Jdi na obsah Jdi na menu
 


B.Marciniak: Poslové úsvitu - část 1.

14. 5. 2009

(3)

TŘI

KDO JSOU VAŠI BOHOVÉ ?

Existuje mnoho mylných představ, pokud jde o ideu božství. Vesmíry jsou plné inteligentních bytostí, které se během doby vyvinuly a získaly nejrůznější schopnosti a funkce, jež měly sloužit jejich potřebě tvůrčího vyjádření. To podstatné za existencí a vědomím je tvořivost, a tvořivost na sebe bere mnoho forem.

    

Před mnoha věky byla Země jen pouhou myšlenkou v mysli velkolepých bytostí, které si vytyčily úkol stvořit nové formy existence. Mnohé z těchto bytostí ovlivnily stvoření tohoto Vesmíru a vy jste je označili termínem Bůh. Ve skutečnosti to byly mimozemské energie nesoucí světlo, hodně vzdálené od Prvotního Stvořitele. Zřídka kdy užíváme výraz Bůh s velkým B. Kdybychom takový výraz použili, vztahoval by se k entitě, kterou známe jako Prvotního Stvořitele. Prvotní Stvořitel ve své osobní implozi prostřednictvím lásky obdařil všechny věci vědomím. Všechno je Prvotní Stvořitel na své cestě.

    

Chápeme sami sebe jako prodloužení Prvotního Stvořitele - neustále shromažďujeme informace, vydáváme se na dobrodružství a děláme všechno, co potřebujeme, aby naše životy byly zajímavější a náročnější, abychom mohli živit Prvotního Stvořitele. Protože živíme Prvotního Stvořitele prostřednictvím svých plánů a snažení, dodáváme mu množství energie, aby ji mohl opět dát novým stvořením..

    

Nikdy jsme se k identitě Prvotního Stvořitele nedostali příliš blízko, ani ti z nás, kteří jsou bytostmi nejvyšších vibrací, nemají v tomto vývojovém stádiu schopnost být v blízkosti Prvotního Stvořitele. Nejsme dostatečně připraveni zvládnout intenzitu takové emanace. Je naším přáním v nějakém bodě naší evoluce zahlédnout Prvotního Stvořitele a možná s ním na čas splynout. Víme, že je to možné, a proto se o to snažíme.

    

Evoluce vědomí a schopnost nést informace, to je to, co nám dovolí dostat se do blízkosti Prvotního Stvořitele. Noho lidí na Zemi mělo pocit, že splynuli s Bohem. Možná splynuli s nějakou částí Prvotního Stvořitele, která v té chvíli nejlépe vyhovovala jejich vibraci. Celková vibrace Prvotního Stvořitele by jejich fyzické tělo okamžitě zničila, protože není schopno nést takové množství informace. Ti, kteří pro vás představují Boha, jsou jen jeho nepatrnou částkou.

    

Dokonce i Prvotní Stvořitel je jen částí něčeho většího. Prvotní Stvořitel neustále zjišťuje, že jen dítětem jiného Stvoření, a je to soustavný proces sebeobjevování a probouzení. Pamatujte, že vědomí je ve všech věcech a že vědomí nikdy nebylo vynalezeno, ale prostě bylo. Vědomí je vědění a vaše vědění je vaším nejbližším místem k Prvotnímu Stvořiteli. Důvěřujete-li tomu, co víte, aktivujete Boha v sobě.

    

V této době dochází k velkému uvědomění po celé planetě, pokud jde o to, jak velký svět skutečně je a kdo je kdo v planetární hře a kdo je kdo ve hře kosmické. Tak jako vy na Zemi máte své hierarchie, které si můžete a nemusíte uvědomovat, i v kosmu podobné hierarchie existují. Můžete žít v nějaké oblasti a neuvědomovat si, že nějaká hierarchie existuje. Můžete obdělávat svou půdu, platit daně, rozhodnout se, že nepůjdete volit, a prostě zapomenout na jakékoli byrokratické politické struktury, která působí ve vesmíru.

    

Je důležité, abyste pochopili, že existují byrokracie či hierarchie a že tyto organizace mají odlišné zkušenosti s časem než vy. Jiní nežijí uvnitř struktury času, jak vy ji znáte. To, co nazýváte jedním rokem, může pro jiné být jen malou částí dne. Pokud tohle začnete doopravdy chápat, pochopíte také, proč byla tato planeta posledních pár tisíc let zdánlivě ponechána sama sobě. V současné době obloha opět vře a bublá aktivitou a vy budete muset vnést do svých paradigmat a systémů víry obrovské množství nových znalostí. Tuto planetu čeká kulturní šok - velké překvapení.

    

Přišli jste sem v tuto chvíli za jistým účelem - bohové stvořitelé, kteří geneticky upravili lidskou rasu, se vracejí. Někteří už jsou zde. Tato planeta byla navštěvována zas a znovu a v průběhu nejrůznějších experimentů zde bylo vysazeno mnoho různých forem lidských bytostí. Bylo mnoho vlivných faktorů, které spoluutvářely historii Země. Byly tu civilizace, které existovaly po milióny let a které přicházely a odcházely a nezanechaly žádné stopy. Tyto civilizace, každá z nich, byly ovlivněny těmi, které můžete označit termínem Bůh.

    

Vaše historie byla ovlivněna množstvím světelných bytostí, které jste označili termínem Bůh. V Bibli bylo mnoho těchto bytostí sloučeno v jednu bytost, přestože to vůbec nebyla jedna bytost, nýbrž kombinace velmi mocných mimozemských světelných bytostí - energií. Z naší perspektivy to byly skutečně hrozivé energie a je snadné pochopit, proč byly takto oslavovány a uctívány.

    

Na Zemi neexistuje žádná literatura, která by podávala skutečný obraz těchto bytostí. Všichni bohové sem přišli, aby se učili a podpořili vlastní vývoj pomocí práce s tvořivostí, vědomím a energií. Někteří byli velmi úspěšní a zvládli to, co se měli naučit, zatímco jiní se dopustili naprosto ničivých chyb.

    

Kdo byli tito bohové z dávných časů ?  Byly to bytosti, které dokázaly pohnout realitou a ovládat duchy přírody. Lidé tradičně nazývali bytosti, které mohly dělat to, co oni sami nedokázali, Bohy.

    

Tyto bytosti si po celé věky předávaly pradávné kultury mnoha společností, zpodobňovaly je jako okřídlené bytosti a světelné koule. Svět je protkán narážkami, klíči artefakty naznačujícími, kdo byli vaši bohové. Ale ti, kdo chtěli lidmi manipulovat, si vymysleli vlastní příběhy, aby vytvořili paradigma, které vás bude ovládat. Bylo vám řečeno, že tyto bytosti jsou praví bohové, a vy jste se je učili uctívat, poslouchat a zbožňovat. Toto paradigma je nyní na prahu gigantické změny. Pravda se vyjeví, pravda, která zcela promění váš pohled na svět. Běda těm, kdo nechtějí přihlížet. Ozvěny tohoto šoku převrátí svět.

    

Bohové stvořitelé, kteří ovládali tuto planetu, mají schopnost vzít na sebe fyzickou podobu, přestože většinou existují v jiných dimenzích. Udržují Zemi na jisté vibrační frekvenci, zatímco vytvářejí emoční traumata, jimiž se živí. Existují bytosti, které si cení života víc než všeho ostatního, a existují bytosti, které si života necení a nechápou své spojení sním.

    

Vědomí živí vědomí. Pro vás je těžké tuto myšlenku pochopit, protože se živíte potravou. Potravou pro jiné bytosti je vědomí. Veškerá potrava obsahuje v nějakém okamžiku svého vývoje vědomí, ať ji smažíte, vaříte nebo trháte na zahradě, požíváte ji, abyste se nasytili. Vaše emoce jsou potravou pro jiné. Když jste ovládáni, abyste vytvářeli zkázu a šílenství, vydáváte vibrační frekvenci, která je živobytím pro tyto jiné, protože takto se živí.

    

Jsou i bytosti, které se živí vibracemi lásky a rády by na této planetě potravu lásky znovu zavedly. Chtěli by změnit tento vesmír ve frekvenci lásky, aby měl příležitost vydat se rozsévat nové světy.

    

Představujete světelnou skupinu odpadlíků a souhlasili jste, že se vydáte zpět na tuto planetu. Máte jistý úkol. Přicházíte do svých fyzických těl, přebíráte je a zamýšlíte, silou své duchovní identity, tato fyzická těla změnit. Vy všichni jste si pečlivě vybrali genetické linie, které vám umožní rychle s tímhle vším začít. Každý z vás si vybral genetickou minulost, jíž kráčely všichni členové Světelné rodiny.

    

Když lidské bytosti existovaly ve svém právoplatném království a ještě chápaly mnohé reality, měly schopnost být multidimenzionální, být zajedno a rovny bohům. Vy tuto identitu v sobě probudíte.

    

Bohové tuto realitu přepadli. Tak jako lupiči firem ve vaší době přijdou a prostě převezmou nějaký podnik, třeba proto, že má bohatý penzijní fond, tak i tato planeta měla bohaté fondy v době, kdy se zmínění loupeživí bohové objevili. Aby vás přiměly věřit, že jsou bohové s velkým B, geneticky vás upravili.

    

Tehdy byla Světelná rodina z planety vyhnána a rozprášena, a tým temnoty, který jednal z nevědomosti, uchopil moc. Vaše těla nesou strach a vzpomínku na touhu po vědění, které tito bohové představovali a které vám vzali. Bohové, kteří to udělali, jsou nádherné kosmické bytosti. Ovládají mnoho druhů manipulace a pracují s realitami mnoha různými způsoby. Lidé ve své nevědomosti začali nazývat tyto kosmické tvory Bohy s velkým B.

    

Bůh s velkým B jako entita tuto planetu nikdy nenavštívil. Bůh s velkým B je ve všech věcech. Měli jste co do činění jen s bohy s malým b, kteří chtěli být zbožňováni a chtěli vás mást, a kteří uvažovali o Zemi jako o nemovitosti, o místě, které si přivlastnili na galaktickém předměstí tohoto Vesmíru svobodné vůle.

    

Před přepadením jste mívali mimořádné schopnosti. Původní biogenetický vzorek člověka dostal do vínku neuvěřitelné informace, byl interdimenzionální a dokázal mnoho věcí. Když přišli bohové nájezdníci, zjistili, že místní biologický druh ví příliš mnoho. Místní biologický druh měl schopnosti, které se až příliš podobaly vlastnostem těch, kteří se vydávali za Bohy.

    

Biogenetická manipulace byla provedena a nastala všeobecná zkáza. Na planetu byly přineseny pokusné varianty biologických druhů, jejichž původní databáze byla rozptýlena, ale nikoli zničena. Kdysi byla vaše DNA nedotčena. Byla jako nádherná knihovna, kde jsou veškeré informace katalogizovány a roztříděny, takže okamžitě můžete najít, co chcete. Když došlo k biogenetické změně a data byla odpojena, bylo to, jako by někdo schoval katalog a strhal všechny knihy z přihrádek a naházel je na hromadu na zem, takže nebyly nijak uspořádány. Takto byla před dávnými dobami vaše DNA dezorganizována a narušena nájezdníky.

    

Teď vám vyprávíme příběh, a je to skutečně poutavý příběh. Nemluvíme teď k vaší logické mysli, nýbrž k vašim paměťovým bankám, takže se můžete začít rozpomínat na svůj podíl na tomto příběhu. Takto můžete v průběhu celého procesu začít chápat, co se stalo a kdo jste.

    

Veškeré genetické informace byly zpřeházeny, neměly žádný řád, ale zůstaly v buňkách. Jediné informace, které vám zůstaly, abyste si měli s čím hrát a mohli nadále fungovat, byla dvojitá šroubovice. Mnoho databází podél dvojitého řetězce bylo uzavřeno, takže jste začali fungovat s velmi malým množstvím informací. Byli jste snadno manipulovatelní a snadno ovladatelní mnohými aspekty vědomí, které se vydávaly za Boha s velkým B.

    

Jisté entity vzaly existující biologický druh, který byl vskutku nádherný, a přebudovali jej pro své účely, pro své potřeby. Narušili informační frekvenci v lidských bytostech, změnili jim DNA a dali vám dvojitou šroubovici, abyste mohli být drženi v nevědomosti. Vaše přístupová frekvence byla prostě odpojena, abyste nemohli naladit své vlastní rádio.

    

Tito bohové stvořitelé změnili DNA v lidském těle, což je inteligence, technický nákres, kód. Když nějaký kód nemá kde působit, nemůže se vyvolat v existenci a vyjádřit se v ní. Když jste zamčení v maličké místnůstce a nemáte prostor, abyste mohli vyrůst, nikdy nemůžete vyjádřit sami sebe. Posledních mnoho tisíc let byl váš kód vtěsnán do velmi omezené DNA.

    

Jedním z nejvíce vzrušujících aspektů pobytu na Zemi právě teď je skutečnost, že zrovna probíhá reorganizace a přeměna vaší DNA. Na planetu dopadají kosmické paprsky, takže tato změna je vysílána a probíhá uvnitř těla. Zpřeházené údaje obsahující historii a uvědomění Živoucí knihovny se právě skládají.

     

DNA se vyvíjí. Formují se nové šroubovice či řetězce současně s tím, jak se světelně zakódovaná vlákna stahují dohromady. Zpřeházené údaje se ve vašem těle organizují elektromagnetickou energii od Prvotního Stvořitele. My jsme zde, abychom tento proces ve vás pozorovali, pomáhali vám a sami se také vyvíjeli.

    

S touto reorganizací či přestavbou si vytvoříte mnohem vyspělejší nervovou soustavu, která nechá do vašeho vědomí proudit mnohem více údajů. Probudíte mnoho mozkových buněk, které dosud spí, a budete užívat své úplné fyzické tělo, nejen ono malé procento, s nímž jste fungovali doposud.

    

Každé místo na planetě je touto změnou, tímto uvědoměním zasaženo. Ti z vás, kdož jste Strážci světla a kdo chcete zcela změnit současnou realitu a vnést sem různé možnosti volby, máte v sobě ukotvenu frekvenci. Pokud nebude ukotvena a pochopena, může vyvolat chaos. Proto se musíte uzemnit.

    

Chaos přináší stav reorganizace, pokud je užíván správně. Čas se hroutí a energie je stále větší a větší. Přišli jste sem především proto, abyste tuto energii použili. Budete razit cestu vědomí tím, že vezmete zmíněnou energii do svého těla, a tím budete pomáhat ostatním, aby nemuseli procházet tím, čím procházíte vy.

    

Mnozí lidé začnou cítit tuto energii náhle bez jakékoli přípravy. Vy všichni na tuto planetu přitahujete světlo, které znamená údaje a informace, a s tím razíte nové cesty vědomí, aby je prozkoumalo, a to bez jediného slova.

    

Nové cesty vědomí vytvářejí nové reality, nové možnosti a nové způsoby žití a bytí. Proto je zhroucení vaší společnosti nevyhnutelné - neobsahuje světlo, neobsahuje multidimenzionální možnosti, omezuje vás a vy už jste z toho unavení.

    

Bohové stvořitelé jsou kosmické bytosti, které mají svůj domov v kosmu. I oni se vyvíjejí. Jsou takoví, kdo by je rádi vystrnadili z klubu bohů stvořitelů“, protože cítí, že si tito bohové neváží života, který stvořili. Před převratem před 300 000 lety zde působili mnozí z původního týmu, aby sem vnesli informace a vytvořili obrovské informační středisko, které mělo sloužit k propojení mnoha galaktických systémů. Pak došlo mezi bohy stvořiteli k velké válce a kosmické bytosti, jejichž historky jsou v prastarých rukopisech na této planetě, boj vyhráli. Přišli sem, protože chtěli tuto planetu z mnoha svých vlastních důvodů. Ve vesmíru Prvotního Stvořitele je všechno dovoleno. Protože je všechno dovoleno, lze se hodně naučit.

    

Někteří bohové stvořitelé uzavřeli sňatky a spojili své rodové linie, tak jako různí monarchové a královské rodiny na evropském kontinentu uzavírali sňatky a spojovali království. Bohové stvořitelé mísili jeden druh s jiným, aby zjistili, co mohou vytvořit. Nezapomeňte, že rozuměli genetice a že všechny věci byly stvořeny manifestací a použitím životní síly a pochopením, jak životní síly fungují. Pochopit, jak veliký to byl projekt, je v tuto chvíli nad vaše možnosti.

     

Kdo jsou bytosti, které přišly a zničily původní plány pro Zemi ?  Kým jsou kosmické bytosti, kterým občas říkáme Černá trička ?  Když hovoříte o silách temnoty, buďte laskaví. Nemluvte o nich, jako by byli špatní. Pochopte, že jsou prostě neinformovaní a že vytvářejí systémy, které jsou neinformované, protože se domnívají, že tak jednat musí. V jisté době bojovali a oddělili se do vědění, takž teď se zoufale drží svého existujícího vědění a života tak, jak ho vyvolali v existence. Je to život založený na strachu, život, který si neváží jiného života, život který jiného života využívá. Jsou to plazi.

    

Zmíněné kosmické bytosti byly zčásti lidmi a zčásti plazy. Říkáme jim Ještírci, protože se snažíme věci trochu odlehčovat a vnášet do nich trochu humoru, abyste je nebrali tak vážně a nebyli příliš rozrušení. Nejsme zde proto, abychom vás děsili - jsme tu proto, abychom vás informovali. Vy to všechno uvnitř víte a s tím, jak začnete otvírat historii toho, kdo jste, někteří z vás získají přístup k paměti plazů. Podléháte bludu, že se vždy vtělujete jako lidé. Vtělujete se, abyste zažili stvoření, abyste shromažďovali informace o stvoření a kolektivně je pochopili. Rozhodně neprocházíte jen jednou zkušeností. Bylo by to jako obědvat celý život v jedné restauraci a říkat: Vím o jídle všechno.“ Je to pošetilost. Začněte rozšiřovat své hranice a uvědomte si, že musíte prožít mnoho věcí. Inteligence je ve veškerém životě.

    

Bohové na sebe berou mnoho podob, a všichni nejsou Ještírci. Existují i bohové stvořitelé, kteří jsou jako hmyz. My Plejáďané souvisíme s bohy stvořiteli, kteří jsou podobni ptákům a plazům. Někteří přišli z kosmu a pracovali s energií ptáků v mnoha různých kulturách. Pohleďte na kresby dávných kultur v Egyptě, Jižní a Severní Americe a uvidíte znaky ptáků a plazů. V jisté době ptáci a plazi spolupracovali, v jiných dobách spolu bojovali. Až pochopíte víc, příběh se bude rozšiřovat. Začnete se rozpomínat na svou historii.

    

Bohové stvořitelé jsou s vámi těsně spojeni. Když se rozhodnete stát se rodičem, souhlasíte s tím, že se budete učit od svých dětí, že budete zodpovědni za jejich prospěch a že je budete učit, aby se naučili zodpovídat samy za sebe. S bohy stvořiteli je to stejné. Tím, že pozorují váš růst, dozvídají se o životě, dozvídají se o tom, co stvořili, učí se být dobrými rodiči, abychom tak řekli.

    

Někteří bohové stvořitelé stvořili život jen proto, aby se postaral o ně a o jejich potřeby. Sytili se vašimi emocemi. Jedno z velkých tajemství, které vám bylo jako biologickému druhu zatajeno, je o tom, jaké bohatství doprovází emoce. Byli jste nasměrováni, abyste nezkoumali emoce, protože prostřednictvím emocí byste na všechno přišli. Vaše emoce vás spojují s vaším spirituálním tělem. Spirituální tělo je samozřejmě nefyzické, existuje v multidimenzionální sféře.

    

Rozsah frekvenční modulace byl teď posunut a energie zvenčí pracují na proměně planety. Tyto energie vás potřebují. Nemohou planetu změnit zvenčí - planeta se musí změnit zevnitř. Tyto energie prostě vnášejí tvořivé kosmické paprsky, které pronikají vaším tělem a vytvoří ve vašem těle evoluční skok. Jakmile pochopíte správné užití emocí a začnete získávat kontrolu nad svou frekvencí, budete schopni tyto paprsky vysílat. Pak už nebudete v tomto plánu existence potřebovat frekvenci strachu.

    

Až frekvence strachu na této planetě začne ubývat, bude vyhlášeno mnoho aktivit, které mají vyvolat navýšení strachu, protože ti, kdo žijí z frekvence strachu, budou ztrácet svou výživu, svou potravu. Pokusí se reinstalovat tuto frekvenci, než změní svou potravu na frekvenci lásky. Ještírci vybavili Zemi prostředky, které mohou vysílat a zesilovat emoční vichřici na této planetě. Tato vichřice jim bude seslána a nějak je bude udržovat.

    

Když se chcete dostat na nějakou planetu, musíte mít bránu nebo cestu, která by vás tam zavedla. Můžete cestovat v kosmu, řekněme na Jupitera, ale když nenajdete bránu, která vás vpustí do referenčního časového systému planety, můžete přistát na tělese, které vypadá opuštěné a bez života. Brány vám dovolí vstoupit do dimenze planety, kde existuje život. Tyto brány vedou do časových koridorů a slouží jako zóny multidimenzionální zkušenosti.

    

Na Zemi existovaly různé brány, které dovolily různým druhům, bohům stvořitelům kosmu, aby sem vstoupili. Jedna z velkých bran, o kterou se právě bojuje, je Střední východ. Když si v duchu projdete historii Země, pochopíte, kolik náboženských a civilizačních dramat touto branou prošlo. Je to velká brána - má poloměr asi tisíc mil. Proto se toho na Středním východě tolik děje. Je to brána, kterou používají někteří Ještírci.

    

Ještírci zmíněnou bránu do jisté míry kontrolovali. Užívali dané území k výstavbě svých podzemních základen a umělých jeskyní, z nichž operovali. Dávné civilizace v Mezopotámii mezi řekami Eufrat a Tigris byly kolonií mimozemšťanů, kudy byla uváděna jistá civilizace. U ústí tohoto území leží Kuvajt. Je to brána, která vyžaduje manipulaci lidské populace, aby sloužila potřebám jiných.

    

Uvnitř populace Ještírků jsou dobří i zlí jedinci. Proč vám to všechno říkáme ?  Proč to potřebujete vědět ?  Potřebujete to vědět, protože realita Ještírků sem opakovaně vstupuje a mísí se s vaší realitou. Součástí vašeho evolučního skoku ve vědomí je nejen ponořit se do lásky a světla a jíst každý den sněhové pusinky se zmrzlinou. Musíte pochopit, jak složitá je realita, kolik různých forem reality tu je a jak jsou všechny vámi. Musíte s nimi žít v míru a splynout s nimi, abyste vytvořili implozi spojení vaší duše. Tak se můžete vrátit k Prvotnímu stvořiteli.

    

Budete mít spoustu příležitostí posuzovat mnoho věcí a označit je jako špatné. Ale když budete posuzovat a označovat, nezakusíte nové reality. Vždycky si pamatujte, že toto je zóna svobodné vůle a že existuje božský plán, který bude posledním plánem, poslední kartou k vynesení. Musíte mít na paměti, že tato poslední karta bude eso.

    

Povaha dramatu na této planetě je docela zajímavá. Kdykoli dojde k modulaci frekvence existujícího systému, jistý magnetismus naopak z tohoto systému odchází. Tento magnetismus předá veškerou energii, která kdy s tímto systémem souvisela, zpět, aby mohla být částí evolučního systému. Vy si pro sebe magnetizujete vše, co jste kdy prožili, abyste ve vztahu k těmto prožitkům mohli cítit všechno, co cítit potřebujete.

    

Bohové stvořitelé z pradávných časů jsou sem opět přitahováni díky božskému plánu. Musí se ho účastnit a pochopit, že jejich frekvence budou změněny. Brání se tomu, stejně jako mnozí lidé. Oni ovšem vytvářeli své reality sami. Tito bohové stvořitelé posledních 300 000 let zapomněli, kdo je stvořil !  Zapomněli na své bohy.

    

Vy, jako členové Světelné rodiny jste nezapomněli. Vaším úkolem je pochopení: Vnést na planetu porozumění a pochopení, které stabilizuje energii a generuje energii k tvoření. Světlo je na této planetě podhodnocováno a tito bohové stvořitelé podhodnocují vás. Dokonce i ve své skvělosti mají slepé skvrny. Jsou tak vyzbrojeni mocí, že bojují mezi sebou.

    

Bohové stvořitelé se vzdali části sebe samých a zaštítili se a vyzbrojili svým projektem. Vy jste s těmito bytostmi spojeni, protože jste jejich prodloužením neboli operativní silou. Jste zde nejen proto, abyste jednoduše ovlivnili realitu zvenčí, ale také zevnitř. Právě na tohle máte v úmyslu si vzpomenout.

    

Bohové stvořitelé se vracejí, aby vás znovu přepadli, protože nechtějí hladovět. Pochopili, že skrze vás dochází k infiltraci systému, a tak jsou tu, aby způsobili ještě větší zkázu a strach, aby znovu o toto území bojovali. Jejich zdroj potravy je pro ně velmi důležitý. Ztrácejí kontrolu nad planetou, a tak se vracejí ke své hlavní bráně na Středním východě, kde mají pod zemí své hnízdo, aby šířili strach a chaos.

    

Původní plánovatelé si přejí znovu přinést na tuto planetu svobodu volby frekvence. Bohové, kteří tu vládli v tomto posledním vývojovém období, užívají modulace frekvence a nedovolují svobodu volby. Okrádají vás o vaši psychickou energii tím, že vám poskytují falešný obraz reality v každém ohledu, který si jen dokážete představit. Neříkáme, že tito bohové jsou špatní. Prostě vás jen informujeme o událostech, které se dějí, a jak nevinně jste se do těchto událostí dostali. Neuvědomujete si, že tyto situace jsou inscenované, aby vás přiměly myslet nebo cítit jistým způsobem a vibrovat s jistým vědomím.

    

My hrajeme stejnou hru. Když se ohlédnete zpět na to, co jsme udělali, cožpak jsme záměrně nepřipravili plán, jak vám modulovat frekvenci ?  Cožpak jsme vás nechytili do pasti, nenalákali a nepřesvědčili o vaší svobodné vůli, abyste si mohli vybrat vibrace na jisté frekvenci ?  Udělali jsme totéž, co stavitelé.

    

Měli byste raději všichni odhodit své staré definice Santa Clause. Stejným způsobem, jakým jste se dozvěděli pravdu o velikonočním králíčkovi a Santa Clausovi a víle kmotřičce, zjistíte, že existují zástěrky, historky pro veřejnost, idealizované verze kolem mnoha z těchto energií, které jste uctívali jako bohy.

    

Převládající energie na této planetě vysává vaše systémy víry podle své vlastní vůle. Směruje neuvěřitelná množství energie směrem ven, a tato energie je živá. Bylo vám řečeno, že všechny vaše myšlenky vytvářejí svět: Jsou skutečné - někam se ztrácejí. Právě v tuto chvíli je tu pět a půl miliardy lidí, kteří myslí. Tolik  je živé energie na Zemi. Jaké je převládající cítění této energie a o čem ji lze přesvědčit, aby to dávala najevo, nebo ji k tomu přinutit ?

    

Nejsme tu proto, abychom říkali, kdo má pravdu a kdo ne, a kdo je kdo v rámci této hierarchie. Chceme jen rozbít vaše iluze, bouchnout vám vaše balónky, pokud jde o to, k čemu jste byli vedeni, abyste tomu věřili. Nechceme tvrdit, že je to špatné, chceme prostě navrhnout, abyste mysleli na vyšší úrovni.

    

Sami ucítíte značnou ztrátu, která se projeví v této převládající energii, když více a více z vás nebude vibrovat podle jejího plánu. Pomyslete na to, co můžete dělat, když překonáte frekvenční modulaci nebo naléhání vaší logické mysli a když se s neposkvrnitelností jasně prokážete jako Strážci frekvence. Pamatujte, že identita jako frekvence je souhrnem vysílání vašich fyzických, mentálních, emocionálních a spirituálních těl jako elektromagnetických pulsací. Pokaždé, když začnete vlastnit to, co vám někdo odsával, a budete to pěstovat podle své vůle, měníte vibraci na planetě.

    

Jde o jednu z věcí, v nichž jste velice zdatní jako narušitelé systémů. Nechceme diskreditovat nebo zlehčovat to, co jste doposud užívali jako nástroje, chceme jen, abyste prostě přerostli své staré nástroje. Část vaší úcty a loajality patřila systémům víry, které vám už  nemohou sloužit, stejně tak jako přijde doba, kdy každý z vás pokročí za stupně, jimiž vás provádíme teď. Další energie bude moci říci: Jo, to když vám Plejáďané ukazovali tohle, to bylo fajn. Vedli vás sem a tam. Dovolte, abychom vás vedli dál.“ Vývoj se nedá zastavit, protože nic nebylo dáno planetě, která představuje poslední slovo, pokud jde o pravdu.

    

Až budete procházet historií své plazí minulosti, zjistíte, že mnoho vlivných postav v patriarchálním systému historie patřilo do rodiny plazů. Stejně tak jako všichni lidé nejsou špatní, platí to i o plazech. Nejsou o nic méně součástí Prvotního Stvořitele než vy a jejich vzhled a fyziologie není o nic horší. Mistři genetici mohou na sebe brát nejrůznější podoby. Je obecně uznáváno, že práce s izolovaným biologickým druhem je tak obtížná zčásti kvůli šoku, který se může dostavit při úplném odhalení pravdy.

    

Existovalo mnohem více bohů stvořitelů, z nichž jen někteří měli lidskou podobu. V současné době vaše nejhorší stavy neklidu a nepokoje pocházejí od bytostí plazího typu, protože vám připadají nejvzdálenější.

    

Bylo naším úmyslem rozšířit vaši představu o tom, kdo jsou vaši bohové, protože bohové se vracejí na Zemi. Proto planeta prochází takovým vírem zmatků. Až se naučíte podržet frekvence přicházející z kosmických paprsků, budete na setkání s těmito bohy připraveni. Jak jsme řekli, někteří z nich už jsou zde. Chodí po vašich ulicích a pracují ve vašich akademiích, ve vaší vládě a na jiných místech. Jsou zde, aby pozorovali a směrovali energii. Někteří si přicházejí pro velkou pomoc a někteří jsou zde, aby se učili a vyvíjeli. Někteří nemají ani stín žádných úmyslů.

    

Musíte pochopit, jak se rozlišují mimozemské energie. Toto je vesmír svobodné vůle, proto jsou zde povoleny všechny formy života. Pokud se vás nějaká energie pokusí zastrašit, manipulovat s vámi nebo vás kontrolovat, není to energie, s níž by bylo ve vašem nejvyšším zájmu spolupracovat. Pouhý fakt, že někdo dokázal vyvinout mnohé fantastické a zdánlivě magické schopnosti, ještě nutně neznamená, že je tato entita spirituálně na výši. Naučte se rozlišovat.

    

Žijete v nejdůležitější době, kdy energie ožívá. Vše, co cítíte, je důsledkem vašeho ožívání a probouzení vašich skrytých možností. Vichry vanou a ukazují vám, že ve vzduchu panuje nepokoj. Bohové jsou zde. Ti bohové jste vy sami.

    

Až se začnete probouzet a chápat svou historii, začnete otevírat své prastaré oči. Jsou to oči Horovy, které nehledí lidskýma očima, ale z pohledu boha. Vidí propojenost a smysl všech věcí, neboť tyto prastaré oči mohou nahlížet do mnoha realit a spojit celý obraz, celou historii. Až v sobě otevřete své prastaré oči, budete se moci spojit nejen s celou svou osobní historií, ale dokážete se spojit s historií planetární, galaktickou a vesmírnou. Pak teprve zjistíte, kdo jsou vaši bohové.

 

(4)

ČTYŘI

VZPOMÍNKY V ZÓNĚ SVOBODNÉ VŮLE

Kdysi dávno existovaly bytosti, které chtěly něco stvořit. Aby to dokázaly, musely jít a zcela nepatrně změnit část Stvoření. Tyto bytosti pracovaly pro světlo, byly s ním spojeny a pečlivě tento aspekt vědomí chránily. V různých dobách se tito Strážci světla setkávali, pracovali společně a jejich cesty se křížily v různých oblastech reality. Plánovali, půjčovali si projekty a pak určovali dobu, kdy jejich plán vstoupí v platnost.

    

Jistí členové tohoto světelného týmu vypočítali pravděpodobnosti týkající se Prvotního Stvořitele: Co by Prvotní stvořitel udělal, kde by Prvotní stvořitel jednal a jak by ho bylo možno stimulovat. Tyto entity chápaly, co se dá se světlem dělat, a svůj plán pečlivě zaranžovali. Po několik set tisíc let byly tyto bytosti cvičeny, aby dokázaly plán provést. Jeho součástí bylo být připraven na kosmický skok, který jak předvídali, nakonec přijde od Prvotního Stvořitele.

    

Pak nastala fáze výběru a příprav, byl vytvořen plán akce a začal výcvik. Bylo třeba se hodně naučit, než plán bude moci být proveden, protože to byl smělý plán. Úmyslem Strážců světla bylo vnést světlo neboli vědění do reality, kde světlo není vítáno a kam se nehodí. Bylo to jako obout si jednu botu, která vám nepadne. Tyto bytosti měly plán, jak se připravit na chvíli, kdy se světlo bude hodit. Těmito bytostmi jste vy a ta chvíle je teď. Čas byl pečlivě zvolen a každý z vás ví v nejhlubší podstatě své bytosti, že jste sem přišli za jistým účelem. Přišli jste sem, abyste začali obrat, jímž uvolníte vše, co vás doposud poutalo k vaší realitě, co vás drželo jemnými nitkami jako ocelovými provazci a připoutávalo vás k představám o sobě a o vašem vztahu k vesmíru.

    

Pro ty z vás, kdo přišli uskutečnit plán a spolupracovat s vědomím světla, vaše chvíle právě nastala. Vaše jednání začíná v této chvíli. Vše, co je třeba udělat, je nechat tuto energii proudit do vašeho těla. Musíte touto energií začít vibrovat a vyčistit průduchy vašeho já, emoční energie, které jsou uzavřeny ve vašem fyzickém těle. Až začnete zkoumat své já, zjistíte, že existuje mnoho já, v nichž je možno cestovat po vnitřních dálnicích nebo vnitřním nervovým systémem vědomí.

    

Zjistíte, že vaše společnost byla velmi chytře vymyšlena tak, abyste nemohli poznat tuto nejintimnější, nejuspokojivější a nejvíce vzrušující část sebe sama. Jako Strážci světla vytvoříte možnosti reality a vnesete je do masového vědomí na této planetě. Uskutečníte to nejprve sami v sobě, vytvoříte vnitřní mír a vnitřní lásku tím, že přijmete, kdo jste a co jste všechno v životě udělali a co všechno vám bylo v životě uděláno. Přijmete tyto věci a integrujete je, protože budete vědět, že to jsou přesně ty situace, potřebné k tomu, aby vás dovedly do poslední fáze ukotvení světla.

    

Tenhle příběh je velmi starý a je uložen ve vašem těle. Součástí toho, co od vás požadujeme a co vám připomínáme, je otevřít tuto historickou pokladnici a stát se vnitřním archeologem. Buďte ochotni cestovat po cestách paměti tohoto života a mnoha jiných životů, abyste začali získávat obraz cíle vědomí.

    

Až začnete získávat obraz cíle svého vlastního vědomí a zjistíte, jak důmyslnými cestami jste putovali, kolik přestrojení jste užili, kolika akcí jste se zúčastnili, a naučíte se přijímat totalitu své bytosti. Až budete schopni přijmout chování, které není povznášející, přijmout svou sexuální identitu a přijmout to, jak jste si vážili života v mnoha různých životech, otevře se uprostřed vašeho těla čakra umístěná v okolí thymu, mezi čtvrtou a pátou čakrou. Právě tudy se konečně nervový systém otevře, tudy budou plynout informace, tudy začnete regenerovat tělo a přesouvat se do nepodmíněné lásky.

    

Až přijmete a prozkoumáte, čeho jste se účastnili, budete lépe chápat, co se právě na planetě děje. Pak dovolíte ostatním, aby tancovali podle písničky, podle které se v tuto chvíli nejlépe učí. Právě teď se na planetě hrají písně pěkně chaotické, a to vše má svůj účel. Účelem je posílit já, aby byl o úplně informováno o realitě. Já může jasně rozhodnout o cestě duše nebo o vaší osobní cestě realitou.

    

Původní plán pro Zemi byl, že bude střediskem výměny informací pro všechny galaktické systémy. Původní plánovači se tohoto plánu nevzdali. Byli členy Světelné rodiny a někteří z vás je znali velmi důvěrně. Na okamžik to pociťujte.

    

Chceme probudit vaši paměť. Chceme, abyste začali chápat velikost toho co se s vaším biologickým druhem na této planetě děje, takže budete moci jednat s klidem, znalostí a věděním. Původní plánovatelé jsou schopni vypočítat různé kursy a různé reality.

    

Jak jsme se již zmínili, ve vesmíru svobodné vůle je vše Prvotním Stvořitelem dovoleno. A tudíž, protože čas, jak ho znáte, mimo váš lokální sektor neexistuje, byly věci ponechány samy sobě, aby se vyvinuly. Takže vám, lidem, připadá, že je to už hodně dlouho, co na Zemi byly nějaké kosmické planetární vzrušující události. V rámci většího plánu evoluce to tak dlouho není, ale protože jste uvězněni v časovém referenčním systému Země, připadá vám to jako dlouhá doba. Světlo dodává informace a tma informace zadržuje. A tak v dobách, které přicházejí, až se budete pohybovat mimo trojrozměrný svět, bude pro vás snadné rozlišit, kdo je kdo a co je co. Vše, co potřebujete, bude ROZLIŠIT, jestli je něco světlé a zda se vám dostane informací, nebo jestli je to temnota a vy budete dezinformováni, mylně informováni a nebo vám informace budou záměrně odepřeny.

    

Tma a světlo pocházejí od Prvotního Stvořitele, který stvořil celý houf bohů stvořitelů, aby šli a činili, co jim kázal. Dal těmto bohům stvořitelům svobodu tvořit světy: Objevit, jak se tvoří život, jak se stát odpovědnými průvodci života a jak se stát rodiči planet v galaktickém systému, který stvořili. Naučit se být dobrým rodičem, to je neustále probíhající proces.

    

Bohové stvořitelé vzali a učinili sami sebe a živili své světy ze sebe. V Egyptě existuje historka o bohu, který masturboval a vytvořil svět. Bůh vzal sám sebe a vytvořil ze sebe malé identity, aby mohl být v tom, co stvořil, nikoli vně.

    

Vy všichni jste potřební k tomu, aby bylo možno získat přístup k části paměti, která je součástí bohů stvořitelů. Kdo jsou tito bohové ?  Kdo jsou oni bohové, kteří s nimi bojovali ?  Kdo jsou někteří z těch bohů, kteří sem přišli a ovládali vás ?  Součástí vašeho úkolu je získat přístup k vaší paměti.

    

Až se jmenované bytosti vrátí na Zemi, najdou se mnozí z vás, kteří se k nim obrátí a řeknou: Ano, to jsou skvělí bohové. Máme z nich báječný pocit. Jsou tak nádherní. Podívejte se, co dovedou.“ Někteří z oněch bohů zdánlivě spraví a spasí váš svět, ale ve skutečnosti jen vytvoří jinou formu autority a ovládání. My říkáme, že lidé do těchto entit vloží systém víry a paradigma. Objeví se rozsáhlý marketingový program, aby vám tyto entity byly prodány. Tento program už běží.

    

Vy nejste jako masy na Zemi, protože vy jste členy Světelné rodiny a víte věci, které ostatní nevědí. Vy možná víte, že zmíněné bytosti nejsou ze světla, a možná to víte do hloubi své bytosti. Možná vám bude ze společnosti, která tohle neví, špatně. Mnozí lidé budou jmenované bytosti uctívat, protože to bude vypadat, jako by se děly zázraky a jako by se odehrávala největší událost v historii světla. Bude se možná zdát, jako by lidstvo dostalo úplně novou příležitost, celý nový zlatý věk. Pak nastane veliké překvapení a lidé zjistí, že tyranie je mnohem horší než kdy předtím.

    

Účelem samozřejmě je, aby se všichni jednici stali suverénními a aby se planeta sjednotila. Ne každý tu změnu zvládne. Ne každý je ve vibraci, která chce v tuto chvíli působit v harmonii. Na Zemi se najdou i ti, kteří si budou připadat, jako by byli ve stavu extáze, až najdou to, co považují za novou autoritu, vyšší autoritu, nové paradigma, zvířecí božstva nebo cokoliv jiného. A tak Světelná rodina, která infiltrovala a pronikla na tuto planetu, vytvoří svou vlastní planetární sféru, svou vlastní Zemi.

    

Vy všichni se dozvídáte, co je to autorita. Kdo je šéfem bytostí, které zde právě jsou ?  Kdo je jejich Bůh ?  Kdo je jejich autorita ?  Ta autorita se vrací na Zemi. Pro Zemi z toho plyne poučení. Tyto bytosti, jež nejsou ani spirituálně informovány, ani chudí po spirituální stránce, popírají existenci duchovní síly. Vytvořili si vědecké zásady a techniku, která narušuje zákony spirituality.

    

Možná si myslíte, že když vy sami chápete království ducha a věříte v ně, každý člověk s tím, jak se bude vyvíjet, tuto informaci přirozeně přijme. Tak tomu ale není. Je možné stát se skvělým mistrem manipulace hmoty a reality bez pochopení spirituálních souvislostí. Je nesmírně důležité, abyste to pochopili.

    

Objeví se tu bytosti, které na tuto planetu přijdou z hvězd a jež budou mít schopnosti, v něž bude pro masové vědomí lidí na Zemi těžko uvěřit. Ale tyto bytosti nebudou cítit, protože nebudou spojeny s žádným duchovním hledáním. Volba hledat, probudit své duchovní  já, je samozřejmě možná pro KAŽDOU OSOBU NA TÉTO PLANETĚ a PRO KAŽDOU OSOBU VE VESMÍRU. Ne každý si to však uvědomí.

    

Tak jako vy jste vypěstovali na této planetě velmi mocné jedince, kteří NEJSOU v kontaktu se svými centry cítění - nemají žádné spojení s emočním a duchovním vědomím - stejně tak existují v kosmu osoby, jež jsou extrémně mocnými kosmickými králi nebo kosmickými entitami a které se spiritualitou NEMAJÍ společného NIC. Jsou to mocné síly. Kdybyste se s nimi střetli, připadali byste si jako David setkavší se s Goliášem. Proto je tak důležité, abyste se všichni naučili změnit svou realitu, abyste mohli tančit mezi vibracemi frekvence nebo se usadit na světě, který si chcete vyzkoušet.

    

Touha něco uctívat je frekvence ovládání na Zemi. Kam planeta směřuje, tam je vždy někdo nový nebo něco nového k uctívání. To je potenciální holografický inzerát - hledá se nový bůh k uctívání. Bohové stvořitelé, plazi, vědí, že jejich plán tak řečeno selhal, a je tu úmysl vytvořit plán nový, novu diverzi, nové převzetí moci. Proto naslouchejte především sami sobě. Naslouchejte vnitřnímu sdělení, které k vám přichází, a začněte s ním tančit a přátelit se sním. Vy sami máte objevit realitu zevnitř a směrovat tam svůj život. Je to dar, který vám byl dán v zóně svobodné vůle.

    

Částí zmíněné dichotomie neboli balancování v zóně svobodné vůle je povolení všeho, dokonce i tyranií. V této zóně svobodné vůle je každý nadán potenciálem tvořit svou vlastní realitu. Je to svobodné rozhodnutí, když necháte někoho tvořit realitu za vás. Většina lidí na Zemi nechává jiné, aby tvořili a diktovali jim jejich realitu. Prostřednictvím kontroly frekvence jste byli manipulováni, abyste odpovědi hledali mimo sebe. Když se objeví noví bohové, jste připraveni je uctívat. Jde to tak pořád dokola. Ti, kdo takto kontrolují frekvenci, jsou stejně ztraceni a vy jste jejich zrcadlem.

    

Až začnete žít podle svého vlastního vedení a vlastní odvahy, VŠECHNO SE OD ZÁKLADU ZMĚNÍ. Děje se to na mnoha místech. Stejně jako myšlenka cestuje na Zemi, existují dálnice, jimiž může být myšlení vysíláno napříč kosmem. Síť cest a kreativní kosmické paprsky jsou součástí intergalaktického systému, který směruje to, čemu věříte, do jiných míst existence. A tak už dnes jste živou inspirací pro jiné v podobě frekvence, která je dodávána jiným systémům.

    

Stejným způsobem, jako my stahujeme energii z jiných systémů do systému vašeho, i vy vysíláte energii do jiných systémů a ovlivňujete je - aniž o tom víte. Chceme, abyste si uvědomili, jak působíte a jakou moc ovlivňovat jiné systémy máte. Nevíte, jak jste mocní, a proto můžete být nebezpeční. Vzali jste na sebe neuvěřitelné množství této mutující energie. Co s ní uděláte ?  Jak ji nasměrujete ?  Máte rádi sami sebe ?

    

Původním plánovatelům jde o mnohem víc než jen o tuto zónu: Jde jim o posun v univerzální DNA. Chtějí, aby celý vesmír instrumentoval novu symfonii vědomí. Nejde jim jen o ustavení dostupnosti frekvence na Zemi. Hrají mnohem větší hru: Jde jim o RESTRUKTURALIZACI VIBRAČNÍHO KMITOČTU CELÉHO VESMÍRU. Dosahují toho tak, že VSTUPUJÍ DO KLÍČOVÝCH ZÓN, aby INFILTROVALI a PŘIVODILI SIMULTÁNNÍ IMPLOZI. V těchto různých centrech dojde k VŠEOBECNÉMU PROBUZENÍ, takže VESMÍR V PRAVOU CHVÍLI SVOU FREKVENCI ZMĚNÍ.

    

Původní plánovatelé přilákali zájem Prvotního Stvořitele. Prvotní Stvořitel se učí ze všeho, protože on je všechno. Tak jako vy se učíte vážit si toho, co se naučíte, věcí, které si sami pro sebe manifestujete, tak si Prvotní Stvořitel váží všeho Stvoření. Prvotní Stvořitel nechává své Stvoření být a dozvídá se o svém vlastním potenciálu pozorováním toho, co se rodí, tak jako moudří rodiče se učí od svých dětí. Prvotní Stvořitel potřebuje, abyste šli a uplatnili na něj nejnovější vynálezy, aby mohl získávat zkušenosti a vyvíjet se.

    

Prvotní Stvořitel nasměroval svou energii na tuto zónu svobodné vůle, protože z pohledu vaší vzdálené budoucnosti bylo ukázáno, kam tento experiment povede, pokud nebude kontrolován a pokud mu nebude pomáháno. Energie se může jednoduše vzbouřit a přivlastnit si jinou energii. Je tu značná pravděpodobnost sahající ke stovkám a tisícům let diktatury ve zdejším vesmírném systému. Z bodu daleko v budoucnosti je tento experiment přepracováván: Jeho základní energie je transmutována a transformována. Vy jste součástí transformace tím, že vstupujete do útrob systému různých přestrojeních a začínáte být probuzení.

    

Lidská část vaší osobnosti vám ukazuje, kdo je dobrý a kdo zlý, a kdo je kdo v kosmické hierarchii. Na toto téma existuje strašlivá spousta literatury a vy jste tomu všemu uvěřili. Zničte všechny takové myšlenky. Zničte je jednu pro druhé včetně představy o tom, kdo jste.

    

V příštích mnoha letech ti, kdo přijdou z nebe, nemusí být členy Světelné rodiny. Budou na této planetě jejich ZRCADLEM. Řekli jsme vám, že to, o čem jste se měli poučit, je autorita - musíte se stát svou vlastní autoritou a nesmíte už přenechávat rozhodovací proces lidem z vlády nebo rodičům či učitelům nebo bohům. Je na čase, aby se lidé Země stali suverénními.

    

Lidstvo potřebuje být obelstěno, než dokáže probudit své vědomí. Mnozí z vás zjistí, že jsou velice frustrováni. Budete vidět věci, které jiní nevidí, uvidíte, jak na této planetě zavládne masová mánie, a nebudete schopni s tím žít. Uvidíte masy lidí kráčet k falešnému bohu, který je bláznovstvím.

    

Začínáte cítit, co by mohlo přijít. Je to strašlivý úkol, nést světlo: Jakmile ho jednou vpustíte do svého těla, už se nedá zastavit. Není možné říct: Odcházím ze světelného týmu. Už nechci být považován za člena Světelné rodiny.“ Někteří z vás budou občas mít chuť to udělat, ale když je světlo jednou tady, věc je hotová.

    

Chceme, abyste si uvědomili, že ony kosmické bytosti na této planetě a kolem ní, které považujete za padouchy“ - a s nimiž vaše vládní kruhy uzavřely smlouvy - se zabývají týmiž problémy jako vy. Jsou to bytosti, které zpětně odrážejí vaši víru a vaše dramata. Byli obviněni z ohavného chování, z provádění mutací a únosů na lidech, což vyvolalo pobouření mezi mnoha organizačními členy UFOlogické společnosti.

     

A přece se tyto bytosti chovají jako zrcadlo odrážející váš vlastní svět: S čím mlčky souhlasíte a co vaši vůdcové s vaším mlčenlivým souhlasem dělají po celém světě. V čem se váš mlčenlivý souhlas s vládou a médii a způsobem života na nějž jste zvyklí, liší od krávy zmrzačené mimozemšťanem ?  Tihle mimozemšťané, kteří sem přicházejí, nedělají nic jiného, než váš vlastní biologický druh. Masy dovolí vůdcům, aby si dělali, co chtějí, protože masy nepovstanou a neřeknou: Hej, s tímhle já nesouhlasím !“ Na Zemi panuje SEBEUSPOKOJENÍ. Převládající vědomí na planetě je: UDĚLEJTE TO ZA MĚ. JÁ TU ZODPOVĚDNOST NECHCI MÍT. STAŇTE SE MÝM VLÁDNÍM ÚŘEDNÍKEM. STAŇTE SE MÝM UČITELEM. STAŇTE SE MÝM ŠÉFEM. ŘEKNĚTE MI NĚKDO, CO MÁM DĚLAT.“

    

Zmínění mimozemšťané tohle všechno zpětně zrcadlí. Vzpomeňte si na seriál V, který běžel před pár lety v televizi. Dává vám přibližnou představu o mazanosti a pletichách jistých entit, které přijdou z kosmu. Někteří lidé je skutečně budou uctívat a budou si myslet, že jsou to absolutní vládci. My říkáme, že tyto scénáře se ukážou jako absolutně pravdivé. Nadchází splynutí lidského vědomí a mimozemské přítomnosti na planetě. Je vám prodáváno obrovskou rychlostí.

    

Mnozí z vás, kdo studovali a používali svou schopnost ROZLIŠOVÁNÍ, budou šokováni a zděšeni bláznovstvím a ideologickým uctíváním, směřujícím zbytek lidské rasy na jisté bytosti z kosmu, vydávající se za vaše stvořitele, přestože nemají těla, která by se podobala vašim. Dokážou uskutečnit mnoho věcí a podělí se o mnoho technologií. Možná, že vyléčí některé neduhy, které nejprve pomohli vytvořit tím, že poučili vaše planetární vědce o bakteriální válce.

    

Budete znechuceni společností, protože se nebudete moci s novými bohy identifikovat a uchýlíte se do ústraní. Chápete, že noví bohové mohou být ještěři ?  Myslíte, že je to trochu legrační ?  Podržte si klobouky, protože nemáte představu, co přijde. Kdybychom vám řekli všechno, co přijde, už dávno byste se rozutekli.

   

Existují i někteří, jež hrají za oba týmy, protože jsou dvojí agenti. To je hodně složité a je na čase, abyste to pochopili. Vyvíjíme tlak na vaše paradigmata a napínáme vaši identitu, protože vás na něco připravujeme. Když budete připraveni, budete pevně trvat na své identitě a nezdrtí vás to, co si myslíte, že je tam venku.

    

Ach, drazí lidé, čeká vás dobrodružství, a jen vy můžete to dobrodružství provést. Nefyzické říše vás neustále podporují a členové Světelné rodiny jsou celou dobu kolem vás a s vámi. A přece je na vás zvládnout zákony, které s vámi sdílíme, a zakotvit je na této planetě.

    

Až začnete věřit všemu, co vás učíme - důvěřovat identitě, důvěřovat synchronicitě důvěřovat tomu, že jste součástí plánu - pak zjistíte, že i uprostřed nejhorší katastrofy a nepřízně osudu budete schopni odporovat zákonům lidstva.

    

Bohové stvořitelé mají své vlastní stvořitele, k nimž se vyvíjejí. Propast vědomí mezi bohy stvořiteli a jejich stvořiteli nastala v kontextu manipulace světů a vesmírů nikoli nezbytně manipulací biologických druhů. Vy jakožto biologický druh jste manipulováni v rámci množství realit. Je vaším úkolem přijít na to, v kolika realitách existujete. Pokud jde o bytosti, které vámi manipulují, jejich úkolem je uvědomit si, v kolika světech manipulují realitami. Bohové stvořitelé jsou žongléry s realitami, ale kdo žongluje jejich realitami a posunuje je, je jejich Stvořením ve všech těch světech.

    

To vše musíte pocítit. Dovolte svým mozkovým buňkám, aby se s cvaknutím zapnuly v existenci, aniž by vaše racionální, vědomá mysl chtěla všechno do nejmenšího detailu definovat. Tato zkušenost ve vás nechá vzniknout jistému cítění a pak, jednoho dne, v jednu chvíli, jednoho odpoledne budete mít nepřekonatelný pocit vědění: Tisícistránkový úkol obživne v pěti vteřinách božské extáze.

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář