Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cesta do Aalonu

1. 4. 2008

Cesta do Aalonu

Autor: Straptom

část první: Kontakt

Halo, je tady někdo?
Nemusíš křičet, slyším tě dobře.
Já...
Vím, kdo jsi a proč přicházíš.
Ano?
Ano. Jsi pozemšťan a hledáš Cestu.
No, vlastně jsem jenom zkoušel astrálně cestovat. :-)
...
Kde to vlastně jsem? Nic nevidím.
Jsi u vstupní brány do našeho světa. Světa Planety Aalon.
Opravdu se mi to povedlo? Nemůžu tomu uvěřit. To je super! Já... děkuju vám.
Nám neděkuj. Děkuj sobě.
Chtěl bych se zeptat na tolik věcí. Dovolíte mi vstoupit na vaší planetu?
Ještě ne. Zatím nejsi připravený.
Aha, no to chápu. A co mám dělat, abych byl?
Nejprve musíš zjistit, proč jsi došel až sem a jaký je tvůj úkol.
A jaký je můj úkol? :-)
Tohle musíš zjistit sám. Až to budeš vědět, přijď.

Probudil jsem se. Byl jsem nadšený, ale zároveň smutný. Mrzelo mě, že celá událost trvala tak krátce.

Uplynulo mnoho let od této události. Zkoušel jsem astrálně cestovat, ale nějak se to nedařilo, takže jsem se to pak nechal stranou. Ale začal jsem více meditovat. Od té doby jsem zažil mnoho lucidních snů, ve kterých jsem si převážně užíval reality, kterou jsem si myšlenkami vytvořil.
Mezitím se světové mocnosti začaly prát o poslední kapky ropy, která záhy přestala téct úplně. A krize byla na světě. Přírodní katastrofy vlivem narušení Matky Země stále stoupají a většina prognóz pro vzestup vědomí naší planety do roku 2012 se plní.
Dnes jsem měl promoci na Politologii a uvažoval, co dál se životem. Odjel jsem na týden na chalupu - do lesů, kde mě nikdo nemohl rušit. Uvnitř naší dřevěné chaloupky jsem si sednul do meditativní polohy a začal jemně dýchat. Změť obrazů se ustálila na jediném slovu vyjeveném pulzující jasně modrou barvou - "tlumočník". Snažil jsem se nadechnout tohoto slova a procítit ho. Ano, bylo to jasné. Už vím, jaké je mé poslání a proč jsem se lopotil na vysoké škole, o které jsem věděl, že není mým cílem. Mám být tlumočníkem mezi starým světem, který se pomalu hroutí a světem nově vznikajícím - světem, kde vítězí Láska. Usnul jsem. Éterické tělo se mi jakoby oddělilo od fyzického. Letěl jsem... kamsi...


část druhá: Tma

Proč je tady taková tma?
Je tu tolik světla, že ho tvůj zrak nedokáže zatím zachytit.
Ty jsi Bůh?
O nic méně než ty.
Jsem...
Ano, vítej zpět na Aalonu, Poutníku. Nyní už víš, jaké je tvé poslání.
Tlumočník. Mám být tlumočník.
Ano. Naučil ses vědě, která se u vás na planetě říká politologie. Vědě, která tě naučila pochopit starý svět a my tě nyní provedeme naším světem, abys dokázal pochopit, kam směřuje vaše planeta a provedl lidi skrze tuto tranformaci.

Začínám pomalu rozlišovat tvary obrazu předemnou. Nikdy jsem neviděl tolik světla... Je to nádhera... 
 

část třetí: Fontána Zrození

Bože, to je nádhera! Nikdy jsem neviděl tolik světla. Kde to jsem?
Jsi u Fontány Zrození. U brány do Aalonu.
Přijde mi, že už jsem tu někdy byl.
:-) Ano. Byl jsi zde mnohokrát. Náš lid střeží Fontánu Zrození, v níž se rodí a přetvářejí duše. Duše lidí planety Země, Aalonských obyvatel, ale i duše řady jiných bytostí vašeho světa i světů jiných.
Kolik je takových fontán ve Vesmíru?
Nepočitatelně. To se stále vyvíjí, drahý Poutníku. Vesmír je v neustálém pohybu. Ale o tom až jindy. Před vstupem do Aalonu bych tě rád seznámil s určitými historickými fakty naší planety, abys lépe pochopil, proč jsi došel až sem. Aalon prodělal před 200 lety stejnou transformaci do vyšší dimenze, na jakou se chystáte nyní i vy na Zemi. Víme, jak je tento přechod pro vás složitý, a proto se naše planeta rozhodla vám pomoci. Stejně vám pomáhají již nějakou dobu zástupci jiných planet. Chceme se s vámi podělit o zážitky a zkušenosti, které z dob transformace máme.
Jsem jediný z planety Země, koho připravuje nějkdo z Aalonu na roli tlumočníka?
:-) Drahý Poutníku, odlož na chvíli své ego. Ale odpovím ti. Zatím jsi jediný. První.
Takže nás bude více? Budu se s těmi ostatními moci nějak spojit?
Ano, bude vás více a s většinou z nich se nikdy nesetkáš. Nyní ale z tebe cítím příliš velkou hrdost na to, abys vstoupil do Aalonu. Narušilo by to jemné harmonické vibrace planety.
To se mám zase vrátit a probudit se? To snad ne, když už jsem tady!

Probudil jsem se. Byl jsem rozzlobený na svoje ego, které se cítilo být o tolik nadřazenější nad ostatními. Byl jsem rozzlobený na sebe.
"Bože, omlouvám se! Já vím, že být tlumočníkem je mým osudem. Prosím!", křičel jsem uvnitř sebe.
Pak už jsem nekřičel. Vnitřně jsem začal plakat. Byl jsem najednou... pokorný. Pocítil jsem úctu, pocit sounáležitosti a jednoty s ostatními. Poslání Posla světla není snadné, ale já to dokážu.

"To je ono.", ozval se vnitřní hlas, "Chyběla ti pokora. Nyní se třikrát zhluboka nadechni a ulož se opět ke spánku."

část čtvrtá: Plán
Vítej zpět!
Omlouvám se.
Není třeba, věděla jsem, že se to stane.
Věděla?
Ano. Pokud se dokážeš vcítit do archetypů určité bytosti, pak dokážeš i předvídat její reakce.
Takže ty jsi...
... to řekla schválně. Ano :-)
Děkuji.
:-) Bylo to v Plánu :-)
V jakém plánu?
V Plánu povýšení tvých energií.
Takže existuje Plán celého mého života?
Spíš klíčové body, do kterých se v určité fázi života máš dostat. Jak se tam dostaneš, je na tobě.
Je to teda něco jako checkpointy v počítačových hrách?
To neznám, ale cítím, že to vnímáš správně
Máš příjemný hlas, ale já vlastně vůbec nevím, jak se jmenuješ a jak vypadáš.

Po těchto mých slovech se mi tato bytost konečně zjevila...

část pátá: Aliya

Já jsem Aliya, dcera Champata, jednoho z dvanácti Kněžích Aalonu.
Jsi krásná. Číší z tebe mír, klid a láska a tvé tělo jakoby bylo jemným světlem.

Naše těla jsou skutečně utkána světlem, díky kterému jsou nesmrtelná. Láskyplné myšlenky udržují naše fyzická těla ve zdravé kondici a vědomě dokážeme renenerovat své buňky. Časem i vy získáte tuto schopnost, a to tehdy, až se z vaší dvoušroubovice DNA stane opět DNA s dvanácti vlákny.
DNA může mít dvanáct vláken?

Ano, kdysi tomu tak na vaší planetě bylo a brzy nastane doba, kdy tomu tak zase bude. Souvisí to s transformací vědomí. Díky tomu budete postupně schopní intuitivně myslet, telepaticky mezi sebou či jinými bytostmi komunikovat nebo, jak už jsem říkala, regenerovat své fyzické tělo.

To je tak zajímavé! Zaujalo mě ale také, když jsi říkala, že jsi dcerou jedhono z dvanácti Kněží. Jakou ti mají na Aalonu funkci? A co děláš vlastně na Aalonu ty?

Tohle ti řeknu až přímo v Arturusu, našem centrálním městě. Jsi připravený do něj vstoupit?

Ano.


Poté jsme se já i Aliya vznesli nad Fontánu Zrození a letěli směrem k Arturusu. Viděl jsem něco jako pastviny a zvířata podobným ovcím, ale spíše jsem se srovnával s jemnými, pro mě doposud neznámými, energiemi...

část šestá: Arturus

Arthus, křišťálové město mnoha barev. Tak se mu říká. Nikdy jsem neviděl takovou architekturu. Domy jsou zde zaoblené, zatímco na Zemi jsou převážně hranaté. S údivem jsem se díval na město, v němž žijí nejen obyvatelé Aalonu, ale i samotné domy. Vše tak nějak... září.

Jak jste to dokázali? Jak jste vybudovali něco tak nádherného?
Před 200 lety nebyla naše města nepodobná těm vašim. Konstrukce domů byly z titanu a jeho slitin a měly tvar kostky. Po transformaci se na Aalonu objevily různé jiné galaktické rasy, ale vynořily se i celé národy nehmotných bytostí, které jsme do té doby nebyly schopní vnímat. Ti nás naučili stavět křišťálové domy kulatého nebo pyramidálního tvaru, aby se v nich koncentrovala energie.

Kam zmizely původní domy?

Několik z nich ještě stojí, ale mnohé nevydržely nápor četných přírodních katastrof v době transformace a některé se doslova rozpadly silnými fotonovými výboji našich dvou sluncí.

Je to tu tak čisté a živé. Zdá se mi to nebo ty domy skutečně dýchají?
Ano, je to tomu tak. Dokonce s domy z křišťálů a dalších hornin komunikujeme.

S domy se dá komunikovat? :-)

VŠE je forma energie a s každou formou energie lze komunikovat. Nerosty se pochopitelně nemohou pohybovat v prostoru bez vůle našeho lidu, ale dokáží se dobře pohybovat v čase. A to platí i o nerostech u vás. My zde žijeme s minerály a nerosty v harmonii.

Fascinující!

:-) Fáze harmonického soužití s veškerými formami energie vás také po transformaci čekají. Nyní se lidé na Zemi chovají macešsky jak k půdě, nerostům a minerálům, tak i k rostlinám a živočichů, ale i sami k sobě. Je to tím, že mnozí z vás ještě nepocítili pocit Jednoty. Sounáležitosti Všeho se Vším.

Vím o tom a jsem z toho smutný :-(

Neboj, na Zemi se děje přesně to, co má. I náš Arthuský lid si před transformací zotročil půdu, rostliny, živočichy, ale i některé národy žijící na Aalonu. Nyní ale přejdu k jednomu ze tvých velkých úkolů...

část sedmá: Poslání

 ...Pomoci provést lidi skrze transformaci znamená spojit všechny posly Světla a Lásky.

Nevím, jestli přesně rozumím tomu, co máš na mysli

K transformaci naší planety do vyšší dimenze by nedošlo, kdyby vůdčí poslové světla nepřistoupili k tomu se vzájemně spojit. Na vaší planetě, stejně jako tomu bylo kdysi i u nás, existují četná náboženství a filozofické směry. Aby transformace byla hladší, a aby byla vůbec dokonána, je třeba sjednotit se.

Ale právě různorodost náboženství a směrů nám dává na výběr v tom, čemu věříme?!

Existuje jen jedna Pravda a tou je Láska. Vše ostatní jsou jen různé cesty k ní, ačkoli si je můžeš nazývat různými jmény. Bude třeba, abys uchopil tuto Jednu Pravdu, předstoupil před náboženské a jiné směry na Zemi založené na lásce a řekl: "Pojďme všichni spolu prožívat jednu Pravdu. Vstaňme a žijme v Jednotě; ve vzájemné harmonii s každým a se Vším co na Zemi je.". Řada lidí, kteří začínají cítit přechod do nové doby, si neuvědomuje jednu základní věc: TRANSFORMACÍ MUSÍ PROJÍT VŠICHNI A VŠECHNO. Bez rozdílu. Zvířata, lidé, minerály, rostliny, Země, ale i Slunce. Proto je třeba se spojit.

Páni. Takže...

Takže se musíš spojit i s náboženstvími a sektami, s nimiž se naplno neztotožňuješ. Oni jen prožívají Pravdu jinak. Ne hůř nebo lépe. Jinak. A klidně ať se modlí třeba k Velké Žluté Hlavě a uctívají jí, pokud jednají v lásce, jsou hodni spojení.

Ano, ale snad všechna náboženství si myslí, že jejich pravda je lepší než pravda ostatních. A už to navíc zkoušelo a zkouší více náboženských představitelů, tak proč by měli poslouchat zrovna mě? Nehledě na to, že "poslové světla všech zemí, spojte se" mi zní jako...

Vím, co máš na mysli. :-) Problém je stále v tom, že ačkoli dochází ke shromáždění světových náboženství, hluboko zakořeněné doktríny jejich předních vůdců a zároveň zástupců jim podvědomě říkají "Ano, tolerujeme ostatní, ale my máme svou jedinou a správnou Pravdu a tu také učíme a učit budeme." Ty jsi však šel vlastní cestou a Pravdu sis poodhaloval sám. A co je podstatné, necítíš se oddělený nebo nadřazený nad ostatními směry. Proto můžeš stát uprostřed nejrůznějších duchovních filozofií a spojit je v jedinou Pravdu. To je tvá další funkce v roli Tlumočníka.

To mám vytvořit jedno jediné náboženství?

Ne. Jen lidem ukázat to, co spojuje všechny bytosti Vesmíru - Lásku. Ta je bude harmonizovat v Jednotě, což vám pomůže při transformaci.

Takže mám být tlumočníkem mezi starým a novým světem a zároveň tlumočníkem mezi rozličnými náboženstvími a filozofickými směry?

Ano, přesně tak. To jsou jedny ze tvých funkcí Tlumočníka :-) Nikdo neříká, že osud, který ti byl přidělen, je jednoduchý. Na počátku našeho rozhovoru ses radoval, že jsi jediný, kdo s naší rasou komunikuje. Poté jsi byl nadšený, že provedeš váš lid rokem 2012. A když teď znáš další velkou část toho, co musíš pro Zemi udělat, nemáš chuť přenechat tento úkol někomu jinému?

Hmmm. Nevím, jestli je to vůbec ve schopnosti jednoho člověka. Ale... já to dokážu. Cítím, že toto je mým posláním na Zemi. Čekal jsem na to... Není to lehký úkol, ale já to... já to dokážu! Věřím, že to dokážu. Vstanu a provedu ve jménu Jednoty a Lásky lid na Zemi skrze transformaci. Já jsem Tlumočník!

:-) Dobře si vybrali... :-)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

převozník

Jan Král,12. 2. 2012 22:15

Dnes jsem po obědě meditoval o našem koni jmenuje se Nunýsek vychoval jsem jej od narození a teď jsem uvažoval o významu tohoto jména a v meditaci znělo "převozník" pak se mi zjevilo několik druhů plavidel a most spojující náš ostrov přes slzavé údolí s celkem.Byl to most jakoby spojoval tečku ve znaku jin jang se svou barvou.