Jdi na obsah Jdi na menu
 


B.Marciniak: Poslové úsvitu - část 0.

14. 5. 2009

(1)

JEDNA

VYSLANCI V ČASE

Poznámka zpracovatele: Přijala Barbara Marciniaková od 18. května 1988 v USA.

„Jsme zde. Jsme Plejáďané, kolektiv energie z Plejád. Naše historie je dlouhá. Naši předkové přišli z jiného vesmíru, který dospěl k dokonalosti, k universu. Vy pracujete na planetě, která k dokonalosti teprve spěje, a my jsme zde, abychom vám s tímto úkolem pomohli. Tuto dokonalost či transformaci ohlašovali mnozí po celé věky. Toto je významná chvíle. To, co se děje na Zemi, ovlivní celý Vesmír.

    

Dokonalost sestává z vašeho pochopení, kým jste, a je předpokladem k tomu, abyste mohli pokračovat v experimentu. Naši předkové přišli z vesmíru, který dovedl sám sebe k dokonalosti, a pak pochopili, že jde o Prvotního Stvořitele, Prvotní příčinu či cestu Prvotního Stvořitele časem. Přišli z vesmíru, který odhalil svou podstatu - kreativitu. Odhalením této podstaty jsme zjistili, že my sami jsme stvořiteli.

Naši předkové měli možnost volby navrátit se ke Stvořiteli - což je prostě pohyb - a setrvat ve vibraci, anebo pokračovat, což se děje vždy, když je dosaženo dokonalosti formy. Zvolili si možnost vydat se do tohoto vesmíru jako vyslanci, protože si uvědomovali, že jednou i vy budete zralí pro dokonalost. Usadili se na Plejádách, protože tato hvězdná soustava vám jednou bude schopna pomoci v nejtěžší chvíli, v krizi, až budete připraveni spojit se s Prvotním Stvořitelem.

    

Naši předkové patřili k Původním plánovatelům Země, byli to instrumentátoři, kteří osévali světy a civilizace kreativitou a láskou. Díky své kvalifikaci rádi instrumentovali světy, tak jako dirigenti rádi dirigují. Naši předkové jsou i vašimi předky, a my vás rádi nazýváme svými pradávnými příbuznými, jimiž také jste. Naši předkové dali svou DNA Původním plánovatelům a tato DNA se stala součástí DNA lidského biologického druhu.

    

My, Plejáďané, přicházíme z vaší budoucnosti. V jisté verzi naší přítomnosti je místo, kde vládne tyranie a chaos. Viděli jsme pravděpodobné budoucnosti Země, v nichž se vyskytuje stejná tyranie a zánik. Čas je v třírozměrné realitě často nesprávně chápán: Věříte, že čas se měří minutami nebo stupni. Čas je mnohem rozlehlejší, než si uvědomujete. Ve skutečnosti si čas pohrává s informacemi a kóduje je. Je možné dostat se do jiných simultánních realit napínáním, deformováním, zakřivováním a kroucením času. Můžete nasednout na časovou elipsu a prožívat mnoho realit jednoduše tím, že budete postupovat po eliptické křivce. Zjistíte přitom, že čas ani realita nejsou pevné“.

    

Protože všechny reality nejsou pevné a protože budoucnost není pevně stanovena (je to jen množina pravděpodobností), spatřujeme v této chvíli možnost vsunout do této množiny pozitivnější budoucnost Země. Přejeme si znovu zavést na této planetě světlo a vrátit Zemi jejímu původnímu účelu - aby se stala důstojným intergalaktickým střediskem výměny informací. A proto jsme přišli v jistém časovém výseku na místo, které nazýváme jádro či semeno, abychom iniciovali změnu. Tato změna neovlivní jen Zemi. Ovlivní vaši budoucnost, naši přítomnost a celý vesmír.

    

Přinášíme vám velkou novinu !  Přišli jste na Zemi v prostoru a čase, kdy je evoluce za dveřmi. Uskuteční se velký vývojový skok, jehož budete účastni, a nebudete sami, protože právě teď na Zemi přicházejí mnohé energie, aby se tohoto velkého projektu zúčastnily. Vaši planetu obklopují mateřské lodi, které fungují doslova jako převaděče energie. Na Zemi dopadají paprsky světla ze starých a prastarých hvězdných systémů, které s vámi spolupracovaly po celé věky. Tyto paprsky informací přímo bombardují vaši planetu.

    

Protože jsou tyto informace vysílány paprskem, vaše tělo musí být schopno je přijmout, převést je, uchovat je a odeslat je ostatním. Mnozí z vás navazují s oněmi mateřskými loďmi telepatické spojení a budou působit jako vaše vlastní radiostanice, které si můžete naladit, a  kdykoli chcete se těšit z bohatství informací.

    

Jde o evoluci supervědomí, evoluci do nejvyššího aspektu vaší bytosti. Nemusíte si dělat starosti, jak se touto bytostí stát, protože vy už touto bytostí jste, jen si na to musíte vzpomenout. Protože v okamžiku Harmonické konvergence budou závoje kolem Země odstraněny, je vám stále z dalekého kosmu tato energie posílána a její hladina se neustále zvyšuje s tím, jak jste schopni ji zvládat. Vyvíjíte se teď extrémně zrychleným tempem, takže každý rok tohoto desetiletí bude jako deset či více let století minulého. Představte si, co všechno dosáhnete do roku 1999, a pak pocítíte, kým budete. Bude to, jako byste prožili sto let za pouhé desetiletí.

    

Budete zaplaveni vzpomínkami, zaplaveni mnoha dalšími věcmi. Mnozí z vás podniknou cesty na kosmických lodích do různých částí sluneční soustavy. Až vstoupíte do Doby světla, otevřou se vám světy, o jejichž existenci jste nevěděli. Prošli jste mnoha jinými epochami: Dobou bronzovou, dobou železnou, průmyslovým věkem, věkem informací a tak dále. Tyto ostatní epochy souvisely se setím, sázením, pěstováním a obecně vštěpováním potencialit života do trojrozměrného světa.

     

Na spadnutí je přechodné období, v němž dojde k dimensionálnímu posunu, který sníží hustotu třetího rozměru, takže budete moci postoupit do vyšších dimenzí, kde tělo není v tak pevném stavu. Přišli jste sem, protože chcete zvládnout evoluční proces a umět s ním žít. Bude to velice vzrušující, protože to znamená, že budete muset fungovat v mnoha realitách.

    

Odpovědi jsou ukryté hluboko ve vás. Formulují se otázky, které jsou v popředí vašich myslí, abyste mohli ze své bytosti vydobýt odpovědi. Abyste to dokázali, musíte nejprve věřit, že ty informace ve vás jsou.

    

Lidstvo se právě učí zásadní pravdě.  Tato pravda samozřejmě spočívá v uvědomění si dobra, které je ve vás, a spřízněnosti s Prvotním Stvořitelem a se vším, co existuje. Spočívá v tom, že si máte uvědomit, že veškeré bytí je propojeno a vy jste jeho částí.

    

V nesmírných rozlohách kosmu existuje množství kultur a společenství, a všechny tyto kultury a společenství se od samého začátku na této planetě objevovaly a opět mizely. Není to tak, že jen my, Plejáďané, jsme přišli pomáhat, jsme jen jedno uskupení z jedné hvězdné soustavy. Jsou zde mnozí, kteří sem přicestovali z mnoha důvodů. Většina mimozemšťanů přišla, aby napomohla vašemu pozvednutí ale jsou zde i jiní, kteří jsou zde z jiných důvodů.

    

Vaše historie se pohybuje ve velmi zvláštních vodách. Mnozí z vás byli připoutáni k Zemi před dávnými věky působením hvězdné energie a prostřednictvím kontaktu s vyššími světy. Dobře víte, jakými těžkostmi Země prošla, jako například kolikrát se světadíly posunuly a kolikrát přišla pomoc z nebes.

    

Informace byly překrouceny, když ti, kdo přišli z nebe, aby vás posunuli ve vývoji kupředu, byli proměněni v bohy. Tak jako děti, zbožňující ty, kdo dokážou, co ony samy nedokážou, vaše společnost jasně demonstruje touž metodu vytváření božství. Koncepce v pozadí je jedním z paradigmat víry, která jste sem přišli změnit. Třírozměrný svět znamená velkou zkoušku, protože dovoluje, aby se v něm vytvořily skvělé limitace. Těmito limitacemi se formují struktury, a prostřednictvím tohoto procesu tvoříte a dozvídáte se, že jste součástí Prvotního Stvořitele a že Prvotní Stvořitel touží po zkušenosti.

    

Jste nádherné bytosti, členové Světelné rodiny, a přišli jste na Zemi s úkolem vyvolat posun, provést změnu, napomáhat přechodu. KLÍČEM JE LÁSKA. Láska je to, co tvoří vesmír. Současná technika na Zemi se rozvine jen do jisté míry, protože lidstvo ještě nechápe, že je zapotřebí lásky. Energie může na sebe brát různé podoby tvořivosti, ale když máte co do činění s chamtivostí nebo nenávistí nebo jakoukoli emocí, která nemíří ke světlu, můžete jít jen do jisté vzdálenosti. Je tu jen tolik informací, kolik je jich dostupných pro tento druh vibrací. Láska je základním stavebním kamenem, takže když máte lásku, existují všechny možnosti. Přinést znovu ideu světla, což je informace a láska - což je tvořivost - tak to bylo naplánováno. Přijít do soustavy, která byla po celé věky primárně temná, k tomu je zapotřebí ODPADLÍKŮ, jako je SVĚTELNÁ RODINA.

    

Tam, kde jsme, jsme do značné míry odpadlíci. Jak jsme již řekli, náš vlastní systém potřebuje změnit. Působíme jako most nebo spojovací článek napříč Světelnou rodinou v mnoha soustavách, abychom změnili náš vlastní systém. Vytváření vědomí láskou a zodpovědností nás sytí, inspiruje, rozšiřuje naše vlastní vědomí, abychom se mohli dále vyvíjet. Takže jsme pro vás přáteli, učiteli a pomocníky a vy zase pomáháte nám.

    

Kam vás tato změna zavede ?  Rádi bychom viděli, jak se stanete natolik schopnými, že budete světy vědomě vytvářet. Připravujete se k setbě, připravujete se stát se druhem, který osídlí nově se tvořící světy, a protože máte v paměti uloženu historii toho, co se stalo zde, na Zemi, budete moci učit ostatní a vědomě udržovat směr, jímž se mají jiné světy ubírat.

    

Jste účastni velkého plánu. Všichni jste uvítali možnost být zde, na tak důležitém místě, v tak důležitou dobu. Byli jste si jisti, že to dokážete. Než jste sem přišli, bylo vám rovněž řečeno, že pomoc bude dostatečná a že v různých uzlových bodech vašeho vývoje se na planetě objeví různé entity v různých funkcích, aby působily jako spouštěcí mechanismus, aby vám připomněly - nikoli aby něco udělaly za vás. My jsme jeden z těchto spouštěcích mechanismů, jsme katalyzátor. Když zaslechnete jméno Plejáďané, cítíte spřízněnost, protože my vám pomáháme posunout vaše vlastní informace, vaše vědění kupředu.

    

Protože s vámi spolupracujeme, je naším úmyslem připomenout vám, kdo jste, abyste mohli nalézt největší zdroj své vlastní inspirace. Kdybychom každému z vás mohli najít povolání nebo způsob života, žádali bychom od každého, aby se stal inspirací. Až budete schopni takto žít a být skutečnou inspirací všem, kteří se s vámi setkávají, budete žít své vlastní světlo, a to je velmi zásadní.

    

Pamatujte, že jsme zde ze svých vlastních důvodů a že vy zase ze svých a že my všichni jsme tady, abychom se vyvíjeli a vytvořili společně novou vibrační frekvenci. Přejeme si rozrušit paradigmata víry, která oddělují jedince v jejich vývoji. Jsme zde, abychom vytvořili status vyslanců, hru harmonie a spolupráce, a to tím, že vám dáme informace, které vás zasáhnou v samém středu vaší bytosti, nehledě na to, jaká byla vaše předchozí víra.

    

My, skupina, která k vám promlouvá, jsme odhodláni vyplnit vlastní životopis zajímavými zkušenostmi. Když jsme začali v roce 1988 promlouvat poprvé, náš kolektiv sestával asi z padesáti a ze sedmdesáti pěti entit - některých fyzických, některých nefyzických, všechny plejádského původu. Náš počet postupně vzrůstá a náš kolektiv dnes čítá přes stovku entit z mnoha různých soustav. Dnes můžeme být nazýváni Plejáďané plus. V naší realitě jsou i tací, kteří nevěří, že dokážeme, co jsme si s vámi umínili udělat. Připadá jim, že ponecháváme příliš mnoho věcí náhodě a příliš riskujeme, a přesto netrpělivě čekají, co se stane.

    

Ve vaší soustavě jsou i tací, kteří se domnívají, že jsme zde, abychom šířili strach, ale my to takhle nevidíme. Nechceme nikoho z vás děsit, jen vás chceme informovat. Když sedíte v temné místnosti a slyšíte podivné zvuky, může to vyvolávat strach. Ale když rozsvítíte a zjistíte, co zvuky působí, už se tolik nebojíte. Chceme, abyste byli informování, s čím se setkáváte. Světlo je informace, nevědomost je tma. Chceme, abyste pracovali ve světle, ne ve tmě.

    

Pracujeme s vámi, protože chceme rozvíjet své vědomí ke svobodnější vůli a svobodnějšímu vyjádření. Tak jako vy máte za úkol změnit systém, v němž žijete, tak i my máme za úkol změnit systém, v němž žijeme my. I my máme své cíle. Jak už jsme řekli, přicházíme z vaší budoucnosti a v jistých případech máme plné ruce práce. Potřebujeme vás, tak jako vypotřebujete nás. Vy jakožto členové Světelné rodiny můžete zavést a uzákonit velkolepou novou pravděpodobnost do řetězce realit, která imploduje v příštích dvaceti letech z tohoto sektoru existence, protože fyzicky žijete na této planetě. Právě skrze vás se ona změna odehraje. To, co děláte teď, nás silně ovlivňuje. Co se děje se Zemí, nás ovlivňuje zásadně.

    

Jsme zde, abychom pomáhali, učili a vyvíjeli se s tím, jak společně procházíme zmíněným procesem Uvádíme svou verzi událostí jen proto, abychom vás vyzvedli do vyššího stavu vědomí. Nechceme tvrdit, že naše a jen naše verze je ta jediná pravá. Celé učení je koncipováno s vědomím cíle a příběhy, které vám vyprávíme, vás mají dovést na vyšší úroveň vědomí. To je naším úmyslem.

    

Slova, která volíme, a koncepce, o nichž mluvíme, jsou spouštěcími mechanismy pro kódy uložené hluboko ve vašich tělech. Vaše těla čekají, až budou položeny otázky, aby mohla začít resonovat s odpověďmi, které jsou ve vás - aby se buněčná paměť ve vašich tělech mohla začít rozpomínat na to, co dávno ví. Teď, když k vám promlouváme, začnete se rozpomínat.

Od promlouvání k vám si slibujeme, že rozšíříte svou definici reality, avšak nikdy neberte věci doslova. Vždy sledujte větší spirálu, kterou chceme vytvořit a která vám umožní vidět větší obraz. Nikdy se nezastavujte tam, kde definujeme nějakou myšlenku, protože my jsme zde prostě proto, abychom otevřeli vaše paradigmata a otřásli vašimi mřížemi, abyste začali nacházet aktivaci skutečného vědění, pravého vědění, které je uloženo ve vás. Tam jsou veškeré údaje a my jsme přišli, abychom je ve vás probudili.

    

Chceme vám předkládat myšlenky k úvaze. Chceme vás povzbuzovat, abyste neulpívali na jedné myšlence a abyste přijali i to, co váháte přijmout nebo čeho se bojíte. Uvědomte si, že když čelíte takzvaným temným či stinným stránkám v sobě, vytváříte tak příležitost k osvobození pro všechny zúčastněné. Tak se vracíme k první a poslední zásadě: myšlení tvoří. Ať se octnete v jakékoli situaci, dostala vás do ní síla vašeho myšlení. A je to také ničím nedotčená víra, že myšlení tvoří, která promění vaši zkušenost a planetární existenci.

    

Doporučujeme vám, abyste položili pár otázek každému, kdo hýří definicemi a vykládá vám absolutní pravdy. Je důležité vyslechnout mnoho různých názorů a mnoho různých příběhů. Vždy si vyslechněte příběh člověka a pak zkoumejte, jestli vám zní pravdivě. Bude vám něčím prospěšný, napomůže vašemu vývoji ?  Jedna z věcí, kterou s oblibou učíme, je, že je na vás rozhodnout se, co máte dělat. My vám jen poskytujeme informace, je na vás, abyste se rozhodli, co s nimi. Vy řídíte svůj život, ne my.

    

Rádi se pyšníme, že jsme dobří vypravěči. Ve způsobu, jímž předkládáme údaje, je jistá důvěryhodnost a jistá senzačnost. Ale příběh, která vám v nějakém okamžiku vyprávíme, není jen příběhem. Není samoúčelný a není jedinou pravdou. Je to jen zlomek, jen dílek většího obrazu.

    

Ať vám vyprávíme jakýkoli příběh, můžeme vám zaručit, že za rok vám budeme vyprávět příběh úplně jiný, protože za rok budete schopni vnímat věci daleko velkolepějším způsobem. Tak i příběh se bude neustále vyvíjet. Vaším úkolem bude najít uvnitř tohoto příběhu svou identitu, zjistit, co víte - ne čemu chcete věřit nebo co vám bylo řečeno. Důvěřovat tomu, co víte, je imperativní požadavek, protože vědění je vaší spojnicí s Prvotním Stvořitelem. Jeden každý z vás si musí uvědomit, až se začnete rozpomínat na svou roli, že váš život je o něčem.

    

Vy sami jste si zvolili to, že jste zde. Jste tu s úkolem aktivovat paměť a posunout hodnotu lidské existence opět do popředí stvoří. Jste potřební. Připravovali jste se na tento úkol po celý život, nepřišli jste nepřipraveni. Všechno, co teď potřebujete vědět, je ve vás, a vaším úkolem je vzpomenout si na svou přípravu. V tomto životním čase se nebudete dozvídat nové informace. Jak jsme již řekli, toto je život, v němž se budete rozpomínat na to, co už víte, a my jsme tu jen proto, abychom vám to připomněli. To je součástí našeho úkolu.

(2)

DVĚ

NA CESTĚ PRVOTNÍHO STVOŘITELE

Lidstvo je experiment. Lidstvo bylo vyprojektováno tak jako všechno ostatní, co existuje v rámci Stvoření. Prvotní Stvořitel začal před dávnou dobou experimentovat se Stvořením v tomto vesmíru za účelem hlubšího sebepoznání, sebeuspokojení a sebevyjádření. Prvotní Stvořitel vnesl živoucí energie a esence - prodloužení sebe sama - do tohoto vesmíru a dal těmto substancím požehnání, kterými byl obdařen sám. Ochotně a velkoryse jim dával ze svých vlastností. Existuje mnoho jiných vesmírů a mnoho způsobů projektování vesmíru. Tento náš byl projektován jako ZÓNA SVOBODNÉ VŮLE, v níž bude vše dovoleno.

    

Prvotní Stvořitel řekl těmto prodloužením sebe sama: Běžte a tvořte a přiveďte to vše zpět ke mně.“ Byl to docela snadný úkol, že ?  Jinak řečeno, Prvotní Stvořitel říkal: Udám vám dar ze sebe. Běžte a dávejte ze sebe velkoryse tak, aby vše, co v tomto vesmíru stvoříte, chápalo svou podstatu jako mou identitu.“     

    

Tato prodloužení Prvotního Stvořitele, která budeme nazývat bohy stvořiteli, šla a začala experimentovat s energií Prvotního Stvořitele, která existovala v nich samých. Bohové začali vytvářet vlastní hierarchii, která zase vytvořila další hierarchie. Každá další hierarchie vytvářela další hierarchii, aby ji prodchla vlastní podstatou a napomohla vývoji ve vesmíru. Nakonec v jednom galaktickém systému byl vytvořen plán vyprojektovat Zemi jako intergalaktické středisko výměny informací. Byl to neuvěřitelný plán. Země byla krásné místo, umístěné na okraji jedné Galaktické soustavy, snadno dosažitelné z jiných galaxií. Byla blízko vstupním branám na dálnice, po nichž energie cestuje kosmem.

   

Nastal čilý ruch, aby byly na této planetě vytvořeny jednotlivé reprezentace ze všech galaxií. Někteří z bohů stvořitelů byli mistry genetiky. Prostřednictvím svých hierarchií dokázali vázat molekuly dohromady - zakódované molekuly identity, frekvence a elektrického náboje - aby stvořili život. Mnohé inteligentní civilizace daly svou DNA, aby získaly reprezentace svých kódů na této planetě. Mistři genetici pak navrhli různé druhy, některé lidské, některé zvířecí, tím, že si pohrávali s různými varietami DNA, jimiž přispěly jednotlivé civilizace, aby se Země stala touto burzou informací, centrem světla, živoucí knihovnou. Plán výstavby Země byl vskutku velkolepý.

    

Původní plánovatelé Země byli členy Světelné rodiny, bytosti, které pracovaly s aspektem vědomí nazývaným světlem, a spojené s ním. Světlo je informace. Světelná rodina vytvořila informační středisko, které vymyslela. Navrhla místo, kam budou jednotlivé galaxie ukládat své informace, kde se budou moci všichni dělit o své specifické informace. Země se našla stát kosmickou knihovnou, místem nevylíčitelné krásy, kde se bude experimentovat s tím, jak ukládat informace prostřednictvím frekvencí a genetických procesů.

    

Mimo strukturu času může 100 000 let proběhnout v úseku, který se uvnitř časové struktury, jak ji známe, rovná jednomu roku. Tito bohové stvořitelé neexistovali v čase, jak ho známe. Pár set tisíc či milión let pro ně bylo ničím.

     

V existenci byly vyvolány různé energie. Již před 500 000 lety se na Zemi objevil biologický druh zvaný člověk, který vytvořil vysoce vyspělé civilizace. Nemluvíme tu o civilizacích, které nazýváte Lemurií nebo Atlantidou, pro nás jsou tyto civilizace moderní. Hovoříme o civilizacích, které jsou pradávné, které jsou pohřbeny pod ledovým příkrovem jižního kontinentu, Antarktidy.

    

Projekt živé knihovny byl nakonec vybojován. Vypadal natolik lákavě, že ho někteří chtěli vlastnit. Během historie Země došlo ke kosmickým válkám o vlastnictví planety. Napadlo vás někdy, kdo vlastní Zemi ?  Je to obrovský kus nemovitého majetku. Myslíte, že může ve vesmíru zůstat bez majitele ?

    

Docházelo k šarvátkám a Země se stala místem duality. Někteří bohové stvořitelé, kteří měli právo, dělat si co chtějí - protože Země je zónou svobodné vůle - přišli a ovládli ji. Bylo to jako přepadení nějaké firmy na Wall Street. Tito bohové stvořitelé přepadli Zemi asi před 300 000 lety - v období, které byste z historického hlediska nazvali počátkem lidské civilizace. Počátkem lidské civilizace je dnes ve vašem vzdělávacím systému nazýváno jen toto období. Ve skutečnosti to však byl začátek pozdější fáze, fáze moderního lidstva.

    

Když došlo ke zmíněné místní válce, jistá skupina entit ve Vesmíru bojovala a vyhrála území Země. Noví vlastníci nechtěli, aby domorodé druhy - lidé - byli informováni, co se stalo. Nevědomý druh bude snadněji ovladatelný. Proto je světlo informace a temnota je nedostatek informace. Tyto entity vyhnaly světlo a Země se stala jejich územím. Nedává vám to nyní novou představu o světle ?  Vyskytla se tu silná radioaktivita a nukleární akce a většina Země byla rozervána. Původní druhy, lidská stvoření, prošly obdobím naprosté zkázy a byly rozprášeny.

    

Noví bohové stvořitelé, kteří byli novými vlastníky, byli rovněž mistry genetiky. Uměli stvořit život a zdejší území chtěli z jistých důvodů. Území sílu tvořena a držena jistými energiemi z mnoha důvodů, z nichž jedním je skutečnost, že vše, co existuje má vědomí.

    

Vědomí neustále komunikuje. Vědomí vibruje na jistých elektromagnetických frekvencích. Elektromagnetická energie vědomí může být jistým způsobem ovlivněna, aby vibrovala tak, aby vytvořila zdroje potravy. Tak jako jablka mohou být vypěstována a snědena mnoha způsoby, různými způsoby může být připraveno a stráveno i vědomí.

    

Některé entity v průběhu své vlastní evoluce začaly zjišťovat, že když tvoří život a vdechují mu vědomí prostřednictvím modulování frekvencí forem vědomí, mohou se takto sytit, mohou si udržet vládu nad věcmi. Začaly si uvědomovat, že takto se živí Prvotní Stvořitel. Prvotní Stvořitel vysílá ostatní, aby vytvářeli elektromagnetické frekvence vědomí jako zdroj potravy pro něj samotného.

    

Noví vlastníci planety měli jiné chutě a jiné záliby než původní vlastníci. Živili se chaosem a strachem. Ty je sytily, stimulovaly a udržovaly je u moci.

    

Tito noví vlastníci, kteří přišli před 300 000 lety, jsou ony velkolepé bytosti, o nichž se hovoří v Bibli, na babylónských a sumerských tabulkách a v různých textech po celém světě. Přišli na Zemi a pozměnili lidský biologický druh. Pozměnili vaši DNA, abyste vysílali jen frekvence v jistém omezeném pásmu, která je může sytit a udržet je u moci.

    

Původní člověk byl nádherná bytost, jehož dvanáct řetězců DNA sem darovali různé inteligentní civilizace. Když přišli noví vlastníci, pracovali ve svých laboratořích a vytvořili novu verzi člověka s odlišnou DNA - s dvojitou šroubovicí neboli se dvěma řetězci DNA. Vzali původní DNA lidského druhu a zničili ji. Původní vzorec DNA byl v lidských buňkách zachován, zůstal však nefunkční, byl rozštěpen a odpojen.

    

V lidských buňkách jsou světelně zakódována vlákna, jemné pápěří energie které nese informace. Když toto chmýří funguje spojitě jako kabel - jako optická vlákna - vytváří šroubovici vaší DNA. Když jste byli geneticky upraveni, zůstala vám jen dvojitá šroubovice. Vše, co nebylo potřebné k přežití, a vše, co by vás informovalo, bylo odpojeno. Byla vám ponechána jen dvojitá šroubovice, která vás měla uzavřít v kontrolovatelných a ovladatelných frekvencích.

    

Kolem vaší Země byla vybudována frekvenční ohrada, něco jako elektrický plot, aby bylo možno kontrolovat, kolik lidských frekvencí lze modulovat a měnit. Tato ohrada nedovolila proniknout frekvencím světla - informací. A když světelné frekvence dokázaly proniknout, nebylo tu žádné světlo, které by je mohlo přijmout. Lidská DNA byla odpojena, světelně zakódovaná vlákna byla dezorganizována, takže tvořivé kosmické paprsky, které nesly světlo, se neměly kam zapojit a čeho se držet.

    

Jako úlohu v téhle hře hrajete vy ?  Jste členy Světelné rodiny. Pouhá skutečnost, že čtete tuto knihu, ukazuje, že jste Světelná rodina. Některým z vás to připadá jako sen. Připomínáme vám to, co uvnitř sami víte. Přišli jsme na tuto planetu, abychom uvedli do chodu vaše paměťové banky - inspirovali lidstvo ve světelném pásmu, abyste se rozpomněli, kdo jste, abyste vytvořili svou vlastní realitu, změnili frekvenci na planetě a nárokovali si vlastnictví sebe samých a tohoto území.

    

My, Plejáďané, přicházíme v čase zpět - do toho, co by se patrně mohlo nazvat naší minulostí - ve jménu představitelů světla. Přicházíme, abychom se s vámi podělili o frekvenci, o frekvenci, kterou se každý z vás uvolil nést na této planetě, aby mohla být změněna DNA pozměněné lidské rasy. Je to úžasný příběh. Mohl by vyjít s palcovými titulky.

    

Původní plánovatelé nemají v úmyslu o toto území přijít. Myslíte, že se jen tak snadno vzdají ?  Původní plánovatelé vyzvali Světelnou rodinu, aby se sem vydala a infiltrovala projekt, vtělila se do jednoho po druhém a přinesla světlo - jako informaci prostřednictvím tvořivých kosmických paprsků - do míst, kde bylo ztraceno. Světelná rodina začala s prací zde, v soustavě, které se nedostávalo světla a informací. Mutací lidských zákonů tyto tvořivé kosmické paprsky začaly bodat lidská těla, jednoho jedince po druhém, pak skupinu po skupině. Jmenované informační frekvence byly přineseny na tuto planetu ve velmi malých množstvích. V jistých dobách se vedly bitvy o zamezení vstupu světla neboli informací, které vždy chtěly být vyjádřeny. Původní plánovatelé věděli, že z kosmického hlediska to pro ně byla lekce, když dovolili, aby jim bohové stvořitelé vzali jejich projekt.

    

Původní plánovatelé se začali připravovat na chvíli, kdy má být změněna frekvence Země, aby v tom okamžiku vsunuli svou verzi plánu, v okamžiku, kdy nynější vlastníci zahynou, pokud nedokáží změnit svou vlastní frekvenci. Emoce jsou zdrojem potravy. Jsou tací, jejichž zdrojem potravy je láska, a Původní plánovatelé mají v úmyslu změnit frekvenci Země na frekvenci lásky. Musí být odstraněn zdroj potravy současných vlastníků, to jest strach, úzkost, chaos, hlad a zoufalství.

    

Hádejte, kdo jim tento zdroj potravy vezme ?  VY !  Jakožto členové Světelné rodiny jste odpadlíci. Jste narušitelé systému, jste tu proto, abyste ovládli vlastní strachy a ukázali zbytku planety, že není důvod čehokoliv se bát. Rádi se účastníte dění a působíte potíže. Vaše větev Světelné rodiny je proslulá. Jste proslulí tím, že pronikáte do systémů a měníte frekvenci, a tak přinášíte informace. Není vaším úkolem jako členů Světelné rodiny obracet někoho na víru. Vstupujete prostě do systémů a působíte jako přijímač. Přijímáte tvořivé kosmické paprsky do svých těl, do těl, která obýváte jako lidé. Jste zamaskováni za lidi a necháte tento proces probíhat.

    

Jste zakódováni, a až se začne vynořovat naše paměť, budete reagovat na plán, s nímž jste sem přišli, abyste změnili frekvence. Začnete jistou frekvenci udržovat a uchovávat, a pak ji budete žít. Identita jako frekvence je souhrn vašich fyzických, mentálních, emocionálních a spirituálních těl, vysílaných jako elektronická pulsace. Až budete žít svou frekvenci, budete ovlivňovat každého, všude, kam půjdete. Právě teď to činíte. Jsou mnozí, kdo už chápou svůj úkol, a jsou tací, jejichž paměť se právě začíná vynořovat.

    

Plán na změnu frekvenční modulace ovlivňující lidský biologický druh zahrnuje přeorganizování vaší DNA a světelně zakódovaných vláken. Plán je to v tuto chvíli GIGANTICKÝ. Země napomáhá, svým způsobem, evoluci vesmíru. Země je místem, kde se dějí důležité věci, je to centrum dění, místo, kde je právě třeba být. Právě tam se začíná plán naplňovat, a to, co se děje na Zemi, ovlivní mnoho, mnoho světů.

Jako členové světelné rodiny jste mnohokrát dobrovolně přišli na Zemi - v mnoha převlecích a v mnoha různých časových referenčních systémech - abyste zjistili, kam vedou nitky, pochopili podstatu a prošli výcvikem. Potřebujete zažít Zemi a připravit se na chvíli, kdy začne docházet ke změně frekvence a vy se vtělíte ve velkém počtu, abyste provedli plán.

    

Světelná rodina se všude začíná sjednocovat. Všichni se musíte zaměřit na to, co máte společné, nikoli na to, co společné nemáte. Jako členové Světelné rodiny neutrálně přinášíte informaci na planetu, abyste stimulovali svůj vlastní růst. Potřebujete to - protože váš růst ovlivňuje růst planety.

    

Vaše DNA se vyvine ze dvou šroubovic na dvanáct. Těchto dvanáct spirál odpovídá centrům energie neboli čakrám uvnitř a vně vašeho těla. V tuto chvíli jsou milióny z vás na planetě pověřeny úkolem, souhlasili jste, že ponesete frekvenci, abyste daný úkol provedli. Hrstka z vás se stává nedotčenými a tato hrstka ovlivňuje ostatní. Brzy začnete vidět s velkou jasností, kdo jste a co je vaším úkolem.

    

Tento proces je neuvěřitelným evolučním skokem, jehož se jedinec může účastnit, a uskuteční se zrychleným tempem v příštích dvaceti letech. Existují mezi vámi tací, kterým už byla upravena DNA na dvanáct řetězců, dvanáct šroubovic. Těchto dvanáct spirálovitých proužků DNA spolu reaguje uvnitř i vně těla. Spojení těchto dvanácti řetězců znamená, že dvanáct energetických nebo informačních center může začít pracovat a vysílat si mezi sebou informace.

    

Sedm z těchto center se tradičně umisťuje v těle, pět z nich leží mimo tělo. Jsou obecně známy jako vaše čakry a jsou spojeny s rotací dvanácti nebeských těles, která v tuto chvíli znáte ve své Sluneční soustavě - dvanácti nebeských těles, které vibrují v trojrozměrném prostoru. Těchto dvanáct nebeských těles rotuje informacemi - rotují spolu se systémy čaker, které vedou až na samý okraj vesmíru, rotují spolu s otáčením DNA ve vašem těle.

    

Až se lidská DNA začne přebudovávat na dvanáctiřetězcový systém a podle této informace se bude jednat, vznikne ohromná moc. Jednotlivci jen tím, že se shromáždí a společně budou zamýšlet to, co chtějí - a tím se společně stanou telepatickým přijímačem energií z celého kosmu - změní tvář vesmíru.

    

Proces přebudování vaší DNA nazýváme mutací. Jakmile budete jako členové Světelné rodiny schopni vnést tento proces do svých těl, dokážete integrovat svých dvanáct informačních center. Začnete chápat, že to vy vytváříte své zkušenosti, a naučíte se být vědomými stvořiteli. A co víc, stanete se vědomými pamětníky toho, kdo jste.

    

Až se vaše desátá, jedenáctá a dvanáctá čakra začnou otevírat, objeví se ve vašem životě mnoho mimoplanetárních energií. Tyto energie se budou na této planetě objevovat s tím, jak více a více z vás udrží vyšší frekvence. Desátá čakra je spojena se Sluneční soustavou, jedenáctá s Galaxií a dvanáctá s jistým místem ve Vesmíru. Až získáte tyto frekvence, budete na planetu přinášet informace, které ohromí a budou šokovat většinu světa.

    

Dojde ke splývání identit, splývání kultur, nastolení mnohých nových řádů světa“ a nastane chaos a zmatek. Jako členové Světelné rodiny to můžete jen pozorovat, s vědomím, že chaos a zmatek musí přijít, aby rozrušily systém, aby mohl být přebudován se světlem, jako členové Světelné rodiny můžete chápat, že dochází k evolučnímu procesu a že ti, kdo dokážou jakkoli zvládnout změnu frekvencí, se budou vyvíjet. V tuto chvíli je vzrušující být na Zemi. Není to snad dobrý plán ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

poděkování

ivana husáková,19. 10. 2011 17:57

Velmi děkuji za tyto cenné informace