly moc v nedávné době, asi před pěti tisíci lety. Aby si muži zvolna uvědomili, kdo jsou, úplně a totálně se odpojili od toho, co mělo navrch dříve: Od matriarchálního hnutí a od žen. Ženy tradičně působí skrze oblasti intuice a cítění. Muži také často byli nositeli intuice a cítění, ale při nedávné separaci si nevzali cítění s sebou. Nastalo obrovské schizma a muži a ženy na této planetě se dostali do velikého konfliktu. Proč se to stalo ?  Bylo to spiknutí. Bylo to spiknutí připravené bohy stvořiteli, kteří ovládli plantu a vydrancovali realitu - krmili se, udržovali na živu a vyživovali se emoční vřavou.

    

Tato planeta byla předmětem mnoha plánů a aktivit, zorganizovaných tak, aby vyvolávaly stále větší a větší emoční vřavu. Čím více lidí se jmenovaných aktivit účastnilo, tím větší tu byl pro emoční vřavu potenciál. Bohové stvořitelé tyto aktivity podporovali a štvali vás proti sobě. Abyste toto paradigma narušili, což je také vaším úkolem, musíte změnit mnohé oddělující struktury, které se zde utvořily. Ať jde o jakoukoli separaci - mezi mužem a ženou, černými a bílými nebo Orientálci a Kavkazany - to vše musíte změnit.

    

Přišli jste na tuto planetu s úmyslem dostat se jakožto členové Světelné rodiny do situací, které jsou archetypální. Jak jsme již řekli, děláte to proto, abyste dokázali pochopit masy a transmutovat jejich energii tím, že ji dokážete transmutovat v sobě. Když se vám například podaří dosáhnout uzdravení nebo sloučení,činíte to i za ostatní a neuzdravujete jen sebe, nýbrž celý svůj druh a masovou psýché.

    

Získejte odstup od svého dramatu a uvědomte si, že všechno je symbolické. Pohlížejte na sebe jako na ženskou entitu hledající identitu a všímejte si zdánlivého neustálého protikladu jakési mužské jednotky. Musíte přijít na to, jak tyto identity v sobě sloučit. Až k tomuto sloučení dojde ve vás, bude automaticky pokračovat i mimo vás. Když jste se vydali na tuto planetu, část toho, co jste sem přišli uzdravovat, byla mužská dominance nad ženským světem. Nemusíte si to, co děláte, brát osobně a nést to jako osobní břemeno, jako by bylo jen vaše. Není jen vaše, je to univerzální záležitost.

    

Každý z vás nese jisté energie, které se mají vstřebat ve vašem kolektivním prožívání. Jako členové Světelné rodiny máte každý své reinkarnační libůstky - své „věci“ - v oblastech, které vás nejlépe ztělesňují a které vám připadají inspirativní. Proto jste každý jiný. Jako členové Světelné rodiny musíte dosáhnout co největšího rozlišení, abyste pochopili, jaké to je, být člověk. Musíte pokrýt celé spektrum zkušenosti, abyste mohli pochopit na buněčné úrovni, kolik je toho třeba transmutovat, jak hluboko sahá pocit bezmoci a jak ztracená je energie Bohyně vědomí druhu.

    

Pamatujte, že jste tvorové, jimž zabránili ve vývoji uzavřením ve frekvenci, a vaším úkolem je dovést lidské bytosti tam, kde se mohou samy snažit urychlit lidský vývoj. Když jste zaraženi ve vývoji frekvencí a manipulací DNA, zbývá jen jistá část frekvence, která může vysílat. Uvnitř osobnosti nastává boj a vše se jakoby odděluje. Až budete dosahovat úplnosti, věci takto oddělovat nebudete - pochopíte, že všechno je součástí zkušenosti. Někdy se můžete v lidské zkušenosti natolik ztratit, že zapomenete, co tu máte udělat.

    

Jako členové Světelné rodiny jste sem přišli transmutovat pro celý druh. Jakmile se trochu odpoutáte od svých dramat, nebudete se cítit tak zaskočeni a nebudete si připadat jako oběti. Pochopíte, že máte co do činění s kolektivní energií. Takže kolektivně vzato, když dokážete dojít k pochopení v sobě, můžete vysílat novou frekvenci, s jejíž pomocí mohou muži i ženy harmonizovat.

    

Pokaždé, když vám bude připadat, že jste se do toho vrhli po hlavě, je to pravda. Nepodceňujte kroky, které jste podnikli. Diskreditujete sami sebe, když se díváte na své chování a hodnotíte sebe či ostatní jako špatné. Hledejte to, co z toho všeho získáváte.

    

Konflikt, který probíhá, se ve skutečnosti odehrává mezi mužem a ženou ve vás. Nepřišli jste ještě na to, jak sloučit svůj mužský a ženský element, miliony ostatních jsou na tom stejně. Buďte k sobě laskaví a velkorysí. Když budete budovat spolupráci mezi svým mužským a ženským protějškem v sobě, budete schopni dojít k vzájemné spolupráci na této planetě i s bytostmi, které přicházejí z Vesmíru a které jsou úplně jako vy.

    

Vy všichni se musíte stát suverénními. S postupující změnou budete kolem sebe potřebovat prostor, na němž můžete působit, aniž byste se někomu museli cítit zavázáni. Současně nemůžete od ostatních něco požadovat, aniž byste jim přiznali stejné právo. V mnoha ohledech redefinujete celou koncepci vztahu a spolupráce. Vztah je spolupráce. Je to dohodnutá spolupráce frekvence nebo míšení frekvenční modulace. Mnohé vaše staré způsoby vztahů vás začínají rozčilovat, protože objevujete frekvenci svobody. Vaším úkolem je vnést tuto frekvenci svobody na tuto planetu. Samozřejmě ji nejprve vnesete do svého vlastního života, do své rodiny a vztahů. V ideálním případě se naučíte být svobodní a přitom budete stále vázáni v množství složitých vztahů, vztahování a souvztažností života.

    

Bohužel, na této planetě vztahy mají vždy konotaci vlastnictví. Když se muž a žena berou, tradiční rolí nevěstina otce je „dát“ svou dceru. Jinými slovy mužská postava ji musí někomu předat. V rámci vztahů panují neuvěřitelná očekávání vzhledem k chování toho druhého. Ujasněte si, jaká je vaše představa vztahu, což z dlouhodobého hlediska mnohé usnadní. Tak jako není žádného vlastnictví v případě rodičovství, nemůže být ani ve vztazích. Vztahujete se jeden ke druhému jako energie ve vzájemné interakci. V ideálním případě je se všemi těmito vztahy a souvztažnostmi spojena komunikace.

    

Mužské vibrace se vzdávají své moci stejně jako ženské. Předávají ji vládě, která říká: „Běžte a ohrožujte svůj život. Běžte a střílejte za nás. Když vás rozsekají na kousky, budeme se o vás starat v nemocnici a dáme vám trochu peněz. No tak, jděte do toho.“ A muži prostě poslechnou. Řetězec poslušnosti a odevzdávání moci jedince se pak uzavře.

    

Otevíráte svá centra cítění. Muži obvykle mívají ve svých centrech cítění větší bloky než ženy. Energie v muži uvízla, protože putovala od první čakry ke druhé a tam se zastavila. Centrum cítění v mužské vibraci se neaktivovalo. To je součástí experimentu, který běží už čtyři nebo pět tisíc let. Ženská energie, která cítí a přináší život na planetu a představuje tvořivost, se přesunula do submisivní role, aby mužská vibrace dostala příležitost řídit svět bez cítění.

    

Chceme, abyste se dívali na věci ze širší perspektivy. Díváme se na pohyby vědomí. Ženský princip, který nesl magično a intuici, se uvolil vzdát se těchto věcí - ženský princip neznamená jen fyzické ženské  bytosti, ale vědomí, která byla ženská. Mnohé domorodé kultury, které žily s rytmy Země a věděly toho o životě mnoho, byly velmi femininní. Nezapomínejte, že žena doslova přináší život na planetu, protože život vychází ze ženského těla. Ženský princip tudíž nese pocity - pokud se ovšem neúčastníte patriarchálního hnutí, které vynalezlo drogy k otupení citu. Když necítíte život, pak si ho ani neceníte. Když cítíte život a účastníte se tvoření a plození života, vážíte si života mnohem více, protože o něm něco víte.

    

Patriarchální hnutí se za posledních pět tisíc let odtrhlo od procesu plození, aby mohlo provádět své experimenty včetně válek a neustálého ničení lidí. Jak jsme se již zmínili, energie je v mužském elementu velmi zablokována. Na nikoho neukazujeme. Nicméně říkáme obecně, že energie u mužského druhu na této planetě je velmi zablokována ve druhé čakře nebo v penisu. U žen je zablokována v hrdle, protože ženy pět tisíc let dobrovolně mlčely o magičnu a intuici toho, co představují, a co ví o tom, co je jednou částí dvojího plamene. Dvojí plamen je mužský a ženský element sídlící v témže těle, ať jste fyzicky muž či žena.

Patriarchální společnost byla řízena mužským aspektem já, což jste byli vy všichni. Vy všichni jste experimentovali s vědomím a učili jste sami sebe o tom, co funguje nejlépe, a připravovali jste se tak na dobu, kdy ve svém těle zaženete oba plameny. V této době není cílem hledat dvojí plamen jako partnera mimo vlastní osobnost, ale je tu pochopení, že je integrací mužského a ženského já a zralosti všeho, co já vykonalo. Když jste v sobě integrovali mužský a ženský element a aktivoval jste svůj vlastní dvojí plamen, pak už budete hledat partnera, budete hledat někoho úplného, nikoli někoho, kdo bude plnit potřebu, kterou jste nevzali na vědomí nebo kterou jste nesplnili sami.

    

V těchto časech proměny budou ženy muset otevřít svá hrdla a dovolit samy sobě promluvit. Teď je ta chvíle. A muži, výzvou pro vás je chápat ženy i ostatní muže pomocí cítění, dovolit cítění, aby vstoupilo do vašeho vyjádření sexuality ve vašich vztazích. Mnozí muži to dnes mají se ženami těžké. Ženy je dohánějí k šílenství. Je to pravda.

    

Co navrhujeme mužské vibraci - a rovněž ženskému elementu, který působí v mužském aspektu sebe sama - je, abyste se přesunuli do cítění při svém sdílení sexuality. Přesuňte se do emocionality věcí spíše než jen do pouhé sexuality a stimulace těla. Existuje emoční stimulace, která vyžaduje oddanost a emocionální důvěru. Tato emoční stimulace ve vás elektromagneticky otevře frekvenci. Frekvence, kterou představuje sexualita, je připomínkou vaší dobroty.

    

Muž zavřel své centrum cítění, aby si mohl vyzkoušet, jaké to je, být na této planetě stevardem. Byl schopen vést válku a zabíjet a na planetě dominovat, protože zavřel své centrum cítění. Žena souhlasila s uzavřením svého centra mluvení, aby muž měl příležitost prožít, jaké to je, řídit tento systém.

    

To vše teď dochází k bodu stabilizace nebo vyrovnání. Žena začala otevírat své centrum mluvení asi před třiceti lety a příležitost promluvit přišla do módy. Problém je, že mnoho žen skončilo tak, že s otevřením centra mluvení uzavřely své centrum cítění. Začaly se hodně podobat mužům. Rovnováha je nutná. Žena dnes shledává potřebu probudit v sobě ženský princip. Je v ženském těle a zvládla užívání mužské vibrace v sobě. Vydala se do světa a připadá si velmi silná. Může chodit po ulici bez závoje a může se rozhodnout, jestli se chce vdát. Je svým vlastním pánem. Na Zemi zodpovídá za svá vlastní rozhodnutí. Začíná se zjemňovat a probouzí onu část svého já, která ji sytí a přináší jí život. S tím jak se sjednocuje se svou mužskou a ženskou částí a dovoluje sama sobě, aby prožívala vyvinutou DNA, vysílá svou frekvenci. Tato frekvence bude brzy na planetě převládat.

    

Je nevyhnutelné, aby muži otevřeli své centrum cítění. To je další krok, jímž musí projít, aby vytvořili rovnováhu se ženami. Proběhne to velmi rychle. Nebude to proces trvající třicet let, protože muži jako populace se nyní dostávají do období zmatku. Uvědomují si, že se jim daný status quo nezamlouvá, a pochybují o autoritě.

    

V jistou chvíli začnou frekvence převládat. Tak například jistý člověk bude v laboratoři dělat pokus na zvířeti, když v tom se jeho centrum cítění náhle a radikálně otevře. Dotyčný nepocítí bolest, kterou cítí zvíře, a co doposud dělal, mu začne připadat hrůzné. Otočí se na podpatku a vypochoduje z laboratoře a už se tam nikdy nevrátí, protože bude otřesen. Takové události se budou týkat mužské vibrace.

    

Řekli jsme, že mužské vibrace se transformují ve velmi krátké době. Nebudeme vám říkat proč a jak, protože některým z vás by to připadalo příliš zlověstné. Nicméně vám říkáme, že s pokračujícím působením vln nastane jednostranné povstání vědomí v populaci. V jistém bodě, až budou muži uprostřed nejtěžšího boje se zvládáním cítění, bude aktivováno centrum cítění. To nastane buď jemně nebo se zmíněné centrum prudce otevře.

    

Ženy budou v téže době zasaženy, proniknuty a zahaleny otevíráním srdeční čakry, aby měly soucit, až budou pozorovat své muže, jak cítí. Hovoříme zde o masových událostech, které se v lidech spustí skrze světelnou vlnu. Ženská energie, která cítí a spojuje život s životem, se začíná probouzet v každém. Ženy musí prostě redefinovat svou představu ženskosti a síly. Musí přijít na to, co to znamená být silná jako žena, stejně tak jako muži musí přijít na to, co to znamená být zranitelný jako muž. Co je na muži tak neodolatelného, když je zranitelný ?  Co je na ženě tak neodolatelné, když si sama dodává síly - když je ženskou verzí síly, nikoli mužskou ?

    

Ženy měly kolem svých energetických center tvrdou slupku. Tím se samy chránily. Teď rozvinou skutečnou emoční sílu. On tvrdá vnější slupka se rozpustí a světelné tělo bude vyzařovat z srdce. Bohyně a bohové jsou ve shodě a s touto energií spolupracují. Je stanoveno, že právě takto se bude dané drama vyvíjet.

    

Byly pohřbeny a utajeny staré historky, které vyprávějí o kouzlu ženy - stvořitelky, té, která je schopna rodit život, té, která uchovává tajemství krve - životní síly - a jež byla schopna přivést tuto sílu zpět na Zem. Kde jsou příběhy o Bohyni - o té, která miluje a cítí a živí ?  Mužský druh také kdysi míval energii Bohyně v sobě a potřebu Bohyně cítil.

    

Aby mimozemšťané mohli v posledních několika tisících letech lépe ovládat planetu, dali vám všechny vaše nynější mýty. Zaseli símě všech vašich náboženských institucí. Řekli jsme, že jste experiment. V některých dobách byl tento experiment povznášející a plný lásky, ale v poslední době nastal neuvěřitelný úpadek. Vy jako členové Světelné rodiny jste přišli, abyste provedli na tuto planetu nájezd a opět na ni přitáhli světlo, aby už nikdo nemusel věřit těm nesmyslům o separaci a válce. Muž a žena se mají vzájemně doplňovat, nikoli stát proti sobě.

    

Nezapomínejte, že cítění je emoce. Emoce jsou klíčem k odchodu z této planety, jsou klíčem k rozluštění multidimenzionálního já a k možnosti stát se jednotou. Jsou rovněž klíčem k láskyplné aktivaci Země jako Živoucí knihovny, čímž se zachrání velmi cenná oblast existence před zánikem. Vzhledem k tomu, že muži a patriarchální společnost v posledních několika tisících letech na této planetě vládli a ženy se uchýlily do podzemí - nejen na zadní sedadlo - byla separace hlavním tématem a emoce byly potlačovány, dostávaly ošklivá jména nebyly rády viděny. Byli jste automaty, hráli jste role, které vám kdosi přidělil, aby vás udržel v separaci.

    

Nemáte pantheon mocných ženských stvořitelek. Nemáte žádný pozitivní vzor silné ženy. A tak se muži snaží být muži a ženy se snaží stát silnými pomocí mužských vibrací, protože nemáte jasnou představu silné ženy. Musíte ji vytvořit. Začněte chápat bohatství energie v ženské části své osobnosti, což je intuice, receptivita, tvořivost, soucit a živitelská role. Zjišťujete, že existuje bohatství identity v podstatě, která jste dlouhou dobu diskreditovali. Pokud jste žena, pak jste samozřejmě této podstaty živoucí podobou. Muži musí svou podobu Bohyně v sobě objevit tam, kde se v nich setkává Bohyně s bohem.

    

Z týchž důvodů je i představa muže zdeformována. Nemáte vzor silného cítícího muže. Společnost ocejchovala cítící muže jako „změkčilé“ a postrádající mužnost. Muži začínají pozorovat na své emoce a říkat: „Jé, já cítím tohle,“ a přitom vědí, že jsou stále muži. A tak muži i ženy vytvářejí vzory silných, integrovaných verzí mužnosti a ženskosti. Tyto vzory přicházejí, a přicházejí rychle. Čas separace skončil.

    

Jak jsme se již zmínili, nehledáte svého partnera pro dvojí plamen mimo sebe. Hledáte integraci ženského a mužského principu v sobě. Vytvářejí jeden celek. Celiství lidé se chtějí spojovat s jinými celistvými lidmi ve vztazích, které jsou založeny na důvěře, touze a volbě. Tyto vztahy nejsou založeny na tezi: „Potřebuji tě ve svém životě, abys mě doplňoval a potvrzoval mou platnost.“ Stáváte se úplnými sami v sobě a pracujete s někým, kdo je úplný sám v sobě a nabízí vám k prozkoumání celé nové teritorium.

    

Až se spojíte s oním dvojím plamenem v sobě, budete chápat onu intuitivní, s Bohyní spojenou, životodárnou, senzitivní část sebe sama, stejně tak jako tu část své osobnosti, která je silná, racionální a intelektuální. Tu, která souvisí s pozemskou rovinou, i tu, která je na rovině spirituální. Až v sobě dokážete spojit tyto energie, bude nezbytně nutné, abyste našli někoho, kdo má tytéž kvality. Nebudete se hodit k někomu, kdo není integrovaný a celistvý.

    

Budete k sobě automaticky lidi přitahovat bez jakékoli námahy. Dokážete se do sebe vzájemně zapojit z touhy a vážnosti, nikoli z potřeby. Dosáhnete něčeho, co jste dosud ve vztahu nepovažovali za možnost, a dodáte vztahu úplně novou tvář, novou hranici, novou definici. Stanete se vlastními modelovými rolemi nového typu vztahu. Mnozí z vás zjistí, že instituce manželství ztratila smysl. Nebude se hodit pro to, co víte, a nebude splňovat to, jak chcete žít.

    

Teď když jste všichni na cestě k integraci polarit v sobě, se před vámi budou znovu a znovu vynořovat obtížné problémy. Vítejte složitou dobu, protože může být vaším nejlepším učitelem. Zůstaňte soustředěni na váš osobní růst, vlastní cestu a vlastní osobnost, nikoli na to, co dělají ostatní. Povolejte svůj vnitřní maskulinní a femininní princip a ustavte mezi nimi dialog, aby mohly začít působit v partnerství a v souladu. Poskytněte sami sobě spoustu lásky a povzbuzení. Domluvte si se sebou schůzku a řekněte: „Mám tě rád, já. Jsi báječné já. Jsi jednička, nejlepší já na světě.

    

Když sami sobě poskytnete důstojnost své lásky, jako byste byli členem královské rodiny přijímajícím hold lidu, všechno se změní. Síla a integrace budou vaše, protože věříte v to, čím jste, a máte se rádi. Když věříte v to, čím jste, a máte se rádi, všechno se vám začne dařit. Nejtěžší pro většinu z vás je s odhodláním se přesvědčit, že si zasloužíte lásku. Nikdo jiný vás milovat nemusí. Nejste tu proto, abyste sklízeli lásku od ostatních, ale abyste přesvědčili sami sebe, že jste ji hodni.

    

Jste tu proto, abyste zvládli velice těžký úkol v systému, který je temný a poskytuje mizivý přístup, stimulaci či informace o skutečném stavu. Jste tu proto, abyste dokázali nemožné. Odhodláním mít rád sám sebe a jeho uskutečněním uděláte první krok, z něhož budete každý den působit, a všechno se vám bude dařit. Stanete se celistvými a úplnými. Pak budete připraveni pro pouto vztahu s jiným jedincem, který je rovněž celistvý a úplný, a tento vztah vás zavede do neprobádaných oblastí.

(20)

DVACET

SEXUALITA – MOST K VYŠŠÍM ÚROVNÍM VĚDOMÍ

I když vaši knihovnu strhali z polic a rozházeli a DNA byla rozštěpena, takže zbyly jen dva řetězce s velmi málo údaji a velmi malou pamětí, sexualita zůstala ve fyzickém těle nedotčena. Ponechali ji jako formu reprodukce, aby mohl celý druh zůstat v kontaktu se svou podstatou a vstupovat do života. Velmi hluboko v mechanismu sexuality se skrývá frekvence, jíž je možné dosáhnout a kterou vyhledávalo a nesprávně chápalo mnoho lidí. Nazývá se orgasmus.

    

Původní smysl orgasmu byl zdeformován. Vaše tělo už zapomnělo na kosmický orgasmus, jehož je schopno, protože společnost vás po tisíce let učila, že sexualita je špatná. Museli jste se to učit, aby vás mohli lépe ovládat a byste nehledali svobodu dosažitelnou prostřednictvím sexuality. Sexualita vás spojuje s frekvencí extáze, která vás zase spojuje s vaším božským původem a s informacemi.

    

Sexualita byla na této planetě hodnocena velmi negativně a toto negativní hodnocení je uloženo ve vaší buněčné paměti. Docházelo k tomu nejen v průběhu tohoto života. Střádání negativního postoje probíhalo po tisíce let nepatřičného a nevhodného užívání. Je nezbytně nutné, abyste v nynějším životě odstranili negativitu obklopující sexualitu a abyste si vyzkoušeli, jak využíváte sexuální energii a sexuální vyjádření ve své multidimenzionální osobnosti.

    

Sexuální části těla jsou cestami k rozkoši, která vytváří frekvence, jež uzdravují a stimulují tělo a potenciálně je vedou k jeho vyššímu spirituálnímu já. Sexualita je na této planetě natolik nesprávně chápána, že když ji nějaké dvě osoby sdílejí, jen zřídka je tu záměr spojit s ní i spiritualitu. Sexualita invokuje spiritualitu, která je svobodná a která na sebe pohlíží jako na stvořitelku. Velmi zřídka je však sexualita užívána jako most, který vás může dovést k vyšším rovinám vědomí.

    

Hovořili jsem s množstvím jedinců, kteří využívají světlo. Od chvíle, kdy nalezli vhodného partnera pro monogamní vztah, byli schopni dosáhnout velmi vysokých stavů bytí. Monogamie velmi dobře funguje u většiny z vás, a to vzhledem k tomu, kde se vibračně nalézáte. Když máte příliš mnoho partnerů, máte sklon nebýt zrovna upřímní a skrývat, kdo jste: Tu a tam se podělíte, trochu tady, trochu tam rozséváte své símě. Nejlepší je být s jednou osobou, ale neznamená to, že to má být táž osoba navždy. Buďte loajální, otevření a sdílejte vše s osobou, s níž spolupracujete, a jděte s ní, jak nejdále můžete. Pokud je to náhodou celý váš život, je to skvělé. Pokud ne, pak když nastane okamžik, kdy už nekomunikujete a nesloužíte jeden druhému a kdy cítíte, že váš vztah už nemá na další vývojový skok, ukončete jej a najděte jinou sobu, která pracuje s vaší vibrací.

    

Když spolupracujete intimně ve vzorci jedna plus jedna, získáváte důvěru. Většina z vás má potíže s důvěrou v sebe sama, protože nemáte modelovou roli důvěry. O důvěře se můžete něco naučit ve vztahu, protože vztah funguje jako zrcadlo, ukáže vám, co ze svého hlediska vidět nemůžete. Když jste zahájili komunikaci v rámci sexuality a vytvořili hluboce důvěrný vztah a když neužíváte sexualitu jako prostředek proti sblížení, uvidíte sebe mimo sebe. Mnozí z vás užívali sexualitu jako prostředek proti sblížení a způsob, jak se vyhnout důvěrnému vztahu, spíše než jako pomůcku k jeho vytvoření. Začnete přijímat energii, hledíte si vzájemně do očí a začnete být celí rozpálení a vzrušení. A pak místo abyste se vzájemně důvěrně a spirituálně zkoumali, uzavřete svá centra cítění, nasadíte si zbroj a věnujete se mělkému genitálnímu sexu, protože vydat se hlubší cestou k plnému tělesnému a plnému spirituálnímu spojení je pro vás příliš děsivé a příliš intenzivní. Někdy vám vzrušující sex dává skvělý pocit a je báječný. My jednoduše říkáme, že jde o víc. Jde o mnohem víc a netají to před vám nikdo jiný než vy sami a vaše přesvědčení a strach, který máte z možnosti, že byste zbořili své hradby a hranice.

    

Mnohé vaše strachy jsou založeny na tom, co jste si pro sebe vytvořili a co jste udělali ostatním v sexuálním životě. Vaše sexuální amnéza ovlivňuje všechny ostatní části vaší duše, takže problémy vaší duše jsou hlasitě a jasně vysílány po celém vašem těle. Občas to nechcete vidět, protože je to příliš bolestné, a vy to soudíte, jelikož si myslíte, že je to špatné. Přestaňte soudit a zaujměte neutrální postoj k tomu, co jste udělali - ať už objevíte cokoli, ať si to vypadá sebehnusněji, ať to vypadá jakkoli obtížně a nehledě na to, kolik porušení pravidel to obnáší. Chápejte, že vaším cílem je získat data a pochopit své já.

    

Sexualita je frekvence. Představuje to, co vám nebylo odejmuto, přestože vaši historii, vaše vzpomínky a vaši identitu kdosi odstranil a zpřeházel. Nedotčena zůstala jedině vaše schopnost přijít na to, kým jste, skrze sexuální zkušenost. To vás ovšem nikdy neučili. My tady budeme trochu bořit oltáře různých církví. Takže se omlouváme těm, kdo jsou v nějaké církvi. Církve vznikly jako organizace - podniky ovládající náboženství a duchovní vývoj, a navíc měly vytvořit pracovní místa, hierarchii a jakýsi klub. Jen velmi málo církví vzniklo z úmyslu přinést lidem informaci. Obvykle neuvažujete o náboženství jako o něčem, co vám přináší informace, že ?  Jakékoli náboženství přinášející informace je náboženství působící na vibraci pravdy.

    

Duchovní říše jsou místa existence, která jsou lidskému tělu nedostupná. Protože sexualita byla pro lidi příležitostí získat zpět svou paměť nebo se spojit se svým spirituálním já a spirituálním stvořitelem, případně najít cestu do spirituálního království, dříve uzavřeného, vznikly církve, propagující sexualitu jako prostředek reprodukce. Učily, že jediným důvodem, proč máte sexualitu, je vyrábět malé lidi.

    

Sexualitu označovali za něco velmi špatného. Ženám vštěpovali, že sexualita je něco, co musí podstoupit, aby sloužily mužům, a že nemají žádnou kontrolu nad procesem plození. Ženy tomu věřily, a tak dodnes přijímáte, že nad danou částí svého těla nemáte žádnou kontrolu. Musíte si uvědomit, že vy a jen vy rozhodujete, jestli dáte život dítěti nebo ne. Není to tak složité, jak vám tvrdili. Rozhodnutí a záměr jsou to, co přináší zkušenost vaší bytosti. Můžete samy rozhodnout, zda bude mít dítě nebo ne. Kdyby žena měla tuto schopnost v posledních několika tisících let a kdyby byla schopna prozkoumat svou sexuální osobnost beze strachu, že bude mít dítě, možná by ženy i muži zjistili, že jsou mnohem svobodnější, než jim do té doby tvrdili.

    

Objev nejvyšší frekvence sexuality vychází z prožitku lásky. Nemá to nic společného s tím, zda je vztah homosexuální nebo heterosexuální. Souvisí to se dvěma lidskými bytostmi, které si vzájemně přinášejí rozkoš způsobem otevírajícím frekvenci vědomí. Spolkli jste mnoho představ o tom, co je v rámci sexuálního vyjádření správné a co ne.

    

Láska je podstatou, která má být znovuvytvořena ve všech vztazích. Když někoho milujete a ctíte, nezáleží na tom, jaké je vaše složení hustoty. Na čem záleží, je vibrace lásky a to, jak tuto lásku, v ideálním případě obdařenou a spojenou s integrací mužského a ženského elementu, vytvářejícího dvojitý plamen, zkoumáte.

    

V ideálním případě je sexualita zkoumána skrze pocity. Třetí a čtvrtá čakra vás spojuje s vaším emocionálním a soucítícím já, spojujícími vás s vaším já spirituálním. Spirituální já je součástí oné vaší části, která je multidimenzionální - jejímž prostřednictvím existujete v mnoha formách současně. Je vaším úkolem a smlouvou a posláním být si vědom všech těchto realit v té identitě, v níž jste. Když jste si toho vědomi, můžete se naladit na různé frekvence a vzpomenout si, kdo jste, a změnit vibrační kmitočet vesmíru.

O sexualitě hovoříme nesmírně rádi, protože je na této planetě tak tajemná. Jisté mystické školy držely část znalostí o potenciálních využitích sexuality v tajnosti. Jste elektromagnetická stvoření, a když se fyzicky spojíte s jinou lidskou bytostí, spojíte vazbou své elektromagnetické frekvence. Když jsou vaše frekvence sladěny a spojeny frekvencí lásky, mohou se dít neuvěřitelné věci.

    

Před mnoha tisíci lety, když ještě společnost v jistých oblastech planety měla spíše matriarchální názory, energie Bohyně přicházela skrze jisté jedince a pracovala s nimi. Žena chápala svou sílu, svou intuici, své centrum cítění, své zapojení a svou touhu tvořit život. Rovněž chápala, že nikdy nemusí počít dítě, pokud to není jejím záměrem.

    

Aby se patriarchální společnost vrátila do výchozího bodu a připravila Zemi na daný posun ve vědomí, musela ženská energie zaujmout zadní sedadlo. A tak byly ženská síla, energie a chápání sexuality potlačeny. V moderní době - v posledních dvou tisících let - ženy na planetě byly přesvědčeny, že nemají žádnou kontrolu nad tím, zda budou mít děti, sexualita byla považována za něco špatného a nechutného, a  autority učily, že se smí provozovat pouze podle pravidel manželství atd. To vše byl marketingový program.

Některé z dnešních marketingových programů, které mají vyvolat ještě větší strach ze sexuality a jejího výrazu, jsou nové nemoci: AIDS, opar a všechny další. Čtete o těchto věcech ve vašich novinách a začnete se bát vlastního vyjádření, začnete se bát vlastní intuice a vlastní radosti. Chápete ?

Než byla přestavěna DNA, způsobem, jak dosáhnout vyšších sfér a jak se vyšplhat po žebříku sebe sama a dostat se do mimoplanetárních frekvencí, bylo pro mnohé lidi elektromagnetické spojování skrze lásku. Takto vytvářeli prožitky, které bylo jako rakety, jež je měly vynést do jiných systémů realit. Šlo o jedno z nelépe střežených tajemství na této planetě.

    

Mnozí, s nimiž jsme mluvili, měli se svou sexualitou absolutně hluboké zážitky: Rádi bychom znovu zdůraznili, že nesoudíme, s kým se spojujete ve vztahu, a nikoho nediskriminujeme. A doporučujeme vám, abyste ani vy nesoudili. Je to dávné naprogramování. Nezáleží na tom, jestli se spojíte se příslušníkem opačného nebo stejného pohlaví. Mluvíme tu o dvou lidech, kteří se sjednotí ve fyzickém spojení, a to jakýmikoli způsoby, které jsou pro ně vhodné k vytváření lásky. Když při spojení lidských těl chybí integrita a láska, jde o chvíle, kdy lidské bytosti o svých prožitcích nesmýšlejí dobře. To může mít všelijaké škodlivé následky ve fyzickém těle.

    

Ponechali vám frekvenci orgasmické zkušenosti v sexualitě, abyste se mohli upamatovat na svou vyšší identitu. Pokud se tato energie či historie vás samých odhalí a vy zjistíte, kdo jste, sjednotíte mnoho těl vaší osobní multidimenzionální identity ve své fyzické podobě. Abyste mohli docílit plného účinku souřadnicové sítě vaší identity, nechte do svého těla zapadnout dvanáct šroubovic a dovolte světelně zakódovaným vláknům, aby se samy nově uspořádaly. Tento proces souvisí s mentálním tělem, jež je samozřejmě spojeno s tělem fyzickým. Emocionální tělo, spojené s tělem spirituálním, chce kdekdo přeskočit. Říkáte: „Chci se vyvíjet. Chci velké urychlení, ale nechci kvůli tomu projít centrem cítění.“

    

Jste spojeni se svými multidimenzionálními osobnostmi prostřednictvím svých pocitů, a pokud uvíznete, dochází k tomu především ve vašich pocitech. Smiřte se s tím, že vaše problémy se vynořují z dobrých důvodů. Mnozí z vás by rádi své problémy pohřbili a vyhodili je mezi odpadky, jako by to bylo něco ošklivého, a ne to, čím jste. Problémy jsou stínovou částí vaší identity, kterou se neradi zabýváte a nechcete se s ní smířit.

    

Chápeme, že když se něco děje, nazvete si to někdy a řeknete: „Nesnáším tuhle část sebe sama. Chci to prostě skončit a zamést pod koberec a zapomenout na to. Už o tom nechci ani slyšet.“ Hádejte, jak je to ve skutečnosti !  Vaše „problémy“ jsou poklady vašeho života. Vypovídají o tom, jak se učíte.

    

Souhlasili jste, že projdete mutací, že vtáhnete světlo do svého těla a přivedete na této planetě na svět Světelnou rodinu. Protože světlo je informace, musíte se zabývat vším, co jste před sebou skrývali. Sexualita je primární záležitostí, protože je to tajemství vašeho já - já, které jste před sebou tajili. Společnost vám řekla: „Tohle je dobré. Tohle je špatné. Musíte dělat tohle. Tohle dělat nesmíte.“ Kdo určil tyto zákony ?  A kdo vám především dal všechny vaše zákony ?

    

Uvízli jste, protože nedokážete číst symboly řeči, jíž k sobě promlouváte. A tak se tím neustále zabýváte. Mnozí z vás mají rádi své historky, protože vám získávají pozornost. Kdybyste neměli nějaký příběh, kdo by o vás mluvil ?  Pozorujte své tělo a zjistěte, co učí vaše já. V ideálním případě se vám podaří vyléčit zranění a dokážete vytvořit prostor pro větší klid a radost, s tím, jak se budete učit přebývat úplněji ve svém fyzickém těle a jak získáte novu identitu své sexuality.

    

Sexualita je klíč. Je to brána do vyšších úrovní vědomí. Když redefinujete sami sebe a když vám světelně zakódovaná vlákna dají novou definici sebe sama, dokážete také změnit, kdo jste po stránce sexuální. Úvahami o sexualitě musíte projít všichni, a jak můžeme ze zkušenosti říci, je to oblast, které se momentálně nejvíce bojíte. Můžeme vám však zaručit, že později narazíte na oblasti mnohem děsivější.

    

Pokud jste se zarazili na představě lásky a nedokážete pochopit, co se s ní děje, váš problém spočívá v tom, že hledáte lásku mimo sebe. Čekáte, až někdo jiný dodá vašemu životu smysl a vám ceny. Když takového člověka nemáte, buď se zlobíte, nebo si připadáte bezcenní. To je vzorec, v němž jste vyrostli, který vám vštěpovali vaši rodiče a společnost. Říkáme vám zas a znovu, že nejdůležitější, co můžete udělat, je mít rádi sami sebe a ctít Zemi. Ale vy to neustále zapomínáte a hledáte další vztah, který by vám dodal úplnosti. Připadá vám, že bez vztahu jste něco míň než přijatelný občan. Pak se cítíte osamělí. Musíte se naučit být sami. Samota je prostě stav mysli. Nikdy, nikdy nejste sami. Obklopují vás nespočetné zástupy jiných entit. Kdybyste se přestali litovat, zjistili byste, že jste neustále bombardováni tolika údaji, že byste možná byli docela rádi sami, abyste si mohli užít kontakt.

    

Když máte rádi sami sebe a přestanete se kroutit potřebou někoho jiného, kdo by vás měl rád, budete schopni přijmout to, co vám někdo jiný nabízí. Je nezbytně nutné, abyste si vážili sami sebe natolik, že se nerozhodnete pro maskovanou lásku. Když se rozhodnete, že se  vám nějaký partner bude líbit nebo že budete s někým vibrovat, a nedostanete to, co chcete, nekňourejte, nerýpejte do dotyčného ani se na něj neškareďte ve snaze změnit ho podle svých potřeb. Když si stanovíte nějakou hodnotu a nestvoříte ji, pak jednoduše změňte svou realitu a pokračujte dál sami, dokud nepotkáte někoho, kdo vaši hodnotu odráží. A hlavně neustále vibrujte v lásce ke svému já, ctěte své já a chápejte, že smyslem cesty sem je sebeobjevování ve vztahu k ostatním. Nejde jen o vaše manžely či manželky. Smyslem té cesty je vážit si svého fyzického těla jedinečnosti svého já v okamžiku, kdy se dotýkáte životů mnoha lidí. Vždy dovolte sami sobě pracovat se svým já a nechte ho, ať se vyvíjí.

    

Bojíte se intimního vztahu k sobě samým - bojíte se být o samotě se svým já. Jakmile vytvoříte důvěrný vztah, ticho, sebelásku a ovládání své energie, pak budete chtít tento aspekt důvěrnosti stanovit jako standard intimnosti s někým jiným.

    

Sexualita může být v této době velmi matoucí, protože své frekvence vytváříte a studujete je. Když spojíte svá těla, dokonce i když se objímáte, vyměňujete si frekvenci. Když máte sexuální zážitek, tělo produkuje hormony. Tyto hormony probouzí jisté energie v buňkách a podstata jedné osoby se přenáší na druhou osobu. Proto když máte s někým sexuální poměr, občas se nemůžete zbavit jeho energie. Dokonce i když s ním nechcete být, ona sexuální zkušenost je stále s vámi, protože jste prošli elektromagnetickou výměnou.

    

Projdete modulací frekvence a naučíte se, jak povznést svou frekvenci k místu neustálých informací, sebelásky a intimity se sebou samým. Může vám proto připadat matoucí a někdy až děsivé vzít tu zranitelnou věc, kterou se o sobě dozvídáte, a spojit se s někým jiným. Čím jste uvědomělejší, tím více ovládáte své tělo a staráte se o to, kam je zapojíte, kam je posadíte, a rozhodně také s kým je smísíte sexuálně.

    

Pokud sexuální vyjadřování nejlépe stimuluje váš  růst, automaticky pro sebe takové zkušenosti vytvoříte, protože na ně budete připraveni. Chápejte, že v průběhu procesu vývoje osobnosti se velmi často vyskytne období útlumu sexuální aktivity. V rámci sexuální frekvence dochází ke vzájemné výměně. Takže máte-li pouto a chemickou výměnu s osobou, která se vám nezamlouvá, přejímáte jejich balast, protože si vyměňujete energii dosti intimně.

    

Někdy vás něco od takovéto výměny odvede. Možná si pomyslíte: „Ach bóže, co se to děje ?  Stárnu snad ?  Vysychám ?  Co to se mnou je ?“ Ale tak to není. Učíte se užívat svou energii, která vás bude sexuálně stimulovat, aniž byste ji předávali druhé osobě. Místo abyste upadli do chaosu a pobláznili se, budete možná zkoumat tu energii praktikováním umění masturbace s vědomím, že je to naprosto legitimní a příjemné. Nebo budete jednoduše pozorovat, že cítíte sexuální vzrušení a rozhodnete se, co s ním uděláte. Možná řeknete: „Teď s tím nebudu dělat nic. Uvidíme, kam ta energie půjde.“ Vezměte danou energii, nechte ji stoupat svým tělem a využijte ji v jiných oblastech.

    

Dostanete se do bodu, kdy musíte zbožňovat, povzbuzovat a milovat sami sebe, jako byste se drželi v náručí jako novorozeně, s vědomím, že pro sebe chcete to nejlepší. Mnozí z vás se rozptylují. Nalezněte místo klidu a ticha, kde můžete hledat odpovědi. Nalezněte místo klidu a ticha, kde můžete hledat odpovědi. Nemůžete nalézat odpovědi, když celý den telefonujete a kdekoho se vyptáváte. Když se to pokusíte, dáváte tím najevo, že hledáte mimo sebe. Když se naučíte obrátit se dovnitř, abyste nalezli odpovědi, vaše já promluví. Obvykle je nemůžete slyšet, protože jste uvězněni ve vzorcích chování, o nichž víte, že je musíte změnit, ale které nechcete změnit, protože nevíte, kým pak budete.

    

Buďte k sobě upřímní a přiznejte si, že se bojíte sami sebe. Bojíte se, že nebudete úplní, a vy velice chcete být úplní. A tak říkáte: „Jsem úplný. Jsem naprosto nezávislý. Potřebuje někoho. Někdo mě přitahuje. Ach ne, nemůžu se na to dívat. Příliš se toho bojím. Nepotřebuji jen tak někoho. Potřebuji někoho určitého.“ Neustále se pohybujete sem a tam. Naučte se zklidnit svou mysl. Naučte se dokonale ovládat svou energii. Co to znamená ?  Znamená to, že ať jste kdekoli, pozorujte se - v jaké pozici je vaše tělo, jak užíváte své ruce, zda se neustále opakujete, jestli mluvíte nebo mlčíte. Naučte se pozorovat sami sebe, aniž byste se soudili. Naučte se jen se sledovat a opravovat se tím, že stanovíte, jací byste chtěli být, v protikladu k tomu, jací jste. Naučte se ztišit svou mysl.

    

Frekvenci předáváte jiné osobě zejména tehdy, je-li zde pouto lásky. Pouto lásky neznamená, že na sobě budete lpět věčně. Znamená to jednoduše, že jste v nějakém vztahu na tak dlouhou dobu, jakou budete považovat za přiměřenou, v tom smyslu, že ctíte jeden druhého a vyměňujete si energii a necháváte energii proudit jako otevřeným obvodem. Když se vzájemně nemilujete a nejste spojeni poutem lásky, nedochází k žádné výměně, obvod se neotevře. Neznamená to, že byste si nemohli užít dobrého sexu, znamená to prostě, že obvod není otevřen.

    

Jak se tento elektrický proud neustále zvyšuje, dosahujete větších orgasmických zážitků, jaké může lidské tělo zvládnout, protože nerovová soustava je schopna vyšší extatické frekvence. Nervová soustava určuje, jak se budete vyjadřovat a jak se budete cítit. Máte-li chabě vyvinutou nervovou soustavu, budou vaše sexuální zážitky velmi omezené, protože nervová soustava vede elektrický proud. Orgasmické prožitky přinášejí uzdravení a restrukturalizaci fyzického těla.

    

Nakonec nebudete schopni sblížit se nebo být s někým, kdo nepůsobí při stejném elektrickém napětí jako vy. Prostě se k sobě nebudete hodit. Bude to, jako byste se snažili obout nohu číslo devět do boty číslo dvě. Nepůjde to nebo to nebude příjemné. Nebudete se k sobě hodit, protože nebudete schopni vibračně splynout.

    

Až se začnete sexuálně spojovat, pochopíte nakonec důležitost vibrační výživy. Sexuální spojování je jeden způsob, jak splynout s lidmi, kteří se pohybují na témže nebo kompatibilním napětí. Vaše realita je pro nás velice zajímavá, protože ve vašem bdělém světě máte tolik narážek. Když jdete do ciziny, vaše elektrické spotřebiče nepasují do místních zásuvek. Nehodí se k nim, a proto potřebujete adaptér. Bylo by to příliš namáhavé. Všechnu svou energii byste spotřebovali k vytváření adaptivních mechanismů. Pak byste byli v popření a nedovolili byste sami sobě jít dál, protože jste snížili laťku.

    

Šedesátá léta znamenala zahájení sexuálního zkoumání. V jednom okamžiku se paradigma přesunulo. Velká část energie, která byla v tu dobu na planetě, ve spojení s experimentálním užíváním různých látek měnících stav mysli okamžitě vytvořila nové paradigma a odtrhla vás od předchozích generací. Hranice se okamžitě změnily. Byli jste odtrženi od generace, která věřila ve válku a necítila - od generace, jejíž sexuální vyjadřování se uskutečňovalo potmě, nejspíš s mnoha vrstvami oblečení na sobě. Vy jste v mnoha ohledech udělali ohromný průlom do paradigmatu, uvedli jste nové trendy a vytvořili jste nové způsoby bytí. Bylo to báječné. „Ach bože, volný sex a láska a odhalování těl !“ říkali jste.

    

Teď je chvíle pro úplně novou revoluci, jejímž prostřednictvím se vibračně spojíte s jednou osobou. Už vás nebude rozptylovat sexualita a už nebudete předstírat, že nemáte zábrany - že jste sexuálně osvobozeni, protože můžete být v takové pozici a v onaké pozici a říkat to a dělat ono. To je jen tělesný aerobik v oblasti sexuality. Chceme, abyste se dostali do aerobiku a akrobacie duše - neboli do vibrace. Hloubka spojení dvou lidí v této oblasti je to, po čem všichni hluboce toužíte. Pokud se toho bojíte, důvodem je, že nemáte vhodný referenční rámec nebo modelovou roli. Musíte si je vytvořit. Musíte důvěřovat, že energie původního kosmického projektu nějakým způsobem okamžitě vyvolá nové hnutí, založené na touze po dalším kroku v chápání sebe sama.

    

Budete si pamatovat své vyjádření sexuality v různých svých manipulacích skrze realitu s velkou jasností - kdy jste byli muži a ženami a zkoumali sexualitu v každém aspektu. Je k tomu zapotřebí odvahy. Je-li tu jediná oblast, v níž skutečně posuzujete sami sebe a v níž velkolepě posuzuje i planeta, je to sex. Měli jste přesné představy o tom, co je sexuálně vhodné a co je nevhodné. Takže mnozí z vás budou šokováni tím, co jste se svou sexualitou prováděli.

    

Chápejte, že na této planetě byla sexualita vždy spojovacím můstkem těla s vyšší frekvencí. Přestože většina dat v těle byla roztroušena a zpřeházen, potenciál k vytvoření života vám zůstal, abyste v úplnosti pochopili, kdo jste v základu svého bytí. Sexuální vibrace byly naším spojovacím článkem s vaší kosmickou identitou, ale celá tato koncepce byla naprosto mylně chápána a ztracena. My jednoduše říkáme, že jde o víc a že je to mnohem více vzrušující, než by si kdo odvážil pomyslet.

    

Jsou bytosti, které nechtějí, abyste byli s danými frekvencemi v souladu, protože sexuální frekvence vás mohou zavést do oblastí osvobození, kde byste začali přicházet na to, jak to všechno je. Sexualita vám byla ponechána jako frekvence, abyste mohli putovat nervovou soustavou a spojit se s vyšší myslí tím, že vystoupíte ze svého těla. Kdyby vám byli řekli, že tohle je cesta ven, kdo by vás pak mohl ovládat a vámi manipulovat ?

    

Populace musí odstranit negativní konotace a předsudky, jimiž byly zabarveny vaše sexuální zkušenosti po celé dlouhé věky. Musíte uzavřít se sexem mír, abyste mohli integrovat frekvence a identitu. Vše bylo zmanipulováno a limitováno, aby před vámi byla utajena pravda o sexualitě. Bylo vám řečeno, že se její pomocí můžete množit a mít orgasmus, ale neřekli vám, že s její pomocí můžete otevřít nové frekvence. Můžete vstoupit do kontaktu a užívat ji jako metodu upamatování se, kdo jste, a změnit tak vibrační frekvenci svého těla.

   

V příštích několika letech nabude vaše vyjadřování sexuality úplně nových dimenzí. Budete se vyvíjet a růst, jestliže budete mít partnera, který je ochoten nastoupit stejnou cestu a být takto otevřený. Ale jestli jste s někým, kdo si chce hrát na vyhýbání se nebo na popření, nikam se nedostanete.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář